Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.H. Karels-Meeuse

De zoektocht van Lea Rachel, druk 1, 94 blz.
geschikt voor meisjes vanaf ± 11 jaar, gebonden, geïllustreerd met aan het begin van elk van de 18 hoofdstukken een mooie, op dat hoofdstuk betrekking hebbende zwart-wit tekening van Rino Visser (heel origineel). Prijs f 12,90.
Inhoud: Lea Rachel Jacobson is een Joods meisje van 13 jaar, dat door Gods genade de Heere Jezus heeft leren kennen als haar Zaligmaker. Dat is gegaan langs een onvoorstelbaar zware weg. Toen ze 12 jaar was, is haar moeder overleden. Ze heeft nog een oudere broer Ruben en een jonger zusje Mirjam. Haar vader is boekhandelaar. In de schuur vol met boeken zit Lea Rachel vaak te lezen. Op een keer vindt ze daar een klein zwart boekje, waarop met gouden letters staat: Nieuwe Testament. Haar vader haat dit boekje en ook de Christenen met een dodelijke haat. Toch is het (stiekem) lezen hierin het begin geworden van haar zoektocht naar de Messias. Men houdt het niet voor mogelijk wat zij op deze zoektocht allemaal heeft moeten doorstaan aan vijandschap, haat en zelfs mishandeling. Het leven wordt haar zó moeilijk gemaakt, dat zij het thuis niet meer kan uithouden. Op 3 september 1847 verlaat ze (stiekem) haar ouderlijk huis en zij zal er nooit meer in terugkeren.
Conclusie: De gegevens voor het schrijven van dit boekje zijn ontleend aan een door Lea Rachel zelf, in de vorige eeuw, opgestelde levensbeschrijving. Het is een aangrijpende geschiedenis. Jammer vind ik dat na de doop van Lea Rachel, haar geestelijk leven niet geleid wordt door het laten spreken van de gehele Schrift (zonde én genade) en evenmin door de troost van Gods verbond, maar door enkele op zichzelf staande tekstwoorden. Hierdoor wordt een zondaar teruggeworpen op zichzelf, terwijl wij onze zaligheid juist buiten onszelf in Jezus Christus hebben te zoeken.
Eindoordeel: Matig aanbevolen. Krimpen aan den IJssel W Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1999

Open Boekbeoordeling.