Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Rutgers van der Loeff-Basenau

Lawines razen, druk 1, 152 blz.
Lawines razen is een boek van A. Rutgersvan der Loeff-Basenau. Lawines stortenin Zwitserland neer. Nog juist op tijdhebben vader Altschwank en zijn 14-jarige zoon Werner de jongens van hetkinderdorp Pestalozzi met hun leidernaar beneden kunnen halen. Het verhaalspeelt voor, tijdens en na de vreselijkelawine. Een warm menselijk boek, metveel wijsheid en liefde.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

A. Rutgers van der Loeff-Basenau

Lawines razen, druk 1, 152 blz.
Lawines razen is een boek van A. Rutgers van der Loeff-Basenau. Lawines storten in Zwitserland neer. Nog juist op tijd hebben vader Altschwank en zijn 14-jarige zoon Werner de jongens van het kinderdorp Pestalozzi met hun leider naar beneden kunnen halen. Het verhaal speelt voor, tijdens en na de vreselijke lawine. Een warm menselijk boek, met veel wijsheid en liefde.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

A. Rutgers van der Loeff-Basenau

Lawines razen, druk 3, 159 blz.
Beschrijving van de inhoud:Boven het Zwitserse bergdorp Urteli loert een dodelijke vijand: sneeuw in overweldigende massa's. Dan komt het bevel: evacuatie! Maar in de nacht voor de ontruiming barsten de lawines los en worden enkele gezinnen door de sneeuw bedolven. Daartoe behoort een jongen, die Werner heet. Hij heeft geluk, slaagt er in zich zelf door de sneeuw omhoog te werken. Maar zijn ouders? Reddingsploegen doen wat zij kunnen.
Werner wordt geevacueerd, met de bevolking en met een groep vacantiegangers uit het Pestalozzi-kinderdorp, allen oorlogswezen, die al heel jong veel hebben moeten doorstaan. Hoe moedig draagt Paolo, de kleine, felle Italiaan, het verlies van zijn ouders, zusjes en broertjes! Werner en Paolo mogen elkaar wel. Onderweg ontmoeten ze Klaus Watzig. Zijn ouders en zusje liggen onder de sneeuw, de reddingspogingen heeft men voorlopig moeten staken...
Dan besluiten Werner en de andere jongens zelf te gaan zoeken. Met Klaus trekken ze naar de plaats van de ramp, waar ze onder voortdurende bedreiging van nieuwe lawines graven en zoeken tot ze er bijna bij neervallen. Hadden zij dit wel mogen doen? Daar vragen ze niet naar, ze doen het. Een klein meisje dankt haar leven aan deze onverschrokken jongens. Klaus wordt erg ziek. Na zijn herstel wordt hij verwelkomd in het Pestalozzi-dorp.
Een tragisch boek? Nee: blijmoedig en vol humor! Tintelend van leven. Even boeiend als ontroerend. En zo echt en avontuurlijk geschreven dat onze jongens en meisjes het zullen lezen alsof ze er zelf bij waren, dit alles zelf beleefden. Zelden las ik een jeugdboek, zo diep-menselijk en zo overtuigend in wat er in 't leven 't belangrijkste is: de wil om te helpen!
Leonard de Vries

Dit boek werd op 26 Oct. '55 bekroond met de prijs voor het beste kinderboek van hetjaar!
Op deze plaats geven wij thans een greep uit de vele waarderende besprekingen.
Dit boek is een geschenk voor het leven.
(Het boek van nu).
Een prachtig en moedig boek van een begaafde schrijfster, met indrukwekkende natuurbeschrijvingen, rake karaktertyperingen en een boeiend en ontroerendverloop.
(Het Kind).
Een warm-menselijk boek, met veel wijsheiden liefde.
(Idil).
Wij kunnen ieder aanraden dit boek aanzijn kinderen to geven.
(Trouw).
Een mooi boek, spannend, menselijk enontroerend.
(Alg. Handelsblad).
Dit boek heeft iets bevrijdends.
(De Hervormde Kerk).
Een weldoend boek, met mooie karakter-typeringen en een altijd boeiende sfeeren compositie.
(Kath. Keurraad).
Een aangrijpend boek, aandoenlijk, maar ook oprecht en realistisch, met gevoeligepen geschreven.
(Eindh. Dagblad).
Op sublieme wijze en met grote kennis van zaken geschreven.
(Het Vrije Volk).
Omschrijving inhoud in boek
A. Rutgers van der Loeff-Basenau

Lawines razen, druk 10, 152 blz.
Lawines razen door An Rutgers van der Loeff. Als een Zwitsers bergdorp door een lawine getroffen wordt, komen hulpverlening en evacuatie op gang. Een groep jongens uit het Pestalozzi-dorp springt ook in de bres. Een warm boek over daadwerkelijke naastenliefde, met zeer levendig beschreven karakters. Geïllustreerd met filmfoto's. (geb. f 8,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1967-68

Open IDIL-Gids.