Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronR. Mourits-den Boer

Waar is Knabbel?, druk 1, 95 blz.
leeftijd 8 jaar en ouder, omslag en illustraties door Diny van de Lustgraaf. Prijs f 14,75.
Inhoud: Rieke en Henk hebben een konijn, Knabbel. Op een dag zet Henk het hok open en ontsnapt Knabbel. Rieke vertelt op school dat haar konijn is weggelopen. Overal wordt gezocht, maar nergens kunnen ze het konijn vinden. De kinderen zijn blij als ze weer een nieuw konijntje krijgen. Als ze naar de kinderboerderij gaan, zien ze Knabbel in het hok bij de andere konijnen. Van de meneer van de kinderboerderij mogen ze hun konijntje weer meenemen. Nu hebben ze er dus twee... Opmerkingen: Een positief boek. Een goede sfeer. In het huisgezin wordt voor Knabbel, het konijn gebeden. "Natuurlijk", zegt moeder, "mag je voor het konijn bidden. De Heere ziet mensen en beesten...!" Op school horen de kinderen een bijbelverhaal. Het is gezellig in de klas! Bij een volgende druk moet even gekeken worden naar "rokken" op bladzijde 7, "hebt je" op blz. 35 en "loopt je" op blz. 47.
Eindoordeel: Aanbevolen. B. H.J.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1998

Open Boekbeoordeling.