Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAns van der Sluijs

Wat Marjon vond, druk 1, 54 blz.
G.K.C.B. 8 t.d.t. Marjon, die om gezondheidsredenen bij twee oude tantes een tijdlang gelogeerd is, vindt op zolder een Kinderbijbel en leest daarin veel. Een Chr. onderwijzeres vertelt haar van de Here Jezus en als Moeder een keer te gast komt, krijgt ze tranen in de ogen bij Marjans verhaal; ze denkt aan Grootmoeder, die haar ook van de Here Jezus verteld heeft, maar later heeft ze alles losgelaten. Moeder gaat weer lezen in de Bijbel en ze komt ook weer 's Zondags in de kerk. Rechtstreekse evangelisatie-materie, naar men ziet. Evenwel oppervlakkig uit een oogpunt van evangelie-verkondiging. De terminologie is een andere, dan die wij voorstaan: „God heeft de mensen lief en daarom zei Hij, dat als er iemand stierf voor de mensen, zodat hij gestraft werd voor de hele wereld, iedereen dan tot God mocht komen." (blz. 43). Ook ligt er telkens nadruk op het feit, dat de „Heer Jezus je moet helpen." We hebben de keus uit zoveel boekjes, die we liever gebruiken, dat we dit moeten ontraden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Ans van der Sluijs

Wat Marjon vond, druk 1, 54 blz.
Prijs f 0,70; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: Marjon gaat voor haar gezondheid een poosje naar haar tantes, waar ze nog al straf wordt aangepakt. Ze vindt op zolder een kinderbijbel, wat iets geheel nieuws voor haar is. Een juffrouw geeft haar onderwijs, die haar ook vertelt van de Heere Jezus. Zo valt het logeren bij haar tantes toch nog erg mee. Gebruik van Heer.
Conclusie: Dit boekje had een uitstekend verhaal met een evangeliserende strekking kunnen worden. Een meisje uit een ongodsdienstig gezin dat door het vinden van een kinderbijbel en door de invloed van de juffrouw van de Heere Jezus hoort en er door veranderd wordt. Maar de bekering wordt toch wel al te vlot voorgesteld. We verlangen in de boekjes, die we uitdelen, een diepere toon, zodat we wegens te weinig diepgang dit boekje helaas niet kunnen aanbevelen.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.