Digitale versies delpher libellen-serie achterderug

Digitale versie boekjes uit Libellen-serie
Van een groot aantal oude boeken zijn in het kader van het metamorfoze project via Delpher digitale versies te vinden. Een selectie van libellen-boekjes volgt hieronder, aangevuld met digitale versies van libellen-boekjes op deze website Achterderug.

Digitale versie boekjes op DELPHER

De Kinkhoorn : verzen van jonge christelijke dichters
, druk 3, 1935

Open Boekje
De Kinkhoorn : verzen van jonge christelijke dichters
, druk 2, 1934

Open BoekjeA.G. Barkey Wolf
Waarom zwijgt God in ons leven
, druk 1, 1937

Open BoekjeJ.H. Bavinck
Jezus als zielszorger
, druk 1, 1938

Open BoekjeJ.H. Bavinck
Zielszorg aan eigen ziel
, druk 1, 1935

Open BoekjeH.G. van Beusekom
Kerk, staat en samenleving : in het oosten en bij ons
, druk 1, 1937

Open BoekjeH.G. van Beusekom
Op Kagawa's arbeidsveld : het evangelie in een japansch dorp
, druk 2, 1934

Open BoekjeH.G. van Beusekom
Zending in een veranderde wereld
, druk 2, 1938

Open BoekjeE. van Boetzelaer van Dubbeldam-van der Hoop van Slochteren
Stanley Jones : zendeling in Britsch-Indië
, druk 1, 1934

Open BoekjeE. van Boetzelaer van Dubbeldam-van der Hoop van Slochteren
Stanley Jones : zendeling in Britsch-Indië
, druk 5, 1936

Open BoekjeG. Bos
Zal Bellamy ons kunnen redden?
, druk 1, 1939

Open BoekjeGerbrand Adriaensz. Bredero
Gerbrand Adriaensz. Bredero : bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door dra. M.G. Schenk
, druk 1, 1935

Open BoekjeG. Brillenburg-Wurth
Verloving
, druk 1, 1936

Open BoekjeA.M. Brouwer
De wording der kerk : inleiding tot de Handelingen der apostelen, hoofdstuk 1-15, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonicensen
, druk 1, 1936

Open BoekjeA.M. Brouwer
De zoon des mensen : inleiding tot de vier evangeliën
, druk 1, 1935

Open BoekjeJ.J. Buskes jr.
De beide Blumhardts : een strijd om het koninkrijk Gods
, druk 1, 1935

Open BoekjeJ. Calvijn
De cathechismus van Calvijn : uit het fransch vertaald door ds. J.J. Buskes jr.
, druk 1, 1938

Open BoekjeDirk Camphuysen
Dirk Camphuysen : bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door dr. K. Heeroma
, druk 1, 1935

Open BoekjeWillem de Clercq
Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa : bloemlezing uit ongeschreven brieven berustende in het Réveil-archief te Amsterdam, samengesteld en ingeleid door M. Elisabeth Kluit
, druk 1, 1938

Open BoekjeWillem de Clercq
Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq : bloemlezing samengesteld en ingeleid door J.F. van Haselen
, druk 1, 1937

Open BoekjeH. Colijn
Wisselingen in het wereldverkeer
, druk 1, 1937

Open BoekjeIsaäc da Costa
Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa : bloemlezing uit ongeschreven brieven berustende in het Réveil-archief te Amsterdam, samengesteld en ingeleid door M. Elisabeth Kluit
, druk 1, 1938

Open BoekjeH.W. Creutzberg
Vrienden van Paulus
, druk 1, 1936

Open BoekjeD. van Dijk
Hij komt om ons te troosten : kerstboodschap, oudkerkelijke kersthymnen vertaald door Martien Beversluis, reproductie van Matthias Grünewald, omslag en versiering van K. Hoekendijk
, druk 1, 1938

Open BoekjeR. Dijkstra
Karl Barth's aanval op deze wereld
, druk 1, 1937

Open BoekjeHeiman Dullaart
Heiman Dullaart : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder
, druk 2, 1935

Open BoekjeJan H. Eekhout
Dertig sonnetten van Michel Angelo
, druk 1, 1935

Open BoekjeA.C. de Gooyer
Kuyper de geweldige : ... van dichtbij
, druk 1, 1937

Open BoekjeGreeve, H. de
Gods kans
, druk 1, 1936

Open BoekjeGroen van Prinsterer
Brieven van mevrouw Groen van Prinsterer : verzameld en ingeleid door Froukje Oosterbaan
, druk 1, 1939

Open BoekjeJ.H. Gunning J.Hz.
Aan 't eind der reis : een woord voor oude pelgrims
, druk 1, 1937

Open BoekjeJ.H. Gunning J.Hz.
Kerstboodschap voor alle menschen 1935 : met verzen van A.J.D. van Oosten en een teekening van Karel Hoekendijk
, druk 1, 1935

Open BoekjeJ.H. Gunning J.Hz.
Voor onze zieken : een troostwoord
, druk 1, 1937

Open BoekjeKarl Heim
Het geloof aan een eeuwig leven : uit het duitsch door Joh. Hepp
, druk 1, 1935

Open BoekjeA.P. Heiner
Teksten en termen : misbruikte bijbelwoorden verklaard
, druk 1, 1937

Open BoekjeW.F.C. van Helsdingen
De eenheid der kerk
, druk 1, 1937

Open BoekjeSören Kierkegaard
Uit de dagboeken van Sören Kierkegaard : gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink, aan de nagedachtenis van ds. G.J.A. Jonker
, druk 1, 1935

Open BoekjeJ.C. Koningsberger
De weg tot het geloof
, druk 2, 1934

Open BoekjeJ.C. Koningsberger
De weg tot het geloof
, druk 1, 1934

Open BoekjeJ.C. Koningsberger
De weg tot het geloof
, druk 3, 1936

Open BoekjeJ.C. Koningsberger
Naar bethlehem in 1936 : kerstgedichten, kerstboodschap, kerstgedachten, verlucht door Frans Meyer
, druk 1, 1936

Open BoekjeJodocus Lodensteyn
Jodocus Lodensteyn : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis
, druk 1, 1937

Open BoekjeJan Luyken
Jan Luyken : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis
, druk 1, 1934

Open BoekjeS. Oegema
Om het behoud van de kroon
, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. Overduin
Gelijk ook wij vergeven .......
, druk 1, 1936

Open BoekjeA.D.R. Polman
De zonde tegen den heiligen geest
, druk 1, 1938

Open BoekjeP. Prins
Het geweten in de praktijk
, druk 1, 1939

Open BoekjeRudolf van Reest
Kuyper de geweldige : ... van dichtbij
, druk 1, 1937

Open Boekjerembrandt
Rembrandt en het leven van Jezus : etsen en teekeningen van Rembrandt, begeleidende tekst van H. Rendtorff, uit het duitsch bewerkt door E.H. Oberman-Graanboom
, druk 3, 1935

Open BoekjeJacobus Revius
Jacobus Revius : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen
, druk 1, 1934

Open BoekjeA.J.C. van Seters
Omgang met zieken : een handreiking bij verzorging en bezoek
, druk 1, 1938

Open BoekjeJ.H. Sillevis Smitt
Jezus leeft! : een paaschwoord tot de jongeren van deze tijd
, druk 1, 1938

Open BoekjeE.L. Smelik
Kindergebeden
, druk 2, 1934

Open BoekjeE.L. Smelik
Leiding van god
, druk 1, 1934

Open BoekjeP. Stegenga Azn
Retraite
, druk 1, 1935

Open BoekjeP. Stegenga Azn
Zie, hier ben ik : kerstboodschap 1934, met verzen van Willem de Mérode, teekeningen van Karel Hoekendijk
, druk 1, 1934

Open BoekjeChr. Steketee
Baby's eerste levensjaar : wenken voor de voeding en verzorging van zuigelingen, illustraties van Adri Alindo
, druk 1, 1934

Open BoekjeH. Thomas
Levend evangelie : overdenkingen en fragmenten
, druk 1, 1938

Open BoekjeTotius
Psalmen van Totius : bloemlezing uit het afrikaanse psalmboek, door G. Dekker
, druk 1, 1939

Open BoekjeD.J. van der Ven
Als de oogst wordt ingehaald
, druk 1, 1935

Open BoekjeD.J. van der Ven
Dank voor stank bij dominee : typische gebruiken uit den Achterhoek
, druk 1, 1934

Open BoekjeD.J. van der Ven
Met Brulfteneugers op stap
, druk 1, 1934

Open BoekjeD.J. van der Ven
Van de nederlandsche luilakken
, druk 1, 1934

Open BoekjeD.J. van der Ven
Van driekoningen-avond en keuninkje spelen
, druk 1, 1934

Open BoekjeJ. Verkuyl
Gebedsleven
, druk 1, 1935

Open BoekjeJ. Verkuyl
Gods kerstgeschenk aan de wereld : kerstboodschap, kerstgedichten, omslag en versiering door Karel Hoekendijk
, druk 1, 1937

Open BoekjeJ.D. Wielenga
Weerzien op Soemba : fragmenten uit een dagboek
, druk 1, 1935

Open BoekjeH.A. Wiersinga
Leven met Christus
, druk 1, 1937

Open BoekjeW.A. Wiersinga
Lichten in de wereld
, druk 1, 1937

Open BoekjeW.A. Wiersinga
Omgang met den bijbel
, druk 1, 1935

Open BoekjeJ.A. Wormser
Gedachten van Wormser : verzameld en ingeleid door J.F. van Haselen
, druk 1, 1937

Open BoekjeW.A. Zeydner
Boete
, druk 1, 1934

Open Boekje

Digitale versie boekjes op Achterderug
C.J. Hoekendijk
De smart van god
, druk 1, 1936


Open pdf-bestand van het boekjeJ.T. Wouters
Geen vaccinatie? : wat dan wel?
, druk 1, 1937


Open pdf-bestand van het boekje