Overige tijdschriften
       


Overige tijdschriften

Op deze bladzijde worden een aantal tijdschriften vermeld, vaak gericht op de jeugd, waaruit een enkel artikel opgenomen is op deze website.
Ook worden een paar tijdschriften voor de jeugd genoemd, waarnaar ik nog op zoek ben.

De Jonge Garde

In augustus 1916 verschijnt er een nieuw tijdschrift De Jonge Garde. In de krant "De Zeeuw" verschijnt regelmatig een aankondiging/advertentie/bespreking. Hieronder volgen een aantal opgenomen stukjes uit De Zeeuw.Op 21-7-1916 verscheen deze aankondiging. Als medewerkers worden genoemd bekende schrijvers van kinderboeken als Johanna Breevoort, M. van der Staal, P. Brouwer en L. Penning.Op 19-8-1916 verscheen deze aankondiging. Klaarblijkelijk werd het blad goed ontvangen gezien de vele positieve recensies.Eind 1918 zag het blad zich genoodzaakt te stoppen. In de Zeeuwsche Kerkbode van 20-12-1918 verscheen nevenstaand bericht.

Hou Zee

Voor het eerst uitgegeven in 1918. Het blad "De Jonge Garde" is er in opgegaan.

Het KorenlandHet Korenland is een maandblad voor jongeren. Het werd uitgegeven door Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij en was bedoeld voor leden van het Nederlandsch Jongelingsverbond (N.J.V.). De eerste jaargang verscheen in 1923. In 1938 waren de redacteuren J.G. Leibbrandt, H. Gordeau en Jan H. de Groot.
Voor een volledige beschrijving van het tijdschrift zie gegevens opgenomen bij het Historisch Documentatiecentrum.
October 1937
September 1938
November 1938
December 1938
In 1938 verscheen het laatste nummer van dit tijdschrift. Een droevig afscheid.

De Vuurslag

De Vuurslag, een maandblad voor de Jeugd, is een uitgave van de Vereniging Hemava voor propaganda kinderbescherming, een gezamenlijke uitgave van de Heldring Stictingen, Martha Stichting en de Stichting Valkenheide. De eerste jaargang verscheen in 1950.
December 1960
December 1961
December 1962
December 1963