Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Rutgers van der Loeff-Basenau

Het witte huis in het groen, druk 1, 44 blz.
De viering van het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard heeft An Rutgers van der Loeft-Basenau geïnspireerd tot een charmant boekje: Het witte huis in het groen. Dat is het paleis Soestdijk waar de koninklijke familie haar thuis heeft. De schrijfster neemt de geboorte van prinses Juliana en prins Bernhard tot uitgangspunt - twee levens die naar elkaar toegroeien en hun bekroning vinden in het huwelijk. Hoewel zij haar vertelling voor kinderen aantrekkelijk maakt door grappige of ontroerende gebeurtenissen op te halen, uit de jeugd van prinses Juliana, schroomt zij niet ook te wijzen op de zware plichten die op de leden van het Koningshuis rusten - zij probeert duidelijk te maken, dat het leven van de Oranjes niet alleen bestaat uit feesten en heerlijke vakanties, maar ook uit veel en hard werken. Een enkele maal grijpen de bespiegelingen te hoog; zo wanneer het protocol een harnas wordt genoemd dat de vrije beweging stremt, of wanneer voor de werkzaamheden van prins Bernhard de naam opperbevrachtings-meester wordt uitgevonden. Maar het boekje is blijkbaar geboren uit een warm oranjehart en het weet zo goed de juiste toon te treffen, niettegenstaande de protocollaire 'gelegenheid', dat men aan die tekortkoming voorbij mag zien en het geschriftje van harte aanbevelen, bijzonder voor lectuur in de klas. Bert Boumans tekeningen zijn uitstekend geslaagd. (f 1,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.