Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Veerman

Juffrouw Jo zag het nèt!, druk 1, 44 blz.
prijs 45 cent; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar. Strekking De Heere Jezus wil ook de zonden, der kleine kinderen vergeven, als ze Hem liefhebben en dienen.
Conclusie: Een aardig boekje voor kinderen van 8-10 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
Nel Veerman

Juffrouw Jo zag het nèt!, druk 2, 43 blz.
Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek; leeftijd 8-10 jaar; Strekking: De Heere Jezus wil ook de zonden der kleine kinderen vergeven, als ze Hem liefhebben en dienen.
Conclusie: Een aardig boekje voor kinderen van 8-10 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
Nel Veerman

Juffrouw Jo zag het nèt!, druk 3, 39 blz.
prijs f 0,55; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, Lft. 6-9 jaar.
Inhoud: In de oorlog verhuist Henk met zijn moeder van de kust naar een bosstreek. Vader vaart op zee. Hij speelt veel bij een paar dames. Met een slechte kameraad gaat hij kersen stelen in haar tuin. Juffrouw Jo zag het, maar kwam hem toch opzoeken, toen hij ziek was. Moeder merkt, dat er wat is, eindelijk belijdt Henk z'n kwaad en maakt het goed. Na de oorlog komt papa thuis. Strekking: De invloed van verkeerde makkers. Hoe moeilijk het is zonde te belijden.
Conclusie: De oorlog is hier maar een schrale omlijsting. 't Eigenlijke verhaaltje is kinderlijk verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Nel Veerman

Juffrouw Jo zag het nèt!, druk 4, 39 blz.
prijs 60 cent in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: In de oorlog verhuizen Henk en zijn moeder van de kust naar een bosrijke streek. Vader vaart op zee. Henk komt vaak hij de dames Maartens. Met een nieuwe vriend steelt hij kersen; één der dames, juffrouw Jo, betrapt hen. Als Henk ziek is, komt juffrouw Jo hem toch bezoeken. Henk belijdt aan moeder het kwaad en deze maakt het goed. Strekking: Omgang met verkeerde vrienden is gevaarlijk. Belijdenis van zonde is moeilijk.
Conclusie: Kinderlijk verhaal, hier en daar wat kinderachtig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
Nel Veerman

Juffrouw Jo zag het nèt!, druk 5, 39 blz.
prijs f 0,75 in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Terwijl vader op zee vaart in de oorlog, en niet thuis kan komen, woont Henk met zijn moeder in een vreemde plaats. Daar sluit Henk vriendschap met Tineke en komt in aanraking met twee alleenwonende dames met een mooie tuin. In de tuin mogen ze spelen, maar geen kersen stelen, zoals Henk helaas doet. 't Komt alles weer goed, als Henk ziek wordt, en juffrouw Jo hem bezoekt. Strekking: De strekking is deze, dat het kwaad beleden moet worden en bij oprecht berouw ook door de Heere wordt vergeven.
Conclusie: Een verhaal voor onze kleinsten van de zondagsschool, althans die van 6-8 jaar. Iets te moeilijk voor de allerkleinsten.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.