Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarian van Bergen

Het meisje voor het raam, druk 1, 76 blz.
G.K.C.B. 14 t.d.t. Vier vriendinnetjes, twee paar zusjes, zien op weg naar school, een meisje in 't huis van de baron voor 't raam. Ze wuiven haar toe, en dit is 't begin van een vriendschap met Warlientje. 't Is een weesje. Vader en Moeder zijn beiden in Indië overleden en nu is ze ziek bij haar grootvader in Holland gekomen. Telkens bezoeken haar de vriendinnetjes. Door die meisjes wordt Warlientje met het Evangelie bekend. De onderwijzer en de onderwijzeres komen ook bij Warlientje, en met toestemming van de baron geven die haar Bijbels onderwijs. Met Kerstdag krijgt Warientje een poppenhuis cadeau, dat door de kinderen van de gehele klas in orde is gebracht. Op het „Huis" wordt Kerstfeest gevierd. Ook de baron komt tot bekering. In 't voorjaar gaat Warlientje met haar vriendinnetjes naar school. Naar men ziet is dit gegeven niet nieuw. In dit prettig uitziend en goed geïllustreerd verhaal (except dan de afbeelding van een stapeltje boeken en die van een opengebarsten kastanje!) gaat alles veel en veel te mooi. Overdrijving schaadt. Dat geldt ook voor de bekering van de baron. Het zal wel niet dikwijls voorkomen, dat werkers in de Evangelisatie zo gemakkelijk zulke vruchten plukken. Maar de kinderen zal dit alles niet hinderen. Voor het godsdienstig gehalte hebben we niets dan lof. Aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Marian van Bergen

Het meisje voor het raam, druk 1, 76 blz.
Prijs f, 0,85; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Warlientje, een kleindochtertje van de baron op het "grote huis", heeft haar ouders in Indië verloren. Ze ligt ziek voor het raam en komt zo met vier meisjes in aanraking. Die komen haar geregeld bezoeken en uit de Bijbel vertellen. De baron luistert stil mee, ook als de onderwijzer en de onderwijzeres van de school van de Heiland vertellen. Dit wordt ten zegen voor Warlientje en haar grootvader. De kinderen uit de 5e klas maken een poppenhuis voor haar. Er wordt heerlijk Kerstfeest gevierd op het buiten met de hele klas. Eindelijk is ze genezen en gaat ook naar school. Gebruik van Heer en Here en kerstboom.
Conclusie: Dit boekje zullen onze meisjes graag lezen; 't is aardig verteld en leerzaam. Toch doet het ons leed, dat we het niet zonder voorbehoud kunnen aanbevelen. De nederige geboorte van de Heiland is te zeer in contrast met deze kerstsfeer, met boom en versieringen. Het verhaal is wat oppervlakkig-godsdienstig. Zie b.v. op blz.52: "De Here Jezus (waarom niet Heere?) kende hij (de baron) niet meer." Kende hij Hem vroeger dan wel?
Eindoordeel: voor onze Z.S. niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Het meisje voor het raam, druk 3, 76 blz.
prijs f 1,20; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Toos en Bep, Hanneke en Nettie, zijn vier vriendinnetjes. In het huis van de baron is onverwachts een meisje voor het raam. Ze is ziek, Ze sluiten met hun vijven vriendschap en de 4 meisjes doen heel veel voor hun zieke vriendinnetje. Het Kerstfeest is 't hoogtepunt. Strekking: Kinderen kunnen heel veel voor elkaar doen en dan blijkt altijd wat een vreugde dat meebrengt. Juist het eenvoudige geloof van kinderen kan zoveel zegen verspreiden voor oud en jong.
Conclusie: Een zeer goed boekje voor onze meisjes. Het is niet alleen spannend, maar 't heeft vooral ook een goede strekking. Zonder twijfel zal 't zijn weg naar het kinderhart vinden.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Marian van Bergen

Het meisje voor het raam, druk 4, 76 blz.
14 t.d.t., G.K.C.B., M. 9-11 j., (zie B.B. 1958). Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

Marian van Bergen

Het meisje voor het raam, druk 4, 76 blz.
prijs gecartonneerd f 1,20; meisjesboek.
Inhoud: Op weg naar school komen vier meisjes langs het huis van de baron, waar ze op een dag een meisje voor het raam zien zitten. Van kennismaking volgt vriendschap en als het Kerstfeest is gaat de hele school bij het meisje Kerstfeest vieren. Door de vriendinnetjes is dit meisje, Warlientje, bekend gemaakt met het evangelie; vader en moeder heeft ze niet meer, maar haar grootvader, de baron, komt eveneens tot verandering. Strekking: Kleine oorzaken hebben vaak grote gevolgen. Door de nieuwsgierigheid der meisjes komt er contact en dat contact brengt veel goeds tot stand. Al is Warlientje rijk, toch mist ze veel.
Conclusie: Een vlot meisjesboek, dat graag gelezen zal worden. De strekking is goed en het verhaal is alleszins aannemelijk.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.