Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCora C.G.

De verloren kousen, druk 2, 32 blz.
Voor kleine meisjes wel aan te bevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919
Cora C.G.

De verloren kousen, druk 3, 38 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 9-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Riekje en Anna Wegenaar gaan samen uit de breischool naar huis. Onderweg verliest Riekje haar kousen, die ze afgekregen had. Droevig is dat, niet alleen voor Riekje, maar ook voor moeder, die weduwe is en een paar nieuwe kousen best gebruiken kan. Mevrouw van Leeuwen vindt de kousen als ze op weg is naar de breischool. Ze vraagt de onderwijzeres of die niet een dienstmeisje voor haar weet. Mevrouw van Leeuwen bezoekt de weduwe Wegenaar. Anna komt bij haar in dienst. Zoo is het gezin uit zorgen gered. De weduwe Wegenaar geeft God de eer voor dezen zegen. Wie op God betrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Een Godvreezende moeder is een zegen voor haar kinderen. De zonde kunnen we niet goed praten, ook niet al doet de Heere er het goede uitvoortkomen. Leerzaam hoe moeder Riekje dat onderwijst. Algemeene op- of aanmerkingen: Nu eens wordt het woordje "Heere" gebruikt, dan weer "Heer". Waarom niet overal gebruikt "Heere", wat veel eerbiediger is.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
Cora C.G.

De verloren kousen, druk 3, 38 blz.
Anna en Riekje, dochtertjes van de wed. Wegenaar, komen thuis van de breischool, maar hebben onderweg de nieuwe kousen verloren, het eerste paar, door Riekje gebreid. Moeder is teleurgesteld, want na den dood van haar man zijn haar zorgen vele. Anna legt echter een kinderlijk vertrouwen op God aan den dag. God zal zorgen, Hij is machtig, ook de verloren kousen hun terug te geven. Den volgenden dag op school komende hooren ze, dat er kousen gevonden zijn, gevonden door Mevr. van Leeuwen, en om 12 uur naar huis gaande, ontmoeten zij deze dame bij moeder. Anna krijgt nu bij mevrouw haar eersten dienst. Boeiend, op echt kinderlijke wijze verteld. "Heer" en "Heere" worden bij afwisseling gebruikt. De omslagteekening is verdienstelijk. De strekking is, dat het vertrouwen op God niet beschaamd wordt. Dit laat de Schrijfster helder uitkomen. Gaarne aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1933