Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Weerzien van Han, druk 1, 182 blz.
Het 9e deel uit de "Goud-Elsje-serie" is een Weerzien van Han, een vriendin van Goud-Elsje. We vinden haar terug als "dominese" gelukkig getrouwd met Luuc Bom. Hierin ligt ongetwijfeld de bijzondere waarde van dit boek: de beschrijving van een gelukkig huwelijksleven, waarin geen spannende avonturen, geen sentimentele verwikkelingen voorkomen, maar waarvan de dagen vol zijn van kleine plichten en kleine vreugden. Rondom Han speelt zich het leven van de kleine gemeente af, waaraan de jonge dominee en zijn vrouw zich geheel geven. Allerhande problemen, ook godsdienstige, allerlei vormen van leed, komen zo ter sprake, maar de ernst hiervan weet Max de Lange-Praamsma door aardige verhalen te temperen en zo wordt het een blij geheel. Iedere gelegenheid wordt aangegrepen om een blik op God of Christus te werpen. De katholieke jonge vrouw die zich niet laat afschrikken door het godsdienstige en vrome - dat naar onze smaak misschien wel een tikkeltje teveel is aangedikt - zal in deze roman haar levensinzicht beslist kunnen verdiepen. Om de problematiek dient dit boek wel voorbehouden te blijven aan volwassen lezeressen. (geb. f 4.90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.