Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDolf Kloek

Ireentje en de bouwmannen, druk 1, 54 blz.
7 t.d.t., G.K.C.B., M. 8-10 j. Ireentje, een meisje van ± 7 jaar, speelt vaak met haar hond Tom op een onbebouwd stuk grond. Maar op een dag komen vreemde mannen met grote machines, die de voorbereidende werkzaamheden verrichten, die nodig zijn om een huis te bouwen. Een paar dagen later begint de school weer. Ireentje gaat naar de tweede klas. Bij haar thuiskomst zijn de "bouwmannen" gearriveerd. Ireentje sluit vriendschap met hen, in het bijzonder met Henk, de jongste. Eens hoort ze Henk vloeken. Ze spreekt er eerst met moeder en later met Henk zelf over. Daaruit blijkt, dat Henk niet "bij de Here Jezus hoort". Ireentje bidt, of de Here Henk net zo wil maken als de kinderen. Ze heeft namelijk een plaat, waar de Heiland op afgebeeld is tijdens de "kinderzegen". Henk krijgt een ongeluk, komt ernstig gewond in een ziekenhuis te liggen, waar Ireentje hem na enige tijd mag bezoeken. Ze brengt bij het tweede bezoek de plaat mee voor Henk. En op 't kerstfeest brengt ze een grammofoonplaat mee, waarop het kerstlied: Stille nacht. Henk gelooft, dat "hij er nu ook bij hoort". Dit is een fijn boekje, waarin op kinderlijke manier het kinderlijke geloof in al zijn eenvoud beschreven wordt. De strekking is echt evangelisch. Het is de Here Jezus, die hier op de voorgrond komt. De toon is eerbiedig. De boodschap komt in kinderlijke eenvoud en dit maakt de bekoring van dit verhaal uit. De letter is te klein en de plaatjes zijn niet fraai. Dat is jammer. Overigens zegt de commissie eenstemmig: hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Dolf Kloek

Ireentje en de bouwmannen, druk 1, 54 blz.
prijs gecartonneerd f 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Naast Ireentjes ouders wordt een huis gebouwd. Daar babbelt de kleine Ireen vaak met één van de arbeiders, die nogal een grappenmaker is en soms vloekt, waar ze van schrikt. Ze wil zo graag deze jongeman er op wijzen en hem van de Heere Jezus vertellen. Dit gebeurt, wanneer Henk na een ongeluk in het ziekenhuis terecht komt. Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: Dit boekje voldoet niet erg. Het is erg goed bedoeld, een evangeliserende strekking bedoelt het te hebben, maar het maakt een beetje een onwerkelijke indruk, terwijl ook het godsdienstig element niet helemaal bevredigt. Daarom is het niet zo geschikt voor onze uitdeling.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.