Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Het meisje van de overkant, druk 1, 61 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeeene strekking.
Korte inhoud: Barbara moet voor haar moeder boodschappen doen. Wanneer zij klaar is, mag zij den overigen tijd voor zichzelf besteden. Aan den overkant van hun woning staat "het Witte Huis", een leegstaande villa. In den tuin is een appelboom, waar zij gewoonlijk in klimt, en dan gaat zitten lezen. Terwijl zij daar weer eens stil zit te lezen, komt ook de poes bij haar. Maar de gezelligheid wordt wreed verbroken, doordat het beestje een riempje naspringt, dat de dochter van de a.s. bewoners wilde oprapen, dat van haar mantel was losgeraakt. Barbara wordt echter vriendin van Diddy, zooals dit meisje heette. Beiden krijgen roodvonk. Op verzoek van mijnheer Valkenaar komt Barbara in huis bij Diddy en op haar kamer. Door dit voorval komt Diddy eerst goed in aanraking met Gods Woord en leert zij bidden. Ook de moeder van Diddy, die als zangeres zooveel van huis is, en de opvoeding van haar kind verwaarloost, komt hiermede in kennis en zij besluit, niet meer te gaan zingen. Zoo werd de ziekte van beide meisjes tot een zegen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel mooi meisjesboek, Op eenvoudige wijze wordt weergegeven, welk een goede invloed er kan uitgaan van een goede Christelijke opvoeding. Leer den kinderen reeds vroeg met hun nood tot den Heere te gaan. Van een Christelijken wandel gaat zegen uit. Met genoegen hebben we dit boekje gelezen.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Het meisje van de overkant, druk 1, 61 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 11 t.d.t. Barbara, het oudste dochtertje van een Christelijk echtpaar, dat een winkel drijft, komt in kennis met haar ongeveer even oud buurmeisje, dat ongeloovig is en van rijke ouders. Ze worden vriendinnen en Barbara spreekt vrijmoedig over den Heere Jezus. Samen bezoeken ze een ziek meisje, dat roodvonk heeft, zonder dat ze 't weten. Beiden worden besmet en Barbara logeert enkele weken bij haar vriendin. Onvoorzichtigheid doet deze kou vatten. Ze wordt hoogst ernstig ziek en God gebruikt dit ziekbed tot eeuwig heil voor het meisje dat herstelt. Over den Heere Jezus wordt ernstig, eerbiedig en eenvoudig gesproken. Niet terloops, maar opzettelijk. We bevelen dit boekje met zijn fleurigen omslag daarom gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

C.Th. Jongejan-de Groot

Het meisje van de overkant, druk 2, 62 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal van twee buurmeisjes, Barbara, oudste dochtertje uit een gezin van zeven kinderen en Diddy, eenigst meisje van de familie Valckenaar, die het "Witte Huis" bewonen, een buitenplaats recht over den winkel van Barbara's ouders. Beiden krijgen roodvonk en nu komt Barbara ter verpleging in het Witte Huis. Zóó is Diddy niet langer eenzaam haar moeder is zangeres en vertoeft in het buitenland en zóó is Barbara's moeder in staat haar groote gezin te verzorgen. Barbara spreekt op kinderlijke wijze met Diddy over den Heere, waardoor er in Diddy's hart iets ten goede verandert. Zoo werd de ziekte beide meisjes tot een zegen. Algemeene op- of aanmerkingen: Van dit boekje verscheen een tweede druk. En terecht, het is waard verspreid te worden om de boeiende verhaaltrant en de goede strekking. Welk een goede invloed kan er uitgaan van een waarlijk christelijke opvoeding. Graag vestigen wij nog eens de aandacht op dit aantrekkelijke boekje. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.