Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

In Leiden en Vlaanderen , druk 1, 108 blz.
(dl. 5 van een vijfdelige serie over Wouter Harmsen). Enkele zwart-wittekeningen, geb. Geschikt voor j. en m. van 10 jaar en ouder. Prijs f. 9,75.
Inhoud: Het verhaal speelt in de 80-jarige oorlog. Antoine Moreau, is een om zijn geloof uit Vlaanderen gevluchte jongen, die in Leiden bij een drukker werkt. Als de Inquisitie hem op het spoor gekomen is, wordt hij op slinkse wijze door een Jezuiet naar Vlaanderen teruggelokt. Aan het sterfbed van zijn moeder, die trouw Rooms is, wordt hij niet gedood, maar opgesloten in een kerker om de hongerdood te sterven. Zijn vrienden, onder aanvoering van de prediker Wouter Harmsen, laten hem echter niet in de steek. Ze weten hem te bevrijden. Bij het handgemeen dat daarbij ontstaat, worden zowel Antoine als de Jezuiet dodelijk gewond. Antoine vergeeft de Jezuiet alles wat hij hem aandeed.
Conclusie: Een goed en vlot geschreven boekje over een roerige tijd. Duidelijk spreekt uit het verhaal welk een groot goed er door de Reformatie onder de mensen werd gebracht. Ook blijkt duidelijk wat de gevolgen konden zijn als men de zijde van de 'nije lere' koos. M.i. had het tot een complete veldslag uitgegroeide handgemeen bij de bevrijding van Antoine wel wat soberder beschreven kunnen worden. De doden vallen in het verhaal als rijpe appels van een boom. In tegenstelling tot de uitgever, die als leeftijdsgrens 9 jaar opgeeft, heb ik 10 jaar als grens genomen. Volgens mij weten kinderen onder de tien jaar te weinig van de historische achtergrond.
Eindoordeel: Warm aanbevolen d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.