Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. Quist

Wie heeft alles gemaakt? , druk 1, 46 blz.
gebonden, geillustreerd met heel veel gekleurde tekeningen. Geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 5,90.
Inhoud: Dit is het eerste deeltje van de serie: "Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet". Dit deeltje gaat over de schepping en de zondeval. Het is bestemd voor de jongste kinderen en inzonderheid voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Daarom wordt op een zeer eenvoudige wijze geschreven en staan er ook heel veel gekleurde kindertekeningen in. Het is geschreven in nauwe aansluiting aan de Schrift.
Conclusie: Hoewel ik waardering heb voor de eenvoudige en Schriftgetrouwe wijze van vertellen, zit ik toch met enkele vragen, waardoor ik niet tot een warme aanbeveling kan komen. We mogen aan Gods Woord niets toedoen of afdoen. Toch denk ik dat in dit boekje iets (veel?) van de volle rijkdom van Gods Woord wordt afgedaan. Ik bedoel dit: het alzo lief heeft God de wereld gehad enz. (Joh. 3 : 16) wordt in dit verhaal telkens versmald tot: zó lief heeft de Heere Jezus Zijn kinderen. Dit zal m.i. ook de oorzaak zijn, dat de oproep tot geloof ontbreekt en met geen woord gerept wordt over de rijke betekenis van de Heilige Doop. Jammer!
Eindoordeel: aanbevolen W.M.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.