Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTruus

Greta's offer, druk 2, 167 blz.
G. K. C. 0. 4 k. p. Greta wil o zoograag leeren. Voor onderwijzeres, Maar zou het wel kunnen? Wim leert ook al. En 't kost zooveel. Maar. ..... Pa en Moe geven permissie; Greta komt op de kweekschool. 't Gaat best. Ze zit al in de 2e klas. In dien tijd komt Greta tot 't blijde geloof aan de vergeving van haar zonden en studeert ze met nog nog meer genot. Maar Moeder wordt ziek en mag niets doen. Een juffrouw in de huishouding doet haar werk goed, maar 't is toch geen "eigen". En hoe ze ook van haar studie houdt - na eenigen strijd besluit Greta de studie eraan te geven en in de huishouding te helpen. Moeder knapt gelukkig weer op en Greta heeft de schoone voldoening, om 's Heeren wil dit offer te hebben gebracht. De opzet is heel mooi. De verhaaltrant aantrekkelijk. Greta een lieve figuur. Jammer, dat de bekeering van 't meisje zoo maar in één dag klaarkomt. 't Kan, maar regel is het niet. 't Kon menigeen aan 't twijfelen brengen, als de rust niet zoo spoedig komt. We achten dit een goed boekje. Nuttig in den tegenwoordigen tijd, waarin op huiselijk werk uit de hoogte wordt neergezien. De plaatjes van Koppenol zijn het kunstdrukpapier niet waard. Overigens hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1927