Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPhé Wijnbeek

Jopie jok, druk 1, 32 blz.
meisjesboek; voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jopie is een aardig meisje, maar zij jokt nogal eens. Op haar zevenden verjaardag krijgt ze ook een paar jonge poesjes. Daar is zij erg mee in haar schik. Helaas, door haar vergeetachtigheid wordt verzuimd, de schuurdeur dicht te doen. 's Avonds gaan de poesjes weg en blijven 's nachts buiten in den regen; zij verdwalen in een tuin, die veel verderop in de straat ligt. Daar haalt moeder ze de volgenden morgen weer. Nu komt het uit, dat Jopie alweer gejokt heeft. Dat was eigenlijk de oorzaak van het wegloopen van de poesjes. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is niet onaardig. De zonde van het jokken wordt juist geteekend. Toch bevredigt ons dit boekje niet. Als altijd weer dat "lieve Heer", dat ons onaangenaam aandoet. Wij durven het niet aan te bevelen. De kerstboom wordt verheerlijkt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Phé Wijnbeek

Jopie jok, druk 1, 32 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Jopie jokt dikwijls. Steeds belooft ze, het niet weer te zullen doen en telkens weer doet ze het in haar onbezonnenheid. Twee poesjes loopen weg, als het schuurtje niet op slot is gedaan. Jopie zegt dat het reeds eerder is gebeurd. 't Zijn haar poesjes en ze ziet in, dat door háár jokken ongelukken gebeuren. Ze vraagt Jezus om vergeving en hulp. We zijn van oordeel, dat dit boekje met een goede bedoeling geschreven werd. Maar tevens, dat afgezien van de strekking, om tegen jokken te waarschuwen, dit verhaal zeer onbeduidend is. De paar zinnetjes waarin aan den lieven Heer beterschap wordt beloofd vormen het heele "Christendom" van deze vertelling. "Lieve Heere Jezus, wees u alstublieft, alstublieft niet meer boos om het jokken, ik zal het nooit meer doen . . . . en breng u de poesjes weer thuis, lieve Heer "Jorinde en Joringel zijn zoo lief, en het is mijn schuld, lieve Heer . . . ." (blz. 30). We kunnen dit boekje beslist niet gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Phé Wijnbeek

Jopie jok, druk 2, 32 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jopie is een aardig meisje, maar zij jokt nogal eens. Op haar zevenden verjaardag krijgt ze ook een paar jonge poesjes. Daar is zij erg mee in haar schik. Helaas, door haar vergeetachtigheid wordt verzuimd de schuurdeur dicht te doen. 's Avonds gaan de poesjes weg en blijven 's nachts buiten in den regen; zij verdwalen in een tuin, die veel verderop in de straat ligt. Daar haalt moeder ze den volgenden morgen weer. Nu komt het uit, dat Jopie alweer gejokt heeft. Dat was eigenlijk de oorzaak van het wegloopen van de poesjes. Algemeene op- of aanmerkingen: Het boekje is niet onaardig. De zonde van het jokken wordt juist geteekend. Toch bevredigt ons dit boekje niet. Als altijd weer dat "lieve Heer", dat ons onaangenaam aandoet. Wij durven het niet aan te bevelen. De Kerstboom doet dienst.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.