Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



George van Aalst

Het kerstjoodje, druk 2, 79 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk; geillustreerd door Keller (juist niet fraai!); omvang 79 bldz.; gecartonneerd: prijs f 0.40_
Korte inhoud: Hoe Frans Vermetten, het zoontje van een Christen-geneesheer, vriendje wordt met het Jodenjongetje Maurits: hun beider vriendschap voor Maurits' neef Samuel Koekoek, gezegd Plukvet, die door de twee snuiters knap in 't ootje wordt genomen en voor het komische gedeelte zorgt, maar ook een goed hart blijkt te bezitten. Frans ging later met z'n ouders naar Arnhem en Maurits naar een tante in Amsterdam, toen z'n ouders naar Indië gingen en daar spoedig stierven. Bij tante Bets had M. veel verdriet, toen uitkwam dat hij een boek had over den Gekruisigde. Later werd M. een knap tandarts, wiens heerlijkste werk was: Jodenkinderen in aanraking te brengen met het Evangelie.
Beoordeeling: Uitgenomen enkele „zware" alinea's is het boekje wel goede lectuur voor jongens van 12-14 jaar. Op bldz. 13 vonden we een minder goed voorbeeld van „instrumenten" (het kanon). Hier kon m. i. heter gewezen zijn op Gods oordeel over Babel, Assur. enz. Aanbevolen voor jongens van een jaar of 12, 13. Mej. G.J. Molendijk.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930