Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Het kerstfeest van Japie, druk 1, 41 blz.
G.K.C.B. 7 t.d.t. Op de boerderij van Japik komt bericht, dat een kleindochtertje geboren is. Het broertje, kleine Japie, schrijft een kinderlijk briefje naar zijn grootouders en vertelt van zijn zusje, dat in de wieg ligt, van Moeder, die ziek is en van de komende Kerstvacantie. De grootouders zouden Japie graag willen logeren, maar zien geen kans om in de winter, nu de sneeuw zo hoog ligt hem te halen. De smid van het dorp moet echter met de ar van de baron naar de plaats waar Japie woont. De boer en boerin mogen meerijden. Ze hebben een mooie tocht door de sneeuw en Japie mag mee terug. Hij geniet veel op de boerderij. Graag wil hij een Kerstboom hebben, maar dat kan niet. Op Kerstdag gaan allen naar de Kerk en daarna wordt zonder Kerstboom prettig feest gevierd. Een vertellinkje voor kleine kinderen; de lettergrepen zijn gescheiden. Mevr. Jongejan is de taal meester. Het gegeven is wel aardig en het verhaaltje „loopt" natuurlijk vlot. Wat dit boekje ontsiert, is dat ongelukkige kindergebedje, pag. 30. Waarom zo'n paar onmogelijke versjes? Er zijn toch veel kleinekinder-gebedjes, die heel wat beter zijn! — Door dit verkeerde „gebedje" wordt de waarde en de bruikbaarheid voor ons doel van dit boekje wel zeer verminderd. Maar ook door iets, dat we missen. Waarom heeft de Schrijfster in het slot niet enkele zinnen ingelast over de liefde van de Heiland en over het noodzakelijke en het heerlijke van: in Hem te geloven en Hem lief te hebben ? Nu komt zij niet verder dan: Hem kennen, en: niet kennen, pag. 40. Wat zegt dit voor zulke kleine kinderen als voor wie dit boekje bestemd is? Dat moest toch zeker nader omschreven worden! Met alle waardering voor het goede, dat in dit boekje te vinden is, kunnen wij het tot onze spijt om bovengenoemde redenen nauwelijks aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

C.Th. Jongejan-de Groot

Het kerstfeest van Japie, druk 1, 41 blz.
Prijs f 0,60; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-9 jaar.
Inhoud: Japie heeft een zusje gekregen. Omoe en opa komen hem in de stad halen met de arreslee. Ze nemen hem mee naar de boerderij, waar hij de kerstvacantie doorbrengt. Met Kerstfeest wil hij een kerstboom, maar krijgt hem niet. Strekking: Kerstboom, krentebrood en geschenken zijn met Kerstfeest bijkomstigheden, die de eigenlijke betekenis van het Kerstfeest verzwakken. Daarom met Kerstfeest geen kerstboom.
Conclusie: Aantrekkelijk kinderboekje. Kinderlijk, leuk verteld. De schrijfster verstaat de kunst om voor kinderen van 7 en 8 jaar te schrijven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.