Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.L.F. de Liefde

Het nest in de turf, druk 3, 31 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-9 jaar; algemeen strekking.
Korte inhoud: Poes van buurvrouw Stam heeft in de schuur bij Bep thuis een nestje in de turf gemaakt. Bep wil, o zoo graag, een jong poesje hebben, maar vader heeft er eerst geen ooren naar. Toch krijgt Bep op haar verjaardag een poesje. Algemeene op- of aanmerkingen: Heel aardig beschreven. Waarde heeft het alleen in zooverre, dat Bep geen dwingelandje is. En daarvan kunnen de meeste kleintjes nog wel wat leeren.
Conclusie: Aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
J.L.F. de Liefde

Het nest in de turf, druk 3, 31 blz.
Een lief verhaaltje, dat in de kleine-kinderwereld speelt. De woordenkeus, de eenvoudige zinsbouw en de ongekunstelde omstandigheden, waarin een paar kinderen verkeeren, alles werkt mede om de aandacht van kleine lezers of hoorders te boeien. De ontknooping: Bep kreeg op haar verjaardag van Moeder een poesje, van Vader een etensbakje en van haar speelmakker een slaapmand voor Poes, geeft voldoende aan, dat dit boekje in aanmerking komt voor uitdeeling onder de kleinen. Voor 5 tot 7 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933