Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGesina Ingwersen

Kees in Engeland, druk 1, 156 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10¿14 jaar; omvang 156 bl. met 20 ill. v. E. J. Veenendaal; prijs f 1.20 gec, geb. f 1.65.
Korte inhoud: Terwijl Moeder tot herstel harer gezondheid in Davos vertoeft, logeert Kees Weidemans bij z'n Oom in Engeland. In de eerste maanden moet hij heel wat onaangenaamheden verduren van z'n oudste nichtje en een der neefs, die zich als Engelschman, op school, de meerdere van het Hollandertje voelt; totdat hij een vriend krijgt, Aagen Anderson, een jongen Zweed. Door diens toedoen wordt hij ook in de ¿club" opgenomen. Als ieder nieuw clublid moet ook Kees een opstel maken. Hij schrijft over den Stadhouder-Koning Willem III en laat duidelijk uitkomen, dat Engelands historie een tijdperk aanwijst, dat het niet buiten Holland kon. Daar hij het opstel eerst naar z'n Moeder ter beoordeeling had gezonden, leest hij ook haar brief aan de club voor, waarvan de korte inhoud is: ¿God heeft het kleine liever dan het "groote". Met opstel en brief heeft Kees het hart der Engelsche boy's gestolen. Later wordt hij de held van de club, als hij bij een vliegongeluk het leven van een vliegenier redt en daarmee de Carnegie-medaille verdient
Beoordeeling: In dit positief Chr. verhaal met z'n interessante beschrijvingen van al 't schoone, dat een Hollandsche jongen op zijn reis naar en door Engeland ziet, is het alweer " zooals in al de verhalen dezer Schrijfster " de kracht van 't gebed en de waardij eener Chr. opvoeding, waarom we dit boek in onze Schoolbibliotheek zoo gaarne een plaatsje geven. Door het pittige verhaal heengeweven, is deze strekking door de jongens duidelijk te verstaan en zal ze te gemakkelijker ingang vinden. Bij een aardigen, eenvoudigen vorm vindt ge hier een goede compositie. De jongens zullen 't zeker "mooi" vinden. Aanbevolen. G. Dick

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930