Digitale versies dbnl allard pierson achterderug

Digitale versie boekjes

Van een groot aantal oude zondagsschoolboeken zijn door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlanse Letteren, DBNL, door de Allard Pierson stichting , en door DELPHER digitale versies gemaakt, aangevuld met digitale versies van zondagsschoolboekjes op deze website Achterderug.

U kunt hiernaast ook zoeken of van een bepaalde auteur digitale boekjes aanwezig zijn.
echo "

Digitale versie boekjes van Allard Pierson beeldbank

";
Ella's rozenknopje, of het zal herleven
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1870

Open Boekje
Jem, de voddenraper, of waarheid en eerlijkheid
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1872

Open Boekje
Jezus de kindervriend
M. Smit, Groningen, druk 1, 1846

Open Boekje
Karel Wilmot of overwin het kwade door het goede
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, ca.1890

Open BoekjeA.L.O.E.
De Koningszoon
M.S. Bromet, Amsterdam, druk 1, 1880

Open BoekjeC.S. Adama van Scheltema
Winterlooveren
Allart en Van der Made, Amsterdam, druk 1, 1854

Open BoekjeE. Barger
Lessen over de wonderen en gelijkenissen van den Heere Jezus, door dr. John Watson; naar het het Engelsch bewerkt door
Daamen, Leiden, druk 1, 1897

Open BoekjeE. Barger
Lessen over het leven en de brieven van den apostel Paulus, door Elisabeth H. Green; naar het het Engelsch vertaald door
Daamen, Leiden, druk 1, 1895

Open BoekjeBetsy
De vreugd ten top!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeF. Bungener
Juliën, of het einde eener eeuw
Bredée, Rotterdam, druk 1, ca. 1896

Open BoekjeEmily E. Deedes
Lessen over het leven van den Heere Jezus
Daamen, Leiden, druk 1, 1894

Open BoekjeE. Gerdes
Beste Vaêr
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Een kloek Amsterdammer
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Een roemrijke naam
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Mozes
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1863

Open BoekjeE. Gerdes
Neêrlands grootste zeeheld
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1893

Open BoekjeE. Gerdes
Winterlooveren
Allart en Van der Made, Amsterdam, druk 1, 1854

Open BoekjeA. Hardenberg
Wat de vogels ons vertellen
P.M. van der Made, Amsterdam, druk 1, 1864

Open BoekjeJohanna
Een St. Nicolaasfeest
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1889

Open BoekjeJohanna
Geef ons heden ons dagelijksch brood
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1893

Open BoekjeP.J. Kloppers
Geschiedenissen uit den Bijbel aan onze kinderen verteld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1885

Open BoekjeP.J. Kloppers
Mijn nieuwe boek
Joh. Ykema, 's-Gravenhage, druk 1, 1899

Open BoekjeP.J. Kloppers
Mijn nieuwe boek
Joh. Ykema, 's-Gravenhage, druk 1, 1899

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De goede grootmoeder
S.E. van Nooten, Schoonhoven, druk 5,

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De kleine Eduard
S.E. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1876

Open BoekjeT.M. Looman
Beknopte schets der bijbelsche geschiedenis, in vragen en antwoorden
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 7, 1872

Open BoekjeH.J. van Lummel
Vaderlandsche gedenkdagen 4
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1897

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Geschiedenissen uit den Bijbel (Nieuw Testament)
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1893

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Geschiedenissen uit den Bijbel (Oude Testament)
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1892

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Schetsen uit de gewijde en de ongewijde geschiedenis
Swaan, Arnhem, druk 1, 1868

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Tante Sara
G.Ph. Zalsman, Kampen, druk 1, 1897

Open BoekjeA.C. de Zwart
Oom Thomas
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1860

Open Boekje