Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronIna de Vries-van der Lichte

Jannemientje, druk 1, 43 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Jannemientje speelt met een klomp in de vaart en valt er in. Het is een tuinderskind, mag vader helpen. Blij gaat ze met haar moeder mee om 't kleine broertje van haar vriendinnetje te bekijken. Zelf krijgt ze er een als vader een arme vrouw op de weg vindt en haar kindje in huis neemt om te verzorgen tot de moeder beter is. Strekking: Nogal sterk moraliserende strekking: goed doen = Jezus volgen. Maakt een braaf-achtige indruk. Preekstoel versierd met sparregroen.
Conclusie: De taal is niet altijd kinderlijk, de stijl doet nu en dan aan v. d. Hulst denken. Het geheel is vrij fragmentarisch - stukjes met onderling weinig verband. Geestelijke strekking zeer oppervlakkig. Onze armoede, waarvoor Christus Zijn rijkdom verliet, wordt gemist.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1953

Open Boekbeoordeling.
Ina de Vries-van der Lichte

Jannemientje, druk 3, 45 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., M. 8-10 j., (zie B.B. 1955). Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963

Ina de Vries-van der Lichte

Jannemientje, druk 4, 47 blz.
prijs gebonden f 1,35; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Jannemientjes vriendinnetje krijgt een broertje. Zelf is ze maar alleen. Op een avond bidt ze om ook een broertje. Wanneer het tegen het Kerstfeest loopt, moet een alleenstaande vrouw in het ziekenhuis worden opgenomen en draagt Jannemientjes moeder zolang de zorg voor haar zoontje. Dat is voor Jannemientje gebedsverhoring. Gebruik van Heer.
Conclusie: Wij kunnen allen wat doen voor de Heere Jezus: wat geven aan anderen, die het moeilijk hebben of hun zorgen meedragen. Dan doen wij dat voor de Heere en zorgt de Heere door ons voor anderen. In dit boekje is dit de zorg voor het kindje als een zorg voor het Kerstkindeke.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
Ina de Vries-van der Lichte

Jannemientje, druk 5, 45 blz.
prijs gebonden f 1,60; meisjesboek, leeftijd 6 tot 8 jaar.
Inhoud: Het tuindersdochtertje Jannemientje is enig kind. Als haar vriendinnetje Tineke een broertje krijgt, verlangt ze daar ook naar en bidt er om. Vlak voor Kerstfeest komt een arme koopvrouw langs en krijgt voor haar kindje van moeder kleertjes. Later op de dag ziet vader die vrouw op straat neervallen. Opname in het ziekenhuis is noodzakelijk. Dan nemen Jannemientjes ouders de verzorging van het kind op zich tot zijn moeder beter is. In zeker opzicht is Jannemientjes gebed dus verhoord.
Conclusie: Al is de Heere Jezus niet meer in de kribbe, niet meer op aarde, je kunt toch wel iets voor Hem doen door anderen, die in zorg verkeren, te helpen. Zeker verdient ook dit aspect aandacht, maar we hadden het liever wat uitgediept gezien. Gebruik van "Heer".
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
Ina de Vries-van der Lichte

Jannemientje, druk 6, 47 blz.
prijs gebonden f 2,10; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Jannemientje is enig kind. Enige tijd krijgt haar moeder een baby in huis van een zieke vrouw. Ze is daar erg blij mee, maar weet ook straks het kind weer los te laten als de moeder beter is.
Conclusie: Goed en spannend verteld. Wel wat sentimenteel. De gehele gang van zaken is voor deze tijd vreemd en misschien voor kinderen niet geheel begrijpelijk. Overigens pedagogisch en godsdienstig goed verantwoord.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.