Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 2, 235 blz.
G. K. C. 0, 13 t. d. t. f 1.50. (Banden 45 cent). "Gerdientje" is een soort van "familie-roman", want op buitengewoon onderhoudende wijze, voortreffelijk gestyleerd, levendig verteld, worden niet alleen de lotgevallen van het meisje, maar ook van haar ouders en van haar broeder beschreven. Het boerderijtje, dat weldra het eigendom van Gerdientjes vader zou zijn, verdiend met noesten arbeid, wordt door een vrekkigen ijzerharden boer gekocht, om hem te dwingen, zijn knecht te worden. Verschrikkelijke verbittering is het gevolg. De zonen van den boer zijn woestelingen. die op alle manieren den armen man sarren, zoodat hij eindelijk tot het uiterste gedreven, zich voorneemt, den dijk door te steken, om zich te wreken. Na tal van slagen en tegenslagen, die hem troffen, komt hij in een stormnacht tot uitvoering van dit plan. Gerdientje is de zelfopofferende, reddende engel, die vurige kolen hoopt op het hoofd van de belagers. De wandaad wordt nog voorkomen door een "gelukkig ongeluk", en het huisje wordt door den dokter teruggekocht. Dit fraai uitziend boek vertoont al de deugden (en het zijn zeer groote en niet weinige) van dezen bekenden en geliefden auteur. Telkens echter moest er reeds door ons op gewezen worden, dat het godsdienstige element zwak en het evangelieeerend element ten eenen male onvoldoende was. Dit nu geldt van "Gerdientje" gelukkig niet. Integendeel. Hier wordt de Christus als Heiland van verloren zondaren op welsprekende wijze verkondigd. (Zie vooral blz. 232.) We verheugen ons over dit nieuwe boek van Van de Hulst zeer; het zal niet nalaten onze oudere meisjes en jongens ongemeen te boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 3, 234 blz.
G. K. C. 0. 27 t. d. t. Teekeningen van E.J. Veenendaal. 85 cent. "Gerdientje" is een soort van "familie-roman", want op buitengewoon onderhoudende wijze, voortreffelijk gestyleerd, levendig verteld, worden niet alleen de lotgevallen van het meisje, maar ook van haar ouders en van haar broeder beschreven. Het boerderijtje, dat weldra het eigendom van Gerdientjes vader zou zijn, verdiend met noesten arbeid, wordt door een vrekkigen, ijzerharden boer gekocht, om hem te dwingen, zijn knecht te worden. Verschrikkelijke verbittering is het gevolg. De zonen van den boer zijn woestelingen, die op alle manieren den armen man sarren, zoodat hij eindelijk, tot het uiterste gedreven, zich voorneemt den dijk door te steken om zich te wreken. Na tal van slagen en tegenslagen, die hem troffen, komt hij in een stormnacht tot uitvoering van dit plan. Gerdientje is de zelfopofferende, reddende engel, die vurige kolen hoopt op het hoofd van de belagers. De wandaad wordt nog voorkomen door een "gelukkig ongeluk", en het huisje wordt door den dokter teruggekocht. Dit fraai uitziend boek vertoont al de deugden (en het zijn zeel groote en niet weinige) van dezen bekenden en geliefden auteur. Telkens echter moest er reeds door ons op gewezen worden, dat het godsdienstig element zwak en het evangeliseerend element ten eenen male onvoldoende was. Dit nu geldt van "Gerdientje" gelukkig niet. Integendeel. Hier wordt de Christus als Heiland van verloren zondaren op welsprekende wijze verkondigd. (Zie vooral blz. 232.) We verheugen ons over den nieuwen druk van dit boek zeer; het is ook typografisch voortreffelijk verzorgd; het zal niet nalaten onze oudere meisjes en jongens ongemeen te boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 3, 234 blz.
Leeftijd 11-14 jaar. Weer echt werk van Van de Hulst. Een fijn boek! Zulk werk moeten we hebben voor onze jeugd, omdat hier de juiste toon getroffen wordt, zoodat de snaren der kinderziel in haar edelste gevoelens gaan meetrillen. De inhoud van dit boekje vermelden lijkt ons niet noodig. 't Is een boekje wel in de eerste plaats voor meisjes, maar onze jongens zullen het minstens even graag lezen. Ons protest blijft ook hier uitgaan tegen liet woordje Heer, maar onmiddellijk laten we volgen: Geef dit boek onze jeugd in handen; want de Eere Gods wordt hier op 't hoogst verheerlijkt, terwijl al wat van den mensch is. als zondig wordt veroordeeld. Nogmaals warm aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 4, 234 blz.
G. K. C. 0. 27 t. d. t. 75 cent. "Gerdientje" is een soort van "familie-roman", want op buitengewoon onderhoudende wijze, voortreffelijk gestyleerd, levendig verteld, worden niet alleen de lotgevallen van het meisje, maar ook van haar ouders en van haar broeder beschreven. Het boerderijtje, dat weldra het eigendom van Gerdientjes vader zou zijn, verdiend met noesten arbeid, wordt door een vrekkigen, ijzerharden boer gekocht, om hem te dwingen, zijn knecht te worden. Verschrikkelijke verbittering is het gevolg. De zonen van den boer zijn woestelingen, die op alle manieren den armen man sarren, zoodat hij eindelijk, tot het uiterste gedreven, zich voorneemt den dijk door te steken om zich te wreken. Na tal van slagen en tegenslagen, die hem troffen, komt hij in een stormnacht tot uitvoering van dit plan. Gerdientje is de zelfopofferende, reddende engel, die vurige kolen hoopt op het hoofd van de belagers. De wandaad wordt nog voorkomen door een "gelukkig ongeluk", en het huisje wordt door den dokter teruggekocht. Dit fraai uitziend boek vertoont al de deugden (en het zijn zeer groote en niet weinige) van dezen bekenden en geliefden auteur. Telkens echter moest er reeds door ons op gewezen worden, dat het godsdienstig element zwak en het evangeliseerend element ten eenen male onvoldoende was. Dit nu geldt van "Gerdientje" gelukkig n i e t. Integendeel. Hier wordt de Christus als Heiland van verloren zondaren op welsprekende wijze verkondigd. (Zie vooral blz. 232.) We verheugen ons over den nieuwen druk van dit boek zeer; het is ook typografisch voortreffelijk verzorgd; het zal niet nalaten onze oudere meisjes en jongens ongemeen te boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 4, 234 blz.
Indertijd door ons aanbevolen voor jongens en meisjes omstreeks 12 à 14 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1935
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 4, 234 blz.
geschikt voor een leeftijd van 11-14 jaar. Weer echt werk van Van de Hulst. Een fijn boek! Zulk werk moeten we hebben voor onze jeugd, omdat hier de juiste toon getroffen wordt, zoodat de snaren der kinderziel in haar edelste gevoelens gaan meetrillen. De inhoud van dit boekje vermelden lijkt ons niet noodig. 't Is een boekje wel in de eerste plaats voor meisjes, maar onze jongens zullen het minstens even graag lezen. Ons protest blijft ook hier uitgaan tegen het woordje Heer, maar onmiddellijk laten we volgen: Geef dit boek onze jeugd in handen; want de eere Gods wordt hier op 't hoogst verheerlijkt. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 4, 234 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 27 t.d.t. "Gerdientje" is een soort van "familie-roman", want op buitengewoon onderhoudende wijze, voortreffelijk gestyleerd, levendig verteld, worden niet alleen de lotgevallen van het meisje, maar ook van haar ouders en van haar broeder beschreven. Het boerderijtje, dat weldra het eigendom van Gerdientjes vader zou zijn, verdiend met noesten arbeid, wordt door een vrekkigen, ijzerharden boer gekocht, om hem te dwingen, zijn knecht te worden. Verschrikkelijke verbittering is het gevolg. De zonen van den boer zijn woestelingen, die op alle manieren den armen man sarren, zoodat hij eindelijk, tot het uiterste gedreven, zich voorneemt den dijk door te steken om zich te wreken. Na tal van slagen en tegenslagen, die hem troffen, komt hij in een stormnacht tot uitvoering van dit plan. Gerdientje is de zelfopofferende, reddende engel, die vurige kolen hoopt op het hoofd van de belagers. De wandaad wordt nog voorkomen door een gelukkig "ongeluk", en het huisje wordt door den dokter teruggekocht. Dit fraai uitziend boek vertoont al de deugden (en het zijn zeer groote en niet weinige) van dezen bekenden en geliefden auteur. Telkens echter moest er reeds door ons op gewezen worden, dat het godsdienstig element zwak is en het evangeliseerend karakter weinig is. Dit nu geldt van "Gerdientje" gelukkig niet. Integendeel. Hier wordt de Christus als Heiland van verloren zondaren op welsprekende wijze verkondigd. (Zie vooral blz. 232). We verheugen ons over den nieuwen druk van dit boek zeer; het is ook typografisch voortreffelijk verzorgd; het zal niet nalaten onze oudere meisjes en jongens ongemeen te boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 5, 234 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het huisgezin van Koenders, een arm, doch Christelijk huisgezin, moet door de beproevingen heen. Veel hebben zij te lijden van boer Greve en zijn zoons, een rijk boerengezin, die zich op hun geld laten voorstaan. Alles moet buigen voor hen; immers zij zijn de bezitters. Geen rekening wordt met Gods Woord gehouden. Nu is in het huisgezin van Koenders een dochtertje, Gerdientje, een meisje met een teer gevoel en dit kind is later het middel, dat Koenders, bijna gedreven tot misdaad door de plagerijen der Greve's, bewaard blijft en terugkeert tot de paden van Gods Woord. De dokter, Jobse, de postbode, zijn aantrekkelijke figuren en vooral moeder Koenders is in haar huisgezin een echte moeder, ja een biddende moeder, die gelaten alles draagt en opdraagt. Ook Kees Koenders is een jongen met karakter, al komt ook bij hem wel eens de haat boven. In de smeltkroes der beproevingen wordt het geloof beproefd. Algemeene op- of aanmerkingen: Is het geheel van Ger. strekking? Dit niet en toch vonden wij het een boek, waar flinkheid van uitgaat, iets zóó noodig, ook in dezen tijd. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 5, 234 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 27 t.d.t. „Gerdientje" is een soort van „familie-roman", want op buitengewoon onderhoudende wijze, voortreffelijk gestyleerd, levendig verteld, worden niet alleen de lotgevallen van het meisje, maar ook van haar ouders en van haar broeder beschreven. 28 Het boerderijtje, dat weldra het eigendom van Gerdientje's vader zou zijn, verdiend met noesten arbeid, wordt door een vrekkigen, ijzer-harden boer gekocht, om hem te dwingen, zijn knecht te worden. Verschrikkelijke verbittering is het gevolg. De zonen van den boer zijn woestelingen, die op alle manieren den armen man sarren, zoodat hij eindelijk, tot het uiterste gedreven, zich voorneemt den dijk door te steken om zich te wreken. Na tal van slagen en tegenslagen, die hem troffen, komt hij in een stormnacht tot uitvoering van dit plan. Gerdientje is de zelfopofferende, reddende engel, die vurige kolen hoopt op het hoofd van de belagers. De wandaad wordt nog voorkomen door een „gelukkig ongeluk", en het huisje wordt door den dokter teruggekocht. Dit fraai uitziend boek vertoont al de deugden (en het zijn zeer groote en niet weinige) van dezen bekenden en geliefden auteur. Telkens echter moest er reeds door ons op gewezen worden, dat het godsdienstig element zwak en het evangeliseerend element ten eenen male onvoldoende was. Dit nu geldt van „Gerdientje" gelukkig niet. Integendeel. Hier wordt de Christus als Heiland van verloren zondaren op welsprekende wijze verkondigd. (Zie vooral blz. 232.) We verheugen ons over den nieuwen druk van dit boek zeer; het is ook typografisch voortreffelijk verzorgd; het zal niet nalaten onze oudere meisjes en jongens ongemeen te boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 5, 234 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het huisgezin van Koenders, een arm, doch Christelijk huisgezin, moet door de beproevingen heen. Veel hebben zij te lijden van boer Greve en zijn zoons, een rijk boerengezin, die zich op hun geld laten voorstaan. Alles moet buigen voor hen; immers zij zijn de bezitters. Geen rekening wordt met Gods Woord gehouden. Nu is in het huisgezin van Koenders een dochtertje, Gerdientje, een meisje met een teer gevoel en dit kind is later het middel, dat Koenders, bijna gedreven tot misdaad door de plagerijen der Greve's, bewaard blijft en terugkeert tot de paden van Gods Woord. De dokter, Jobse, de postbode, zijn aantrekkelijke figuren en vooral moeder Koenders is in haar huisgezin een echte moeder, ja een biddende moeder, die gelaten alles vraagt en opdraagt. Ook Kees Koenders is een jongen met karakter, al komt ook bij hem wel eens de haat boven. In de smeltkroes der beproevingen wordt het geloof beproefd. Algemeene op- of aanmerkingen: Is het geheel van Geref. strekking? Dit niet en toch vonden we het een boek, waar flinkheid van uitgaat, iets zóó noodig, ook in dezen tijd. Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 6, 237 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 27 t.d.t. „Gerdientje" is een soort van „familie-roman", want op buitengewoon onderhoudende wijze, voortreffelijk gestyleerd, levendig verteld, worden niet alleen de lotgevallen van het meisje, maar ook van haar ouders en van haar broeder beschreven. Het boerderijtje, dat weldra het eigendom van Gerdientjes vader zou zijn, verdiend met noesten arbeid, wordt door een vrekkigen, ijzerharden boer gekocht, om hem te dwingen, zijn knecht te worden. Verschrikkelijke verbittering is het gevolg. De zonen van den boer zijn woestelingen, die op alle manieren den armen man sarren, zoodat hij eindelijk, tot het uiterste gedreven, zich voorneemt den dijk door te steken om zich te wreken. Na tal van slagen en tegenslagen, die hem troffen, komt hij in een stormnacht tot uitvoering van dit plan. Gerdientje is de zelfopofferende, reddende engel, die vurige kolen hoopt op het hoofd van de belagers. De wandaad wordt nog voorkomen door een gelukkig „ongeluk", en het huisje wordt door den dokter teruggekocht. Dit fraai uitziend boek vertoont al de deugden (en het zijn zeer groote en niet weinige) van dezen bekenden en geliefden auteur. Telkens echter moest er reeds door ons op gewezen worden, dat het godsdienstig element zwak en het evangeliseerend element ten eenen male onvoldoende was. Dit nu geldt van „Gerdientje" gelukkig niet. Integendeel. Hier wordt de Christus als Heiland van verloren zondaren op welsprekende wijze verkondigd. (Zie vooral blz. 232). We verheugen ons over den nieuwen druk van dit boek zeer; het is ook typografisch voortreffelijk verzorgd; het zal niet nalaten onze oudere meisjes en jongens ongemeen te boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 8, 181 blz.
G.K.C.O. 27 t.d.t. „Gerdientje" is een soort van „familie-roman", want op buitengewoon onderhoudende wijze, voortreffelijk gestyleerd, levendig verteld, worden niet alleen de lotgevallen van het meisje, maar ook van haar ouders en van haar broeder beschreven. Het boerderijtje, dat weldra het eigendom van Gerdientjes vader zou zijn, verdiend met noeste arbeid, wordt door een vrekkige, ijzerharde boer gekocht, om hem te dwingen, zijn knecht te worden. Verschrikkelijke verbittering is het gevolg. De zonen van de boer zijn woestelingen, die op alle manieren de arme man sarren, zodat hij eindelijk, tot het uiterste gedreven, zich voorneemt de dijk door te steken om zich te wreken. Na tal van slagen en tegenslagen, die hem troffen, komt hij in een stormnacht tot uitvoering van dit plan. Gerdientje is de zelfopofferende, reddende engel, die vurige kolen hoopt op het hoofd van de belagers. De wandaad wordt nog voorkomen door een „gelukkig ongeluk", en het huisje wordt door de dokter teruggekocht. Dit fraai uitziend boek vertoont al de deugden (en het zijn zeer grote en niet weinige) van deze bekende en geliefde auteur. Hier wordt de Christus als Heiland van verloren zondaren op welsprekende wijze verkondigd. We verheugen ons over de nieuwe druk van dit boek zeer; het is ook typografisch voortreffelijk verzorgd; het zal niet nalaten onze oudere meisjes en jongens ongemeen te boeien.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 8, 181 blz.
Prijs f 2,25; gebonden; geïll.; jongens -en meisjeshoek.
Inhoud: Antipathie tussen de familie Greve en de vrachtrijder en zijn gezin, waartoe ook Gerdientje behoort. Door allerlei plagerijen van de fam. Greve komt Gerdientjes vader er toe een dijkje te willen doorsteken, waarbij hij bijna verdrinkt, zijn zonde belijdt als schuld voor God en door Gerdientje gered wordt. Gebruik van Heer en Heere.
Conclusie: Dankbaar in voorspoed, maar vooral geduldig in tegenspoed, met altijd 't oog gericht houden op de wijze leiding des Heeren; dit wil de schrijver de kinderen leren en 't gelukt hem ten volle.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 9, 181 blz.
prijs f 2,40; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Koenders, een brave, oppassende man, wordt in zijn streven om zijn ideaal - een eigen huisje met een stukje land - te bereiken, gedwarsboomd door zijn vroegere baas, de rijke boer Greve, die zich verkneukelt, als alles er op wijst, dat K. uit armoede hem de grond zal moeten verkopen. Het loopt anders. Tenslotte wordt Koenders toch eigenaar van het land. Strekking: In alle omstandigheden van het leven sta dit voor ogen: "Werp al uw bekommernissen op de Heere, want Hij zorgt voor u." Gebruik van Heer.
Conclusie: Een heel mooi boek, dat goed is voor de karaktervorming van onze kinderen. Het is niet van Gereformeerde beginselen. Overigens:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 10, 182 blz.
prijs gebonden f 2.40; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dit boek geeft de moeiten en zorgen van een gezin, dat tobben moet om rond te komen en nog verdacht wordt van oneerlijkheid, maar dat uiteindelijk in eer hersteld wordt en een goede tijd tegemoet gaat. Het spreekt van haat en nijd, maar ook van Gods genade. Strekking: Algemeen christelijke strekking. Gebruik van Heer.
Conclusie: Al een oude bekende, maar steeds mooi en zeker graag gelezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 10, 182 blz.
Met Gerdientje, dat zijn 10e druk al beleeft, schreef W.G. van de Hulst een lief verhaal uit het dorpsleven. Het gezin waartoe Gerdientje behoort kent veel tegenspoed. Ze worden beticht van oneerlijkheid en lopen gevaar uit hun huisje te worden gezet. Maar gelukkig zijn er ook nog goede mensen in het dorp die hen vertrouwen, en alles komt terecht. Het boek is geschreven in positief christelijke geest van vertrouwen op Gods voorzienigheid en goedheid. Het treft de juiste toon om de kinderen te boeien, en ook de pentekeningen van E.J. Veenendaal dragen bij tot de sfeer. (geb. f 2,30)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955

Open IDIL-Gids.

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 11, 180 blz.
prijs f 2,50; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een spannend boek, zowel voor jongens als meisjes. Koenders, de vader van Gerdientje, werkt hard voor vrouw en kinderen. Z'n ideaal is om een eigen huisje met een stukje land te bezitten. Er is echter iemand, die hem hierbij in de weg staat, nl. de rijke boer Greve. Deze en zijn zoons doen alles om Koenders het leven zuur te maken. Toch bereiken niet zij, maar Koenders het gestelde doel. Strekking: In dit boek lezen we hoe moeilijk de mensen het elkaar kunnen maken, maar ook van geloofsvertrouwen, dat niet beschaamd wordt. Gebruik van Heer.
Conclusie: Goed en mooi boek voor onze kinderen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 12, 180 blz.
23 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 11-15 j., (zie B.B. 1958). We verheugen ons over de nieuwe druk van dit boek zeer. Deze 12e druk brengt reeds de 81e-90-duizend van dit boek. Een boek als "Gerdientje" willen we graag warm aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 12, 180 blz.
prijs gecartonneerd f 2,50 jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het gezin Koenders komt in grote zorgen, omdat een boer zijn huisje koopt, waardoor het hem niet meer mogelijk zal zijn als vrachtrijder zijn brood te verdienen. Koenders wordt erg dwars gezeten en geplaagd bovendien. Dit geeft spanningen, ook geestelijke spanningen. Maar er komt uitredding, waarbij de dokter een belangrijke rol speelt. Het gezin Koenders kan in hun huis blijven wonen, het krijgt nu de naam Gerdientje, naar één van hun kinderen. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een bizonder mooi boekje is dit met een christelijke strekking. Van der Hulst kan mooi en boeiend vertellen. Gespannen zullen de jongens en meisjes dit verhaal lezen, waaruit ze veel leren kunnen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 13, 180 blz.
prijs gecartonneerd f 3,25; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Tussen Koenders en boer Greve zit het heel niet goed. Ook de jongens van boer Greve gedragen zich schandalig tegenover deze man, die een zorgelijk bestaan leidt. Ze worden beiden van hun verkeerde houding genezen, waarin allerlei mensen betrokken zijn. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een mooi boekje, dat zowel jongens als meisjes graag zullen lezen. Van de Hulst kan zo boeiend vertellen, terwijl dit boekje ook een christelijke strekking heeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 15, 180 blz.
jongens en meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar, prijs f 5,25.
Inhoud: Gerdientje Koenders speelt ergens overal mee in dit verhaal over een arme bode en een rijke boer. De bode, Koenders, is arbeider geweest, nu heeft hij een bodedienst, maar wordt dwarsgezeten door de rijke boer. Koenders had bijna een grote misdaad begaan, maar door andere oorzaken treft een ongeluk de sarrende jongens van de boer. Alles krijgt een wending, waarin de dokter een belangrijke rol speelt. Koenders kan zijn huisje houden en dat huisje heet voortaan "Gerdientje".
Conclusie: Kortom een pracht boek, beantwoordend aan alle eisen, die worden gesteld aan onze boekjes.
Eindoordeel: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 19
Geschikt voor jongens en meisjes van 9-11 jaar. Korte
Inhoud: Gerdientje is het dochtertje van boerenarbeider Koenders. Door zijn baas, boer Greve, wordt Koenders veel leed aangedaan. Hij moet zijn huisje verlaten en de kost zien te verdienen met een bodedienst. Als zijn oude paard ziek wordt, valt ook deze broodwinning weg. De dokter van het dorp doet echter zijn best en koopt het vroegere huisje van Koenders. Tenslotte verzoenen Koenders en boer Greve zich met elkaar. Gerdientje en Josientje van de boer worden dikke vriendinnen. Koenders kan in zijn huisje blijven wonen.
Conclusie: Ook dit boek uit de serie van v. d. Hulst doet het nog altijd goed, hoewel het voor onze kinderen wel wat ouderwets zal aandoen. Begrippen als breischool, breikous, beddeplank en zevende klas kennen ze niet. Godsdienstig is het van harte aan te bevelen. Een spannend boek dat ze met liefde zullen lezen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1984

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Gerdientje, druk 21, 180 blz.
gekartonneerd, geïllustreerd, geschikt voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar. Prijs f 14,95.
Inhoud: Het verhaal speelt zich af in een tijd van trotse hereboeren, die neerkijken op gewone arbeiders en hen de voet proberen dwars te zetten. De vader van Gerdientje komt in de problemen doordat hij niet kan en wil voldoen aan de eis van de rijke boer Greve om knecht bij hem te worden. Zo niet, dan moet hij zijn huisje uit dat na de komst van een nieuwe rentmeester door de hoogmoedige boer Greve is gekocht. Dit veroorzaakt veel spanning en bitterheid bij vader. Ook bij Kees, de broer van Gerdientje. Op God vertrouwen is dan heel moeilijk. Het kwaad lijkt te winnen. Als dan ook het oude paard Hans het dreigt op te geven ziet de toekomst er helemaal onzeker uit. Er tussendoor spelen verhalen van de verdwenen kaas, de lege fuiken en de zilveren sigarettenkoker. Dan bedenkt vader een plan... Een slecht plan. Wonderwel keert alles zich ten goede.
Beoordeling: Een boekje met een geweldige sfeertekening van een gezin, waar liefde heerst, spanningen zijn en innerlijke strijd gestreden wordt. Thema's: vertrouwen op God ("De Heer"), vechten tegen de boosheid in je eigen hart. En: soms neemt God iets van je af omdat Hij zoveel van je houdt. De liefde van God overwint alles. Hij is een vergevende God. Belangrijk is ook het onderling meeleven van mensen, wat veel steun geeft. - Wel worden woorden gebruikt van een vroegere tijd, zoals "opgerolde breikous", "juffrouw van de breischool", "'t meestershuis", "bedstee", "dorpssmid", "dienstmeisje van de dominee", "trotsaards", "marskramer" e.d. Diverse verklaringen zijn wel als noten opgenomen, b.v. wat het "ringen" van varkens is, wat een kruier is, en een vilder.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. M. C. Romein-Vroegindewey
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1995

Open Boekbeoordeling.