Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Schouten

Langs den afgrond, druk 1, 44 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Vader Jansen wordt werkeloos. Het gezin Jansen beleeft de ellende, die in dit eene woord besloten ligt. Bovendien wordt moeder ziek. Wat is het dan moeilijk om Gods weg van harte goed te keuren en om voor Hem te buigen. Er komt gebrek in het gezin. Velen probeeren met smokkelen er wat bij te verdienen. Maar mag dit op deze manier? Voor vader Jansen wordt het een heele strijd. Eindelijk zwicht hij voor de verleiding. Hij gaat er op een nacht alleen op uit. Dit merkt Jan, een zoon. Hij begrijpt wat zijn vader van plan is en rijdt zijn vader achterop. Jan verdrinkt echter bijna in een moeras. Daar vindt zijn vader hem. Samen gaan ze terug. Maar Jan wordt ernstig ziek. Vader Jansen vertelt nu alles aan zijn vrouw. Hij is overtuigd van zijn zonde. Na een ziele-worsteling breekt het licht van Gods genade door in zijn hart. Jan en zijn moeder worden allebei weer beter. Jansen krijgt weer werk. Algemeene op- of aanmerkingen: Een goed boekje, waarin ons de strijd van een mensch, die in zonde valt en tot God zich leert bekeeren en om genade smeeken, goed geteekend wordt. Aan boekjes met een dergelijke diepe geestelijke toon hebben we behoefte. De kinderen zullen het met spanning lezen. Een bezwaar voelden we, dat er wel een beetje al te gemakkelijk over "berusten in tegenspoed" gesproken wordt. Het doet menschen-in-nood koud en pijnlijk aan, wanneer er zoo gemakkelijk over gesproken wordt, dat we berusten moeten. Het is wel schriftuurlijk en onze opstand in tegenspoed is zonde voor God. Maar laten we vooral met warm mee-voelen er over spreken.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.