Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHenk de Swart

Kees Verhoef, druk 1, 63 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Kees Verhoef vindt een valsch dubbeltje. Met zijn vriendjes maakt hij het plan, dikke Mie uit een snoepwinkeltje er in te laten loopen. Met kloppend hart doen de jongens hun inkoopen en krijgen ieder nog een cent terug. Dikke Mie heeft niets gemerkt. Kees is onrustig. Zijn geweten beschuldigt hem. Hij neemt zich voor den cent weg te gooien of weg te geven en verstopt het geldstukje in zijn zakdoek. Den volgenden dag valt Kees van een wagen en scheurt zijn broek. Als moeder 's avonds de broek maakt, vindt zij den cent. Moeder vraagt, wat dat is en Kees vertelt zijn kwaad. Hij moet een dubbeltje aan Mie gaan brengen. Vader gaat mee als hij zijn schuld aan Mie belijdt. In de Kerstvacantie gaat Kees uit logeeren. In dien tijd krijgt hij een zusje, dat echter na een paar dagen sterft. Kees komt bedroefd thuis en maakt zoo kennis met verdriet, dat er in de wereld zoo veel is. Het verhaal is vlot geschreven. Het berouw van Kees en zijn zielestrijd worden heel goed geteekend. De vergevende liefde Gods komt treffend uit. Het laatste deel van het boek, de vacantie in Loosdorp, heeft eigenlijk weinig met het eerste deel te maken. De eenheid van het verhaal lijdt hier onder. Overigens worden in dat laatste gedeelte de vreugd en de smart van Kees over geboorte en sterven van zijn zusje goed weergegeven. Het boekje brengt ons met geloovige menschen in aanraking en laat den rijkdom van een leven in het geloof op kinderlijke wijze zien. De illustraties zijn goed. De omslag is best. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1938

Henk de Swart

Kees Verhoef, druk 1, 63 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kees heeft met zijn twee vrienden, Henk en Wim, dikke Mie, de snoepvrouw, een valsch dubbeltje in de hand gestopt. De teruggekregen vier centen verdeelen ze. Kees krijgt er ook een en heeft die in zijn broekzak gestopt. Kees heeft echter geen rust hierover. Hij krijgt een ongeluk. Hij valt van een wagen en blijft bewusteloos liggen. Hij komt echter behouden thuis. Moeder vindt de cent in Kees' zak. Alles komt uit. Hij moet naar Mie om vergeving te vragen. Het eerste groote verdriet in Kees' leven is het sterven van zijn pasgeboren zusje. Moeder zegt: "we moeten haar afstaan, Kees, de Heere geeft ons zooveel troost," Dan vindt Kees het ook goed. Algemeen op- of aanmerkingen: Aardig verhaal, dat de jongens wel boeien zal. Toch bevredigt de godsdienstige strekking niet geheel. Uitdrukkingen als: "Als Jezus mee ging in het winkeltje van Mie, zou Kees wel durven", doen wat vreemd aan. Toch wel aardig geschreven. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.