Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Dromelot, druk 1, 93 blz.
prijs f 1,15; gebonden; meisjesboek, leeftijd ± 12 jaar.
Inhoud: Dromelot, zo heet om haar dromerijen Marijke uit de bloemenwinkel vlak tegen de oude kerk. Uit medelijden wordt ze vriendinnetje van een verlegen meisje met slechte ogen en een grote bril. Dit levert moeilijkheden op met de andere vriendinnetjes. Trijnie komt voor een oogoperatie in het ziekenhuis en Marijke weet er niet van door eigen schuld. Daarover heeft ze groot verdriet en met haar moeder bidt ze om vergeving voor haar liefdeloosheid. Ze bezoekt Trijnie in 't ziekenhuis. Gelukkig loopt de operatie goed af. Marijke neemt zich voor om niet in de eerste plaats aan zichzelf te denken, maar ze weet ook dat de Here Jezus daartoe haar hart moet veranderen.
Conclusie: Een mooi, gezellig meisjesboek, om de godsdienstige strekking wel aan te bevelen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
C.Th. Jongejan-de Groot

Dromelot, druk 1, 93 blz.
Protestantse lezeresjes vinden een mooi opvoedend en boeiend verhaal in Dromelot, door C.Th. Jongejan-de Groot. Marijke ontmoet bij de dokter een eigenaardig meisje. Dokter raadt haar aan daarmee vriendin te worden, want die Trijnie heeft grote behoefte aan vriendschap. Erg schoorvoetend komt eindelijk die vriendschap tot stand. Trijnie, die haar vader verloor en wier moeder bij een zure mevrouw werkt, komt bij Marijke inwonen, terwijl een nieuw huis voor haar en moeder in gereedheid wordt gebracht. Een enkele regel op de le en de 18e blz. doet minder prettig aan.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.

C.Th. Jongejan-de Groot

Dromelot, druk 2, 92 blz.
prijs gebonden f 1,20; meisjesboek.
Inhoud: Dromelot - dat is de dromerige, fantaserende Marijke uit de bloemenwinkel. Uit medelijden wordt ze vriendin met Trijnie, "dat meisje met die rare ogen". Het bloemencorso neemt haar zo in beslag, dat ze Trijnie uit het oog verliest. Ze schrikt als ze hoort dat Trijnie in 't ziekenhuis ligt voor een ernstige oogoperatie. Gelukkig maakt ze het weer goed en met Trijnies ogen komt het ook in orde. Strekking: We moeten niet in de eerste plaats aan onszelf denken.
Conclusie: Aardig, goed verteld meisjesverhaal met goede strekking. Leeftijd 10-14 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.