Digitale versies delpher libellen-serie achterderug

Digitale versie boekjes uit Libellen-serie
Van een groot aantal oude boeken zijn in het kader van het metamorfoze project via Delpher digitale versies te vinden. Een selectie van libellen-boekjes volgt hieronder, aangevuld met digitale versies van libellen-boekjes op deze website Achterderug.

Digitale versie boekjes op DELPHER

De Kinkhoorn : verzen van jonge christelijke dichters
, druk 3, 1935

serienummer: 11
Open BoekjeW.J. Aalders
Jezus Christus en de moderne wereld
, druk 1, 1935

serienummer: 118
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Beginnende van Galilea : over de vier evangeliën - algemeen gedeelte over den Christus - Johannes de dooper - eerste optreden in Galilea, Oud-Israël, deel 18
, druk 1, 1938

serienummer: 285-287
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
De aartsvaders : Oud-Israël, deel 1
, druk 1, 1934

serienummer: 80-82
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
De geweldigste crisis der historie : de paaschnacht - Golgotha - de opstanding, Oud-Israël, deel 21
, druk 1, 1939

serienummer: 318-320
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
De herder en de huurlingen : nog over het loofhuttenfeest - het inwijdingsfeest - door Samaria - Lazarus van Bethanië - de laatste reis naar Jeruzalem, Oud-Israël, deel 20
, druk 1, 1939

serienummer: 291-293
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
De tijd van Herodes den Oude : het tijdvak van 43-4 voor onze jaartelling, Oud-Israël, deel 16
, druk 1, 1938

serienummer: 279-281
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
De zaligmaker en de Zeloten : in Galilea. de ommekeer na de spijziging. christusbelijdenis. verheerlijking. Naïn. naar het loofhuttenfeest., Oud-Israël, deel 19
, druk 1, 1939

serienummer: 288-290
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Door donkere diepte : Israël van Alexander den groote tot en met Antiochus den groote, 322-187. Job - Prediker - de spreuken van den zoon van Zirach, Oud-Israël, deel 13
, druk 1, 1937

serienummer: 270-272
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Israel in Egypte : Oud-Israël, deel 2
, druk 1, 1934

serienummer: 59-61
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Jeruzalem of Caesarea? : Juda onder romeinsche procuratoren de tijd na den dood van Herodes, Oud-Israël, deel 17
, druk 1, 1938

serienummer: 282-284
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Martelaren en Makkabeeën : de tijd van Antiochus IV tot het jaar 164. de Septuaginta. de boeken Daniël, Judith en Tobias, Oud-Israël, deel 14
, druk 1, 1938

serienummer: 273-275
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Om troon en tempel : Salomo tot Athalia, Oud-Israël, deel 9
, druk 1, 1936

serienummer: 180-182
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Priesters vorsten en partijleiders : een eeuw van joodsche zelfstandigheid onder de Makkabeeën (164-43), Oud-Israël, deel 15
, druk 1, 1938

serienummer: 276-278
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Reformatie en formalisme : van Zerubbabel tot het einde van het Perzenrijk, Oud-Israël, deel 12
, druk 1, 1936

serienummer: 189-191
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Ruïne en restauratie : van Zedekia tot Zerubbabel, Oud-Israël, deel 11
, druk 1, 1936

serienummer: 186-188
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Samuël en Saul : Oud-Israël, deel 7
, druk 2, 1938

serienummer: 164-166
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Samuël en Saul : Oud-Israël, deel 7
, druk 1, 1936

serienummer: 164-166
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Twist en tweedracht : Joas tot Jojakim, Oud-Israël, deel 10
, druk 1, 1936

serienummer: 183-185
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Verdeeld land en verdeeld volk : Jozua en de vroegste richterentijd, Oud-Israël, deel 5
, druk 1, 1935

serienummer: 144-146
Open BoekjeD.J. Baarslag Dzn.
Woestijnen en wonderen, met Mozes van Egypte naar Moab : Oud-Israël, deel 3
, druk 1, 1935

serienummer: 80-82
Open BoekjeA.G. Barkey Wolf
Waarom zwijgt God in ons leven
, druk 1, 1937

serienummer: 230
Open BoekjeJ.H. Bavinck
Jezus als zielszorger
, druk 1, 1938

serienummer: 296-298
Open BoekjeJ.H. Bavinck
Zielszorg aan eigen ziel
, druk 1, 1935

serienummer: 83
Open BoekjeH.G. van Beusekom
Kerk, staat en samenleving : in het oosten en bij ons
, druk 1, 1937

serienummer: 232-233
Open BoekjeH.G. van Beusekom
Op Kagawa's arbeidsveld : het evangelie in een japansch dorp
, druk 1, 1934

serienummer: 10
Open BoekjeH.G. van Beusekom
Op Kagawa's arbeidsveld : het evangelie in een japansch dorp
, druk 2, 1934

serienummer: 10
Open BoekjeH.G. van Beusekom
Zending in een veranderde wereld
, druk 2, 1938

serienummer: 22
Open BoekjeMartien Beversluis
De brug die Noord en Zuid vereent : episch-lyrisch declamatorium, voor soli, tegenkoor, zang en muziek., met een voorwoord van den vroegeren minister van waterstaat z.exc. jhr.ir. O.C.A. van Lidth de Jeude
, druk 1, 1937

serienummer: 262
Open BoekjeMartien Beversluis
Vive le geus! : een bloemlezing geuzenliederen, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis
, druk 1, 1938

serienummer: 300
Open BoekjeJan Boer
Vonken van 't verleden : mit holtsneden van Jan Altink
, druk 1, 1938

serienummer: 268
Open BoekjeE. van Boetzelaer van Dubbeldam-van der Hoop van Slochteren
Stanley Jones : zendeling in Britsch-Indië
, druk 5, 1936

serienummer: 1
Open BoekjeE. van Boetzelaer van Dubbeldam-van der Hoop van Slochteren
Stanley Jones : zendeling in Britsch-Indië
, druk 1, 1934

serienummer: 1
Open BoekjeG. Bos
Zal Bellamy ons kunnen redden?
, druk 1, 1939

serienummer: 382
Open BoekjeGerbrand Adriaensz. Bredero
Gerbrand Adriaensz. Bredero : bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door dra. M.G. Schenk
, druk 1, 1935

serienummer: 115
Open BoekjeG. Brillenburg-Wurth
Verloving
, druk 1, 1936

serienummer: 210
Open BoekjeJohanna van Broekhuizen
Ewig gister : Suid-Afrikaanse skets
, druk 1, 1936

serienummer: 127
Open BoekjeS. Broekhuizen
Het raadsel der iepenziekte
, druk 1, 1936

serienummer: 134
Open BoekjeA.M. Brouwer
De wording der kerk : inleiding tot de Handelingen der apostelen, hoofdstuk 1-15, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonicensen
, druk 1, 1936

serienummer: 173
Open BoekjeA.M. Brouwer
De zoon des mensen : inleiding tot de vier evangeliën
, druk 1, 1935

serienummer: 89-90
Open BoekjeJ.J. Buskes jr.
De beide Blumhardts : een strijd om het koninkrijk Gods
, druk 1, 1935

serienummer: 92
Open BoekjeJ.J. Buskes jr.
in de branding : brieven aan een jongen vriend
, druk 1, 1937

serienummer: 224-225
Open BoekjeJ.J. Buskes jr.
Job
, druk 2, 1935

serienummer: 110-112
Open BoekjeJ. Calvijn
De cathechismus van Calvijn : uit het fransch vertaald door ds. J.J. Buskes jr.
, druk 1, 1938

serienummer: 240-241
Open BoekjeDirk Camphuysen
Dirk Camphuysen : bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door dr. K. Heeroma
, druk 1, 1935

serienummer: 126
Open BoekjeWillem de Clercq
Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa : bloemlezing uit ongeschreven brieven berustende in het Réveil-archief te Amsterdam, samengesteld en ingeleid door M. Elisabeth Kluit
, druk 1, 1938

serienummer: 314-315
Open BoekjeWillem de Clercq
Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clercq : bloemlezing samengesteld en ingeleid door J.F. van Haselen
, druk 1, 1937

serienummer: 197
Open BoekjeH. Colijn
Colijn in de caricatuur : honderd uitgezochte caricaturen met een voorwoord van dr. Colijn zelf
, druk 1, 1936

serienummer: 171-172
Open BoekjeH. Colijn
Wisselingen in het wereldverkeer
, druk 1, 1937

serienummer: 247
Open BoekjeIsaäc da Costa
Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa : bloemlezing uit ongeschreven brieven berustende in het Réveil-archief te Amsterdam, samengesteld en ingeleid door M. Elisabeth Kluit
, druk 1, 1938

serienummer: 314-315
Open BoekjeH.W. Creutzberg
Vrienden van Paulus
, druk 1, 1936

serienummer: 206
Open BoekjeC.C.S. Crone
De vroolijke dichtkunst : humor en ironie uit de nederlandsche poëzie, verzameld en ingeleid door C.C.S. Crone
, druk 1, 1938

serienummer: 359-360
Open BoekjeJeremias de Decker
Jeremias de Decker : bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door dr. J. Karsemeijer
, druk 1, 1937

serienummer: 133
Open BoekjeD. van Dijk
Hij komt om ons te troosten : kerstboodschap, oudkerkelijke kersthymnen vertaald door Martien Beversluis, reproductie van Matthias Grünewald, omslag en versiering van K. Hoekendijk
, druk 1, 1938

serienummer: 307
Open BoekjeD. van Dijk
Vroolijkheid en licht
, druk 1, 1938

serienummer: 308
Open BoekjeR. Dijkstra
Karl Barth's aanval op deze wereld
, druk 1, 1937

serienummer: 218
Open BoekjeChristine Doorman
Selma Lagerlöfs levensavond
, druk 1, 1936

serienummer: 154
Open BoekjeKarel J. van Dorp
Belijdenis : een sonnettenkrans van zon en zee en ziel
, druk 1, 1937

serienummer: 220
Open BoekjeHeiman Dullaart
Heiman Dullaart : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder
, druk 2, 1935

serienummer: 6
Open BoekjeJan H. Eekhout
Dertig sonnetten van Michel Angelo
, druk 1, 1935

serienummer: 86
Open BoekjeA.L.W. de Gee
Alarm! luchtgevaar! hoe kan ik mij beveiligen? : met een voorwoord van luit.-gen. b.d. C.A. Prins
, druk 1, 1935

serienummer: 100
Open BoekjeA.C. de Gooyer
Kuyper de geweldige : ... van dichtbij
, druk 1, 1937

serienummer: 260
Open BoekjeGreeve, H. de
Gods kans
, druk 1, 1936

serienummer: 214
Open BoekjeGroen van Prinsterer
Brieven van mevrouw Groen van Prinsterer : verzameld en ingeleid door Froukje Oosterbaan
, druk 1, 1939

serienummer: 369
Open BoekjeJ.H. Gunning J.Hz.
Aan 't eind der reis : een woord voor oude pelgrims
, druk 1, 1937

serienummer: 246
Open BoekjeJ.H. Gunning J.Hz.
Kerstboodschap voor alle menschen 1935 : met verzen van A.J.D. van Oosten en een teekening van Karel Hoekendijk
, druk 1, 1935

serienummer: 47
Open BoekjeJ.H. Gunning J.Hz.
Voor onze zieken : een troostwoord
, druk 1, 1937

serienummer: 245
Open BoekjeK. Heeroma
Niet zóó, maar zó : 'n populaire toelichting bij de nieuwe spelling, woord vooraf van z.exc. minister mr. H.P. Marchant, tekeningen van Ton van Tast
, druk 1, 1934

serienummer: 26
Open BoekjeKarl Heim
Het geloof aan een eeuwig leven : uit het duitsch door Joh. Hepp
, druk 1, 1935

serienummer: 99
Open BoekjeA.P. Heiner
Teksten en termen : misbruikte bijbelwoorden verklaard
, druk 1, 1937

serienummer: 219
Open BoekjeW.F.C. van Helsdingen
De eenheid der kerk
, druk 1, 1937

serienummer: 248-249
Open BoekjeW. Hessels
Windstilte : verzen
, druk 1, 1934

serienummer: 23
Open BoekjeW. Hessels
Wit en rood : gedichten
, druk 1, 1938

serienummer: 302
Open BoekjeRoel Houwink
Gij menschen zijt van god : bloemlezing uit de werken van de beide Blumhardts
, druk 1, 1936

serienummer: 119
Open BoekjeMuus Jacobse
De doortocht : gedichten
, druk 1, 1936

serienummer: 179
Open BoekjeMuus Jacobse
Tussen de bedrijven : gedichten
, druk 1, 1938

serienummer: 311
Open BoekjeP. Jasperse
Zou ik een operatie aandurven?
, druk 1, 1938

serienummer: 295
Open BoekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Transparanten : verzen
, druk 1, 1934

serienummer: 29
Open BoekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Van a tot z : poppen- en beesten-alfabet
, druk 1, 1937

serienummer: 209
Open BoekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Zomerwind : verzen
, druk 1, 1939

serienummer: 377
Open BoekjeJ.H.C. Kamsteeg
Heer, leer ons bidden! : gedachten over het Onze Vader
, druk 1, 1938

serienummer: 306
Open BoekjeSören Kierkegaard
Uit de dagboeken van Sören Kierkegaard : gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink, aan de nagedachtenis van ds. G.J.A. Jonker
, druk 1, 1935

serienummer: 87
Open BoekjeG.J. Klokman
Hendrik-Eume : boe 't er in den Achterhoek hen gong, toe grotmooder nog in de korte rökke was, tiekeninks van Piet te Lintum
, druk 1, 1936

serienummer: 113-114
Open BoekjeWillem Kloos
Willem Kloos : bloemlezing uit zijn gedichten, samen gesteld en ingeleid door Martien Beversluis, met welwillende medewerking van den dichter
, druk 1, 1938

serienummer: 312-313
Open BoekjeJ.C. Koningsberger
De weg tot het geloof
, druk 1, 1934

serienummer: 2
Open BoekjeJ.C. Koningsberger
De weg tot het geloof
, druk 3, 1936

serienummer: 2
Open BoekjeJ.C. Koningsberger
De weg tot het geloof
, druk 2, 1934

serienummer: 2
Open BoekjeJ.C. Koningsberger
Naar bethlehem in 1936 : kerstgedichten, kerstboodschap, kerstgedachten, verlucht door Frans Meyer
, druk 1, 1936

serienummer: 47
Open BoekjeW.J. Kooiman
Jacobus Revius : zijn leven - zijn lied
, druk 1, 1936

serienummer: 195
Open BoekjeA. Kuyper
Kuyper in de caricatuur : 100 uitgezochte caricaturen, met een brief van dr. A. Kuyper
, druk 1, 1936

serienummer: 216-217
Open BoekjeJodocus Lodensteyn
Jodocus Lodensteyn : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis
, druk 1, 1937

serienummer: 253
Open BoekjeJan Luyken
Jan Luyken : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis
, druk 1, 1934

serienummer: 43
Open BoekjeHermien Manger
Koude dranken voor warme dagen
, druk 1, 1939

serienummer: 370
Open BoekjePiet Marée
Van a tot z : poppen- en beesten-alfabet
, druk 1, 1937

serienummer: 209
Open BoekjeJosé Marée
Wie speelt er mee? : een serie kleuterspelen uit grootmoederstijd, opnieuw bijeengebracht, bewerkt en geïllustreerd
, druk 1, 1936

serienummer: 198
Open BoekjeJ.G. Menken
Onze hormonen : met teekeningen van Karel Hoekendijk
, druk 1, 1936

serienummer: 203
Open BoekjeWillem de Mérode
Chineesche gedichten
, druk 2, 1936

serienummer: 153
Open BoekjeWillem de Mérode
Eenvoudige gedichten : met teekeningen van A. Molenaar
, druk 1, 1935

serienummer: 117
Open BoekjeWillem de Mérode
Kaleidoscoop
, druk 1, 1938

serienummer: 316-317
Open BoekjeWillem de Mérode
Tusschen ploeg en sikkel : verzen van het land, met teekeningen van A. Molenaar
, druk 1, 1936

serienummer: 137
Open BoekjeO.W.P. Mohr
Waarom naar de stratosfeer?
, druk 1, 1934

serienummer: 45
Open BoekjeO. de Moor
De Matthäus-Passion van Bach : met inleiding, toelichting en tekst
, druk 1, 1936

serienummer: 158-159
Open BoekjeC. Mortimer
Olympisch spel : wat brengt de XIe olympiade?
, druk 1, 1936

serienummer: 160
Open BoekjeC. Mortimer
Prinses juliana verloofd! : verlucht met 42 foto's
, druk 3, 1936

serienummer: 50
Open BoekjeC. Mortimer
Prinses juliana verloofd! : verlucht met 42 foto's
, druk 1, 1936

serienummer: 50
Open BoekjeS. Oegema
Om het behoud van de kroon
, druk 1, 1939

serienummer: 373
Open BoekjeA.J.D. van Oosten
De dag beweegt : verzen
, druk 1, 1936

serienummer: 170
Open BoekjeJ. Overduin
Gelijk ook wij vergeven .......
, druk 1, 1936

serienummer: 155
Open BoekjeW.A. Plug
Möttlingen
, druk 1, 1935

serienummer: 73
Open BoekjeA.D.R. Polman
De zonde tegen den heiligen geest
, druk 1, 1938

serienummer: 358
Open BoekjeHubert Cornelisz. Poot
Hubert Cornelisz. Poot : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis
, druk 1, 1937

serienummer: 252
Open BoekjeP. Prins
Het geweten in de praktijk
, druk 1, 1939

serienummer: 362
Open BoekjeRudolf van Reest
Kuyper de geweldige : ... van dichtbij
, druk 1, 1937

serienummer: 260
Open BoekjeRudolf van Reest
Paleis Soestdijk : de prinselijke woning
, druk 1, 1936

serienummer: 202
Open Boekjerembrandt
Rembrandt en het leven van Jezus : etsen en teekeningen van Rembrandt, begeleidende tekst van H. Rendtorff, uit het duitsch bewerkt door E.H. Oberman-Graanboom
, druk 3, 1935

serienummer: 3-4
Open BoekjeJacobus Revius
Jacobus Revius : een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door L.M. Hagen
, druk 1, 1934

serienummer: 31
Open BoekjeMarius Richters
Marius Richters : een beeld van zijn werk in 15 reproducties, met inleiding van Jos. de Gruyter
, druk 1, 1935

serienummer: 149
Open BoekjeJan van Riemsdijk
Veluwsche liedjes : met muziek
, druk 1, 1934

serienummer: 48
Open BoekjeA. Roospenberg
Als verliefde menschen brieven schrijven... : een verhandeling over den liefdesbrief, het schriftelijke huwelijksaanzoek en de brieven, geschreven naar aanleiding van een huwelijksadvertentie, met bloemlezing
, druk 1, 1938

serienummer: 324-325
Open BoekjeA.J.C. van Seters
Omgang met zieken : een handreiking bij verzorging en bezoek
, druk 1, 1938

serienummer: 310
Open BoekjeJ.H. Sillevis Smitt
Jezus leeft! : een paaschwoord tot de jongeren van deze tijd
, druk 1, 1938

serienummer: 299
Open BoekjeWillem Sluyter
Willem Sluyter : bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis
, druk 1, 1938

serienummer: 294
Open BoekjeE.L. Smelik
Kindergebeden
, druk 2, 1934

serienummer: 13
Open BoekjeE.L. Smelik
Leiding van god
, druk 1, 1934

serienummer: 12
Open BoekjeJoannes Stalpart van der Wielen
Joannes Stalpart van der Wielen : een bloemlezing uit zijn gedichten samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis
, druk 1, 1937

serienummer: 222
Open BoekjeP. Stegenga Azn
Het gesprek bij de bron
, druk 1, 1934

serienummer: 41
Open BoekjeP. Stegenga Azn
Retraite
, druk 1, 1935

serienummer: 91
Open BoekjeP. Stegenga Azn
Zie, hier ben ik : kerstboodschap 1934, met verzen van Willem de Mérode, teekeningen van Karel Hoekendijk
, druk 1, 1934

serienummer: 47
Open BoekjeChr. Steketee
Baby's eerste levensjaar : wenken voor de voeding en verzorging van zuigelingen, illustraties van Adri Alindo
, druk 1, 1934

serienummer: 14-15
Open BoekjeH. Thomas
Levend evangelie : overdenkingen en fragmenten
, druk 1, 1938

serienummer: 304-305
Open BoekjeCharley Timmer
Ervaringen : gedichten
, druk 1, 1936

serienummer: 213
Open BoekjeTotius
Psalmen van Totius : bloemlezing uit het afrikaanse psalmboek, door G. Dekker
, druk 1, 1939

serienummer: 379-380
Open BoekjeJo Veldheim
Jesus' minne : een bloemlezing van geestelijke poëzie uit de middeleeuwen, samengesteld door J. Veldheim
, druk 1, 1937

serienummer: 238
Open BoekjeJo Veldheim
Paleis Soestdijk : de prinselijke woning
, druk 1, 1936

serienummer: 202
Open BoekjeJo Veldheim
Psalmen : nagedicht door nederlandsche dichters, een bloemlezing samengesteld en ingeleid door J. Veldheim
, druk 1, 1938

serienummer: 301
Open BoekjeD.J. van der Ven
Als de oogst wordt ingehaald
, druk 1, 1935

serienummer: 102
Open BoekjeD.J. van der Ven
Dank voor stank bij dominee : typische gebruiken uit den Achterhoek
, druk 1, 1934

serienummer: 44
Open BoekjeD.J. van der Ven
Feestbrood in midwintertijd
, druk 1, 1936

serienummer: 204
Open BoekjeD.J. van der Ven
Het vendelzwaaien herleeft!
, druk 1, 1936

serienummer: 156-157
Open BoekjeD.J. van der Ven
Met Brulfteneugers op stap
, druk 1, 1934

serienummer: 16
Open BoekjeD.J. van der Ven
Van de nederlandsche luilakken
, druk 1, 1934

serienummer: 24
Open BoekjeD.J. van der Ven
Van driekoningen-avond en keuninkje spelen
, druk 1, 1934

serienummer: 53-54
Open BoekjeD.J. van der Ven
Van scheepje-zeilen en schuitje-varen
, druk 1, 1938

serienummer: 267
Open BoekjeD.J. van der Ven
Zeeuwsch volk in zeeuwsche dracht
, druk 1, 1936

serienummer: 178
Open BoekjeJ. Verkuyl
Gebedsleven
, druk 1, 1935

serienummer: 132
Open BoekjeJ. Verkuyl
Gods kerstgeschenk aan de wereld : kerstboodschap, kerstgedichten, omslag en versiering door Karel Hoekendijk
, druk 1, 1937

serienummer: 251
Open BoekjeJohannes Vollenhove
Johannes Vollenhove : bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis
, druk 1, 1938

serienummer: 354
Open BoekjeP.J. Waardenburg
De erfelijkheid bij den mensch
, druk 1, 1936

serienummer: 192
Open BoekjeJ.D. Wielenga
Weerzien op Soemba : fragmenten uit een dagboek
, druk 1, 1935

serienummer: 65-66
Open BoekjeH.A. Wiersinga
Leven met Christus
, druk 1, 1937

serienummer: 211
Open BoekjeW.A. Wiersinga
Lichten in de wereld
, druk 1, 1937

serienummer: 226
Open BoekjeW.A. Wiersinga
Omgang met den bijbel
, druk 1, 1935

serienummer: 151
Open BoekjeJ.A. Wormser
Gedachten van Wormser : verzameld en ingeleid door J.F. van Haselen
, druk 1, 1937

serienummer: 264
Open BoekjeD. Wouters
Het nederlandse straatlied : met een aantal liederen
, druk 1, 1939

serienummer: 365-366
Open BoekjeW.A. Zeydner
Boete
, druk 1, 1934

serienummer: 42
Open Boekje

Digitale versie boekjes op Achterderug
K. Hana
Onze paddenstoelen
, druk 1, 1935

serienummer: 84

Open pdf-bestand van het boekjeRiek van der Heyden
Eenvoudige leerbewerking : een leergang voor beginners
, druk 1, 1934

serienummer: 7-8

Open pdf-bestand van het boekjeC.J. Hoekendijk
De smart van god
, druk 1, 1936

serienummer: 207

Open pdf-bestand van het boekjeJ.T. Wouters
Geen vaccinatie? : wat dan wel?
, druk 1, 1937

serienummer: 221

Open pdf-bestand van het boekje