Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

Emmy van Laren, druk 1, 24 blz.
G. K. O. 4 t. d. t. 25 cent. Emmy van Laren, dochtertje van een winkelier, is ziek. De dokter zegt dat ze afleiding noodig heeft, want als hij haar eens overvalt, ligt ze in bed te schreien omdat ze zich zoo eenzaam voelt. (Vader en Moeder hebben het druk in den winkel). Besloten wordt dat Emmy naar Tante Marie zal gaan. In dat druk maar fleurig gezin knapt ze heelernaal op en tegen den tijd van haar vertrek vertelt Tante haar dat ze 't nu thuis ook niet meer zoo stil zal vinden, want ze heeft een zusje gekregen. Een onbeteekenend verhaaltje, dat alleen aan het einde even een christelijke tint heeft. Er zit niets in. We apprecieeren zulk een onbeduidend boekje niet; er is zoo groote keus uit veel betere lectuur, dat we het niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929