Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Wat Roentje Robbedoes leerde, druk 1, 93 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: In de klas van Roentje Robbedoes, een flink, bijdehand meisje, komt een nieuwe leerling, die op haar verzoek naast haar mag zitten. Truida heeft het moeilijk, want haar tante is heel niet hartelijk. Roentje doet al haar best om goed voor haar te zijn. Maar bij haar tante gaat het heel niet. Roentje's Moeder schrijft aan een andere tante van Truida, die haar weghaalt en bij zich neemt.
Conclusie: Dit is een boekje, dat de meisjes wel graag zullen lezen. Het is onderhoudend geschreven. Roentje heeft veel voor Truida over en leert het waarderen, dat zij een goede Vader en Moeder heeft. De godsdienstige inhoud hadden we wel graag wat dieper gezien, maar we kunnen het toch wel gebruiken.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Max de Lange-Praamsma

Wat Roentje Robbedoes leerde, druk 1, 93 blz.
Een aardig kinderboek in protestantse sfeer is Wat Roentje Robbedoes leerde, door Max de Lange-Praamsma. Roentje heeft een heel gezellig thuis; ze wordt echter verwend omdat ze geen broertjesen zusjes heeft. Dat vindt Roentje maar heel gewoon. Dan komt er een ouderloos klein meisje bij de knorrige juffrouw Punt in huis, die op de hoek van de straat woont. En nu ontdekt Roentje, hoe dankbaar zij haar ouders moet zijn voor alle liefde en zorg.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1951

Open IDIL-Gids.

Max de Lange-Praamsma

Wat Roentje Robbedoes leerde, druk 2, 91 blz.
prijs gecartonneerd f 1,20; meisjesboek, leeftijd 8-12 jaar.
Inhoud: Roentje is een wildebras. Dichtbij komt Truida, wier vader overleden is en moeder zenuwziek, bij een zure tante in, waar ze 't slecht heeft. Roentje beschermt haar, speelt met haar uit medelijden. Als Truida door Roentjes schuld te water valt, wordt ze geslagen en gestraft door tante. Roentjes moeder bewerkt, dat Truida bij een lieve tante komt. Strekking: Roentje leert haar ouders waarderen, haar wensen opofferen in naastenliefde, ziet de gevolgen van eigen wildheid, bidt zelfs voor de "zure" tante van Truida.
Conclusie: Een aardig meisjesboekje, boeiend en leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.