Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Huize Roezemoes, druk 3, 155 blz.
prijs f 1,75 (pocket); meisjesboek.
Inhoud: Drie meisjes, leerlingen van een M.M.S. en Huishoudschool, brengen hun vakantie door aan zee. Ze verzorgen zelf hun huishouding. Van hun buren, een leraarsgezin, ondervinden ze veel hulp en vriendelijkheid. Hun grappige en ernstige avonturen worden levendig beschreven. Strekking: Er wordt in dit boekje gewezen op het verdriet, dat een hooghartig kind veroorzaakt, maar ook op de vreugde, die zelfopoffering brengt, nadat je je door allerlei omstandigheden wel wat al te veel op anderen verlaten hebt.
Conclusie: Een echt meisjesboek, vlot geschreven en met goede strekking. Voor de wat oudere zondagsschoolmeisjes, al zullen ze misschien liever geen pocket willen hebben. Jammer, dat het koude woord "Heer" er een keer in voorkomt. Tegen het laatste hebben we bezwaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Huize Roezemoes, druk 3, 155 blz.
Huize Roezemoes door C.Th. Jongejan-de Groot. Drie meisjes mogen toch hun vakantie aan zee doorbrengen, wanneer de tante van een van hen door ziekte zelf niet kan komen, maar wel haar hulpje stuurt. Onder de hoede van de vriendelijke buren hebben ze een heerlijke tijd met elkaar. Ondanks het gemoderniseerde spraakgebruik een ouderwets verhaal, waarin men standsverschillen veroordeelt, maar intussen als vaststaand aanneemt. De serieuze poging om de lezeressen het goede voor te houden, strandt op het tekort aan verbeeldingskracht bij de auteur. (f 1,75)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.