Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.G. Barth

Jerry Creed, druk 1, 64 blz.
Jerry Creed is een Engelsche jongen, die, door zijne ouders geheel verwaarloosd, een goddeloos leven leidt. Als scheepsjongen gaat hij naar zee. Het schip verongelukt, en van heel de bemanning wordt hij alleen gered. Ook deze ernstige roepstem veronachtzaamt hij. Zijn leven is nu een zwerftocht, waarop hij telkens wonderdadig gered wordt. Maar hij blijft even goddeloos. Volop dient hij de zonde en is de schrik van zijne omgeving. Het lezen van een klein Christelijk boekje, dat hem in eenen winkel in Londen ter hand is gesteld, wordt hem tot zegen. Hij komt tot bekeering en heeft eenen gelukkigen en onbezorgden ouderdom. Ofschoon dit verhaal wat sterk romantisch gekleurd is, kunnen wij het toch aanbevelen. Gods voorzienig bestuur en het werk des Heiligen Geestes komen er duidelijk in uit. Een Gereformeerde ader loopt er wel niet doorheen, evenwel heeft het eene hoog Christelijke strekking. Het teekent ons den rijkdom van Gods lankmoedigheid en doet ons zien, hoe Gods genade in groote zondaren zich verheerlijkt. Wij prijzen dit boekje zeer aan. Het zal vooral door de jongens gelezen en herlezen worden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


C.G. Barth

Jerry Creed, druk 2, 54 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1901 bij verschijnen van druk 1.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.