Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Het ijdele Japansche viooltje, druk 1
G. K. C. 0. 3 t. d. t. 30 cent. Een cyclamen-plantje wordt eerst door allen bewonderd. Daarna komt er een bloem, nog mooier, en daarom hooger geprezen door het dochtertje en de Moeder des huizes. Een plantje met zilver aan de blaadjes! Dat doet het Japansche viooltje treuren en mokken. Ten slotte verzoekt het aan de Wintervorst ook om blaadjes met zilveren randen. En dan ..... bevriest het! In dit boekje wordt derhalve het Japansche Viooltje denkende en sprekende ingevoerd. 't Lijkt dus iets op een fabel of een sprookje, en heeft als zoodanig wel verdienste. Maar 't slaat ons tegen dat in zoo'n sprookje ook iets voorkomt van God en den Heere Jezus en den hemel, Dat werkt verwarrend. "Japansch viooltje" zou de Nederlandsche naam zijn van de bekende cyclamen (niet: Cyclame, zooals de Schrijftor voortdurend spelt). Onze Encyclopeadie geeft als Nederlandschen naam: Varkensbrood. Dat is heel wat anders. De cyclamen, tusschen den tekst afgedrukt, is de cyclamen persicum giganteum. De strekking ligt voor de hand: "hoogmoed komt voor de val". Maar de wijze waarop dit thema wordt uitgewerkt is, ofschoon opzichzelf niet onaardig, toch van dien aard, dat het boekje als evangelisatie-lectuur ongeschikt is. De les is waardevol, maar nict specifiek-christelijk. Bovendien is op positief Christelijk terrein de fabel slechts bij uitzondering te gebruiken. Ook de Schrift is daarin uiterst sober. (Richt. 9; 2 Kon. 14). Wij meenen, dat Johanna Breevoort veel betere boekjes geschreven heeft dan het onderhavige.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929