Kerstuitgaven Het licht schijnt overal De Vonk Kerstboek voor Jong Holland Editio

Kerstuitgaven

Verschillende (christelijke) uitgevers maakten speciale uitgaven voor Kerst. Soms als kerstbijlage bij een bepaald tijdschrift, maar ook als afzonderlijke uitgave. Op deze bladzijde willen we een kleine selectie tonen. De inhoud was nogal divers, maar vaak stonden er ook verhalen in geschreven door auteurs van zondagsschoolboekjes.
We noemen met name Kerstboek De Vonk, een bijzonder nummer van de jeugdkrant De Vonk, uitgave van Van Gorcum & Comp. N.V., Kerstboek voor Jong Holland, uitgave van Uitg. Maatschappij Editio te Hilversum, Kerstboek Het licht schijnt overal van uitgeverij Ploegsma te Amsterdam en Kerstboek Katholieke Illustratie, van uitgeverij De Spaarnestad.

Neerbosch' Kerstblad, uitgave van Neerbosch' Boekhandel

1949


Kerstboek voor Jong Holland, uitgave van Editio te Hilversum

1916
1928
1934
1936
1938
1939
1940


Kerstboek Katholieke Illustratie, uitgave van Spaarnestad

1935
1950
1951
1952
1953


Kinder-Kerstboek, uitgegeven door de priesters van het H. Hart Groot Seminarie te Liesbosch-Princenhage

no. 23, 1953
no. 24, 1954
no. 29, 1959


Kerstboek De Vonk, uitgave van Van Gorcum & Comp. N.V.

1948
1949
1950
1962


Zonneschijn Kerstboek, uitgave van W. De Haan, Utrecht

1930


Het licht schijnt overal, uitgave van Ploegsma, Amsterdam


Kerstboek/Het boek voor Kerstmis, uitgave van J.H. Gottmer te Haarlem


Overige bundels van verschillende uitgeversAls kerstfeest licht ... : een bundel verhalen voor kerstfeestvieringen
160 blz., [1ste druk 1939]
Auteur H. te Merwe
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft


De pleegzoon van den houtvester : een oud kerstverhaal
39 blz., [1ste druk 1939]
Auteur J. Riemens-Reurslag
Uitgever N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom

Open digitale versie op Delpher


De Ster van Bethlehem : een bundel kerstverhalen
102 blz., [1ste druk 1933]
Auteur C. Jacobs
Uitgever van Gorcum & Comp. N.V., Assen
Annotatie: Druk 2, 1949; 3, 1959;


De vierde engel
16 blz., [1ste druk 1959]
Auteur Johan Daisne
Uitgever Wereldbibliotheek NV, Amsterdam

Open het boekje


De Wijzen uit het westen : kerstverhalen en gedichten, samengesteld door
176 blz., [1ste druk ca. 1886]
Auteur Jo van Dorp-Ypma
Medeauteur Dieuwke Winsemius
Medeauteur J. Zijlstra
Uitgever Boekencentrum, Zoetermeer

Open het boekje


Stofomslag bij het volgende boek


Een boom vol lichtjes : een bundel kerstverhalen voor kinderen van 5 jaar af
132 blz., [1ste druk 1954]
Auteur Greet Konings
Medeauteur M. Hesper-Sint
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Recensie(s):


Gloria in Excelsis Deo, samengesteld door
207 blz., [1ste druk 1954]
Auteur Jo Kalmijn-Spierenburg
Uitgever La Rivière & Voorhoeve, Zwolle

Open het boekje


Het blijde geheimenis : een bundel kerstverhalen
102 blz., [1ste druk 1933]
Auteur C. Jacobs
Uitgever van Gorcum & Comp. N.V., Assen


Het derde grote Kerstvertelboek
230 blz., [1ste druk 1981]
Auteur W.G. van de Hulst
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


Het Kerstboek voor de Jeugd : achttien kerstverhalen verzameld door
84 blz., [1ste druk 1960]
Auteur D.A. Cramer-Schaap
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.

Open het boekje


Het kerstlied uit de bergen
56 blz., [1ste druk 1968]
Auteur Paul Gallico
Uitgever W.B.-vereniging, Amsterdam/Antwerpen

Open het boekje


Het licht daalt neder
171 blz., [1ste druk 1940]
Auteur Ina Boudier-Bakker, e.a.
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.


Het lichtende feest : kerstvertellingen verzameld door
178 blz., [2de druk ]
Auteur H. te Merwe
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft
Annotatie: Druk 1, 1955;


Stofomslag bij het volgende boek


Hoor, de klokken luiden : kerstvertelboek
192 blz., [1ste druk 1953]
Auteur Jo Kalmijn-Spierenburg
Uitgever La Rivière & Voorhoeve, Zwolle

Open het boekje


Kerstboek
[2de druk ]
Auteur D.J. Baarslag Dzn., e.a.
Uitgever Nederlandsche Uitgeversmaatschappy N.V., Leiden
Annotatie: Druk 1, ca. 1950;

Open het boekje


Stofomslag bij het volgende boek


Kerstfeest : verhalen en gedichten
216 blz., [1ste druk 1975]
Auteur Coby Bos-Goedhart, e.a.
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen
Recensie(s):


Stofomslag bij het volgende boek


Kerstmis is gekomen : een bundel kerstverhalen voor kinderen van 5-10 jaar
120 blz., [1ste druk 1956]
Auteur C.E. Pothast-Gimberg
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.
Annotatie: Druk 2, 1956;


Kerstnachten : een bundel kerstverhalen, geautoriseerde uitgave voor Nederland, bewerkt door T. van Buul
191 blz., [1ste druk 1939]
Auteur Lucie Rauzier-Fontayne
Uitgever van Gorcum & Comp. N.V., Assen


Kerstverhalen
114 blz., [1ste druk ca. 1948]
Auteur P. de Zeeuw J.Gzn., e.a.
Uitgever Dijkstra, Zeist


Kerstverhalen voor de jeugd van nu
78 blz., [1ste druk 1966]
Auteur C.E. Pothast-Gimberg, e.a.
Uitgever G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage
Recensie(s):


Kerstvertellingen
159 blz., [1ste druk 1962]
Auteur M.A.M. Renes-Boldingh
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk


Kerstvertellingen
162 blz., [1ste druk 1948]
Auteur Joh. van Hulzen, e.a.
Medeauteur Jo Kalmijn-Spierenburg
Uitgever Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen

Open het boekje


Kerstvertellingen, verzameld door
150 blz., [1ste druk 1949]
Auteur H. te Merwe
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft

Open het boekje


Kinder-kerstpocket
160 blz., [3de druk 1967]
Auteur Elisabeth Wijnands
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1963;

Open het boekje


Nieuw kerstboek voor kinderen
115 blz., [2de druk 1976]
Auteur Miep van Rooijen, e.a.
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1970;

Open het boekje


Onder de sterren : die heilige nacht werd een kindje geboren
175 blz., [1ste druk 1955]
Auteur Jo Kalmijn-Spierenburg, e.a.
Uitgever La Rivière & Voorhoeve, Zwolle

Open het boekje


Stille nacht heilige nacht : een bundel kerstverhalen
191 blz., [1ste druk 1937]
Auteur Bert Bakker, e.a.
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage

Open het boekje


Stofomslag bij het volgende boek


Vertellingen voor het kerstfeest
219 blz., [1ste druk 1978]
Auteur W.G. van de Hulst, e.a.
Medeauteur M.A.M. Renes-Boldingh
Medeauteur Anne de Vries
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk

Open het boekje


Stofomslag bij het volgende boek


Waar de kaarsen branden
143 blz., [1ste druk 1948]
Auteur Mien Labberton
Bandontwerper Hetty Vink-Covens
Uitgever Ploegsma, Amsterdam-C.


Wij hebben zijn ster gezien : kerstverhalen
158 blz., [2de druk 1975]
Auteur Marijke van Raephorst, e.a.
Medeauteur A.J. Onstenk
Medeauteur J.W.F. Werumeus Buning
Uitgever J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1967;

Open het boekje