Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGeesje Vogelaar-van Mourik

Han en Hanneke worden groter, druk 1, 99 blz.
10 zwart-wit tekeningen; jongens- en meisjesboek; leeftijd 6-8 jaar; prijs f 11,25.
Inhoud: Han en Hanneke zijn twee dikke vrienden, die allerlei avonturen meemaken. Ze zitten allebei in groep twee. Op de verjaardag van de vader van Han krijgen ze allebei rollerskates, ze maken een jaarwisseling mee, op de dag na nieuwjaar steken ze stiekem een kaars aan en brandt er een gat in Hannekes trui, ze gaan samen bij jonge hondjes kijken, ze worden een keer misselijk van het drop snoepen, ze spelen meester en juffrouw, enz., achttien belevenissen.
Beoordeling: Hoewel er in het boek een tij dsvolgorde is aangebracht, gezien sommige hoofdstuktitels (kerst, oudjaar, nieuwjaar, lente), staan de diverse verhalen tamelijk los van elkaar. In of na het hoofdstuk kerst miste ik eigenlijk een kerstfeestviering van school of zondagsschool. Wat de godsdienstige strekking betreft, deze wordt er terecht niet in elk verhaal bijgesleept. Op een vrij natuurlijke manier komt dit punt aan de orde bij het vieren van een verjaardag, een ziekte, kerst, oud- en nieuwjaar. De schrijfster is dan, gezien de leeftijd van de doelgroep, terecht beknopt, maar verwoordt de boodschap soms misschien wel iets te clichématig. Twee keer wordt een kerkdienst genoemd, waar wel een ouderling, maar geen predikant optreedt: betreft het de voorlezer of een vakante gemeente? Niet voor ieder kind is dit voldoende duidelijk. Ruzies beperken zich tot een welles-nietes-debat, hoewel zoiets in de praktijk wel wat uit de hand kan lopen. Dat neemt niet weg dat de verhalen zo uit het leven gegrepen zijn.
Eindoordeel: aanbevolen. d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1991

Open Boekbeoordeling.