Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Lourense

Joops kerstfeest, druk 1, 44 blz.
prijs 45 ct; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 j.
Inhoud: Op de dag van de Kerstfeestviering van de Z.S. maakt Joop van de bakker tweemaal "stukken" door z'n vergeetachtigheid. Daarna heeft hij een ongelukje in de schilders-werkplaats van buurman. Uit angst kruipt hij in de bak van een gesloten vrachtauto en rijdt noodgedwongen mee naar de stad. De chauffeur ontdekt het schreiende jochie, neemt hem eerst mee naar z'n eigen woning en brengt hem dan thuis. Joop kan nog net naar de Kerstfeestviering van de Z.S. toe. Strekking: De kwade gevolgen van Joops vergeetachtigheid worden in 't licht gesteld. In z'n nood bidt Joop tot God en de Heere helpt uit. In de beschrijving van de Kerstfeestviering komt uit, waartoe de Heere Jezus op aarde kwam.
Conclusie: Boeiend verhaal voor de kleintjes. Kinderlijk en gevoelig geschreven. Ademt een christelijke geest.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
H. Lourense

Joops kerstfeest, druk 2, 44 blz.
prijs f 0,65; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Joop de bakkerszoon verknoeit wat aan een schilderstuk van z'n buurman en kruipt uit angst in een auto, die juist wat bezorgt. Hij wordt ontdekt en is nog op tijd om naar het Kerstfeest te gaan, want hij wordt thuis gebracht. Strekking: Je moet je zonden belijden en de Heere om vergeving vragen.
Conclusie: Voor 6- à 7-jarigen lezenswaardig.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.