Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM. Veren

Floddermieke, druk 1, 16 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaaltje handelt over Mieke de Bruin, een arm meisje. Haar vader vertoeft vier jaren in de gevangenis, omdat hij in drift iemand bijna had vermoord. Vrouw de Bruin moet nu op de fabriek werken om haar gezin te kunnen onderhouden. Zij verdient echter slechts weinig en daarom draagt Mieke armoedige kleertjes. Hierom is het, dat de kinderen haar Floddermieke noemen. Gelukkig maar, dat de familie Velders Mieke's kinderleed weet te verzachten. Door deze familie wordt Mieke meegenomen naar het Kerstfeest, wat hier helaas een Kerstboomfeest schijnt te zijn. Mieke fleurt hierdoor geheel op en zij vraagt het kindje Jezus om vader weer terug te brengen. Vader komt tenslotte vroeger thuis dan men gedacht had en het is voor Mieke een groote verrassing. Nu worden zij weer zoo gelukkig als vroeger. Mieke krijgt weer betere kleeren en vader is geheel veranderd. Nooit heeft Mieke geweten, dat hij in de gevangenis gezeten heeft. Gelukkig maar. Algemeene op- of aanmerkingen: Het verhaaltje is goed geschreven, vooral het begin zal de kinderen bezig houden. De strekking van de vertelling is: den Heere Jezus mag men alles vragen. Dat komt ook uit, want vader komt thuis op Mieke's gebed en als zij bidt om hulp voor Tinuske gebeurt dit ook. Dat wij het niet aanbevelen ligt hierin, dat er wonderlijk omgesprongen wordt met dit bidden. "Kindje Jezus" bidt Mieke! De platen vind ik niet mooi, zullen de kinderen de plaat op blz. 11 begrijpen? Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt soms gebruikt. De kerstboom doet dienst.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
M. Veren

Floddermieke, druk 1, 16 blz.
G.K.O. 3 t.d.t. Een goed boekje met een leelijken titel, vlot geschreven met een Christelijke tendenz. Mieke is maar een arm meisje; moeder gaat in de fabriek werken voor Mieke en Tinuske. Vader .... zit in de gevangenis. Maar dat weet Mieke niet. „Flodder-mieke" noemen de jongens haar, omdat ze er zoo armoedig uitziet. Ze komt op een Kerstfeestavond met de vrouw van een boer mee en krijgt heel wat ten geschenke. Moeder ontvangt intusschen een brief van vader, die schuld erkent en berouw heeft en met Gods hulp een ander mensch wil worden. Hij krijgt drie maanden vermindering van straf. Als Mieke en Tinuske moeder op een avond willen afhalen van de fabriek, ontmoeten ze .... vader, zonder hem te kennen. Ze komen thuis .... en alles wordt goed: hij wordt knecht bij den boer. De illustraties van dit verhaal passen op één na niet in het kader. De inhoud bevalt ons beter: schuld en gebed om vergiffenis en gebed om kracht in den strijd tegen de zonde ontbreken niet. Wij hebben echter bezwaren tegen het telkens bidden aan het „Kindje Jezus". 't Is iederen keer weer het Kindje of het Kindeke, dat hoort en helpt en redt. Hier ontbreekt het element van den Verhoogden Heiland, Die als Koning alle dingen regeert. Onder deze reserve bevelen we het boekje aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938