Digitale versies dbnl allard pierson achterderug

Digitale versie boekjes

Van een groot aantal oude zondagsschoolboeken zijn door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlanse Letteren, DBNL, door de Allard Pierson stichting , en door DELPHER digitale versies gemaakt. Een selectie van zondagsschoolboekjes volgt hieronder, aangevuld met digitale versies van zondagsschoolboekjes op deze website Achterderug.

U kunt hiernaast ook zoeken of van een bepaalde auteur digitale boekjes aanwezig zijn.

Digitale versie boekjes van DBNL

Almanak voor de Jeugd 1902
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1902

Open Boekje
Uit het leven van eene christin medegedeeld door een harer kinderen en twee andere verhalen, door de Redactie van "De vriend van oud en jong"
J.J. Groen, Leiden, druk 1, ca. 1930

Open BoekjeLouise M. Alcott
Op eigen wieken
D. Bolle, Rotterdam, druk 4, 1895

Open BoekjeLouise M. Alcott
Rozeknop
D. Bolle, Rotterdam, druk 3, 1895

Open BoekjeLouise M. Alcott
Sylvia en hare luimen
D. Bolle, Rotterdam, druk 3, 1895

Open BoekjeLouise M. Alcott
Uit Jo's schetsboek
Van Kampen, Amsterdam, druk 3, 1906

Open BoekjeLouise M. Alcott
Uit Tante Jo's snippermand
D. Bolle, Rotterdam, druk 2, 1902

Open BoekjeLouise M. Alcott
Zonneschijntje
Van Kampen, Amsterdam, druk 2,

Open BoekjeP.J. Andriessen
De kinderen van den Hugenoot
Holkema & Warendorf, Bussum, druk 4, ca. 1910

Open BoekjeC.G. Barth
De arme Hendrik, of De pelgrimshut op den Weissenstein
Ten Brink en De Vries, Amsterdam, druk 1, 1829

Open BoekjeJoh.H. Been
Van Neêrlands helden
Groot Nederland, Amsterdam, druk 2, 1929

Open BoekjeJoh.H. Been
Vogeltje Grijp
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 2,

Open BoekjeBetsy
Een kinderreis door het Heilige Land
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1894

Open BoekjeBetsy
Grootvaders bril of een klein jokkentje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1892

Open BoekjeBetsy
Na dezen verstaan
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1908

Open BoekjeBetsy
Weldoen zonder geld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1895

Open BoekjeN.J. Bosma
De brief van de sultan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1982

Open BoekjeN.J. Bosma
De grote reis van Margje Blauw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986

Open BoekjeN.J. Bosma
Een lied voor de vrijheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1985

Open BoekjeN.J. Bosma
Geus tegen wil en dank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969

Open BoekjeP. Brouwer
Morgenstond
E.J. Bosch, Nijverdal, druk 1, 1917

Open BoekjeJ.F. Buisman
Norsche Gijs of de scheidsmuur verbroken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
Een gewichtig bezoek
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeCornelia
Belijdenis en leven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1908

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
De heks van het Colenbargerbroek
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1929

Open Boekjee.a.
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeFannie Eden
Meer dan goud
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1899

Open BoekjeEduard
Meer dan overwinnaars
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1896

Open BoekjeElisabeth
't Blijft Oranje boven!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeLaura Fitinghoff
De kinderen van de grote fjeld
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 5, 1948

Open BoekjeA. van der Flier
In den strijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900

Open BoekjeA. van der Flier
Overwonnen door geweld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeE. Gerdes
's Levens worsteling
Capadose, Amsterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Christelijk leven
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1857

Open BoekjeE. Gerdes
De erfenis van Jonker Otto
D. Bolle, Rotterdam, druk 2, 1898

Open BoekjeE. Gerdes
De kanten zakdoek
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1867

Open BoekjeE. Gerdes
De spion
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
De verloren schuldbekentenis
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 5,

Open BoekjeE. Gerdes
Drie Hollandsche jongens
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1870

Open BoekjeE. Gerdes
Een Spaansche vastenavond
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1875

Open BoekjeE. Gerdes
Geld in 't water
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1871

Open BoekjeE. Gerdes
Geuzenwraak
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheim van den geus
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 3, ca. 1900

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheimzinnige kistje
Gebr. van Noortwijk, Schiedam, druk 3,

Open BoekjeE. Gerdes
In de duinen
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1858, De Hoogh te Amsterdam

Open BoekjeE. Gerdes
Twee zwervelingen, of Jood en Christen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1882

Open BoekjeE. Gerdes
Uit de duinen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 4, 1904

Open BoekjeKarel Goudriaan
Twee Haagsche vrienden
H. ten Brink, Arnhem, druk 3, 1921

Open BoekjeA. Hardenberg
Het einde draagt den last
M.C. Bronsveld, Harderwijk, druk 1, 1870

Open BoekjeHerman
Een gewichtig vraagteeken
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeSilas K. Hocking
Haar Benny
E. & M. Cohen, Amsterdam, druk 5,

Open BoekjeJ.C. Homoet
De hofnar van Gelre
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1924

Open BoekjeAletta Hoog
Vertellingen II
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De juichende kinderschaar
Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij, Amsterdam, druk 5,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De kleinkinderen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Verre landen en vreemde volken
Kirchner, Amsterdam, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeP. Huet
Het verloren lammetje
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1874

Open BoekjeJohanna
Booze Griet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeJohanna
De veilige haven binnengeloopen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeJohanna
Emma en haar broertje
Wenk & Birkhoff, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeJohanna
God verhoort het gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeJohannesL
Strijd en kroon
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1896, Donner te Leiden

Open BoekjeIda Keller
De paradijsbloem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeHugo Kingmans
De vaandrig van de Prins
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, Utrecht, druk 1, 1930

Open BoekjeP.J. Kloppers
Blinde Frans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De portefeuille met platen van grootvader Sprankhof
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1856

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
Verspreide kinderverhalen
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1855

Open BoekjeJ.C. de Koning
De heilige historie aan kinderen verhaald
H.J. Spruyt's Uitgevers-Mij, Amsterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeCh. Krienen
Toch gered
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1909

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Bangerd en durf-al
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905

Open BoekjeJ. de Liefde
De diligence of de reis naar de stad der erfenis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1908

Open BoekjeJ. de Liefde
De vrijbuiter
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1862, van Hoeve te Gorinchem

Open BoekjeJ. de Liefde
Miliczia van Praag, of de Bohemers in Londen
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1889

Open BoekjeJ. de Liefde
Nathan de kajuitsjongen, of de reis naar Jeruzalen
Höveker, Amsterdam, druk 3, 1883

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Karel en zijn Fidel
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, ca. 1880

Open BoekjeT.M. Looman
De Heer kent den weg der rechtvaardigen
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1899

Open BoekjeP. Louwerse
Toch Oranje boven!, of Willem Hendrik, prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672
H.A.M. Roelants, Schiedam, druk 1, 1879

Open BoekjeP. Louwerse
Trouw en ontrouw
Schillemans & Van Belkum, Zutphen, druk 2, 1908

Open BoekjeP. Louwerse
Verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis
P. van Belkum Az., Velp, druk 1, 1908

Open BoekjeP. Louwerse
Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 3, 1901

Open BoekjeJ.P. van der Maas jr.
Twee portretten
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881

Open BoekjeJ.P. van der Maas jr.
Vader en dochter
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1887

Open BoekjeW. Mets Tz.
De goochelaar
A.H. Kalis, Buitenpost, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeW. Mets Tz.
De kinderen van den dronkaard, gevolgd naar de 8 teekeningen van G. Cruikshank; met bijschriften van
Gebr. Koster, Amsterdam, druk 1, 1890

Open BoekjeW. Mets Tz.
De vrijbuiter
Holkema & Warendorf, Bussum, druk 1, 1905

Open BoekjeW. Mets Tz.
Goud en kunst
C. den Boer jr., den Helder, druk 1, 1897

Open BoekjeW. Mets Tz.
Op de baren
P. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1895

Open BoekjeW. Mets Tz.
Wonderlijke avonturen van Munchhausen's achterkleinzoon
B.H. Smit, Amsterdam, druk 1, 1890

Open BoekjeL. Penning
De held van Spionkop
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 6, 1927

Open BoekjeL. Penning
De watervloed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904

Open BoekjeL. Penning
Onder de vlag van Jan Pz. Coen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1905

Open BoekjeL. Penning
Onder de Vrijstaatsche vlag
D. Donner, Leiden, druk 1, 1901

Open BoekjeJ. Postmus
De frontieren over
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1904

Open BoekjeJ. Riemens-Reurslag
Anneliesje uit den Achterhoek
A.J.G. Strengholt, Amsterdam, druk 1, 1941

Open BoekjeW. Schippers
Jan Starheim
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1921

Open BoekjeC. Schmid
De arme linnenwever en andere verhalen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1896

Open BoekjeC.F. Schöttelndreiër
Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894

Open BoekjeG. Schrijver
Jobje's avontuurlijke jeugd
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 3, 1936

Open BoekjeG. Schrijver
Toen moeder weg was ...
Daamen, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHesba Stretton
Grietjes kinderen
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1893

Open BoekjeJ. Tillotson
Het uitgescheurde bijbelblad
Höveker, Amsterdam, druk 2,

Open BoekjeJ.G. Tobler
Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde
Ten Brink en De Vries, Amsterdam, druk 1, 1822

Open BoekjeJan Veltman
De Vlaamsche scharenslijper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeJan Veltman
Een zoon en zijn moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeJan Veltman
Trouwe vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeP. Vergers
De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje
J.C. van Schenk Brill, Doesborgh, druk 1, 1872

Open BoekjeP. Vergers
Napoleon Bonaparte, de veroveraar der 19e eeuw
Knierum & Duym, Gorinchem, druk 1, 1890

Open BoekjeAnne de Vries
De wijde wereld
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 8, 1953

Open BoekjeO.F. Walton
Christoffels oude orgel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeO.F. Walton
Roode David
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1924

Open BoekjeNannie van Wehl
Aan den waterkant
Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, druk 1, 1909

Open BoekjeNannie van Wehl
De boschjes-club
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 3, 1932

Open BoekjeNannie van Wehl
De buren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1907

Open BoekjeNannie van Wehl
De kleinkinderen van mevrouw Beukema
C. Morksi Czn., Dordrecht, druk 1, 1910

Open BoekjeNannie van Wehl
Do en Lo Verster
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1919

Open BoekjeD.K. Wielenga
Marapoe
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932

Open BoekjeD.K. Wielenga
Merkwaardig denken
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1933

Open BoekjeD.K. Wielenga
Oemboe Dongga
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1928

Open BoekjeB. Wielenga
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeW. van Wilkerdon
Teere Klaas
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Paul Kruger
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 8,

Open Boekje

Digitale versie boekjes van Allard Pierson beeldbank

Een engel in tijd van nood
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1876

Open Boekje
Ella's rozenknopje, of het zal herleven
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1870

Open Boekje
Jem, de voddenraper, of waarheid en eerlijkheid
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1872

Open Boekje
Jezus de kindervriend
M. Smit, Groningen, druk 1, 1846

Open Boekje
Karel Wilmot of overwin het kwade door het goede
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, ca.1890

Open BoekjeA.L.O.E.
De Koningszoon
M.S. Bromet, Amsterdam, druk 1, 1880

Open BoekjeC.S. Adama van Scheltema
Winterlooveren
Allart en Van der Made, Amsterdam, druk 1, 1854

Open BoekjeE. Barger
Lessen over de wonderen en gelijkenissen van den Heere Jezus, door dr. John Watson; naar het het Engelsch bewerkt door
Daamen, Leiden, druk 1, 1897

Open BoekjeE. Barger
Lessen over het leven en de brieven van den apostel Paulus, door Elisabeth H. Green; naar het het Engelsch vertaald door
Daamen, Leiden, druk 1, 1895

Open BoekjeBetsy
De vreugd ten top!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeF. Bungener
Juliën, of het einde eener eeuw
Bredée, Rotterdam, druk 1, ca. 1896

Open BoekjeEmily E. Deedes
Lessen over het leven van den Heere Jezus
Daamen, Leiden, druk 1, 1894

Open BoekjeE. Gerdes
Beste Vaêr
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Een kloek Amsterdammer
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Een roemrijke naam
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1892

Open BoekjeE. Gerdes
Mozes
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1863

Open BoekjeE. Gerdes
Neêrlands grootste zeeheld
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1893

Open BoekjeE. Gerdes
Winterlooveren
Allart en Van der Made, Amsterdam, druk 1, 1854

Open BoekjeA. Hardenberg
Wat de vogels ons vertellen
P.M. van der Made, Amsterdam, druk 1, 1864

Open BoekjeJohanna
Een St. Nicolaasfeest
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1889

Open BoekjeJohanna
Geef ons heden ons dagelijksch brood
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1893

Open BoekjeP.J. Kloppers
Geschiedenissen uit den Bijbel aan onze kinderen verteld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1885

Open BoekjeP.J. Kloppers
Mijn nieuwe boek
Joh. Ykema, 's-Gravenhage, druk 1, 1899

Open BoekjeP.J. Kloppers
Mijn nieuwe boek
Joh. Ykema, 's-Gravenhage, druk 1, 1899

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De goede grootmoeder
S.E. van Nooten, Schoonhoven, druk 5,

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De kleine Eduard
S.E. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1876

Open BoekjeT.M. Looman
Beknopte schets der bijbelsche geschiedenis, in vragen en antwoorden
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 7, 1872

Open BoekjeH.J. van Lummel
Vaderlandsche gedenkdagen 4
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1897

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Geschiedenissen uit den Bijbel (Nieuw Testament)
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1893

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Geschiedenissen uit den Bijbel (Oude Testament)
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1892

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Schetsen uit de gewijde en de ongewijde geschiedenis
Swaan, Arnhem, druk 1, 1868

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Tante Sara
G.Ph. Zalsman, Kampen, druk 1, 1897

Open BoekjeA.C. de Zwart
Oom Thomas
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1860

Open Boekje

Digitale versie boekjes op DELPHER

Christina, of De goede keus
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 9, 1895

Open Boekje
De kleine matroos of Hendriks eerste reis
M.S. Bromet, Amsterdam, druk 1, 1880

Open Boekje
De twee erfenissen
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1920

Open Boekje
Grootmoeders verhaal
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,

Open Boekje
Het Boek voor den Kerstkring
N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, druk 1, 1935

Open Boekje
Het matrozenkind
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1923

Open Boekje
Kleine martelaars in China
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1909

Open Boekje
Levensbeelden voor jong en oud, deel 2
Internationaal Traktaatgenootschap, Den Haag, Kaapstad, Pietermaritzburg, druk 2, 1920

Open Boekje
Levensbeelden voor jong en oud, deel 2
Internationaal Traktaatgenootschap, Den Haag, Kaapstad, Pietermaritzburg, druk 1, 1917

Open Boekje
Op weg naar de club
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, Utrecht, druk 1,

Open Boekje
Razaka de wandelende bijbel
Onderwijscommissie te Zeist, het Zendingsbureau te Oegstgeest en het Zendingscentrum te Baarn, druk 1,

Open Boekje
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis
Bredée, Rotterdam, druk 12, 1931

Open Boekje
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis
Bredée, Rotterdam, druk 11, 1923

Open Boekje
Thirza of de aantrekkingskracht van het kruis
M. Wijt & Zonen, Rotterdam, druk 1, 1841

Open Boekje
Vaders liefste zoon
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1923

Open Boekje
Van broertjes en zusjes uit verre landen, WB deel 5
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1927

Open Boekje
Van ketellapper tot evangeliedienaar
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1947

Open Boekje
Verzameling van Bijbelsche gebeden, in verschillende omstandigheden
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 10,

Open Boekje
Voor onze jeugd
Int. Zendingsgenootschap der ZDA, Zeist, druk 1, 1957

Open Boekje
Weg met het Spanjolennest!
D. Bolle, Rotterdam, druk 4, ca. 1900

Open Boekje
Wellington en Oom Tom , of De held dezer wereld vergeleken met den held in Jezus Christus
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1853

Open BoekjeA.L.O.E.
De jonge pelgrim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1912

Open BoekjeA.N.-S.
Wat het turfschip bracht
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeH.W. Aalders
Zwoegers
Edecea, Hoorn, druk 1, 1934

Open BoekjeS. Abramsz
Nuttig en aardig
P. van Belkum Az., Velp, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeAda
De vader van Elsje Breder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeC.S. Adama van Scheltema
Neerbosch' bloemenkorf
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1882

Open BoekjeC.S. Adama van Scheltema
Zondagschoolzang
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeAdelpha
Daniël, of God is getrouw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894

Open BoekjeAdelpha
David, van herdersknaap tot koning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1894

Open BoekjeD. Alcock
Jonge helden
Daamen, Rotterdam, druk 1924,

Open BoekjeD. Alcock
Verbrijzeld en toch overwinnaar
De Erven Loosjes, Haarlem, druk 1, 1904

Open BoekjeLouise M. Alcott
De kostschool van meneer Beer
D. Bolle, Rotterdam, druk 6, ca. 1908

Open BoekjeLouise M. Alcott
De wereld in
D. Bolle, Rotterdam, druk 7, ca. 1916

Open BoekjeLouise M. Alcott
Een nichtje met zeven neven
D. Bolle, Rotterdam, druk 7, ca. 1915

Open BoekjeLouise M. Alcott
In de kerstvacantie
D. Bolle, Rotterdam, druk 3, 1913

Open BoekjeLouise M. Alcott
Zonneschijn na regen
D. Bolle, Rotterdam, druk 6, ca. 1912

Open BoekjeG.A. Aldus
De wildernis in
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1921

Open BoekjeG.A. Aldus
In het land van den Bijbel, tweede deeltje
Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeB. Alkema
Kiekjes uit de Soendalanden
Nederlandsche Zendingsvereeniging, Rotterdam, druk 1, 1911

Open BoekjeH. Alkema
Mijn lust is dijn behoud
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeH. Alkema
Sikke van Westraga
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1925

Open BoekjeJo van Ammers-Kuller
Onze Mei
Nederlandsche Boekenclub, 's-Gravenhage, druk 1, 1927

Open BoekjeHans van Amstel
Jong Suriname op avontuur
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 4, 1955

Open BoekjeJan van Andel Jz.
De enge man in de enge kluis
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1886

Open BoekjeHedwig Andrea
Als de bladeren vallen
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeSuze Andriessen
Augusta
Holkema & Warendorf, Bussum, druk 4, 1922

Open BoekjeP.J. Andriessen
De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 6, 1900

Open BoekjeSuze Andriessen
Vera
H.J.W. Becht, Amsterdam, druk 4, 1919

Open BoekjeW. Andringa Gz.
Kinderbijbel
Joh. de Liefde, Utrecht, druk 1, 1910

Open BoekjeAnna
Het oudste zusje
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1904

Open BoekjeAnthonia Margaretha
Moedereere en kinderplicht
K. le Cointre, Middelburg, druk 1, 1902

Open BoekjeHermine van Arkel
De jonge Siberische
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeR.E. van Arkel
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeG. van As
De broeders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeR.W. van Asch
Het voorbeeld van Dasi
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeGré van Ast
Wij meisjes van de meisjesvergadering
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeAli Aten
Heidekind
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeA. van Atten
De minste
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1933

Open BoekjeJoh. van der Baaren
Het knalpistool
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936

Open BoekjeM.G. Bakhoven-Michels
Hoe knap Dikkie's vader was
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeFrouke Bakker
Eva
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeHelene Barde
Excelsior, de Zondagschool haar doel en inrichting, haar roeping en beteekenis
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1873

Open BoekjeBarentz-Schönberg
Negersprookjes I
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeBarentz-Schönberg
Uit de poesenschool en andere oorspronkelijke verhaaltjes
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeC.G. Barth
De kleine negerknaap
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeC.G. Barth
De kleine negerknaap
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1916

Open BoekjeC.G. Barth
De vluchteling
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeC.G. Barth
De vlugt van den Hugenoot
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1851

Open BoekjeC.G. Barth
Het klaverblad
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905

Open BoekjeC.G. Barth
Het kruis aan den weg
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeC.G. Barth
Mik en Dick
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeH.B. de la Bassecour Caan
Samoea en Ronto
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeJan van Batenburg
Daan Diemers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927

Open BoekjeH. Beecher Stowe
De negerhut
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeJoh.H. Been
De portier van de Langepoort
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 2, 1923

Open BoekjeJoh.H. Been
Heintje's groote vacantie
P. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1905

Open BoekjeG.S. van den Berg
Van blijde dingen toch het meest
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeG. van den Berg
Wat Gods genade vermag in een jong kind
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1919

Open BoekjeJ. van Bergen
De hoop beschaamt niet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900

Open BoekjeTine van Berken
Alfred's gedragboekje
H.J.W. Becht, Amsterdam, druk 3, 1913

Open BoekjeRu van Berkhoven
Botsende krachten
Edecea, Hoorn, druk 1, ca. 1939

Open BoekjeBetsy
Abraham, de vriend van God
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
Daniël en zijn drie vrienden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
David en Jonathan
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
Duisternis en licht of de zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1923

Open BoekjeBetsy
Een kerstfeestviering in het schuurtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1918

Open BoekjeBetsy
Een onverwachte paaschzegen
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeBetsy
Handje-gauw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeBetsy
Hanna of beproefde trouw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911

Open BoekjeBetsy
Hebt uwe vijanden lief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1925

Open BoekjeBetsy
Het bloemenmeisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1902

Open BoekjeBetsy
Het gebed van een kind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1900

Open BoekjeBetsy
Leven uit den Dood
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeBetsy
Mozes
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeBetsy
Neêrlands kroonprinses
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913

Open BoekjeBetsy
Onze kroonprinses
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1927

Open BoekjeBetsy
Rika en haar broertje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
Ruim de steenen weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1924

Open BoekjeBetsy
Vier nichtjes
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1908

Open BoekjeBetsy
Wat deed Jezus voor u? wat doet gij voor Hem?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1915

Open BoekjeBetsy
Wat Grietje van de kuikentjes leerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1927, opnieuw bewerkte

Open BoekjeBetsy
Wie had dat gedacht!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1920, opnieuw bewerkte

Open BoekjeBetsy
Zonneschijntje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1911

Open BoekjeJ.N. Bieger
De zendingsklok
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 2, 1918

Open BoekjeS. Bison
Het verhoorde kindergebed
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 1, 1917

Open BoekjeS. Bison
Liefde overwint
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 1, ca. 1917

Open BoekjeJ.H. Blinde
Karon de kleine verschoppeling
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 2, 1925

Open BoekjeJ.H. Blinde
Wat de heilige kris vertelde
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeWilha. Blokker
Van alles wat
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
't Wiefke
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Asschepoes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1926

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Brammetje Durf
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1929

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het geheim van de sneeuwkoningin
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het joodje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het kerstfeest van Jan Prik
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1924

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Hij zorgt voor u
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Langs een omweg
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1924

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Met z'n achten
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1929

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Molenaar's Elsje
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1920

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Tante Chris
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1926

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Tom's kerstfeest in Nederland
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Trineke
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Ulbo van 't Wiefke
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1922

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Villa Flora
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1928

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Wie was de rijkste?
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Wim en Mien
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeG. van Bokhorst
Zo'n heikneuter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936

Open BoekjeT. Bokma
Ons zonnig thuis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937

Open BoekjeT. Bokma
Over de greiden straalt de zon
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1942

Open BoekjeTine Bonnema
Oude en nieuwe vertellingen
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1936

Open BoekjeTine Bonnema
Over de grenzen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1920

Open BoekjeHilbrandt Boschma
Van Snoesje en van Tamboertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1924

Open BoekjeHilbrandt Boschma
Vroeg to God
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1939

Open BoekjeIna Boudier-Bakker
Onze Mei
Nederlandsche Boekenclub, 's-Gravenhage, druk 1, 1927

Open BoekjeMien Bouwens
Eén centje maar
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1940

Open BoekjeHenriette Bredius
Kerstzegen en andere schetsen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeJohanna Breevoort
De liefde vergaat nimmermeer
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeJohanna Breevoort
Door zijn hond gered
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921

Open BoekjeJohanna Breevoort
Een week met vacantie
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Gustaaf III en zijn hof
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1918

Open BoekjeJohanna Breevoort
Het meisje uit den lorrenwinkel
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeJohanna Breevoort
Het nikkeltje voor den kerstpot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeJohanna Breevoort
Hoe onze vaderen zich moesten behelpen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeJohanna Breevoort
Kerstfeest tehuis
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeJohanna Breevoort
Langs den rand van den afgrond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Licht in den kerstnacht
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1919

Open BoekjeJohanna Breevoort
Marietje en haar kindermeisje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Mietemeu en Dora's kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1930

Open BoekjeJohanna Breevoort
Niet komediant, maar predikant
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,

Open BoekjeJohanna Breevoort
Onder Gods vaandel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeJohanna Breevoort
Tot het licht
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1905

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van 't weggevlogen vogeltje, gevolgd door Het leven van vier roggehalmen
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van het veertiende biggetje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van het verdonkerde goud
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van twee zusjes en drie broertjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1923

Open BoekjeJohanna Breevoort
Weduwe Johansen en haar kinderen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeJohanna Breevoort
Zaaien en Maaien
Vereeniging voor Bijbelverspreiding, Amsterdam, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeJ. Bressen
De verloren speld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911

Open BoekjeJ. Bressen
Het ontzet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1904

Open BoekjeJ.J. van Broekhoven
Twee Amsterdamsche jongens
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeP. Brouwer
Een zeeman aan wal of de inval der Engelschen en Russen in 1799
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1,

Open BoekjeC. Brouwer
Johannes Calvijn
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1903

Open BoekjeP. Brouwer
Uit nood en dood gered
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903

Open BoekjeO. van der Brug
Aan 't strand der Java-zee
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeC. de Bruijn
Dat liep slecht af
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeCor Bruijn
Keteltje in de Lorzie
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 1, 1922

Open BoekjeH. de Bruin
Menschen van de straat
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1937

Open BoekjeFrances Anne Budge
Steven Grellet
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1892

Open BoekjeJ.F. Buisman
De dorpsveldwachter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909

Open BoekjeJ.F. Buisman
Het ontsluierd geheim of de werkman uit de katoenfabriek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeF. Bungener
Het kerstfeest onder het kruis
Höveker, Amsterdam, druk 2, 1880

Open BoekjeJ. van der Burg-Hora Adema
De familie van Heijningen
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1913

Open BoekjeJ. van de Burgt
In en om huis
N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. van de Burgt
Lief en leed
N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. van de Burgt
Wij leven vrij, wij leven blij
N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, druk 1, 1939

Open BoekjeMarie Burmeister
Galileër, Gij hebt overwonnen
De Erven Loosjes, Haarlem, druk 1, 1907

Open BoekjeD. van Buuren
Piet de Zanger
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927

Open BoekjeCora C.G.
De verloren kousen
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1919

Open BoekjeCora C.G.
Mijn gouden boek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Drie wijzen van onzen tijd
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1936

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Waterloo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1,

Open BoekjeM.C. Camerlingh
Een werk der duisternis
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1908

Open BoekjeCarla
Henkie
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1936

Open BoekjeCarla
Onder het veilige dak
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1939

Open BoekjeCarla
Schoolvriendinnen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1939

Open BoekjeCarla
Vaders oudste
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5,

Open BoekjeCarla
Wil en Til
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1926

Open BoekjeChristien
Lize of de Heer is mijn licht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeChristien
Lize of de Heer is mijn licht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890

Open BoekjeB. Clement
Door engelen bewaakt
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeB. Clement
Op de ijsschots
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeCleopas
Het verachte uitverkoren
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1918

Open BoekjeA.P.A. du Cloux
Een droevige Pinksteren
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1939

Open BoekjeAntoon Coolen
Alle klokken luiden
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1936

Open BoekjeAntoon Coolen
Kerstvertellingen
Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij, Rotterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeS. Coolsma
Ismail en Moerti
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeC.W. Coolsma
Kerstvertellingen voor volwassenen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeEva Corenwijck
Jenny de hutbewoonster of hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven
Romijn & van der Hoff, Gorinchem, druk 1, 1936

Open BoekjeCorna
Wat zal ik worden?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1919

Open BoekjeCornelia
De oude bijbel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1899

Open BoekjeTine Corner
Om het recht
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeTine Corner
Toen 't tegenliep
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1935

Open BoekjeJ.A. Cramer
Hoe vertellen we aan onze kinderen de bijbelsche geschiedenis?
Hollandia-drukkerij, Baarn, druk 1, 1917

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Een balling in de bergen
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1938

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Moeder mag ik lezen?
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeA.F. Cremer
Het zwarte goud, en Onder de Kolenbranders
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeA.F. Cremer
In den polder
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeJan van de Croese
Willem Wijcherts
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1916

Open BoekjeFreddy van Dale
Prinses Rozemond en andere verhaaltjes
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeFreddy van Dale
Verhalen van de reizen en avonturen van Baron voon Münchhausen en andere verhalen
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeRoel Dasmus
Waar kleuters graag naar luisteren
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1937

Open BoekjeGuido van Deth
De lichte nacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1939

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
De boer van 't Grootshof
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1919

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
Een kerstnacht voor Parijs
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1924

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
Jan Klomp en zijn makkers
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1926

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
Niet onze wegen
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
S.O.S.
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1927

Open BoekjeW.J.D. van Dijck
't Was maar een dagmeisje!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1,

Open BoekjeH. Dijkstra
Kjai Irawana de veedief van Bloeloek
Zendings-Drukkerij, Ermelo, druk 1, 1900

Open BoekjeI. Dilger
Tsong A-schin, of Door beproeving gelouterd
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1898

Open BoekjeDina
Niet met leege handen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeDina
Van kerstfeest tot kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeChristine Doorman
De zevenster
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, ca. 1905

Open BoekjeKoos van Doorne
Kerstvier
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1957

Open BoekjeC. van Dort
Go van Blaak
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeB.J. Douwes
Onze mooiste sprookjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 8,

Open BoekjeEmma F.A. Drake
Daar dreigt gevaar
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeH.W. Dreijer
Kees van den vuurtorenwachter
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1932

Open BoekjeJ.M. Droogendijk
De gids van Bergen op Zoom
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeF.J. Dun
Hoe onze vaderen zich moesten behelpen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1917

Open Boekjee.a.
Alle klokken luiden
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1936

Open Boekjee.a.
De lichte nacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1939

Open Boekjee.a.
De tien geboden
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1934

Open Boekjee.a.
De zevenster
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, ca. 1905

Open Boekjee.a.
Het heerlijk ambacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934

Open Boekjee.a.
Het is bij den avond
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1932

Open Boekjee.a.
Het lied van den arbeid
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1933

Open Boekjee.a.
Kerstvertellingen voor volwassenen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open Boekjee.a.
Kleine wereld
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1937

Open Boekjee.a.
Kleuters die langs ons gaan
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1933

Open Boekjee.a.
Menschen in de schaduw
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1938

Open Boekjee.a.
Menschen van de straat
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1937

Open Boekjee.a.
Moederke alleen
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1935

Open Boekjee.a.
Nu eens wat anders
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, ca. 1937

Open Boekjee.a.
Nuttig en aardig
P. van Belkum Az., Velp, druk 1, ca. 1910

Open Boekjee.a.
Onze Mei
Nederlandsche Boekenclub, 's-Gravenhage, druk 1, 1927

Open Boekjee.a.
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open Boekjee.a.
Van alles wat
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1932

Open Boekjee.a.
Van strijd en zegen
Boek- en steendrukkerij Eduard Ijdo, Leiden, druk 2, 1904

Open Boekjee.a.
Verzeild bestek
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1939

Open Boekjee.a.
Waar kinderen wonen
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 6,

Open Boekjee.a.
Zoo waren wij ... schetsen uit het jeugdleven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940

Open BoekjeHans von Echtlitz
Een kleine Boeren-held
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeFannie Eden
Niemands lieveling en drie andere verhalen voor oud en jong
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1890

Open BoekjeJan H. Eekhout
De tien geboden
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1934

Open BoekjeJan H. Eekhout
Werk
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1935

Open BoekjeJ.K. van Eerbeek
Het is bij den avond
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1932

Open BoekjeJ.K. van Eerbeek
Strooschippers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1935

Open BoekjeJakob Eigeman
Johan of hoe God de gebeden van zijne kinderen verhoort
Jan Haan, Delftzijl, druk 1, 1880

Open BoekjeP. van Eik
Het kerstfeest en liefde tot Jezus
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1,

Open BoekjeElisabeth
Brommige Teun
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1917

Open BoekjeElisabeth
Grietjes vader
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1900

Open BoekjeElisabeth
Kinderleven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900

Open BoekjeLinda Erics
Menschen om de Rozenhutte
Veenman, Wageningen, druk 1, 1939

Open BoekjeLinda Erics
Moeders kindje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeK.C. van Es
Moeders collier
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeEveline
Een volgende keer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeNetty Faber-Meynen
Een dag bij Keesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936

Open BoekjeM.C. Fallentin
De blauwe enveloppe
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeM.C. Fallentin
De indringer
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1937

Open BoekjeM.C. Fallentin
Henk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeM.C. Fallentin
Isegrim
J. van Bleek, 's-Gravenhage, druk 1,

Open BoekjeM.C. Fallentin
Via triumphalis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926

Open BoekjeL.H.F.A. Faure
Christoforus Columbus (1446-1506)
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1923

Open BoekjeFrieda van Felden
In alle talen
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1940

Open BoekjeFrieda van Felden
Nan's zonnige zomer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 7, 1948

Open BoekjeLouise Femmina
Vervulde wenschen
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeLouise Femmina
Wat hij miste
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeLouise Femmina
Willems getuigschrift
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeAmy le Feuvre
Zijn kleine dochtertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1906,

Open BoekjeA. van der Flier
Angelus Merula, de pastoor van Heenvliet
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1913,

Open BoekjeA. van der Flier
In den storm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906

Open BoekjeA. van der Flier
Met den prins in het veld
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeA. van der Flier
Naar Moscou
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeA. van der Flier
Op leven en dood
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeFrancina
Corrie en Jan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1927

Open BoekjeElisabeth Franke
Een schaapje van Jezus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeElisabeth Franke
Een schaapje van Jezus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeG.P. Fruijt Jr.
Door lijden tot heerlijkheid
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeG. Füllkrug
Onze bijbel in het volksleven
Nederlandsch Bijbelgenootschap en Nederlands Godsdienstig Traktaatgenootschap, druk 1, 1925

Open BoekjeGerda
Hansje en de orgelman
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1923

Open BoekjeGerda
Jaap's vriendinnetje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeGerda
Van een lief meisje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeE. Gerdes
De bewarende hand Gods
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1891

Open BoekjeE. Gerdes
De fluitspeler
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1868

Open BoekjeElise Gerdes
De geschiedenis van den armen Hans
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905

Open BoekjeE. Gerdes
De hageprediker van Alkmaar
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1889

Open BoekjeE. Gerdes
De jonge pottenkoopman
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 5, 1908

Open BoekjeE. Gerdes
De schoorsteenveger
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884

Open BoekjeE. Gerdes
De speelman op den Wildenborch
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
De strijd om een kroon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1916

Open BoekjeE. Gerdes
De verloren schuldbekentenis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 9, 1923

Open BoekjeE. Gerdes
De zoon van den geneesheer, of de gevolgen van eene leugen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
De zwarte wolf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, ca. 1910

Open BoekjeE. Gerdes
Een dief in den nacht
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1908

Open BoekjeE. Gerdes
Een kersavond in Amsterdam
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1863

Open BoekjeE. Gerdes
Een schat uit zee
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1868

Open BoekjeE. Gerdes
Erix en Fella
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1916

Open BoekjeE. Gerdes
Het gouden oorijzer der Friezen
Bredée, Rotterdam, druk 6, 1910

Open BoekjeE. Gerdes
Het huis Wijngaerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1920

Open BoekjeE. Gerdes
In het bosch
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1889

Open BoekjeE. Gerdes
Jan van Diemen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
Maar één minuutje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1918

Open BoekjeE. Gerdes
Nog niet te laat
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1865

Open BoekjeE. Gerdes
Paul Kasan
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1908

Open BoekjeE. Gerdes
Rosa Fluweeltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1922

Open BoekjeA.L. Gerritsen
Adriaan
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1927

Open BoekjeA.L. Gerritsen
Brengers van blijde boodschap
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1922

Open BoekjeA.L. Gerritsen
Na lange jaren
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1919

Open BoekjeA.L. Gerritsen
Verleden en heden
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 2, 1932

Open BoekjeA.L. Gerritsen
Verleden en heden
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1910

Open BoekjeF. van Gheel Gildemeester
Jan de Bakker
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1925

Open BoekjeW.A.G.J. Gilles
De jonge verkenners
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeGilles
Flip Rutly en zijn vriend
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1911

Open BoekjeCoby Goedhart
Kerstfeest in de kerk
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1955

Open BoekjeJ.J.A. Goeverneur
De kinderen van het woud
D. Bolle, Rotterdam, druk 8, 1919

Open BoekjeAnna van Gogh-Kaulbach
Box en Mieze
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeAnna van Gogh-Kaulbach
De ridders van de tafelronde
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeAnna van Gogh-Kaulbach
Een Jongensleven (Charles Dickens)
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeAnna van Gogh-Kaulbach
Een plezierreisje (Augusta von Gaszler)
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeAnna van Gogh-Kaulbach
Prinses ik-wil-niet
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeAnna van Gogh-Kaulbach
Robin Hood
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeH. Gordeau
De verlaten molen
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1927

Open BoekjeH. Gordeau
Het dorre boompje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeH. Gordeau
Vrede op aarde
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1926

Open BoekjeB. Goslinga
Kwaad met goed vergolden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeB.J.W. de Graaff
Als een hert gejaeght
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1938

Open BoekjeA. de Graaff-Wüppermann
Een zomervacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeA. de Graaff-Wüppermann
Martje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeH. Gras
De helden van Waterland
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, 1911

Open BoekjeA. Grimme
De Waterwolf verliest!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeJan van Groningen
De verkeerde weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940

Open BoekjeJan van Groningen
Het kerstfeest van den bunzingjager
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeH.
De ridders van den Beukenstam
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1926

Open BoekjeH.W.S.
Uit en voor het leven
De Erven Loosjes, Haarlem, druk 1, 1901

Open BoekjeH.W.S.
Verloren en gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1910

Open BoekjeH.W.S.
Zijn moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912

Open BoekjeGonda de Haan
De geschiedenis van Rosalie, het prinsesje
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1930

Open BoekjeGonda de Haan
De kleine spar
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 2, 1949

Open BoekjeLeentje M. Hagen
Het lied van den arbeid
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1933

Open BoekjeLeentje M. Hagen
Kleuters die langs ons gaan
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1933

Open BoekjeLeentje M. Hagen
Moederke alleen
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1935

Open BoekjeH.J. Hana
Het nieuwe leven
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeD. Hans
De knalclub van 3A
R.S Stokvis & Zonen, Rotterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeD. Hans
Prinses Juliana
R.J. Goddard, Den Haag, druk 1, 1927

Open BoekjeD. Hans
Zonnebloem
R.S Stokvis & Zonen, Rotterdam, druk 1, 1927

Open BoekjeE. Hate
Frits van den dominee
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeHermina van Hattum
De koninklijke reispas
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeHermina van Hattum
Maarten Luther
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeR. van der Hauw
De wakende leeuw
Edecea, Hoorn, druk 1, 1939

Open BoekjeP. ten Have
Bij de bron
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 2, 1934

Open BoekjeP. ten Have
Bij de bron
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 2, 1935

Open BoekjeP. ten Have
Levende kennis
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1937

Open BoekjeP. ten Have
Levende kennis
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1937

Open BoekjeHawéa
Het verdwenen bankbiljet
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913

Open BoekjeJac. Hazevoet
Het engeltje van kampong Rhanka
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeJac. Hazevoet
Jaap vloog uit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeIda Heijermans
Uit tante's jeugd
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeIda Heijermans
Waar kinderen wonen
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 6,

Open BoekjeH.L.M. van Heijnsbergen
Als het licht wordt
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1930

Open BoekjeHeleen
Het klaverblad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeHeleen
Jet Reinhart
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeHeleen
Toch een flinke jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeH. Henszen Veenland
Het geweigerde geschenk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeH. Henszen Veenland
Het pindamannetje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1940

Open BoekjeJ. Henzel
In liefde vereend
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeJ. Henzel
Kajarnak of de opstandingskracht van het Evangelie
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeJ. Henzel
Verloren, maar gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeHerma
De meestersjongens
Edecea, Hoorn, druk 1, 1941

Open BoekjeHerman
De twee zusters
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHerman
Een ferme jongen
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHerman
Naar den hemel
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1908

Open BoekjeHermanna
Aan den heiderand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeHermanna
De goudleeren schoentjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
De rattenvanger van Hamelen
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
De vroolijke buurtjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1919

Open BoekjeHermanna
De witte poes, Lobbes, Bert en Bruun
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeHermanna
Een kerstfeest in benarden tijd
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1925

Open BoekjeHermanna
Het echte goud
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1922

Open BoekjeHermanna
Het huisje onder de hooge dennen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeHermanna
Het kerstpakje van den matroos
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1926

Open BoekjeHermanna
Hoe Wim meehielp
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Kasteel Rompersburgen
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 2, 1908

Open BoekjeHermanna
Lieske van den Torenwachter
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Lot Mertens
P. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1908

Open BoekjeHermanna
Nu eens wat anders
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, ca. 1937

Open BoekjeHermanna
Op de gracht
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeHermanna
Pau's kerstgang
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Van kerstlichtjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Voor het eerst van huis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911

Open BoekjeHermanna
Wat twee kinderen deden
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeNienke van Hichtum
Sneeuwwit en Roozerood
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeNienke van Hichtum
Van een soldaat, een vuurslag en drie honden met groote oogen
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeA.D. Hildebrand
Alexander Konijn
C.A. Spin & Zoon N.V., Amsterdam, druk 1, 1939

Open BoekjeA.D. Hildebrand
De zoon van Bolke de Beer
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, 1936

Open BoekjeA.D. Hildebrand
Nieuwe avonturen van Bolke de Beer
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeA.D. Hildebrand
Valko Vos,de kleinzoon van Reinaert
De Arbeiderspers, Amsterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeM. van der Hilst
Het sultanskind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1937

Open BoekjeM. van der Hilst
Wongo's offer
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjePh.J. Hoedemaker
Waarom eet gij eieren op Paschen?
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 2,

Open BoekjeC.J. Hoekendijk
Een bezoek aan Indramajoe
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeHan G. Hoekstra
In de donkere dagen voor kersttijd
Bigot & van Rossum, Amsterdam, druk 2, 1950

Open BoekjeH.W. Hoekstra-van der Meulen
De geheimzinnige schat
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1923

Open BoekjeK. Hoeve
Een leeswedstrijd
Nederlands Jongelings Verbond, Amsterdam, druk 1, ca. 1945

Open BoekjeC. van der Hoeven
Laat de kinderkens tot mij komen
Bredée, Rotterdam, druk 1916,

Open BoekjeE.W. van 't Hoff-ter Hoeve
En 't sneeuwde brr.
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1930

Open BoekjeF.J. Hoffman
Nuttig en aardig
P. van Belkum Az., Velp, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeNel den Hollander
Bobbie
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeNel den Hollander
Dikkie had het zelf gevoeld
Lectuurfonds het Christelijke Boek, Zeist, druk 1, ca. 1937

Open BoekjeNel den Hollander
Jan Kwak en Bertie Kwek
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeNel den Hollander
Tante Keetjes erfenis
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1939

Open BoekjeNel den Hollander
Van Bart de Regt en zijn bonnetjeskaart
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3,

Open BoekjeNel den Hollander
Zo'n kleine verstekeling
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeTo Hölscher
Eindelijk thuis
Foreholte, Voorhout, druk 1, 1930

Open BoekjeTo Hölscher
Onschuldig verdacht
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 1, 1930

Open BoekjeTo Hölscher
Toen moeder ziek was
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 2, 1935

Open BoekjeJ.C. Homoet
De liefde van de veermansdochter
H.J. van der Munnik, Haarlem, druk 1, 1906

Open BoekjeJ.C. Homoet
De verborgen troon
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1903

Open BoekjeJ.C. Homoet
Een jongen die overwint
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915

Open BoekjeJ.C. Homoet
Tot de zon doorbreekt
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1908

Open BoekjeAletta Hoog
Christfried's eerste reis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917

Open BoekjeAletta Hoog
De papieren zendeling
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeAletta Hoog
Doortje-Bangoortje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922

Open BoekjeAletta Hoog
Echt iets voor kerstmis
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913

Open BoekjeAletta Hoog
Een gelukkig viertal
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4,

Open BoekjeAletta Hoog
Een gelukkig viertal
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 2, 1914

Open BoekjeAletta Hoog
Een sprookjeskoningin (Carmen Sylva) en hare sprookjes
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeAletta Hoog
Eerste lichtstralen
Hollandia-drukkerij, Baarn, druk 2, 1924

Open BoekjeAletta Hoog
Ferme kinderen
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeAletta Hoog
Het lied van de hope der opstanding
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeAletta Hoog
Jim en Skimpie
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeAletta Hoog
Kalipa de kafferjongen
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 1, 1925

Open BoekjeAletta Hoog
Kerstmis te Rome
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1928

Open BoekjeAletta Hoog
Kleine helden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918

Open BoekjeAletta Hoog
Koninginnetje
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4, 1925

Open BoekjeAletta Hoog
Prettige winteravonden
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4, 1919

Open BoekjeAletta Hoog
Prettige winteravonden
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4, 1919

Open BoekjeAletta Hoog
Tommie's kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1930

Open BoekjeAletta Hoog
Van een eenzaam klein meisje
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1914

Open BoekjeAletta Hoog
Van een kleinen Arabische held
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 1, 1925

Open BoekjeAletta Hoog
Wat blijft
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeAletta Hoog
Wat de kerstboomen vertelden
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeAletta Hoog
Wat een syrischen herdersjongen overkwam
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 2,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Alleen, toch veilig
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1911

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Blinde Joseph
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1915

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Christina's wenschen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De boer van Woudhof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1905

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De docter in 't Moorenland of van West naar Oost
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1912

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De docter in 't Moorenland of van West naar Oost
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1902

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De droeve vioolspeler of de geschiedenis van een lied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1887

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De goede herder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De koeherder van St. Anne
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De torenbrand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De twee broeders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Des Heeren weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1916

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Een jongelingsleven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Een Nederlandsche daad
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1906

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Een veeleischend werk
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Groot en Godvreezend
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Heb uw naaste lief als uzelf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1925

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Heeft Calvijn ooit bestaan?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Het gespaarde dubbeltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1924

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Hoe een hyena een mensch redde, en de verloren armband
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 4, ca. 1900

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Kinderen huns tijds
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1900

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Menschen uit het Oosten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Op de eilanden
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1906,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Op den akker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Opstanding en leven
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Rika van de Zandhoeve
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Toch kind des huizes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Twee overwinnaars
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Verkeerd en terecht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Verloren tot behoud
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1891

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Wonderlijk bevrijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1911

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Zwarte Keetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeH. Hoogeveen
Eelke en zijn vriend
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937

Open BoekjeH. Hoogeveen
Het jongetje uit de polder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1938

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
De kermiswagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1919

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
De vrijbuiters van Kennemerland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1914

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
Jacob Martens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeA. van Hoogstraten-Schoch
De slotvrouwe van Westwoude
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1918

Open BoekjeA. van Hoogstraten-Schoch
Onkeltje
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1919

Open BoekjeNelly van Hoorn
Het geheim van de oude Peter
W. ten Have N.V., Amsterdam, druk 1, 1946

Open BoekjeRoel Houwink
Menschen in de schaduw
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 1, 1938

Open BoekjeRoel Houwink
Menschen van de straat
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1937

Open BoekjeH. Höveker
Twee nazireeëìrs of, hoe bereikt men zijn bestemming?
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1883

Open BoekjeH.A. van den Hoven van Genderen
Het rijzend licht
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1936

Open BoekjeB. Huender-ter Braak
Nieuw leven
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1928

Open BoekjeP. Huet
Geen plaats voor het kindeken
Bredée, Rotterdam, druk 5,

Open BoekjeL. Huisinga-Scaf
Van alles wat
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeP. Huisman
Bloed en tranen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905

Open BoekjeJ.H. Huisman-Schippers
Dat had Japie niet verwacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Er op of er onder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Hans in 't bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1933

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Het huisje in de sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Het wegje in het koren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Jan en Gijs I
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1917

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Jan en Gijs II
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1917

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Maarten Luther
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Niek van den bovenmeester
H. ten Brink, Arnhem, druk 7, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Niek van den bovenmeester
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1912

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Om twee schitteroogjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1934

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Ouwe Bram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1919

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Peerke en z'n kameraden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Van den boozen koster!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1931

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Van een klein meisje en een groote klok
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Wout de scheepsjongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Zonnige Paschen
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1910

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Zoo'n vreemde jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeJoh. van Hulzen
Bij van der Goot
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 9,

Open BoekjeJoh. van Hulzen
Jan en Gijs I
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1917

Open BoekjeJoh. van Hulzen
Jan en Gijs II
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1917

Open BoekjeR. Husen
Geschiedenis der Hervorming in de 15de, 16de en 17de Eeuw
J.C. van Schenk Brill, Doesborgh, druk 1, 1903

Open BoekjeIdsardi
Een heilig "ja"
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 2, 1925

Open BoekjeIdsardi
Kleine luijden
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1922

Open BoekjeIdsardi
Mooie Marie
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1916

Open BoekjeIdsardi
Nienke
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1933

Open BoekjeIdsardi
Rozenhof
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1931

Open BoekjeIdsardi
Sampie
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1925

Open BoekjeWilhelm Immanuel
Anna Rose of waakt en bidt
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeGesina Ingwersen
Jan Hoorenkamps overwinning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeGesina Ingwersen
Truitje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
De eerste prijs
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
Het kerstlichtje
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
Hoe kreupele Tom soldaat werd
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
Nijdige Grietje
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeMartin Jäckel
De lotgevallen van Komeet
Edecea, Hoorn, druk 1, 1935

Open BoekjeY. Jacobs
Op en om den spoorput
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937

Open BoekjeJacqueline
Mannetje Weetal, De drie granaten kralen, Twee jonge ijsbeertjes
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeM. Jakobs
De kleinzoon van den hofprediker
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1928

Open BoekjeL. Janse
Het huisje aan de bosrand
Bureau Elfri te Meeuwen (N.B.), druk 1, 1949

Open BoekjeFelicie Jehu
Lize
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1919

Open BoekjeFelicie Jehu
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeC. Jesse
De tempel van Salomo
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1880

Open BoekjeC. Jesse
Handboekje bij het godsdienst-onderwijs op zondagscholen en cathechisatiën
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1877

Open BoekjeTante Jo
Sneeuwwit en Roozerood
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeJohanna
Boven bidden, boven denken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920

Open BoekjeJohanna
De dochter der zee
D.H. Littooij Azn., Terneuzen, druk 1, 1931

Open BoekjeJohanna
De gevolgen eener misstap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908

Open BoekjeJohanna
De oranjezon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1913

Open BoekjeJohanna
De witte pet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeJohanna
In handen van zeeroovers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1926

Open BoekjeJohanna
Sneeuwvlok en Bruinoogje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1918

Open BoekjeJohanna
Teruggebracht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917

Open BoekjeJohanna
Toch nog Paaschfeest
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeJohanna
Verteluurtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJohanna
Waarom niet tevreden?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1915

Open BoekjeJohanna
Wat grootmoeder voorspelde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeJohannesL
De dochter van den Alpengids
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1927

Open BoekjeJonathan
Naar Jeruzalem, of Het Pascha der Israelieten
A.H. van Andel Jz., Gorinchem, druk 1, ca. 1880

Open BoekjeLeida de Jongh
Thommy een meisjesleven
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, ca. 1914

Open BoekjeH. Jongkees
Een vissersjongen in oorlogstijd
Edecea, Hoorn, druk 3, 1938

Open BoekjeA.J.Th. Jonker
Voor donkere dagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1921

Open BoekjeHadr. Junius
Geheiligd leed
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1925

Open BoekjeHadr. Junius
Toch gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeH. Kaal
Henk de Groot en zijn vriend
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1935

Open BoekjeH. Kaal
Jong batakbloed
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2,

Open BoekjeJan Kabbelaar
De Nebukadnezar van het dorp
Edecea, Hoorn, druk 1, ca. 1939

Open BoekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Een huis vol zon
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1937

Open BoekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Het kerstlichtje in ons hart
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934

Open BoekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Moederke alleen
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1935

Open BoekjeG. Kamphuis
Het heerlijk ambacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934

Open BoekjeG. Kamphuis
Verzeild bestek
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1939

Open BoekjeH. Karssen
Bijbels ABC voot kinderen, met versjes
W.J. van Nas, Rhenen, druk 1, 1903

Open BoekjeH. Karssen
Zijn er zoo?
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeKaty
Meester Bernard
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeL. Keemink
Vertellingen voor de feestdagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926

Open BoekjeIda Keller
't Was maar een takje hulst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeIda Keller
Dokter Maxwell's kerstgeschenk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904

Open BoekjeIda Keller
Esther Haddassa of voor een distel een mirt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeIda Keller
Het klaverblad van vier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1927

Open BoekjeIda Keller
Het ware geluk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926

Open BoekjeIda Keller
Langs 's levens kronkelpaden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929

Open BoekjeIda Keller
Niet ledig weergekeerd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeIda Keller
Rafaël Othello
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915

Open BoekjeIda Keller
Remy's kerstroos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeIda Keller
Riccardo de geitenhoeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeIda Keller
Silvia, de bloem uit het Zuiden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908

Open BoekjeIda Keller
Wreekt uzelf niet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1905

Open BoekjeP. Keuning
Appie Nijland
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1917

Open BoekjeJ. Keuning
Boer Goffe en zijn afgod
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1923

Open BoekjeJ. Keuning
De indiaan
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, ca. 1900

Open BoekjeP. Keuning
De jongen achter de schutting
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1923

Open BoekjeJ. Keuning
De zuinige tante
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 2, 1902

Open BoekjeJ. Keuning
Door God gegrepen
Kousbroek, Leiden, druk 1, 1911

Open BoekjeJ. Keuning
Het lekt hier
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 2, 1910

Open BoekjeJ. Keuning
Stijntje Snap
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeJ. Keuning
Vrouw Houvast op het jaarfeest eener jongedochtersvereeniging
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 3, 1909

Open BoekjeHugo Kingmans
De musketier van den prins
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1941

Open BoekjeHugo Kingmans
In het danshuis
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1927

Open BoekjeHugo Kingmans
Waarom de torens zingen
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeHugo Kingmans
Zoekers
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1921

Open BoekjeJac. van der Klei
Goudhartje
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1921

Open BoekjeJac. van der Klei
Onder het linnen dak
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1936

Open BoekjeJac. van der Klei
Sprookjesboek
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeJac. van der Klei
Wimpie Lodigijs
De Tijdstroom, Lochem, druk 2, 1937

Open BoekjeJac. van der Klei
Wimpie Lodigijs
P. van Belkum Az., Velp, druk 1, 1920

Open BoekjeD.J. de Klerk
Precies een gulden
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeB.C. Kloostermans
Geschiedenis van het nieuwe testament voor school en huisgezin
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 1, 1925

Open BoekjeP.J. Kloppers
De jonge tamboer
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 2, 1905

Open BoekjeP.J. Kloppers
De jongen van de tram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1930

Open BoekjeP.J. Kloppers
De kroon des levens
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1906

Open BoekjeP.J. Kloppers
De zegepraal van het kruis
J.C. van Schenk Brill, Doesborgh, druk 1, 1905

Open BoekjeP.J. Kloppers
Een lentedag met oom of de geschiedenis der opstanding aan onze kinderen verteld
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876

Open BoekjeP.J. Kloppers
Een nacht op het Meer van Genesareth
Bulens, Winterswijk, druk 1, 1878

Open BoekjeP.J. Kloppers
Geschiedenissen uit den Bijbel aan onze kinderen verteld no.1
Bulens, Winterswijk, druk 1, 1878

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift I
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift II
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift IV
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift VI
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift VII
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Lauweren en Doornen
Jac. C. van der Stal, Utrecht, druk 1, 1902

Open BoekjeJ.J. Knap Czn.
Een uitverkoren vat
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeJ.J. Knap Czn.
Kruis en kroon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJan Knape Mzn.
Het kruis in de kerstnacht
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeJan Knape Mzn.
Polderland
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1934

Open BoekjeTruida Kok
De doos uit Amsterdam, en Sneeuwsterretje
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeTruida Kok
De zevenster
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, ca. 1905

Open BoekjeJ. Kok
Grietje
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 6,

Open BoekjeTruida Kok
Sven
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.C. de Koning
Buitenjongens
H.J. Spruyt, Rijswijk, druk 2, 1922

Open BoekjeJ.C. de Koning
De klokken luiden
H.J. Spruyt, Rijswijk, druk 1, 1923

Open BoekjeGera Kraan-van den Burg
De kinderen van meneer Smallenbeek
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeGera Kraan-van den Burg
Zoo waren wij ... schetsen uit het jeugdleven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940

Open BoekjeJ.G. Kramer
Amsterdamsche jeugdherinneringen
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeDiet Kramer
Begin
Holland, Amsterdam, druk 5, 1933

Open BoekjeHenk Kramer
Dorpsjongens
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1930

Open BoekjeDiet Kramer
Onrustig is ons hart
Holland, Amsterdam, druk 1, 1939

Open BoekjeDiet Kramer
Ons Honk
Holkema & Warendorf, Bussum, druk 1, 1928

Open BoekjeDiet Kramer
Roeland Westwout
Holland, Amsterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeJoh.E. Kuiper
Aslak's Marga
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1937

Open BoekjeJ. Kuiper
De bibliothecaris van Franekers hoogeschool of de miskende geleerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903

Open BoekjeJ. Kuiper
Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (100 voor Chr.-1903)
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeJ. Kuiper
Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (626-1900)
Ten Bokkel Huinink, Utrecht, druk 1, 1900

Open BoekjeJoh.E. Kuiper
Het groote plan
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1934

Open BoekjeJoh.E. Kuiper
Neelie en Nellie
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1948

Open BoekjeL. Kupérus
Die zoekt die vindt
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeN.W.C. Kuyk
Toch naar zee
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 3, 1926

Open BoekjeHendrika Kuyper-van Oordt
Een martelaarskroon voor Joris Praet
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1939

Open BoekjeHendrika Kuyper-van Oordt
Het stille huis
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1924

Open BoekjeAnnie L.
Miesje's eerste en laatste kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeLouise L.-G.
Bob
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeMaria Laarman
De vertelling van Jo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeMaria Laarman
Lorretje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeMaria Laarman
Niet Moortje, maar Doortje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeW. Laatsman
Sloeberke struikelt
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeMien Labberton
De toverkip
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 2, 1937

Open BoekjeMien Labberton
Lentebloesem
J. Ploegsma, Zeist, druk 1, 1926

Open BoekjeMien Labberton
Ontwaken
W. de Haan, Utrecht, druk 1, 1931

Open BoekjeMien Labberton
Ulbo Rengers
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1938

Open BoekjeLabor
Op de keien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1921

Open BoekjeZ.W. Landsheer
In het spoor van den padwijzer
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeJ. de Lange
Rouw over Putten
Eikelboom, Heemstede, druk 1, 1946

Open BoekjeK. Lantermans
Jan Krum
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1929

Open BoekjeP.M. Legêne
De boef
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, Zeist, druk 3,

Open BoekjeP.M. Legêne
De gebroken tomahawk
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1939

Open BoekjeP.M. Legêne
Hans Egede
Zendingsstrudieraad, druk 1, 1941

Open BoekjeP.M. Legêne
Optimisme dat stand houdt
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1942

Open BoekjeJ. Lens
Van strijd en zegen
Boek- en steendrukkerij Eduard Ijdo, Leiden, druk 2, 1904

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Bruno van Joop, deel 2
H. ten Brink, Arnhem, druk 11,

Open BoekjeJ. de Liefde
Damaskus en eenige andere verhalen
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeJ.B. de Liefde
De geuzen
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 4, ca. 1927

Open BoekjeJ. de Liefde
De gevangenneming en bevrijding van Dr. Giacinto Achilli
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1850

Open BoekjeJ. de Liefde
De plaatsvervanger of de tocht naar de steengroeve
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1913

Open BoekjeJ. de Liefde
De schipbreukeling uit het verre land, of Wat eene goede tijding op eene vermoeide ziel vermag
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1853

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Door het gaatje in de schutting
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1917

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Echt gebeurd
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Er op of er onder
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1928

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Haar laatste kans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Het lichtje in de verte
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Het nest in de turf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
In Liefde Bloeyende
Holland, Amsterdam, druk 2, 1923

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Krullemientje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1918

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Onder zes nichtjes en neefjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1924

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Strijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Toch naar Holland
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1925

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Van Piet en Geetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908

Open BoekjeL. Lindeboom
Een koning in een kribbe of Het kerstfeest in zijne heerlijke beteekenis aan kinderen voorgesteld
Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem, druk 2,

Open BoekjeC. van der Linden
De oude molen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeA. Linden
De twee ijzeren kistjes of Veilig in 's-Heeren hoede
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1904

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
De sluipmoordenaar van Villefans
D. Donner, Leiden, druk 1, 1884

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Mathilde, of de dochter van een kermis-komediant
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 3, ca. 1920

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Onze trouwe helpers
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeT.M. Looman
Een overwinning na zwaren strijd
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1890

Open BoekjeT.M. Looman
Goddelijke uitredding op het Kerstfeest
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1869

Open BoekjeFoka van Loon
Anke
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1940

Open BoekjeK. van Loon
Een jongensleven
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1927

Open BoekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Het verlorene gevonden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920

Open BoekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Moeders kleine held
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeP. Los Gzn.
De oude schoolmatres en hare vrienden
J.J. Groen, Leiden, druk 1916,

Open BoekjeP. Los Gzn.
Drie kerstavonden, of Kinderliefde en oudervreugde
R. Fuik, Leiden, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeP. Louwerse
Alfer en Wala
P. van Belkum Az., Velp, druk 4, 1919

Open BoekjeP. Louwerse
Bestevaêr Tromp
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 6, 1925

Open BoekjeP. Louwerse
De twee Hugo's
P. van Belkum Az., Velp, druk 4, 1926

Open BoekjeP. Louwerse
De vos van Berkenheim
P. van Belkum Az., Velp, druk 4, 1924

Open BoekjeP. Louwerse
Geillustreerde vaderlanse geschiedenis voor jong en oud Nederland
Holkema & Warendorf, Bussum, druk 1, 1940

Open BoekjeP. Louwerse
Naar zee
H.J.W. Becht, Amsterdam, druk 4, 1925

Open BoekjeP. Louwerse
Vlissingen in 1572, of "oog om oog en tand om tand"
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 4, 1907

Open BoekjeJ.C. Luitingh
De belegering van Haarlem, 1572-1573
J.P. van den Tol, Nieuw-Beijerland, druk 4, 1933

Open BoekjeJ.C. Luitingh
De bijbelcolporteur in Oostenrijk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1907

Open BoekjeJ.C. Luitingh
De waard uit "Zeemanshoop"
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeJ.C. Luitingh
Een angstige kerstavond in het woud
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1928

Open BoekjeJ.C. Luitingh
Gods voorzienigheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1906

Open BoekjeJ.C. Luitingh
Jan de Lapper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1922

Open BoekjeH.J. van Lummel
Kozakjes-dag voor kinderen
Kemmer, Utrecht, druk 3, 1863

Open BoekjeM.W. Maclaine Pont
Francisco de Enzinas
De Erven Loosjes, Haarlem, druk 1, 1900

Open BoekjeE. von Maltzahn
Een heilig neen
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 7, 1927

Open BoekjeE. von Maltzahn
Osanna in Excelsis!
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 8, 1931

Open BoekjeE. von Maltzahn
Osanna in Excelsis!
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 6, 1920

Open BoekjeG.P. Marang
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeMarie
Bram Kersten's eerste zeereis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeMarie
Wolken met zilveren rand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeMarijo
Twee buurjongens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1927

Open BoekjeD. Masdorp
Frits Verster en zijn vrienden in Patria en op Celebes
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 1, 1925

Open BoekjeA.C. van der Mast
Bromvlieg en vlindertje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1919

Open BoekjeA.C. van der Mast
Gusta Norman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918

Open BoekjeH. Mast
Van Dikkie, Daan en Dorus
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1932

Open BoekjeA.C. van der Mast
Verkeerd beoordeeld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeT. Mateboer
Ter koopvaardij
Drukkerij De Banier te Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeMathesius
Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen
J. Hendriksen, Rotterdam, druk 1, 1792

Open BoekjeD. Menkens-van der Spiegel
Al den weg
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeD. Menkens-van der Spiegel
Droomstertje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeD. Menkens-van der Spiegel
Rienk, de rakker
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeB. Mercator
Het zondagskind
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeH. te Merwe
Bertus
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeH. te Merwe
De bladwijzer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1937

Open BoekjeH. te Merwe
Luyt Lievensz., de strijder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1948

Open BoekjeH. te Merwe
Van Keezen, Pruisen en Oranjeklanten
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeW. Mets Tz.
Bram de zeeman
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeW. Mets Tz.
Bram en Black
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1911

Open BoekjeW. Mets Tz.
De drie naamgenooten
J. Heijnis Tsz, Zaandijk, druk 2, 1909

Open BoekjeW. Mets Tz.
De zevenster
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, ca. 1905

Open BoekjeW. Mets Tz.
Duinbloesem
W.J. Mets, Den Burg, druk 1, ca. 1913

Open BoekjeW. Mets Tz.
Een plaatsvervangster
J. Bakker, Drieborg, druk 1, 1911

Open BoekjeW. Mets Tz.
Een raadsman
J. Bakker, Drieborg, druk 1, 1912

Open BoekjeW. Mets Tz.
Een vondeling
J. Bakker, Drieborg, druk 1, 1918

Open BoekjeW. Mets Tz.
Frits en zijn zusje
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1911

Open BoekjeW. Mets Tz.
Heidebloesem
W.J. Mets, Den Burg, druk 1, 1912

Open BoekjeW. Mets Tz.
Kerstblokjes
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 3, 1918

Open BoekjeW. Mets Tz.
Naar de IJszee
A.H. Kalis, Buitenpost, druk 1, 1917

Open BoekjeW. Mets Tz.
Nuttig en aardig
P. van Belkum Az., Velp, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeW. Mets Tz.
Rijk getrouwd
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 5, 1919

Open BoekjeW. Mets Tz.
Stofdeeltjes
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 5, 1918

Open BoekjeW. Mets Tz.
Zuster Bertha
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 2, 1921

Open BoekjeG. van der Meulen
Age Ekes laatste schooljaar
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeMiss Beatrix
Lucodovico Venossa, of De jeugdige martelaar van Venetië
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeP. Mons
Vertellingen op het trambalcon
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 3, 1947

Open BoekjeA.M. de Moor-Ringnalda
't Haventje
Edecea, Hoorn, druk 1, 1941

Open BoekjeA.M. de Moor-Ringnalda
't Lichtschip
Edecea, Hoorn, druk 1, 1941

Open BoekjeJ.F.D. Mossel
Stille uren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeG. Mulder
Gaasterlanders
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1943

Open BoekjeJ.H.C. van der Nagel
De doos uit Amsterdam, en Sneeuwsterretje
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeNans
Het gezin van den staker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeNans
Het schilderijtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeMarie Nathusius
De boodschappenvrouw
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeMarie Nathusius
De boom des geluks
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeMarie Nathusius
Het verborgen kistje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeAnnie Nauta
De held van den vuurtoren
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 1, ca .1928

Open BoekjeAnnie Nauta
Willem
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 1, 1928

Open BoekjeL.J. Nijland
Mijn raad zal bestaan!
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1938

Open BoekjeA. Noordtzij
Gods woord en der eeuwen getuigenis
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1924

Open BoekjeA. Noordtzij
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeJ.J. van Noort
De kleine Johan
F.W. Egeling's Boekhandel, Amsterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeJ.A. van Noppen
Uit het leven van een jeugdig echtpaar en hun Jantje
K. le Cointre, Middelburg, druk 1, 1903

Open BoekjeK. Norel
De Eenhoorn
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1942

Open BoekjeK. Norel
Het getij verloopt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937

Open BoekjeK. Norel
Janmaats en sinjeuren
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1940

Open BoekjeK. Norel
Kleine wereld
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1937

Open BoekjeK. Norel
Pioniers in Zuiderzeeland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeK. Norel
Tijs Proost, de stuurman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeA. Norel-Straatsma
..Een kindeke geboren
H.H. Kok Bzn., Zwolle, druk 1, 1933

Open BoekjeA. Norel-Straatsma
Wybo
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1929

Open BoekjeOom Jan
Van hier en daar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920

Open BoekjeJ.W. Ooms
Dijkleger
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1949

Open BoekjeJ.W. Ooms
Koster Besaan
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1949

Open BoekjeJan Oost
Kranige Hollanders
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1918

Open BoekjeR. Oostra
Met kerstmis op Duinzicht
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1938

Open BoekjeNeef Otto
De zonderlinge bloempot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1885

Open BoekjeRiek Ouborg
Het nichtje van oom Piet
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeRiek Ouborg
Loes Timmer
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeRiek Ouborg
Naar huis
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeMarie Ovink-Soer
De Canneheuveltjes in Holland
Van Goor, 's-Gravenhage, druk 1, 1915

Open BoekjeMarie Ovink-Soer
De Canneheuveltjes in Indië
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 4, 1927

Open BoekjeLeny Palm
Moedertje Liesbeth
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeE. Palma
Nol
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeE. Palma
Vaders kind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeE. Palma
Zijn vriend
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjePaula
Kleine Jaap
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1936

Open BoekjeL. Penning
De geuzenkapitein
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1922

Open BoekjeL. Penning
De helden van Zuid-Afrika
Duym, Gorinchem, druk 4, 1900

Open BoekjeL. Penning
De kolonist van Zuid-Afrika
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 4, 1927

Open BoekjeL. Penning
De laatste worsteling
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1924

Open BoekjeL. Penning
De leeuw van het Noorden
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1911

Open BoekjeL. Penning
De leeuw van Modderspruit
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1900

Open BoekjeL. Penning
De overwinnaar van Nooitgedacht
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 4, 1925

Open BoekjeL. Penning
De overwinnaar van Nooitgedacht
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 3, 1917

Open BoekjeL. Penning
De overwinnaar van Nooitgedacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1903

Open BoekjeL. Penning
De ruiters van Zuid-Afrika
A. Fisscher, Utrecht, druk 6, 1925

Open BoekjeL. Penning
De trompetter van Gorkum
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1902

Open BoekjeL. Penning
De verkenner van Christiaan de Wet
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1902

Open BoekjeL. Penning
De watervloed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1924

Open BoekjeL. Penning
De wraak van den Stundist
H.J. van der Munnik, Haarlem, druk 1, 1905

Open BoekjeL. Penning
In het granaatvuur
Arnhemsche Drukkerij en Uitgeverszaak, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeL. Penning
Om Gelre's hertogskroon
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1917

Open BoekjeL. Penning
Onder de Oranjevlag
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1915

Open BoekjeL. Penning
Onder de vlag van Jan Pz. Coen
D.A. Daamen, 's-Gravenhage, druk 2, 1917

Open BoekjeL. Penning
Oudejaarsavond
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeL. Penning
Russisch bloed
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1905

Open BoekjeL. Penning
Transvaalsche historische verhalen
Duym, Gorinchem, druk 4, 1900

Open BoekjeL. Penning
Uit mijn leven
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1927

Open BoekjeL. Penning
Voor vrijheid en recht
Arnhemsche Drukkerij en Uitgeverszaak, Arnhem, druk 3, 1915

Open BoekjeL. Penning
Voortrekkersbloed
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1,

Open BoekjeWilly Petillon
Marianne's groote reis
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1928

Open BoekjeAnna Pierpont Siviter
Binnen de paleispoorten
Edecea, Hoorn, druk 1, 1934

Open BoekjeFrieda Plinzer
Kinderen in heidenlanden
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeK.S. Pomp
God hoort
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937

Open BoekjeMary Pos
Moederke alleen
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1935

Open BoekjeJ. Postmus
Lente
H.A. van Bottenburg N.V., Amsterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeC.E. Pothast-Gimberg
De kerstschoof
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1939

Open BoekjeJ.C. de Puy
Kinderharptonen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1881

Open BoekjeQuirina
Abbie's dankoffer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeQuirina
Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918

Open BoekjeRudolf van Reest
Menschen van de straat
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1937

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Achter het hoge duin
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 2, 1938

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Adat
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Bandjir
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1935

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Bataksche sagen en legenden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1933

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
De blauwe bende
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Het stille front
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1936

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Kinderland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1933

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Machten en Menschen
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1934

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Storm over Toba
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 2, 1940

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Vaders held
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 2, 1936

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Voetstappen
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1938

Open BoekjeRie
Jantje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeWilha. Riem Vis
De mooiste naam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1905

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Door een onzichtbare hand geleid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Edelman en bandiet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Grootmoeders ring
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1930

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Kleine Mietje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1923

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Tien maanden in een vrouwenkamp
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Uit het kozakkenland
Bredée, Rotterdam, druk 4, 1935

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Vaska en Arina
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Waartoe groote rampen soms dienen moeten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909

Open BoekjeJ. Riemens-Reurslag
De dokterskinderen
Allert de Lange, Amsterdam, druk 1, 1928

Open BoekjeJ. Riemens-Reurslag
De pleegzoon van den houtvester
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. Riemens-Reurslag
Onze jonge kinderen
Johannes Müller, Amsterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeT.P. Riksen
Die zijn leven verliest
Edecea, Hoorn, druk 1, ca. 1938

Open BoekjeP.J. Risseeuw
Boeren en burgers
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1938

Open BoekjeP.J. Risseeuw
Nieuwe oogst, een bundel novellen samengesteld door, met bijdragen van Greeth Gilhuis-Smitskamp, M.A.M. Renes-Boldingh e.a.
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1932

Open BoekjeDignate Robbertz
Jikkemien
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941

Open BoekjeLeonard Roggeveen
De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling
Van Goor, 's-Gravenhage, druk 3, 1939

Open BoekjeLeonard Roggeveen
Winter op de Klaverwei
Van Goor, 's-Gravenhage, druk 1, 1946

Open BoekjeA. Romijn
In en om de pastorie
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeP.A. de Rover
Behouwe vaart
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1941

Open BoekjeP.A. de Rover
Het rijzend licht
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1936

Open BoekjeP.A. de Rover
Jantina van de turfschuit
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeP.A. de Rover
Martientje's verlangen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1936

Open BoekjeP.A. de Rover
Op jacht naar boeven en Meerkoet
Edecea, Hoorn, druk 2, ca. 1940

Open BoekjeP.A. de Rover
Water en wind
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeP.A. de Rover
Wolken en zon
Edecea, Hoorn, druk 2, 1938

Open BoekjeKristina Roy
Drie kameraden
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1927

Open BoekjeM. Rudiger
Het verloren kind
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeD. Rutgers
Koos en Presto
H. ten Brink, Arnhem, druk 3,

Open BoekjeB.G. van S.
Koninginnetje
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, ca. 1905

Open BoekjeS.J.E.
Om een kroon
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1903

Open BoekjeSalvafama
Jodenkerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1926

Open BoekjeJ.P. Schaberg
30 Januari 1648
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1898

Open BoekjeW. Schippers
De boschwachter van den Oldenborn
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1926

Open BoekjeW. Schippers
De pleegzoon van den ketellapper
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1925

Open BoekjeW. Schippers
De visscher van Nispenrode
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1955

Open BoekjeW. Schippers
De vrijwilliger van 1830
J.J. Groen, Leiden, druk 1, 1939

Open BoekjeW. Schippers
Donar
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 2, ca. 1935

Open BoekjeW. Schippers
Hermien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1931

Open BoekjeW. Schippers
Het uilennest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeFine Schoonevelt
De berg spreekt
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeFine Schoonevelt
Lambon, het meisje uit de Poeri
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1949

Open BoekjeFine Schoonevelt
Lambon, het meisje uit de Poeri
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1941

Open BoekjeFine Schoonevelt
Siti het waroengmeisje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1937

Open BoekjeJ. Schouten
De jonge leeuw van het Vijfstroomenland
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1924

Open BoekjeH. Schouten
De jongens van den dominee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. Schouten
De man van de boekenkist
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeJ. Schouten
Een uit duizend
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912

Open BoekjeJ. Schouten
Het eerste huisgezin
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeN.M. Schouten
Toen Frekie weg was
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeG. Schrijver
Moeder's plaats
H.J. van der Munnik, Haarlem, druk 1, 1906

Open BoekjeG. Schroover Jr.
Naar den molen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeJ.A.F. Schut
Van storm en strijd op Boeroe's kust
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 1, 1918

Open BoekjeCharles M. Sheldon
In zijne voetstappen of Wat zou Jezus doen?
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 2, 1906

Open BoekjeW. Sieders
Naar Bethlehem
Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem, druk 1, 1875

Open BoekjeJ.C. van Slee
Een leerjaar der zondagsschool
D. Mijs, Tiel, druk 1, 1879

Open BoekjeAugusta van Slooten
Lots dwaze tijd
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1915

Open BoekjeJ. Smelik
Dat ééne jaar...
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeJ. Smelik
Koning Manasse
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeAgatha Snellen
Ada's kerstboom
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1905

Open BoekjeAgatha Snellen
Onverschillige Jaap
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1905

Open BoekjeAgatha Snellen
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeI. Snoek
In het land van den Bijbel, tweede deeltje
Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeJ. Snoep Jr.
Arme Tinus
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeJ. Snoep Jr.
Onze Koningin-Moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De geit van Japie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1914

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De houtvester, de strooper en de wolf
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1927

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De nieuwe strijkplank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
Drie maanden werkzaam in den Dienst des Heeren
Oosterbaan & le Cointre, Goes, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
Een twaalfjarige bevelhebber
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeD. Speckmann
De nieuwe Loohof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeJo Spierenburg
Het heilig Graal
Landstra, Utrecht, druk 1, 1927

Open BoekjeJohanna Spyri
Bij den netelboer, en Cromelin en Capella
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeJohanna Spyri
Moeders Lied
D. Bolle, Rotterdam, druk 3, 1911

Open BoekjeM. van der Staal
Bange dagen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeM. van der Staal
De groote liefde
Edecea, Hoorn, druk 1, 1934

Open BoekjeM. van der Staal
Op leven en dood
Libertas, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeM. van der Staal
Op leven en dood
Libertas, Rotterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeM. van der Staal
Op leven en dood
Libertas, Rotterdam, druk 1, 1918

Open BoekjeM. van der Staal
Zonen der kerels
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 2, 1916

Open BoekjeJ. Stamperius
Uit het leven van Edison
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 7, 1939

Open BoekjeH.J. Staverman
Wat niemand kon
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeJ.G. Steenbeek jr.
Maarten Luther
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1917

Open BoekjeP.H.Th. Stevens
Wij gaan naar Bethlehem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934

Open BoekjeD. van der Stoep
Jan Vermeer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 7, 1955

Open BoekjeD. van der Stoep
Kerstvier
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1957

Open BoekjeP. Stouthamer
De vriendschap van een koningskind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937

Open BoekjeH. Streefkerk
Marie's moes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeH. Streefkerk
Naar buiten
H.J. Spruyt, Rijswijk, druk 1, 1919

Open BoekjeHesba Stretton
De hut aan het strand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922

Open BoekjeHesba Stretton
De macht der liefde
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1930

Open BoekjeW.A.C. van Strien
Het sprookje van Mormeldier
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.P. Tazelaar
De zondagschool
Gezelle Meerburg, druk 1, 1898

Open BoekjeJ. Terpstra
Henk's wraak
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeOom Theo
De vriend der jeugd
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1917

Open BoekjeJ. Tiesema
De monnik van Wittenberg
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1917

Open BoekjeAda Tijmes-Jonkman
Map van Ree
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1934

Open BoekjeAgni van der Torre
Bakvischland
J. van Bleek, 's-Gravenhage, druk 1, 1929

Open BoekjeAgni van der Torre
De club van de kat
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,

Open BoekjeAgni van der Torre
De gevluchte vogels
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeAgni van der Torre
Vaders kameraad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeAgni van der Torre
Vreugdekind
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1933

Open BoekjeTruus
Greta's offer
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeJ. Tuiten-Huvers
Naar het land van de Sangireezen
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1921

Open BoekjeJ. Uitewaert
Van twee jongens in een veelbewogen tijd
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeS. Ulfers
Oostloorn
D. van Sijn & Zonen, Rotterdam, druk 6, ca.1909

Open BoekjeS. Ulfers
Vragen behoorende bij de Bijbelsche geschiedenis ten dienste van cathechisatien, scholen en huisgezinnen
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1922

Open BoekjeV.L.
Rosemarie, of de Italiaansche wees
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 2, 1891

Open BoekjeJ. van der Valk
Kribbe, kruis en kroon
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 3, 1920

Open BoekjeRein Valkhoff
De bruinvisschen
Valkhoff & Co., Amersfoort, druk 1, 1927

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Oude kennissen
G.G. Veenendaal, Amersfoort, druk 1, 1904

Open BoekjeHenk van 't Veer
Bob, de strijder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5,

Open BoekjeH.M. van der Vegt
Ter elfder ure
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1883

Open BoekjeVeka
Erich's eerste kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeD. Veldhuizen
Het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk, opgesteld ten dienste der zondagscholen
Romijn & van der Hoff, Gorinchem, druk 1, 1933

Open BoekjeJan Veltman
De gouden ring
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeJan Veltman
De Vlaamsche spitsbroeders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeJan Veltman
Doetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeJan Veltman
Eefje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeJan Veltman
Het smidsgezin
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJan Veltman
Hoe Rinus wijs werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeJan Veltman
Om moeder en Anneke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJan Veltman
Schieringers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeBart van de Veluwe
Babbeltjes eerste schooljaar
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeBart van de Veluwe
Een stoel van goud
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1914

Open BoekjeBart van de Veluwe
Na de Pauze
G.Ph. Zalsman, Kampen, druk 1, 1909

Open BoekjeF.B. van Velzen
Ridder Otto van den Waldenburcht
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1929

Open BoekjeF.B. van Velzen
To Riemens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,

Open BoekjeF.B. van Velzen
Twee meisjes even oud, maar ...
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeP. Vergers
Enkhuizen in den geuzentijd
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1920

Open BoekjeJ. Verhagen Jr.
De vrijbrief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1887

Open BoekjeJ. Verhagen Jr.
Hendrik van Zutphen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1902

Open BoekjeJ. Verhagen Jr.
Oude David
Kousbroek, Leiden, druk 1, 1889

Open BoekjeA. Verhorst
De muilezeldrijver of het onbekende dorp
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeA. Verhorst
De onverwachte wandeling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeA. Verhorst
Grootmoeders versje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1920

Open BoekjeA. Verhorst
Het verkeerde adres
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeA. Verhorst
Marnix van St. Aldegonde of de Zeeuwsche vrijheidsheld
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1916

Open BoekjeWilly Verleur
Kleine Rudi
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeC. Vermeer
Franse Jan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeC. Vermeer
Kerstvier
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1957

Open BoekjeJ.A. Visscher
Het geheim van het sneeuwland
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeP. Visser
Het beleg van Alkmaar
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 3, 1917

Open BoekjeP. Visser
Het beleg van Haarlem
P. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1916

Open BoekjeAb Visser
Paarden op transport
A. Roelofs van Goor, Meppel, druk 2, 1948

Open BoekjeP. Visser
Swinda en Hildegrim
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeA.C.C. de Vletter
De roode molen
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1920

Open BoekjeA.C.C. de Vletter
Groote broer
L.J. Veen, Amsterdam, druk 3, 1928

Open BoekjeA.C.C. de Vletter
Max en Lo
J. van Bleek, 's-Gravenhage, druk 1, 1928

Open BoekjeA.C.C. de Vletter
Zeven jongens en 'n ouwe schuit
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1927

Open BoekjeNel van der Vlis
Joosje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeA. Vollmar
Een ster in den kerstnacht
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeA. Vollmar
Eindelijk thuis
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeA. Vollmar
Grootmoeder
De Erven Loosjes, Haarlem, druk 1, 1902

Open BoekjeA. Vollmar
Onder het beste dak
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1915

Open BoekjeA. Vollmar
Op reis
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeA. Vollmar
Twee kinderen, die den hemel zoeken
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1903

Open BoekjeM. van Voorst van Beest
Bijbelsch Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 3
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1926

Open BoekjeM. van Voorst van Beest
Bijbelsch Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 4
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1926

Open BoekjeM. van Voorst van Beest
Het kind in het midden, WB deel 1, een gids bij het volgen der Westhill-methode in den Zondagschoolarbeid
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1926

Open BoekjeF.J. Voorthuis
In de schaduw van het kruis
Veritas, 's-Gravenhage, druk 1, 1932

Open BoekjeJacoba M. Vreugdenhil
Kerstvier
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1957

Open BoekjeJ.W. de Vries
't Kwam van die egel
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeAnne de Vries
Als alle lichten branden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1935

Open BoekjeAnne de Vries
Blijde lichten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeAnne de Vries
Hilde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeGijsbert de Vries
Masora, de geschiedenis van een Alfoersen jongen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeGijsbert de Vries
Pak Ibrahim, de blinde van Blondo
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeW.A. Vroegop
Waakt en bidt
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, ca. 1930

Open BoekjeW.A. Vroegop
Weggedreven
E.J. Bosch, Nijverdal, druk 2,

Open BoekjeG.W.C. Vunderink
Uit de jeugdkerk
G.J.A. Ruys, Utrecht, druk 1, 1928

Open BoekjeF.W. Wagner
Nunnia
Bulens, Winterswijk, druk 1, 1879

Open BoekjeW.F. Walch
Hansje
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 2, ca. 1920

Open BoekjeR.H. Walda
Ons vertelboek
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1924

Open BoekjeO.F. Walton
Achter de schermen
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1908

Open BoekjeO.F. Walton
Engeltje's kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1922

Open BoekjeO.F. Walton
Nemo
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1910

Open BoekjeA. Warnaar
De derde man
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1938

Open BoekjeA. Warnaar
Groeiende vriendschap
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1932

Open BoekjeGina van Weeden
Veertien dagen vrij
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1939

Open BoekjeNannie van Wehl
De familie van Clarenbeek en hun trouwe Antoon
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1919

Open BoekjeNannie van Wehl
De geschiedenis van een kleinen jongen
J.W. Boissevain & Co, Haarlem, druk 1, 1921

Open BoekjeNannie van Wehl
De tante van het Duinveld
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeNannie van Wehl
Het moeilijke begin
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1909

Open BoekjeNannie van Wehl
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeNannie van Wehl
Van alles wat
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeNannie van Wehl
Wij zijn jong!
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1907

Open BoekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
't Was maar een cent
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1914

Open BoekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Gerda
J. van Bleek, 's-Gravenhage, druk 1, 1930

Open BoekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Het conflict
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1930

Open BoekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Van twee jongens en een ezel
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923

Open BoekjeElisabeth Wetherell
De gouden ladder
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1863

Open BoekjeWhilet
Beloonde trouw en andere verhalen
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeWhilet
Uit een jongensleven
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeB. Wielenga
De bijbel als boek van schoonheid
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1925

Open BoekjeH.A. Wijmans
Domme Sytse
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927

Open BoekjeH.A. Wijmans
Joosts kerstfeest
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1927

Open BoekjePhé Wijnbeek
't Was maar een sneeuwbal
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjePhé Wijnbeek
Vacantieoord A.R.V.E.E.
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1938

Open BoekjeHenriette Wijthoff
Stille uren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeC. Wilkeshuis
Het gezin aan de veenplas
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1936

Open BoekjeS. Williams
Een zware strijd
Edecea, Hoorn, druk 1,

Open BoekjeAdri van Witzenburg
Een dag om nooit te vergeten
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1938

Open BoekjeC.B. van Woerden jr.
Schotse geloofshelden en heldinnen
Romijn & van der Hoff, Gorinchem, druk 1, 1938

Open BoekjeSophie Woudts
Drie vriendinnen met kerstvacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeSophie Woudts
Levi, de afvallige
A. Voorhoeve, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeSophie Woudts
Menschenlevens
Edecea, Hoorn, druk 1, 1935

Open BoekjeSophie Woudts
Nel thuis
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeD. Wouters
Bij van der Goot
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 9,

Open BoekjeD. Wouters
Jan en Gijs I
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1917

Open BoekjeD. Wouters
Jan en Gijs II
P. Noordhoff N.V., Groningen, druk 1, 1917

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De schildwacht en zijn vriend
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1929

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De trompetter van Papai
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1983

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Ebbend getij
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1927

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
In kort bestek
H. Verhoog, Nijkerk, druk 4, 1928

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Naar Bethlehems stal
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1934

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Onze landsvrouwe
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1938

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Tussen walvisschen en ijsberen
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1923

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Vaders hand
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1932

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Vorstin en volk
Hollandia-drukkerij, Baarn, druk 1, 1935

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Zonneglans in Schaduwland
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1927

Open BoekjeZelandia
In den levensstrijd
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeElisabeth Zernike
Onze Mei
Nederlandsche Boekenclub, 's-Gravenhage, druk 1, 1927

Open BoekjeA.C. de Zwart
Een oudejaarsavond in den dienst des Heeren
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1885

Open BoekjeN. Zwijnenburg
Spannende vacantiedagen
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937

Open Boekje

Digitale versie boekjes op Achterderug

Lucia, of ik zal nooit weer ondeugend zijn
Höveker, Amsterdam, druk 2, 1849


Open het boekje
Verdreven
Paulus Vereniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1950


Open het boekje
Weezen-almanak voor het jaar 1904, jaargang 33
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1904


Open het boekje
Martha's kerstfeest
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1870


Open het boekje
Op zijn post ingeslapen
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1873


Open het boekje
Ter gedachtenis aan de zondagschool
L.J. Veen, Amsterdam, druk 2, 1911


Open het boekje
Coulson, de tamboer
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,


Open het boekje
Margaretha de Marseul
Höveker, Amsterdam, druk 1,


Open het boekje
De weverslamp
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, ca. 1875


Open het boekje
Rodrigo de Valera en Raphaella
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1873


Open het boekje
Rachel de groenteverkoopster en andere gedichten
J.J. Groen, Leiden, druk 1986,


Open het boekje
Het profetenkamertje
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,


Open het boekje
De kerstklokjes
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1890


Open het boekje
Wiebeltje en de sterrenregen
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de uitgeverij C. Blommendaal N.V. te 's-Gravenhage, druk 1, 1947


Open het boekje
Oma vertelt
Int. Zendingsgenootschap der ZDA, Zeist, druk 1, ca. 1975


Open het boekje
Onno en Anna, het paaschfeest te Vlissingen voor driehonderd jaar
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1873


Open het boekje
Neerbosch winteravondboek
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1941


Open het boekje
Zonneschijn in het huisgezin
Int. Zendingsgenootschap der ZDA, Zeist, druk 3, 1947


Open het boekje
De arme vrouw Dortel, of onverwachte kerstvreugde
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1873


Open het boekje
Enkele wenken voor hen, die aan de zondagsscholen arbeiden
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1946


Open het boekje
Een kerstfeest te Waldstedt
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1876


Open het boekje
Roosje's kerstfeest
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 2, 1891


Open het boekje
De nalatenschap
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 2, ca. 1885


Open het boekje
Bijbelsche geschiedenis in platen
Höveker, Amsterdam, druk 1, ca. 1890


Open het boekje
De geheime kamer, of de kinderen van de ketter
De Banier, Utrecht, druk 2, 1971


Open het boekje
Geschiedenis van een Joodsch meisje, naar Andersen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1882


Open het boekje
Verloren zonen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3,


Open het boekje
In het zeedorp
Paulus Vereniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1950


Open het boekje
Weezen-almanak voor het jaar 1895, jaargang 24
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1895


Open het boekje
De weduwe in de lichttoren van Margate
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1869


Open het boekje
Komt tot mij, of Marietjes bijbeltekst
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 3, 1914


Open het boekje
Kerstgeschiedenis
Bijbel-Kiosk-Vereniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1960


Open het boekje
In de lente overgeplant
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1892


Open het boekje
Twee dagen in Herrestad, of een kerstfeest in Zweden
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1873


Open het boekje
Beelden uit de Bijbel
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 1, 1921


Open het boekje
De geschiedenis der eerste menschen
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1888


Open het boekje
Almanak voor de Jeugd 1935
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1935


Open het boekjeJ.J. Telchuys
Woorden van een grijsaard
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1896


Open het boekjeA.L.O.E.
Sophia Claymore, of Liefde en vertrouwen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1895


Open het boekjeA.N.-S.
Toen vader op zee was
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1923


Open het boekjeGeorge van Aalst
Het kerstjoodje
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1924


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
De diamanten doekspeld
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1892


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
De kleine blinde Hanna en tot hoe grooten zegen hare blindheid werd
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1891


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
Pinkstergeschenk
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 2,


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
Wie Jezus voor kinderen is en wat hij voor jeugdigen doet
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 2, ca.1870


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
De vreeze Gods is wijsheid
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 2, ca.1880


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
De jeugdige krijgsheld Frits en de vijanden die hij overwon
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1874


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
De man, die aan zichzelven de hand hield
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 2,


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
Het Zondagschool-Eeuwfeest in 1880
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1880


Open het boekjeAdelpha
Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894


Open het boekjeAdelpha
De koninklijke wet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1901


Open het boekjeAdelpha
Gij gaat vele muschkens te boven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1895


Open het boekjeAdelpha
Abraham, de vriend van God
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894


Open het boekjeAdelpha
Het morgenrood der hervorming in Engeland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890


Open het boekjeAdelpha
De verborgen vloek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeAdelpha
Lize en haar vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1888


Open het boekjeAdelpha
Met goedertierenheid getrokken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeAdelpha
De eerste misstap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1895


Open het boekjeAgatha
De vrijwilliger
Stemberg, 's-Gravenhage, druk 2, 1883


Open het boekjeAgnes
Lucie en Willem of de afgebeden kerstvreugde
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1885


Open het boekjeAlberta
Eddie's kerstlied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1913


Open het boekjeD. Alcock
Om Christus wil!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeD. Alcock
De vreemdeling der valleien
Bredée, Rotterdam, druk 5, 1916


Open het boekjeD. Alcock
De kleine zendelingen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeW.G. Aldershoff
Kees de koetsier
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1891


Open het boekjeAlice
De verkeerde deur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912


Open het boekjeH. Alkema
Uit doodsgevaren gered
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908


Open het boekjeW. Alting
Van Hannie en Keesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeJac. van Amstel
Van school
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeTheod. André Jr.
In vaders voetstappen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeTheod. André Jr.
Bidden helpt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeJo Andriessen
Het geheim van de wildstroper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1974


Open het boekjeAnna
Kleine Johannes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeAnna
Witter dan sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1906


Open het boekjeAnna
Onbegrepen
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1886


Open het boekjeAnthonia Margaretha
Vormen en manieren
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 2, 1922


Open het boekjeAnthonia Margaretha
Vormen en manieren
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1921


Open het boekjeAnthonia Margaretha
God zal zorgen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeAnthonius
De laatste levensnacht
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1879


Open het boekjeAnthonius
De gouden potloodpen
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1879


Open het boekjeTijs van der Apoort
Abeltje
Gideon N.V., Emmen, druk 1, 1963


Open het boekjeOom Arthur
Verhalen voor de jeugd
Veritas, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1947


Open het boekjeOom Arthur
Mammie, vertel nog eens
Veritas, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1950


Open het boekjeG. van As
In veilige haven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1902


Open het boekjeR.W. van Asch
Voor Klaas en voor mij
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1933


Open het boekjeR.W. van Asch
De verwisselde koffertjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeR.W. van Asch
In de huifkar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeR.W. van Asch
De verdwaalde kip
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeR.W. van Asch
Koppige Truusje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeA. van Atten
De geuzentroep
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1940


Open het boekjeC. B.-v.L.
Moeder vertelt
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924


Open het boekjeP.J. Baale
Blijdschap na droefheid
R. Fuik, Leiden, druk 1, 1881


Open het boekjeJoh. van der Baaren
Het geheim van het netelhuisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeD.J. Baarslag Dzn.
Kerstboek
Nederlandsche Uitgeversmaatschappy N.V., Leiden, druk 2,


Open het boekjeFrouke Bakker
Rien
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeBert Bakker
De spannende zomer van Botte Spoelstra
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1935


Open het boekjeBert Bakker
Stille nacht heilige nacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1937


Open het boekjeW.P. Balkenende
Geert en Geesje in de storm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1977


Open het boekjeW.P. Balkenende
Twee kaarsjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1988


Open het boekjeW.P. Balkenende
Renata, Rimke en de hond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986


Open het boekjeW.P. Balkenende
Bram en Mieke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1985


Open het boekjeW.P. Balkenende
Feest voor gevangenen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1976


Open het boekjeW.P. Balkenende
Jan en Joop proberen het met paarden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1973


Open het boekjeW.P. Balkenende
Goed zo Aartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeW.P. Balkenende
Doortje en de orgelman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1974


Open het boekjeChris Barnard
Boele van het blauwe water
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeBerrendien de Bart
Joke nadert de grens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeC.G. Barth
De vlucht van den Hugenoot
Höveker, Amsterdam, druk 2, 1896


Open het boekjeC.W. Bartlema-van Ginkel
Een beter kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeBas
De zoon van den wijngaardenier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1916


Open het boekjeJan van Batenburg
Met moedige mannen mee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeJeanette van Beilen
Marijke's verjaardag
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1961


Open het boekjeJeanette van Beilen
En ... Marijke gaat óók uit
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1964


Open het boekjeG.S. van den Berg
Heiten Jan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1935


Open het boekjePhia van den Berg
Salo en de rode zeep
Nederlandse Zendingsraad, Amsterdam, druk 1, 1964


Open het boekjeG.S. van den Berg
De reis van Jaap en Janneman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjePhia van den Berg
De witte cobra
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjePhia van den Berg
Oleng en Ateng
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1972


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Evelientje en Marjoleintje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1954


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Saskia
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1980


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Het blijde telegram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Geheim blijft geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1977


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Saskia's vlucht
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1980


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
De verloren schoen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Om en bij de tent
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Bennie en het vreemde land
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Dagboek van moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
De stunt van klas 6
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1970


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Het rode lichtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1979


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Als een droom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Kerstfeest in de stad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1967


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Soms gaat het toch anders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1987


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Met andere ogen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1988


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
De duiventoren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1983


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Het ezeltje zonder naam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1970


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Steffie uit Tirol
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Klavertje vier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1978


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Om Bethlehems Kribbe
J.J. Groen, Leiden, druk 1, ca. 1960


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
De jongens van de stuurman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeJ. van Bergen
De kracht des gebeds
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1912


Open het boekjeJ. van Bergen
De Bijbelcolporteur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1928


Open het boekjeMarian van Bergen
Het meisje voor het raam
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1958


Open het boekjeJ. van Bergen
Strijd en overwinning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1895


Open het boekjeJ. van Bergen
De Bijbelcolporteur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1918


Open het boekjeJ. van Bergen
Liefde overwint
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1896


Open het boekjeJ. van Bergen
Grootvader en kleindochter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1919


Open het boekjeJ. van Bergen
De edelmoedige wees
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeJ. van Bergen
Ter elfder ure
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1898


Open het boekjeBerthilo
Luistert naar Hem
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 2, 1950


Open het boekjeBetsy
Rika en haar buurjongen of De poort staat open
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1898


Open het boekjeBetsy
Dora en Lize
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918


Open het boekjeBetsy
Kleine Gabriël
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1920


Open het boekjeBetsy
Het kind van den orgeldraaier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1914


Open het boekjeBetsy
God vóór, wie tegen?
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917


Open het boekjeBetsy
Wie is mijn naaste?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeBetsy
Ida's eerste prijs
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1906


Open het boekjeBetsy
Toosje en Wim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908


Open het boekjeBetsy
Beloven en doen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeBetsy
God ziet mij
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1910


Open het boekjeBetsy
Draagt elkanders lasten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1918


Open het boekjeBetsy
Verkeerd en toch goed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1931


Open het boekjeBetsy
Teuna en Fik
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1897


Open het boekjeBetsy
Verkeerd en toch goed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1915


Open het boekjeBetsy
Immanuël, God met ons
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeBetsy
Beppie en Mientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeBetsy
Door de paarlen poort
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1920


Open het boekjeBetsy
Karels droom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1891


Open het boekjeBetsy
Het gezin van meester Zandveld of het Onze Vader aan kinderen verklaard
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1906


Open het boekjeBetsy
Tijds genoeg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890


Open het boekjeBetsy
Uit de geschiedenis van een speld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1886


Open het boekjeBetsy
Driftige Eduard
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1885


Open het boekjeBetsy
De drie wenschen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1903


Open het boekjeBetsy
Groote blijdschap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeBetsy
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeBetsy
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeBetsy
Het kerstgeschenk van de kleine Dina
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1891


Open het boekjeBetsy
Gabriël, de kleine evangelist
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeBetsy
De jonge tamboer en andere ware verhalen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894


Open het boekjeBetsy
Lea, of de kracht van Gods Woord
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1908


Open het boekjeBetsy
Het Oostersche nichtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922, opnieuw bewerkte met ill. van O. Geerling


Open het boekjeBetsy
Lea, of de kracht van Gods Woord
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1902


Open het boekjeBetsy
Piet en Pietje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1921


Open het boekjeBetsy
Het leven van een groot man
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920


Open het boekjeBetsy
Herinneringen uit het laatste levensjaar eener jeugdige Christin
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1888


Open het boekjeBetsy
Lea, of de kracht van Gods Woord
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeBetsy
Van twee lieve jongens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890


Open het boekjeBetsy
Het ware leven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1902


Open het boekjeBetsy
Wat Grietje van de kiekentjes leerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1904


Open het boekjeBetsy
De herder en het schaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1917


Open het boekjeBetsy
Het waren maar twee centen
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 2, 1902


Open het boekjeBetsy
Gedaan, wat zij kon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904


Open het boekjeBetsy
Mijn zusje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923, opnieuw bewerkte


Open het boekjeBetsy
De zoon van den visscher
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1927


Open het boekjeBetsy
Ook voor mij
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1924


Open het boekjeBetsy
Mijn zusje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca.1892


Open het boekjeBetsy
Wie wel doet wel ontmoet
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1920


Open het boekjeBetsy
Het verdwaalde lammetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908


Open het boekjeBetsy
Anton Reigers, of eerlijk duurt het langst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1895


Open het boekjeW.F. Betz
De beide kersdagen op Sumatra
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1872


Open het boekjeAd Bevers
Plicht gebood
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 1, 1933


Open het boekjeEsther Bielke
Kleine Sariman
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, Zeist, druk 2, 1939


Open het boekjeJohannes Biernatzky
Een licht op mijn pad
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1910


Open het boekjeJ. Bik-Meima
Kinderen in brandend land
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1956


Open het boekjeS. Bison
Van Jood ... Christen
M.J. Witte, Oud-Beijerland, druk 1, 1915


Open het boekjeS. Bison
Dienende liefde
J.J. Groen, Leiden, druk 1, 1919


Open het boekjeA.W. Blaauw-Heering
Het licht dezer wereld
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2,


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
De beer is zoek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1990


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Pim en zijn vriendjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1994


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Slungel, de grijze hond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1983


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Het gezin aan de overkant
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1976


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Ouwe Toon en zijn vriendje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Vossesporen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1988


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Mark en Annet in Ethiopië
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1977


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Mark en Annet op de plantage
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1976


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Onrust rond het winkeltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Marks uitkijkpost
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2,


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Twee kleine zwervers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1974


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Ollie en Mieke in Israël
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Riet is zo alleen ...
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1968


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Ruby en het konijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1984


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Het pakhuis van oom David
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, ca. 1970


Open het boekjeBethanië Bloemendaal
Echte vrienden
Van Munster's Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, druk 1, 1928


Open het boekjeA.J. Blonk-Quak
Cokkie krijgt een zusje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeA.J. Blonk-Quak
Cokkie, doe niet zo dom!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeG. van Bokhorst
Niet die meisjes .... maar jij!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeT. Bokma
Hoe de weldaad vergolden werd
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913


Open het boekjeT. Bokma
De postzegelverzameling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeCoby Bos
De konijnen van Henjo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik en de fiets
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1982


Open het boekjeCoby Bos
Donsje, de kleine kwaker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik en de pet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1990


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik en de tent
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1977


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik in de stad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1987


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik naar het feest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1988


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik op reis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik, Toy en Kik
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1976


Open het boekjeCoby Bos
Mand en Rik, wat nu weer!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1989


Open het boekjeCoby Bos
Mijn vriend Luuk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1984


Open het boekjeCoby Bos
Fik is heel knap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeCoby Bos
Sterretje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeCoby Bos
Flip en Flap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1970


Open het boekjeCoby Bos
Rik en Maud zijn vaak stout
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1975


Open het boekjeB. Bouma
De geestelijke achtergrond van ons zondagsschoolwerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1949


Open het boekjeRiek ter Braake
Jannetje-dom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeRiek ter Braake
Vikkie van de wasvrouw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeHenriette Bredius
Het kerstboompje in het ziekenhuis
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1900


Open het boekjeJohanna Breevoort
De moderne arbeidersvrouw en het christendom
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1919


Open het boekjeJohanna Breevoort
Zus Kee en haar bijbel
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1919


Open het boekjeJohanna Breevoort
Teruggeroepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeJohanna Breevoort
De dochter van den Camisard
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1916


Open het boekjeJohanna Breevoort
Dicht bij zee
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1914


Open het boekjeJohanna Breevoort
Het verwaarloosde meisje
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1933


Open het boekjeJohanna Breevoort
Het verzet gebroken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeJohanna Breevoort
Het schipperskindje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1925


Open het boekjeJohanna Breevoort
Een kerstavond in de sneeuw
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922


Open het boekjeJohanna Breevoort
Het smidje en het bakkertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeJohanna Breevoort
Hoe Eva haar juffie verloor en terugkreeg
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917


Open het boekjeJohanna Breevoort
Clare's kerstgeschenk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeJohanna Breevoort
Overwonnen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeJohanna Breevoort
Nooit een andere vriendin
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1937


Open het boekjeH.B. Breijer
De roode schoentjes
T.J. Kousbroek, Gouda, druk 1, 1896


Open het boekjeJ. Bressen
Frank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908


Open het boekjeJ. Bressen
Tweeërlei kerstdag
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeJ. Bressen
De gezegende brand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeW. Brockhaus
Sam of de dageraad der vrijheid in Nederland
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 2, 1897


Open het boekjeJ.W. ten Broeke
Kraaien Mieke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1948


Open het boekjeCatharina Bronsveld
Rosa's zendingsbusje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923


Open het boekjeCatharina Bronsveld
Toen de ster verscheen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1934


Open het boekjeCatharina Bronsveld
Dat vergeef ik nooit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeW. Broos
Vrede voor Valkoog
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeW. Broos
Het verbond der edelen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1957


Open het boekjeW. Broos
Goeie reis V.V.V.'ers!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeP. Brouwer
God zoekt het verlorene
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeP. Brouwer
Dagen van duisternis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeC. Brouwer
De ongedachte redding
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1896


Open het boekjeP. Brouwer
Een Godvreezend Kanonnen-koning of een Amsterdamsch koopman der 17de eeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1910


Open het boekjeC. Brouwer
In de hut van den strooper
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913


Open het boekjeCor Bruijn
Twee kerstavond-vertellingen
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1950


Open het boekjeCor Bruijn
Nils Eira en zijn kinderen, de vlucht naar Kautokeino
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeCor Bruijn
Nils Eira en zijn kinderen, geroofd van het eiland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1961


Open het boekjeJos A. Brusse
Twee domme herders
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1964


Open het boekjeMia Bruyn-Ouwehand
Marieke en de orgelman
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 1, 1960


Open het boekjeJ.F. Buisman
Twee gewichtige zondagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1904


Open het boekjeW.A. Bullema
Kario het gelukskind
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1955


Open het boekjeF. Bungener
Wat de kerstboom ons te zeggen heeft
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1859


Open het boekjeF. Bungener
Kerstmis of de vlucht der Hugenoten
Bredée, Rotterdam, druk 5, 1920


Open het boekjeF. Bungener
Het kerstfeest onder het kruis
Bredée, Rotterdam, druk 4, 1921


Open het boekjeT. van Buul
Zonneschijn
N.V. Paul Brands Uitgeversbedijf en C.A.J. van Dishoeck, Bussem, druk 3, 1909


Open het boekjeBetsy Buunk
Bruine jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1949


Open het boekjeCora C.G.
De geschiedenis van den vogelverschrikker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917


Open het boekjeCora C.G.
Een moeilijke les
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911


Open het boekjeCora C.G.
Voor kleine kleuters
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1931


Open het boekjeCora C.G.
Van kinderen en hondjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1923


Open het boekjeM.C. Capelle
Open die koffer!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeM.C. Capelle
Op het dievenspoor
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1981


Open het boekjeM.C. Capelle
Gevecht op de heuvel
Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam, druk 3, 1973


Open het boekjeM.C. Capelle
Het geheim van moeder Amboe
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1969


Open het boekjeM.C. Capelle
Gevecht op de heuvel
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1972


Open het boekjeM.C. Capelle
Het avontuur van Arawa
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeNiena Caphas
Jozientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1948


Open het boekjeCarla
De schoenen van den bovenmeester
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeCarla
Kleine zus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922


Open het boekjeCatharina
Zaterdagavond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1930


Open het boekjeCédé
Kerstdagen in het huisgezin van Baas van Ommen
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeCédé
Een kleine Simeon
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1892


Open het boekjeJennie Chappell
Onder verdenking
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1927


Open het boekjeRiet Chardon
Toen Trix veertien was
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeB. Clement
Het huisje aan den Partnach
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1922


Open het boekjeJ. Cnossen-Hoorntje
Het jockeypetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeJ. Cnossen-Hoorntje
Jan en zijn vrienden
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1956


Open het boekjeConstant
Evert Brand of Aan den buitendijk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeCorna
De overbuurtjes of verschillende rijkdom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890


Open het boekjePh. Cornelder
Keesje en de ster
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeCornelia
Het vernieuwde leven
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeCornelis
Uit het jongensleven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeD.A. Cramer-Schaap
Op de pastorie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeD.A. Cramer-Schaap
Het Kerstboek voor de Jeugd
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1960


Open het boekjeJ. Daalder Dz.
Licht uit Duisternis
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 1, 1917


Open het boekjeJohan Daisne
De vierde engel
Wereldbibliotheek NV, Amsterdam, druk 1, 1959


Open het boekjeJ. Dallinga
Het blauwe hek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeJ. Dallinga
Egbert of de reis naar de Gouden Stad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912


Open het boekjeAri Dane
Jongens en meisjes van alle-dag
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925


Open het boekjeJ.J. Deetman
Restantjes
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1914


Open het boekjeTh Delleman
De Heer is waarlijk opgestaan
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 0,


Open het boekjeN.W. van Diemen de Jel
Appie Bongers
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1949


Open het boekjeN.W. van Diemen de Jel
Om een boterkistje en een sportkar
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1948


Open het boekjeW.J.D. van Dijck
Naar zee!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1915


Open het boekjeW.J.D. van Dijck
Soldaat tegen wil en dank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918


Open het boekjeW.J.D. van Dijck
Prisca en Miriam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1899


Open het boekjeP. van Dijk
Het leven bij de Heilige Schrift
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937


Open het boekjeDina
Marie's taak
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925


Open het boekjeDina
Offers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1932


Open het boekjeA. Doeleman
Jozef Efronski
L.J. Veerman, Heusden, druk 1, 1896


Open het boekjeJenny van Doesburgh
Kaja
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 2, 1936


Open het boekjeCor Dokter
Een Hollandse jongen ter walvisvaart
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeA. Dondorp
De oorlogsverhalen in de bijbel
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1948


Open het boekjeA. Dondorp
De methode van het vertellen op de zondagsschool
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939


Open het boekjeJ.S. Dondorp-Tazelaar
De Bijbel van Jans
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1951


Open het boekjeJ.J. Doodkorte
Het katholiek beginsel in ons geschiedenisonderwijs
Drukkerij R.K. Jongenweeshuis, Tilburg, druk 1, 1925


Open het boekjeTineke Dooge-Verra
Het verre land
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeTineke Dooge-Verra
De witte wereld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1980


Open het boekjeTineke Dooge-Verra
Een onvergetelijke reis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1991


Open het boekjeTineke Dooge-Verra
De bange winter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1977


Open het boekjeTineke Dooge-Verra
Een fijne zomer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1984


Open het boekjeChristine Doorman
De verborgen schat
J. Waltman, Maassluis, druk 1, 1915


Open het boekjeChristine Doorman
Wouter
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2,


Open het boekjeChristine Doorman
Riekeli
J. Waltman, Maassluis, druk 1, 1918


Open het boekjeChristine Doorman
De lichtengel
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2, 1923


Open het boekjeC.J. van Doornik-Lengkeek
De domino-steen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1972


Open het boekjeC.J. van Doornik-Lengkeek
Susanneke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeC.J. van Doornik-Lengkeek
Lapjeskat of voddenpoes...?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeG. Dorhout
Bert Fransen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1936


Open het boekjeDorothea
Samenspraak tusschen 3 personen voor christelijke jongedochtersvereenigingen
T. Slagter, Kollum, druk 1, 1899


Open het boekjeJo van Dorp-Ypma
De Wijzen uit het westen
Boekencentrum, Zoetermeer, druk 1, ca. 1886


Open het boekjeJo van Dorp-Ypma
De Heer is waarlijk opgestaan
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 0,


Open het boekjeC. van Dort
Broertjes kerstlied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeC. van Dort
Go van Blaak
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1932


Open het boekjeC. van Dort
God helpt in nood
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922


Open het boekjeD.J. Douwes
Jongens uit 't Zaantje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeAgnes van Driel
De zendingsvriendinnen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeW. van Drimmelen
Achter de groene schooldeur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeJ.A. Droppers
Wat dokter Slamet vertelt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1954


Open het boekjeHetty Drost
Witte sneeuw en hulst met rode besjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeHetty Drost
Poesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeHetty Drost
Twee armbandjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeB. DufourFlorijn, L.C.
De Heer is waarlijk opgestaan
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 0,


Open het boekjeJ.H. Duisdeiker Lz
Gij moogt het navertellen
J. Vlieger, Amsterdam, druk 3, ca. 1880


Open het boekjeA. Duyser
Het vreemde zusje
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1947


Open het boekjeA. Duyser
San-Yan en de zwarte tijger
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1948


Open het boekjeA. Duyser
Van Hippeltje en Janneman
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1953


Open het boekjee.a.
Stille nacht heilige nacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1937


Open het boekjee.a.
Kerstvertellingen
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1948


Open het boekjee.a.
Kerstboek
Nederlandsche Uitgeversmaatschappy N.V., Leiden, druk 2,


Open het boekjee.a.
Nieuw kerstboek voor kinderen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1976


Open het boekjee.a.
Vertellingen voor het kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjee.a.
Wij hebben zijn ster gezien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1975


Open het boekjee.a.
Onder de sterren
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1955


Open het boekjee.a.
Brandende kaarsen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1982


Open het boekjeE.R.
Een jaar lang genot door een kerstboom
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, 1892


Open het boekjeE.R.
Een gelukkige avond
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, ca. 1910


Open het boekjeArli Eddy
Jan de Bakker
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1925


Open het boekjeEduard
De stormachtige nacht of de geredde zoon
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1886


Open het boekjeEduard
Hoe de Heere zorgt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeEduard
Arnout Dirksz.
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1892


Open het boekjeEduard
De zoon van den dorpsschout of de hervorming in Zwitserland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1887


Open het boekjeB. Eerden
Kobina
de Societeit voor Afrikaanse Missien, Oosterbeek, druk 1, 1952


Open het boekjeB. Eerden
De medicijnman van Bandamo
de Societeit voor Afrikaanse Missien, Oosterbeek, druk 1, 1959


Open het boekjeB. Eerden
Het geheim van het verboden bos
de Societeit voor Afrikaanse Missien, Oosterbeek, druk 1, 1956


Open het boekjeC.A. Elink Schuurman
Abraham op klompen
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1955


Open het boekjeElisabeth
Eene kerstfeestviering in 1899
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeElisabeth
Krukken-Jan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1892


Open het boekjeElisabeth
Liefde overwint
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeElisabeth
God heeft u lief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeElisabeth
Nergens thuis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1925


Open het boekjeElisabeth
De kleine zendeling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1897


Open het boekjeElisabeth
De nieuwe St. Maarten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894


Open het boekjeElisabeth
Het lied der engelen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1892


Open het boekjeElisabeth
Kerstnacht en kerstmorgen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1915


Open het boekjeLine Elpénor
Zij deed wat zij kon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeR. Ema
Een biddend zeeman
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1887


Open het boekjeK. Ema
Een biddend zeeman
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1887


Open het boekjeR. Ema
God regeert
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1887


Open het boekjeK. Ema
God regeert
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1887


Open het boekjeMary Entwistle
Kofi en Efoe
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 2,


Open het boekjeLinda Erics
De Barmelootjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeGerda van Eysden
Bange dagen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeNetty Faber-Meynen
Een nieuw begin
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1961


Open het boekjeNetty Faber-Meynen
Dikkie's brief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeA.M. Feickens-de Haan
Het kerstfeest van armen Gerrit
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2, 1923


Open het boekjeFrieda van Felden
Anneke en de prinsesjes
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1946


Open het boekjeLouise Femmina
Van Ans en Hans en Dikkie
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1924


Open het boekjeLouise Femmina
De liefde zoekt zichzelve niet
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1928


Open het boekjeFerdinand
Het kerstfeest van den ouden dokter
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeR. Ferwerda
Dokter Wonder
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1884


Open het boekjeR. Ferwerda
Keer weder
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1884


Open het boekjeR. Ferwerda
De koloniaal en zijn stervend kind
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881


Open het boekjeAmy le Feuvre
De vredestichster
De Erven Loosjes, Haarlem, druk 1, 1906


Open het boekjeAmy le Feuvre
Overcompleet
E.J. Brill, Leiden, druk 1, 1899


Open het boekjeWijmie Fijn van Draat
Waarom doe je dat, Jettie?
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 5, 1972


Open het boekjeFilippus
Margareta Stolbersz
G. Los, Leiden, druk 1, 1890


Open het boekjeFilippus
Willem van den Holm, of wat een beet van een hond kan uitwerken
G. Los, Leiden, druk 1, 1890


Open het boekjeRuth Flensburg
Dodo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeA. van der Flier
Een martelaar der heerschzucht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909


Open het boekjeA. van der Flier
De Pyreneën over!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911


Open het boekjeA. van der Flier
Te midden der branding
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908


Open het boekjeFrancina
Otto Doorenbos
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1933


Open het boekjeFrancina
Laat uw licht schijnen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeFrancina
Hoe god hielp
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1939


Open het boekjeFrancina
Het driespan slaagt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940


Open het boekjeFrancina
Suze Boorsma's strijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeFrancina
Truus Manders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1933


Open het boekjeFrancina
Herman van Dalen
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1928


Open het boekjeJ.J. Frinsel
Tussen maats en machines
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1957


Open het boekjeJ.J. Frinsel
Een avontuur in school
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1951


Open het boekjeJ.J. Frinsel
Zo'n jongen uit de Jordaan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1963


Open het boekjeJ.J. Frinsel
Zo'n jongen uit de Jordaan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1960


Open het boekjeG.P. Fruijt Jr.
Kerstfeest in het gebergte
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1882


Open het boekjeK. Galesloot
De mooiste dag, deel 1
Fontein, Utrecht, druk 1, 1948


Open het boekjePaul Gallico
Het kerstlied uit de bergen
W.B.-vereniging, Amsterdam/Antwerpen, druk 1, 1968


Open het boekjeB.W. Ganzevoort
Uit het leven van grote mannen
Paulus Vereniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1950


Open het boekjeGeertruida
De Kerstgeschiedenis aan onze kinderen verteld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1894


Open het boekjeKlaas van der Geest
Op weg naar de toekomst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1954


Open het boekjeGerard
Gekke Manus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900


Open het boekjeE. Gerdes
De stormachtige nacht
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884


Open het boekjeE. Gerdes
Het verloren weeskind en De wonderlijke hond
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeElise Gerdes
De geschiedenis van den armen Hans
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1926


Open het boekjeE. Gerdes
Een roemrijke naam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1916


Open het boekjeE. Gerdes
De zwarte jurk en De jeugdige doofstomme
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
Wouda of het gevonden kind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925


Open het boekjeE. Gerdes
De kanten zakdoek
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 3, ca. 1890


Open het boekjeE. Gerdes
Paul en Hendrik
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884


Open het boekjeE. Gerdes
De zeekapitein en Zelfstrijd
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
Wouda of het gevonden kind
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884


Open het boekjeE. Gerdes
De non van Jouarer
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De tweelingzusters of De belofte
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1862


Open het boekjeE. Gerdes
Hans Egede, de apostel der Groenlanders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeE. Gerdes
Het ringetje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921


Open het boekjeE. Gerdes
Het mooie boek
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884


Open het boekjeE. Gerdes
De kreupele schoenmaker
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De inktvlek en het ei
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925


Open het boekjeE. Gerdes
Jeroen de onnoozele
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1913


Open het boekjeE. Gerdes
Het Iersche meisje en De vier hoorders
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
Anna Vermuers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1913


Open het boekjeE. Gerdes
De Maartens en de Jansens
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1913


Open het boekjeE. Gerdes
Uit bange dagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1912


Open het boekjeE. Gerdes
De doofstomme jongen en Het merkwaardige gebed
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De slang in het paradijs
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1913


Open het boekjeE. Gerdes
De bijbel op de borst
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
Gered en De arme chineezen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
Het voorbeeld en De straf der luiheid
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De nachtwacht
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884


Open het boekjeE. Gerdes
De jonge pottenkoopman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1920


Open het boekjeE. Gerdes
De zoon van den bezembinder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1923


Open het boekjeE. Gerdes
De zoon van den bezembinder
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 3, 1912


Open het boekjeE. Gerdes
Ontvlucht
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1889


Open het boekjeE. Gerdes
Onverwachte kerstzegen
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 3, 1902


Open het boekjeE. Gerdes
De satijnen das of uit de diepte in de hoogte
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1863


Open het boekjeE. Gerdes
Nero uit den brand
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884


Open het boekjeE. Gerdes
Twee leeuwengeschiedenissen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1874


Open het boekjeE. Gerdes
Een kloek Amsterdammer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1929


Open het boekjeE. Gerdes
De schat in den akker en een beroemde timmerman
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De ledige koffer
Koebrugge & de Zeeuw, Dordrecht, druk 2, 1890


Open het boekjeE. Gerdes
Onze drie koningen
Akkeringa, Amsterdam en Joh. L. v.d. Pauwert, Delfshaven, druk 1, 1873


Open het boekjeE. Gerdes
Een les onder weg
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
In de ijszee en De Reseda
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
Het gebed eener moeder en Het vijfstuiverstuk
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
De nieuwe gulden
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 2, 1899


Open het boekjeE. Gerdes
De mislukte wraak
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 2, 1899


Open het boekjeE. Gerdes
De twee verjaringsgeschenken
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884


Open het boekjeE. Gerdes
Broeder en zuster of het wederzien na veertig jaar
C. Schook, Gorinchem, druk 1, 1866


Open het boekjeM.B. Gijsbers-Westera
De gevangen rovers
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3,


Open het boekjeM.B. Gijsbers-Westera
Toch nog feest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeC. Gilhuis
De mooiste optocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1940


Open het boekjeC. Gilhuis
Contact met de ouders
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1950


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Zo'n driftkop
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1937


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
De overwinning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1952


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Lummechien
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1958


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Van Niekje, Riekje en de rozijnentaart
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, ca. 1956


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Een sneeuwbal vliegt in de woonschuit ..
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1950


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
De tocht van Tamme
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Het karretje van Dirk Olie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1955


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Toen het grote huis er nog stond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Veilig in het donker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1948


Open het boekjeW.A.G.J. Gilles
Poppelijntje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916


Open het boekjeC. de Goede-Mom
Het cadeautje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeJ. Goedhart
Het houten kistje
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 7, 1971


Open het boekjeA.C. ter Gouw
Indische jongens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeH.N. de Graaf
Gesprek tusschen vader en kind
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1869


Open het boekjeBonny de Graaf
Alle vogels vliegen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeA. de Graaff-Wüppermann
Een levende brief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeHillis Grane
Het arendsjong
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1934


Open het boekjeThijs van de Griendt
Het prentenboek van Jezus' leven
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 4, 1952


Open het boekjeThijs van de Griendt
Het prentenboek van Jezus' leven
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 1, 1941


Open het boekjeA. Grimme
Storm over Bronckhorst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1965


Open het boekjeA. Grimme
De slag om de Noord
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeA. Grimme
In het land van de Piranhas
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeA. Grimme
Eggert begrijpt het!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1974


Open het boekjeJ.W. Grisnigt
Toosje van Velden
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1954


Open het boekjeJ.W. Grisnigt
Moeders grote dochter
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1953


Open het boekjeJ.W. Grisnigt
Die Els toch...
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 4, 1972


Open het boekjeJan van Groningen
Donkere dagen in 't veenland
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1959


Open het boekjeJan van Groningen
Jaap uit de dode gang
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeJan van Groningen
De vlotbouwers
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1947


Open het boekjeF.W. Grosheide
Ter herdenking tot afscheid
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1957


Open het boekjeF.W. Grosheide
Verslag van de rede door prof. dr. F.W. Grosheide over streekvergageringen gehouden op de 68ste jaarvergadering
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1942


Open het boekjeF.W. Grosheide
De aanschouwing in het zondagsschool-onderwijs
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1951


Open het boekjeF.W. Grosheide
Verandering van werkmethode?
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1940


Open het boekjeF.W. Grosheide
De Gereformeerde Zondagsschool in de tegenwoordige tijd
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeL.S. v. H. v. W.
Twee kerstavonden
Commissie van Redactie der N.C.G.O.V. (Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging), Utrecht, druk 1, ca. 1930


Open het boekjeJ. de Haan
Het kolenschip van Venlo
Jan Haan N.V., Groningen, druk 3, 1960


Open het boekjeP. van Hall
De zoon van den kustwachter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeH.J. Hana
Henri's kiekje
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1904


Open het boekjeB. Hans
Aneaso, de negerslaaf, of door slavernij tot de ware vrijheid
G.M. Klemkerk, Goes, druk 1, 1886, G.M. Klemkerk te Goes


Open het boekjeG.L. Hansen
De bijbel van Luther in Joachimsthal
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1921


Open het boekjeA. Hardenberg
Twee gelukzoekers
M.C. Bronsveld, Harderwijk, druk 1, 1870


Open het boekjeA. Hardenberg
Kom Heere Jezus
C. Schook, Gorinchem, druk 2,


Open het boekjeA. Hardenberg
Een levend kerstgeschenk en nog drie verhalen, met een aanbevelend woord van Ds. de Jonge
C. Schook, Gorinchem, druk 1, 1887


Open het boekjeT. van Harten
De liefde als grondslag voor het zondagsschoolwerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeA. van Hartingsveldt
Van Koos en Ties en Peer's verlies
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1955


Open het boekjeA. van Hartingsveldt
Drie jongens krijgen een goede vriend
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1947


Open het boekjeF.J.F. Hasselt
Van slaaf tot evangelist
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1913


Open het boekjeFrançois ten Have
Sneeuwtocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeJac. Hazevoet
Dora's deel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeJac. Hazevoet
Het krantenmeisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeJac. Hazevoet
Bram's ontdekkingstocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeJac. Hazevoet
Van twee Indische meisjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeG. van Heerde
De gebroken ketting
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeG. van Heerde
Het geheim van de oude watermolen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1958


Open het boekjeG. van Heerde
Het geheim van de oude watermolen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1956


Open het boekjeG. van Heerde
Om Bethlehems Kribbe
J.J. Groen, Leiden, druk 1, ca. 1960


Open het boekjeSybrand Heger
De pastorie van dominé Turner
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925


Open het boekjeM. Heijenk
Hermientje en haar grote vriendin
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeN. Heiner
De fantasie in de bijbelvertelling
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1952


Open het boekjeN. Heiner
Kinderlectuur
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939


Open het boekjeHeleen
Domkopje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1938


Open het boekjeHeleen
Ruth van Laar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeHeleen
Wilde Wietske
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1936


Open het boekjeHeleen
De vrolijke klas van meester Zandstra
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeHeleen
Jet Reinhart
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1947


Open het boekjeHeleen
Eva's bergtocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1947


Open het boekjeHeleen
Eva's bergtocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1930


Open het boekjeHeleen
Jopie's wollen aapje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeHeleen
Cootje
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1938


Open het boekjeH. Henszen Veenland
De beloning
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1939


Open het boekjeH. Henszen Veenland
Onder zeerovers
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 6, 1956


Open het boekjeH. Henszen Veenland
De veermansjongen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1950


Open het boekjeH. Henszen Veenland
In Beukendorp
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeH. Henszen Veenland
Liem Tjan, de zendelingsbediende
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1950


Open het boekjeH. Henszen Veenland
De brand in de blokhut
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1971


Open het boekjeH. Henszen Veenland
Braziliaanse expeditie
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1965


Open het boekjeJ. Henzel
Sir Wilfred Grenfell, zendingsdokter van Labrador
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1935


Open het boekjeJ. Henzel
Door duisternis tot het licht
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915


Open het boekjeHerman
Onder goed geleide
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1915


Open het boekjeHerman
Onder goed geleide
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1925


Open het boekjeHermanna
Het Jodinnetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeHermanna
Hoe Hanna tòch kerstfeest vierde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921


Open het boekjeJohan Hidding
Vlucht door het oerwoud
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1969


Open het boekjeJohan Hidding
Als de bramen rijpen
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1961


Open het boekjeJohan Hidding
Het hart vraagt om een tochtgenoot
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1957


Open het boekjeJohan Hidding
De verjaardag
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1960


Open het boekjeA.D. Hildebrand
Joessoef, het knechtje van de sultan
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, 1950


Open het boekjeM. van der Hilst
Roselientje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 6, 1953


Open het boekjeC.J. Hoekendijk
De Soedaneesche hemelling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922


Open het boekjeC.J. Hoekendijk
Mozes en Sam
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1914


Open het boekjeK. Hoeve
De jongen van 14-17 jaar
Nederlands Jongelings Verbond, Amsterdam, druk 1, ca. 1948


Open het boekjeF.J. Hoffman
Op vijverhoek
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1907


Open het boekjeF. Hoffmann
De herder en de vluchteling
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1888


Open het boekjeF. Hoffmann
Blanken en zwarten
De Haan, Haarlem, druk 1, ca. 1974


Open het boekjeP. Hogendoorn
Nazorg
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1951


Open het boekjeP. den Hollander
Zijn broer vóórin!
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1965


Open het boekjeNel den Hollander
Kareltje de Stoute
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1968


Open het boekjeNel den Hollander
Een onvergetelijke namiddag
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1951


Open het boekjeJ.C. Homoet
Een jongen die overwint
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1932


Open het boekjeAletta Hoog
Beertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1922


Open het boekjeAletta Hoog
Kerstroos en Deuvekater
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1925


Open het boekjeAletta Hoog
Wat Bep en Leni deden
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923


Open het boekjeAletta Hoog
Pippa en Petronella
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913


Open het boekjeAletta Hoog
Drie kerstboomen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920


Open het boekjeAletta Hoog
Als een zaadkorrel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeAletta Hoog
Schooljongen
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1919


Open het boekjeAletta Hoog
Van een Ceylonsch Prinsje
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 3, 1931


Open het boekjeAletta Hoog
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 5
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913


Open het boekjeAletta Hoog
Pop vertelt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1934


Open het boekjeAletta Hoog
Geen goud, maar God
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Gevonden en verloren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Van klein tot groot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Blinde Joseph
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1921


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Baas Klaas
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1895


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Bij God verkoren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De prins van Shipoer
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1891


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De zegen van den blanken man
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 2, 1878


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De verteller
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1892


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Uit verlies winst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
God zoekt het weggedrevene
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De zon voor drie stuivers, mijnheer!
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 3, 1895


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De verborgen helper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1885


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De viervoetige ruiter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1922


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Van den wereldakker
F.W. Egeling's Boekhandel, Amsterdam, druk 1, 1903


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De jonge vluchteling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1891


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Overwonnen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De bakkerszoon van Trier en de Heidelbergsche Catechismus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Dubbel weergekregen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1914


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Eindelijk nog gered
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 2, 1888


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De vergeten schildwacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Te rechtertijd gegrepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1888


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Uit grootvaders jeugd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1925


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Lena
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1908


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Vooruitgekomen
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeH. Hoogeveen
De volharding
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2,


Open het boekjeH. Hoogeveen
Zijn wens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938


Open het boekjeH. Hoogeveen
Evert, de jonge schilder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1957


Open het boekjeH. Hoogeveen
Femmie's belofte
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeG.C. Hoogewerff
Celestine, de kleine kunstrijderes
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1890


Open het boekjeG.C. Hoogewerff
De kerstnacht op den vuurtoren
J.P. van Dijk, Zwolle, druk 1, 1877


Open het boekjeG.C. Hoogewerff
De priester van Pele
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890


Open het boekjeHenri Hooglandt
Gewone jongens
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923


Open het boekjeHenri Hooglandt
Mondjegauw
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923


Open het boekjeFrouck van der Hooning
Van een jonge vechter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1935


Open het boekjeFré van Hoorn
Vlammetje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1964


Open het boekjeGerda van der Hout
Bianka en de straatjongens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, ca. 1972


Open het boekjeRiek Houtman
Bram en het sleuteltje
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1950


Open het boekjeJoke Hoytink
Jan-Peters geschenk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeP. Huet
Het Onze Vader
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, ca. 1870


Open het boekjeJ.H. Huisman-Schippers
Toen Go bij oom en tante was
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1959


Open het boekjeJ.H. Huisman-Schippers
Freek bij grootvader
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1930


Open het boekjeJ.H. Huisman-Schippers
Beproefde vriendschap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1931


Open het boekjeJ.H. Huisman-Schippers
De vijfde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeLeni van Huizen
Dat booze hartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeL. Huizinga
Klaas Bos en zijn vriendje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1961


Open het boekjeJan Hulsegge
Het geheimzinnige kasteel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1989


Open het boekjeA. van Hulshorst
Een bedorven kindje, en wat er uit groeide
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1895


Open het boekjeA. van Hulshorst
Arme luidjes
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1896


Open het boekjeA. van Hulshorst
Een storm op zee
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1894


Open het boekjeA. van Hulshorst
De droefheid der wereld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Het klompje, dat op 't water dreef
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1951


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De wilde jagers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 14, 1976


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Wout de scheepsjongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1954


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Thijs en Thor
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 10, 1995


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Gerdientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1949


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Het kerstfeest van twee domme kindertjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1950


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Vertellingen voor het kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Ouwe Bram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 14, 1954


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Gedroogde appeltjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1994


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Grote Bertus en kleine Bertus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 13, 1977


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Het zwarte poesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1960


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De gedroogde appeltjes
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1936, Ned. Zondagsschool Vereniging


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Als je goed luis-tert!
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1929


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Voetstapjes in de sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1975


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De wondere plant
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1918


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Anneke en de sik
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 14, 1976


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Fik
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 23,


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Herinneringen van een schoolmeester
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1942


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Rozemarijntje en de zwarte jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1964


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Allemaal katjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 17, 1976


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De gescheurde Bijbel
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1930


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Een leugen?
W. ten Have N.V., Amsterdam, druk 1, 1946


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Oom Jannus met de pet
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1947


Open het boekjeW.G. van de Hulst jr.
Vera
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1973


Open het boekjeW.G. van de Hulst jr.
Het geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1969


Open het boekjeW.G. van de Hulst jr.
Japie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeH. Hulstra
Karel Klaproos
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, 1908


Open het boekjeH. Hulstra
Piet van der Wal
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, 1925


Open het boekjeJoh. van Hulzen
Kerstvertellingen
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1948


Open het boekjeA.L. van Hulzen
De hulsttakjes
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1953


Open het boekjeJoh. van Hulzen
Vliegtuigbouwers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeJoh. van Hulzen
Kees
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1935


Open het boekjeIla
Willem uit den kermiswagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeIla
Lief en leed uit een meisjesleven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeGesina Ingwersen
Het vertellen op de zondagsschool
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1940


Open het boekjeGesina Ingwersen
Truitje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925


Open het boekjeGesina Ingwersen
Leiding bij het zondagsschoolwerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1952


Open het boekjeGesina Ingwersen
Vergeeft elkander
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1930


Open het boekjeIntosch
Rose en Lillie Stanhope of De kracht van het geweten, uit het Engelsch van
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1885


Open het boekjeJ.E.M.
Twee samenspraken ten dienste van Christelijke Jongedochters-Vereenigingen
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 1, 1911


Open het boekjeBerend Jager
De chimpansee van Wanda
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeBerend Jager
Avontuur op Schouwen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeBerend Jager
Andis, het reekalfje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeBerend Jager
Eddo, het hermelijntje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeJakobus
Twee weken in doodsangst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1917


Open het boekjeL. Janse
Heer Adriaan van Lodijke
De Banier, Utrecht, druk 1, 1954


Open het boekjeL. Janse
Nare dingen
van den Berg, Zwijndrecht, druk 1, 1979


Open het boekjeL. Janse
Er komen vreemde logeergasten
van den Berg, Zwijndrecht, druk 1, 1979


Open het boekjeL. Janse
Het vreemde meisje in Boshuizen
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1964


Open het boekjeJeanne Marie
In de sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeJeanne Marie
Zon achter de wolken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeJeanne Marie
Zoo'n kleine broer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeJeanne Marie
Van een klein verwend meisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeJeanne Marie
Mientje komt op bezoek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeJeanne Marie
Wat Steef vergat
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeJeanne Marie
Het spel ging niet door ...
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeJeanne Marie
De laatste wagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeJeanne Marie
Kerstfeest in januari
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1941


Open het boekjeJeanne Marie
Kees Kroon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeJeanne Marie
Rudi en de rode rozen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeJeanne Marie
Dàt was het echte
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeJeka
De smid van Grijsdorp
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1922


Open het boekjeG.V. Jensen
Bokti op kostschool
Nederlandse Zendingsraad, Amsterdam, druk 1, 1969


Open het boekjeJohanna
Guusje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912


Open het boekjeJohanna
Blijdschap na droefheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917


Open het boekjeJohanna
Robbedoesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911


Open het boekjeJohanna
Echte jongens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1896


Open het boekjeJohanna
Ida's geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926


Open het boekjeJohanna
De reis van kleinen Flip
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeJohanna
Niet snoepen!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1906


Open het boekjeJohanna
Wat den toorn stilde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1914


Open het boekjeJohanna
Sneeuwvlok en Bruinoogje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1929


Open het boekjeJohanna
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919


Open het boekjeJohanna
Een God, die wonderen doet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1912


Open het boekjeJohanna
Het kerstgeschenk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900


Open het boekjeJohanna
Vaders laatste woord
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1,


Open het boekjeJohanna
Als ik groot ben
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeJohanna
Aleida
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1924


Open het boekjeJohanna
Op het zonnige plekje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918


Open het boekjeJohanna
De nieuwe blokkendoos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeJohanna
Twee moeders of in zijne handen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeJohanna
Waarom Willem altijd zijn versje kent
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1917


Open het boekjeJohanna
Het licht der wereld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeJohanna
Jan's verzoeking
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1892


Open het boekjeJohanna
Onder den blooten hemel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1934


Open het boekjeJohanna
Louise's eerste paaschfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1884


Open het boekjeJohanna
Hartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903


Open het boekjeJohanna
Geen kerstboom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1895


Open het boekjeJohanna
Vreest niet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1898


Open het boekjeJohannes
Het geloof bekroond
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1910


Open het boekjeHarm de Jong
Het kerstfeest van een arm jongentje
Koster, Sneek, druk 1, 1945


Open het boekjeE.S. de Jong
Romke
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1950


Open het boekjeH. de Jonge
Hoe Ebenezer Scrooge Kerstmis leerde vieren
Drukkerij Laverman N.V., Drachten, druk 1, 1946


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Op 't nippertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Vleugellam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Van een jongetje dat een andere naam kreeg
M.J. van der Loeff, Enschede, druk 1, 1945


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Goudhaantje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1953


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
De groene kamer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Het meisje uit het bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Amieke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
De schooldeuren dicht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Het meisje van de overkant
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Greetje-Margriet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 9, 1989


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Sally en zijn hondje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Greetje-Margriet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
O, foei Liesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Ike's geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Beppe knapt het op
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Van Suiker-Sientje en haar klanten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Zo'n dom klein meisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2,


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
De grote verrassing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Maar vijf minuutjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Oma's verhuizing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1963


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Het lege stalletje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1954


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Een veelbewogen zomer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1960


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
De kerstvacantie van de Kortenaertjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Omoe gaat op reis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Dromelot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Verdonkerd goud
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1949


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
De vijf van Duivenoord
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Overschot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Een kerstvacantie in Zeeland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1948


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Hans in de knel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1963


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Het geheim van de woonark
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
De ponyfarm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Spoorjongens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Nieuwe vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1967


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Manke Harmke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1940


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Zo'n jongen toch
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Van een geel ballonnetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Harry's proefvlucht
De Graafschap, Aalten, druk 2, 1947


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Harry-trilogie
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1986


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Twee schooljongens met vacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeH. de Jongste
De vertelling
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1956


Open het boekjeW. Jonker Jr.
William Green of het kind uit een der achterbuurten van Londen
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1901


Open het boekjeF.H.Ch. Jothmann
Uit en thuis
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1960


Open het boekjeJulius
De postconducteur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1902


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Kerstvertellingen
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1948


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Gloria in Excelsis Deo, samengesteld door
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1954


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Het sleetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1946


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Olletje-Nolletje-Toverkolletje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Onder de sterren
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1955


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Hoor, de klokken luiden
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1953


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
De ster in het Oosten
Meisjesverbond C.J.V.F., Utrecht, druk 1, ca. 1963


Open het boekjeF.C. Kamma
Badesiw, de schrik der wouden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeM. Kapitein
Hans en Gerard durven alles
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjeM. Kapitein
Drie witte wachters
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeH. Karssen
Lutze Toenning, de visser van Helgoland
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1875


Open het boekjeH. Karssen
Het kerstgeschenk voor het zieke kind
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeH. Karssen
Het paaschfeest van Roosje Breetveld
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1878


Open het boekjeJ.J.L. ten Kate
Nieuwe belooning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1975,


Open het boekjeIda Keller
Het weggewaaide kalenderblaadje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911


Open het boekjeIda Keller
De nieuwe naam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918


Open het boekjeIda Keller
Ina's roeping
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeIda Keller
Een beker koud water
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912


Open het boekjeIda Keller
Het klaverblad van vier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeIda Keller
De tweede moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1928


Open het boekjeIda Keller
Levi Jacobson of van God geroepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909


Open het boekjeIda Keller
De tweelingzusters
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916


Open het boekjeIda Keller
Tweeërlei levensvreugd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1930


Open het boekjeIda Keller
Niet met handen gemaakt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeIda Keller
Uit verlies winst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1931


Open het boekjeIda Keller
De kleine dorpelwachter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908


Open het boekjeIda Keller
Ismaël's eerste zendingsreis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1913


Open het boekjeIda Keller
Dick de bedeljongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeIda Keller
Tot een zegen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeIda Keller
Het dwergmannetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916


Open het boekjeIda Keller
Tot vrijheid geroepen of uit het Jodendom tot den Christus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeIda Keller
Tante Betje en haar pleegkind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeIda Keller
De bloem op de rots
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeIda Keller
Bianca
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917


Open het boekjeIda Keller
Door lijden geheiligd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1913


Open het boekjeIda Keller
De weg naar den hemel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeIda Keller
Kleine Esther
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1931


Open het boekjeJ. Keuning
De herdersknaap van Marcksem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890


Open het boekjeJ. Keuning
De zwerveling
Bredée, Rotterdam, druk 5, 1930


Open het boekjeW.H. Kieviet
De gewelven van Arendsberg
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 2, 1919


Open het boekjeKindervriend
Doof en blind en om niet
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1891


Open het boekjeHugo Kingmans
De verloren zoon
Gebr. van Noortwijk, Schiedam, druk 1, 1932


Open het boekjeDolf Kloek
Marja en het bruine kind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeDolf Kloek
Die vreemde grote stad
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1959


Open het boekjeP.J. Kloppers
De koning der eere
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1878


Open het boekjeP.J. Kloppers
Vertellingen van de maan
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1888


Open het boekjeP.J. Kloppers
Eene verrassing
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1887


Open het boekjeS.G. Kloppers
Het huis op den heuvel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921


Open het boekjeP.J. Kloppers
Gekocht met zijn bloed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1921


Open het boekjeP.J. Kloppers
Het versmade kerstgeschenk
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1883


Open het boekjeP.J. Kloppers
In den strik
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1898


Open het boekjeP.J. Kloppers
Kerstboom of kerstfeest
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1884


Open het boekjeP.J. Kloppers
Arthur of jongens onder elkaar
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeP.J. Kloppers
Het eerste kerstfeest
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1886


Open het boekjeP.J. Kloppers
Op den Olijfberg en te Jerusalem, of de geschiedenis van het Hemelvaarts- en Pinksterfeest aan onze kinderen verteld
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 2, 1879


Open het boekjeP.J. Kloppers
Liefde overwint
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeP.J. Kloppers
Een nieuw leven
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1877


Open het boekjeP.J. Kloppers
De geheimzinnige korf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1920


Open het boekjeP.J. Kloppers
Mijn naaste
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923


Open het boekjeP.J. Kloppers
Honderd schreden verder
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1879


Open het boekjeP.J. Kloppers
Het garen- en band- meisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1887


Open het boekjeP.J. Kloppers
De eerste bloedgetuigen in Nederland
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1911


Open het boekjeP.J. Kloppers
Het weggewaaide bankbillet
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1885


Open het boekjeE. Kok
Wij hebben één Vader
Jan Haan N.V., Groningen, druk 2, 1956


Open het boekjeWim Kolle
Henks geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeJ.C. de Koning
Op 't verkeerde pad
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1937


Open het boekjeJ.C. de Koning
Franks verzoeking
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1939


Open het boekjeJ.C. de Koning
Door donkere dagen
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1929


Open het boekjeNel Koot
Mirjam gaat op zoek
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1980


Open het boekjeT. van der Kooy Dz.
Bijbel en zondagsschoolkind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1941


Open het boekjeF.W.A. Korff
Zadoks kleindochter, of De leidingen Gods met een verstooten kind
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 2, 1896


Open het boekjeJoop Koster
Op den tweesprong
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeA.R. Koster
Het ordeprobleem op de zondagsschool
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1947


Open het boekjeK.J. Kraan
Van de zondagsschool naar het gezin
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1961


Open het boekjeGera Kraan-van den Burg
Moeders naamgenoot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1935


Open het boekjeGera Kraan-van den Burg
Jooske's moeilijke dagen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1950


Open het boekjeGera Kraan-van den Burg
De kist op zolder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1932


Open het boekjeGera Kraan-van den Burg
Duur betaald
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1937


Open het boekjeF. Kragt Hzn
Piet-Jiet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeL. Kranenborg
De religieuze beinvloeding van het kind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1958


Open het boekjeJannie Krijger-Wisse
Pietertje is toch groot
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1964


Open het boekjeJannie Krijger-Wisse
Eén en één is niet alleen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1970


Open het boekjeJannie Krijger-Wisse
Poesje Marja
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1971


Open het boekjeJoh.E. Kuiper
Het bootje van de regenboog
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1954


Open het boekjeJoke van Kuipers
Evy is alleen ...
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 6, 1960


Open het boekjeJoke van Kuipers
De kinderen van het Binnenhof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjeJoke van Kuipers
Grootvaders broodplank
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de uitgeverij C. Blommendaal N.V. te 's-Gravenhage, druk 1, 1944


Open het boekjeH. Kuitenbrouwer
De mooiste dag, deel 1
Fontein, Utrecht, druk 1, 1948


Open het boekjeMaria L.
Armoede en rijkdom
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1898


Open het boekjeLouise L.-G.
Bij oom Sjoerd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1931


Open het boekjeMaria Laarman
Onder het dakvenster
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeMaria Laarman
Het gebroken vaasje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1914


Open het boekjeMaria Laarman
Van St. Nicolaas en kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910


Open het boekjeMaria Laarman
Grietjes bloemen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1911


Open het boekjeMien Labberton
Het geschenk van den ouden matroos
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1936


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Van een rood ei en een Noorse pop
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1979


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Marientje aan het grote meer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1973


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Marientje en het wereldwonder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1971


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Het rode sleetje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1973


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Marientje in Amerika
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1971


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Marientje mag ook mee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Marientjes mooie zomer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1966


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
De schatkamer in de boom
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1968


Open het boekjeSipke van der Land
Ik heb een mes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeSipke van der Land
Auke vecht mee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Van twee ondeugende meiskes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1960


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Toen Baudieneke twaalf was
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1952


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
O, die Jolientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1971


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
De reis naar de Rijn van Rias en Roel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Weerzien van Han
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Peter in Zuid-Limburg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Chrisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1964


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Barbie's avontuur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Roosje toch!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1978


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Mientje van Plotske
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Marlieske
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1966


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Marlieske beleeft een avontuur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Als je ogen open gaan
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1967


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Joos van Heek vliegt uit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1980


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Marlieske bij de vierdaagse
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Als jij zegt dat het mag
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1970


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Marlieske op de Meihorst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Map doet ook mee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Marlieske verdient heitjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeP.M. Legêne
De zwarte profeet uit het oerwoud
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, Zeist, druk 1, 1933


Open het boekjeP.M. Legêne
Hans Egede
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2,


Open het boekjeP.M. Legêne
Wat het Surinaamse oerwoud ons vertelt
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente, Zeist, druk 2,


Open het boekjeLiesbeth Lems
Pech gehad, Like!
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1970


Open het boekjeCornelia Levetzow
De bekentenis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910


Open het boekjeJ.H. van der Lichte
Een dappere baanveger
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeJ.H. van der Lichte
Toen het kerstmis werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1930


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Wat Hansje gaf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
De prijs van Dorus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeJ. de Liefde
De Bedelares en De twee gelukzoekers
C. Schook, Gorinchem, druk 1, 1884


Open het boekjeJ. de Liefde
De macht van den sterkste
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 5, ca. 1885


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Wimpie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1920


Open het boekjeJ. de Liefde
De vrijbuiter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1908


Open het boekjeJ. de Liefde
De Dorpsschoolmeester
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1896


Open het boekjeJ. de Liefde
De apostel der vrijheid
Koebrugge & de Zeeuw, Dordrecht, druk 2, 1890


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
De laatste keer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1934


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Toen de eikels vielen
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1938


Open het boekjeJ. de Liefde
De Savoyaard en de aartsbisschop en andere verhalen
Bredée, Rotterdam, druk 6, 1908


Open het boekjeJ. de Liefde
De trouwe gezant en de koopvrouw
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1892


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Bijna gepakt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Hoe Mietje-Pim kerstfeest vierde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
't Was toch waar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1932


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Toch een prijs
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Toen moeder ziek was
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1933


Open het boekjeJ. de Liefde
Simeon en het kind Jezus
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 3, ca.1870


Open het boekjeGunnel Linde
Het witte steentje, uit het Zweeds vert. door J.C. Torringa-Timmer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
Ruth of het Zelfopfferende arme Meisje
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1878


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
Joseph Haydn het kind der beproeving
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
Jenny's piano of De invloed van een goede daad
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1875


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
De Londensche vagebond of nergens goed voor
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 2, 1891


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
't Gouden ankerhorloge, of de onschuld aan 't licht gebracht
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1882


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
De jonge kooplui in gebraden aardappelen
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1872


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
't Is zaliger te geven dan te ontvangen
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1882


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
De wonderbare wegen des Heeren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1883


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
De zoon van den daglooner
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1875


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
Elsie en haar hond
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1872


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
De eerste misstap
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1894


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
Eene eeuwenoude en eeuwig nieuwe geschiedenis
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
Marcella of de roos van Nicomedie
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 3, 1893


Open het boekjeG. van Loo-Bos
Joep maakt een kerstwandeling
Edecea, Hoorn, druk 1, 1940


Open het boekjeT.M. Looman
Twee verhalen voor de jeugd
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1860


Open het boekjeT.M. Looman
De zalige kerstavond, geschiedenis van de bekering van een Israëlitisch meisje
Höveker, Amsterdam, druk 3, 1875


Open het boekjeT.M. Looman
De kleine Kersverkoopster
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1913


Open het boekjeT.M. Looman
Een gezegend kerstfeest
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1872


Open het boekjeT.M. Looman
In den smeltkroes
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1892


Open het boekjeT.M. Looman
De kleine diakones
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1891


Open het boekjeT.M. Looman
De laatste dagen van een elfjarig meisje
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeT.M. Looman
De negers in de West-Indien
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1852


Open het boekjeT.M. Looman
De oude Simeon en Anna bij het kind Jezus
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1876


Open het boekjeT.M. Looman
Wat Maria door haar praten veroorzaakte
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1899


Open het boekjeT.M. Looman
Het kerstbijbeltje
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1898


Open het boekjeT.M. Looman
Het kind Jezus in den tempel
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 1, 1876


Open het boekjeT.M. Looman
De kindermoord te Bethlehem
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 3, ca.1880


Open het boekjeT.M. Looman
Duisternis en Licht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1,


Open het boekjeT.M. Looman
De herders in de velden van Bethlehem
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 5, ca.1882


Open het boekjeT.M. Looman
Het kind Jezus, een kersboekje voor kleine kinderen
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 3, ca.1880


Open het boekjeJ.C.A. van Loon
De plaats van de zondagsschool in het geheel van het evangelisatiewerk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1953


Open het boekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Op Vredebest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918


Open het boekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Toen Elsa op Welgelegen was
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925


Open het boekjeLouise
Verloren en gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1925


Open het boekjeP. Louwerse
Worstelen en ontkomen, of De eerste jaren van het stadhouderschap van Willem III, Prins van Oranje
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 2, 1891


Open het boekjeP. Louwerse
Hoe Willem advocaat werd, of Hugo de Groot en zijn tijd
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 2, 1891


Open het boekjeP. Louwerse
Roodmanteltje
H.J.W. Becht, Amsterdam, druk 4, 1925


Open het boekjeP. Louwerse
Moedersdag
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 3, 1917


Open het boekjeP. Louwerse
Uit het jonge leven
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 5, 1926


Open het boekjeElisabeth Lücker
Irma in Zuid-Frankrijk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
De dierenclub van Anneke en Dick
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
Het mooiste feest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1965


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
De vakantieboot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
Frits en Tineke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4,


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
De rode bal
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
Die ene vogel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
Avonturen aan de Achterweg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeJ.C. Luitingh
De maandaghouder
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, ca. 1891


Open het boekjeJ.C. Luitingh
De versmade erfenis
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1890


Open het boekjeJ.C. Luitingh
Fransche Lotje
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1889


Open het boekjeJ.C. Luitingh
De vervelende tekst
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1873


Open het boekjeJ.C. Luitingh
Een angstige kerstavond in het woud
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1883


Open het boekjeJ.C. Luitingh
Eindelijk gered
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1893


Open het boekjeJ.C. Luitingh
Teleurstelling en verrassing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1916


Open het boekjeJ.C. Luitingh
God verlaat zijn kinderen niet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1909


Open het boekjeJ.C. Luitingh
God verlaat zijn kinderen niet
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 2, 1893


Open het boekjeK.A. van Lummel
De schipbreuk
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 2, 1896


Open het boekjeK.A. van Lummel
Het kind van den dronkaard
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 2, 1896


Open het boekjeA. Luyken-Kloppert
Kreupele Hans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeM.C.C.
Uit den doolhof der zonde gered
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1903


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
In den kerstnacht
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1873


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
Buigen of breken
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1885


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
Niet ongewaarschuwd
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1884


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
De kerstvacantie
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1877


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
Het kerstfeest verschillend gevierd
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1878


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
De pinksterbloem
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1883


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
De gelukkige weduwe
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1886


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
De wonderlijke wegen des Heeren, of de avond voor en na het kerstfeest
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 2, 1872


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
Het kerstfeest in den huislijken kring herdacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1883


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
Niemand kan twee heeren dienen
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1888


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
De kleine Adolf op het Kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1906


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
Het kerstfeest op de zondagsschool herdacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1883


Open het boekjeJ.B. Macduff
De vrijsteden of De naam van Jezus
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1862


Open het boekjeJ.H. Maclehose
De gouden schakel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeN.P. Madsen
Ole
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3,


Open het boekjeW.K.H. Magendans
Vreugde na droefheid
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 2, ca.1880


Open het boekjeW.K.H. Magendans
Eerst bevreesd; daarna verblijd
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeW.K.H. Magendans
Willem Houtkamp
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeW.K.H. Magendans
De soldaat en zijn bijbel
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeW.K.H. Magendans
Verloren maar gevonden
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeXavier Maistre
De melaatsche van Aosta
C. Blommendaal, 's-Gravenhage, druk 2, 1888


Open het boekjeG.H. van Maren
Spanning op de Salamander
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1956


Open het boekjeMarga
Marietje's droom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeMarga
Annie en Noortje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeMarianna
Hoe Jacob Vorder met zijn gezin het kerstfeest vierde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeMarie
Elsje van Heidelust
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926


Open het boekjeMarie
Het gezin van den grenswachter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeMarie
Tijmen de visschersknaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeMarie
Door liefde getrokken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1911


Open het boekjeMarie
Bijna gestrand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeMarijo
Anda de duinheks
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1932


Open het boekjeMarijo
Waar wolven wonen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeMarijo
De kijkkast van Toon en Tijs
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1933


Open het boekjeM. Marijs-Visser
Oliebollen in het voorjaar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeA.C. van der Mast
Van vijf rijksdaalders en een gulden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1934


Open het boekjeA.C. van der Mast
Van een leelijk ding in een mooie kamer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1924


Open het boekjeA.C. van der Mast
Ella en Erna
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeA.C. van der Mast
Gusta Norman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1934


Open het boekjeGeesje Matter
Sjoukje
Johs Vlaanderen Oldenzeel, Amsterdam-Oost, druk 2,


Open het boekjeR. van Mazijk
Groten, die kleinen in de weg staan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1949


Open het boekjeNetty van der Meer
Annemieke uit 't Beukenootje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1961


Open het boekjeNetty van der Meer
Goed zo, Annemieke!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeSandra Mees
In de smidse van het leven
A. Voorhoeve, Rotterdam, druk 1, 1946


Open het boekjePiet Meinema
Toen vader thuiskwam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1984


Open het boekjePiet Meinema
Michiels zwerftocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1976


Open het boekjePiet Meinema
Storm over Sint-Maarten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1981


Open het boekjePiet Meinema
Frans gaat naar school
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1981


Open het boekjePiet Meinema
De witte bef
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjePiet Meinema
Hans en Victor gaan liften
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1973


Open het boekjePiet Meinema
Onno en Marleen in problemen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1992


Open het boekjePiet Meinema
Hans en Victor, de tweeling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjePiet Meinema
Schoolreisje naar Vlieland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986


Open het boekjePiet Meinema
Loes en Leo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1984


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Van Jaap en Joop en Janneke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
De verrassing
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1932


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Daan, de dappere
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1934


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Eenlingetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Roel's reusachtige reis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Eenlingetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Bang Rietje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1933


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
't Ergste 't beste
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1936


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Joop wist het
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1942


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Een andere jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Eigen kracht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1930


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
De broer van den meester
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
't Sopraantje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5,


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Klein maar dapper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1931


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Evacuétje
Edecea, Hoorn, druk 1, 1947


Open het boekjeH. te Merwe
Met verboden waar
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1953


Open het boekjeH. te Merwe
Zwervers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1937


Open het boekjeH. te Merwe
De strijders van Smyrna
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1952


Open het boekjeH. te Merwe
Zwervers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeH. te Merwe
De Hongaarse galeislaaf
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, ca. 1965


Open het boekjeH. te Merwe
De Levantreis van Wynant Hendriksz
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1954


Open het boekjeH. te Merwe
Vertellingen voor Kerstfeest en Pasen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1939


Open het boekjeH. te Merwe
Als de kerstklok luidt
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1941


Open het boekjeH. te Merwe
Kerstvertellingen, verzameld door
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1949


Open het boekjeH. te Merwe
Luyt Lievensz., de liedjeszanger
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1946


Open het boekjeH. te Merwe
Afgewende ondergang
De Banier, Utrecht, druk 1, 1965


Open het boekjeH. te Merwe
In Gods hand
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1937


Open het boekjeH. te Merwe
De kinderen van de boswachter
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeH. te Merwe
Een droeve en een blijde avond
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937


Open het boekjeH. te Merwe
Toen de schuit lag ingevroren
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 10,


Open het boekjeH. te Merwe
De bladwijzer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1929


Open het boekjeH. te Merwe
Met de Eendracht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeH. te Merwe
Toch de sterkste
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeH. te Merwe
Leiden belegerd en behouden
De Banier, Utrecht, druk 1, 1974


Open het boekjeW. Mets Tz.
Visschers Grietje
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 17, 1922


Open het boekjeG. Meynen
Hermans heerlijke vakantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeA. Middelkoop
Tot ziens, Achmad
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1967


Open het boekjeM.A. Mijnders-van Woerden
Bonisa
De Banier, Utrecht, druk 1, 1965


Open het boekjeH. Milo
Handboek voor aankomende onderwijzeressen aan christelijke bewaarscholen
H. ten Hoet, Nijmegen, druk 1, 1906


Open het boekjeMiss Beatrix
De hoop beschaamd niet
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 1, ca. 1890


Open het boekjeMiss Beatrix
De goede keuze of Moeders geloof niet beschaamd
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 2,


Open het boekjeFrits Mobach
Tineke bedenkt een plannetje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1964


Open het boekjeP. de Mol Moncourt
De gevonden kruik
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1877


Open het boekjeP. de Mol Moncourt
Het gouden horloge
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1889


Open het boekjeP. de Mol Moncourt
De herdersknaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1883


Open het boekjeNoor van der Molen
Van twee jongens en een mes
A. Voorhoeve, Rotterdam, druk 1, 1946


Open het boekjeP.C. Mondriaan Sr.
Wat de liefde vermag
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1917


Open het boekjeA.C. Monster
Om nooit te vergeten!
Edecea, Hoorn, druk 1,


Open het boekjeA.M. de Moor-Ringnalda
In den grijzen toren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeA.M. de Moor-Ringnalda
Beatrix en de drie vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeHenk van Mussendorp
Musketiers van de stedendwinger
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1953


Open het boekjeN.A.N.
Een erfzegen
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeJ.M. Neale
De Egyptische zwervers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1951


Open het boekjeGustav Nieritz
De slimme koeherder van Ogersheim
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 1, 1875


Open het boekjeAnnie van Noort
Sidja speelt mee
Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, druk 1, 1959


Open het boekjeAnnie van Noort
Sidja, een meisje van Java
Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, druk 1, 1959


Open het boekjeAnnie van Noort
De woudloper van Sumatra
Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, druk 8, 1962


Open het boekjeNora
Arie's preek, of God is liefde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1907


Open het boekjeNora
Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909


Open het boekjeK. Norel
Cor en Corry in het hoge Noorden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeK. Norel
Janmaats en sinjeuren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1958


Open het boekjeK. Norel
Houen, jongens!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1957


Open het boekjeK. Norel
Janneke en Juno
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1969


Open het boekjeK. Norel
S.O.S.-omnibus
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1969


Open het boekjeK. Norel
Hertevoet en Zilveroog
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1959


Open het boekjeK. Norel
De monnik van Wittenberg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1977


Open het boekjeK. Norel
Jongens op de geuzenvloot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeK. Norel
Scheepsmaat Woeltje
A. Roelofs van Goor, Meppel, druk 2, 1949


Open het boekjeK. Norel
De grote skitocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeK. Norel
O16
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeK. Norel
Hans en Grietje op de Rijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeK. Norel
Engelandvaarders
A. Roelofs van Goor, Amersfoort, druk 25, 1968


Open het boekjeK. Norel
Schipbreuk op Malta
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1964


Open het boekjeK. Norel
Strijders
A. Roelofs van Goor, Meppel, druk 1, 1946


Open het boekjeK. Norel
Jeroen en Koosje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1976


Open het boekjeK. Norel
Engelandvaarders
A. Roelofs van Goor, Amersfoort, druk 25, 1968


Open het boekjeK. Norel
De kruisvlag geplant
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeK. Norel
Stuurman Aart
A. Roelofs van Goor, Meppel, druk 9, 1968


Open het boekjeK. Norel
In en uit Siberië
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1957


Open het boekjeK. Norel
't Is Oranje, 't blijft Oranje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1963


Open het boekjeK. Norel
Pier in het wonderjaar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeK. Norel
Karin de zeehond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1978


Open het boekjeK. Norel
Vakantie in Palestina
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeK. Norel
Harm watergeus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1979


Open het boekjeK. Norel
In kruiend ijs
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeK. Norel
Met de rug tegen de muur
Deltos Elsevier, Amsterdam, druk 7, 1969


Open het boekjeK. Norel
Geuzen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1946


Open het boekjeK. Norel
Mannen van Sliedrecht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeK. Norel
Anneke en rooie Kees
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1979


Open het boekjeK. Norel
Wietse wou wat anders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjeK. Norel
Stille nacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeK. Norel
De carriere van Nanne Vijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1940


Open het boekjeK. Norel
Pieter onder de piraten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeO. Norel Jzn
John Wesley, de vader van het methodisme
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1936


Open het boekjeA. Norel-Straatsma
De Noordstar
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1935


Open het boekjeA. Norel-Straatsma
Maarten Beintema
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1949


Open het boekjeM. van Nuis-Zuidema
De gebroken plant
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeM. van Nuis-Zuidema
De waterval
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1958


Open het boekjeM. Odu
Wat moeder voor haar jongen achterliet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeM. Odu
Het nichtje van buiten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1920


Open het boekjeC. Oldenburg
In duizend vrezen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeA.J. Onstenk
Wij hebben zijn ster gezien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1975


Open het boekjeFré Oosterhoff
De hei van de boswachter
Jan Haan N.V., Groningen, druk 2, 1957


Open het boekjeJan H. Oosterloo
Sander
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeJ. van Opeinde
Wat was het moeilijkst?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeC. van Ophemert
Vergeef ons onze schulden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925


Open het boekjeChristien Ottens
De gestolen fiets
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeBas den Oudsten
De schat van de eendenkooi
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeB. Overmeer
Alle vijf
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1958


Open het boekjeLeny Palm-Boelens
De beste van de klas
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3,


Open het boekjeE. Palma
Wim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeE. Palma
Mineke's vierkante stuiver
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeE. Palma
Het Vosseland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1932


Open het boekjeK. Papke
Excelsior
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjePasu
De gevolgen der ongehoorzaamheid
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1904


Open het boekjeRichard Paterson
Simbota en zijn soldaat
Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, druk 1, 1958


Open het boekjeNorman Vincent Peale
De komst van de koning
Erven J. Bijleveld, Utrecht, druk 1, 1957


Open het boekjeL. Penning
De schipbreuk
Neerlandia, Apeldoorn, druk 1, 1908


Open het boekjeL. Penning
Novemberstorm
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1923


Open het boekjeBetty van der Plaats
De winnaar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeBetty van der Plaats
Als de grote reis begint
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1941


Open het boekjeJ. Du Plessis
Helden van het geloof
Bijbel- en Bid-Vereeniging, Kaapstad, druk 1, 1908


Open het boekjeA.J. Pleysier
Jan Verduin
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeBé van Polderland
Eerste tiental leuke voordrachten
Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Zwolle, druk 2,


Open het boekjeJacques Porchat
De vluchteling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1902


Open het boekjeJan Post
Sannetje
A.W. Bruna, Utrecht, druk 1, 1946


Open het boekjeC.E. Pothast-Gimberg
Midden in de winternacht
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1952


Open het boekjeA. Prins
Nunia Christina of de Armenische christin
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeL. Quak
Tòch met vakantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeL. Quak
Hesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeQuirina
Wilde Walter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908


Open het boekjeQuirina
Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1934


Open het boekjeMarijke van Raephorst
Wij hebben zijn ster gezien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1975


Open het boekjeHeleen van Ramshorst
Reina's eerste H.B.S.-jaar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1961


Open het boekjeReinoud
Onvoorzichtigheid gestraft
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1916


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Het meisje uit de gele auto
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1961


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Ineke's grote geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Daarom!... Marieke-Marijke
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1961


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Edelsteentje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Van een kleine jongen en een grote hond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1965


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
De ongeschreven roman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
De tent op de boswei
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Van een witte zuster en een klein zwart kindje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1959


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Vertellingen voor het kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Het muzikantenhuis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
't Lege huis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Het oude posthuis
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1953


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Kerstfeest midden in de zomer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Alles om Runnie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
De weg van het licht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1950


Open het boekjeQ.A. de Ridder
Hou zee!
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932


Open het boekjeRiek
Van een klein meisje in een hoge bank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Zijn wensch verkregen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Levi de boekenjood
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Door de menschen verstooten, maar door God aangenomen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1895


Open het boekjeWilha. Riem Vis
De mooiste naam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1912


Open het boekjeWilha. Riem Vis
De pelgrim
C. Blommendaal, 's-Gravenhage, druk 1, 1894


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Het zoontje van den turfschipper of de breede en de smalle weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1899


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Gered door een speld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1906


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Gered door een speld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Hoe kleine Ben bidden leerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1908


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Nellie, de kleine wildzang
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1929


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Groote gevolgen van een klein kwaad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1895


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Anneke en Benita
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907


Open het boekjeWilha. Riem Vis
De kleine voddenraapster
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1902


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Zonder God in de wereld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Hooger op
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Pret in 't zicht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909


Open het boekjeWilha. Riem Vis
De nieuwe dienstbode
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Door vele tegenspoeden tot groote vreugde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeWilha. Riem Vis
De bannelingen
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1895


Open het boekjeLenie van Riessen
Martientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1988


Open het boekjeLenie van Riessen
Als Samantha je vriendin is
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1990


Open het boekjeLenie van Riessen
Het geheim van de groene keet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986


Open het boekjeP.J. Rijpstra
Thuis op 't water
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1959


Open het boekjeP.J. Risseeuw
De kerstvacantie van Jo en Jan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1933


Open het boekjeP.J. Risseeuw
Jongens van stavast
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeP.J. Risseeuw
Hou zee!
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1932


Open het boekjeJan Roelfs
Het eerste kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeJ. Roelink Jr.
Het geheim van de grijze reismantel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1952


Open het boekjeJ. Roelink Jr.
Gevaarlijke geheimen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeJ. Roelink Jr.
Vlissinger Michiel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeJ.L.D. van der Roest
Van een papoesch slavenkind
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1919


Open het boekjeT. van der Roest-Kleinmeijer
Dory's vuurproef
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1963


Open het boekjeT. van der Roest-Kleinmeijer
En toch wacht het geluk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeT. van der Roest-Kleinmeijer
En toen werd het feest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1980


Open het boekjeT. van der Roest-Kleinmeijer
Dat heeft de wind gedaan
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1959


Open het boekjeP.H. Rom
Een jonge held
D. Donner, Leiden, druk 1, 1888


Open het boekjeA. Romijn
Deetje helpt moeder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1954


Open het boekjeA. Romijn
Strijd om Onne
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1946


Open het boekjeA. Romijn
Vervolging en verraad
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1959


Open het boekjeC. Roodhart
Het hol in het bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeMiep van Rooijen
Nieuw kerstboek voor kinderen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1976


Open het boekjeMiep van Rooijen
Brandende kaarsen
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1982


Open het boekjeK. Roos
De kleine Paulus
Koebrugge & de Zeeuw, Dordrecht, druk 1, 1878


Open het boekjeK. Roos
Liederen voor het kerstfeest
Koebrugge & de Zeeuw, Dordrecht, druk 1, 1878


Open het boekjeJ.A. Rooseboom
Even in satan's greep
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1934


Open het boekjeRudolf van Rossum
Sarie en haar vriendinnen
Edecea, Hoorn, druk 1, 1937


Open het boekjeRie van Rossum
Alleen maar een zwart poesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1950


Open het boekjeRie van Rossum
De eerste kerstboom in ons land
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeM.L. Rossvally
Karel Coulson, van de synagoge tot het kruis
C. Blommendaal, 's-Gravenhage, druk 2, 1890


Open het boekjeP.A. de Rover
Bieke's levenslied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1975


Open het boekjeHans Rowaan
Fort aan de Lek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeHans Rowaan
Het wilgenslootje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeHans Rowaan
De uilenjacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeHans Rowaan
Pieter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeRenny van Royen
Minetje, het zwervertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeRenny van Royen
Hans en zijn poesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeM. Rudiger
Alzoo lief heeft God de wereld gehad
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeRuna
De oude dominee van Hornsjö
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1929


Open het boekjeSalvafama
Een moeilijke jeugd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeAnnie Sanders
Om Bethlehems Kribbe
J.J. Groen, Leiden, druk 1, ca. 1960


Open het boekjeAnnie Sanders
Toch vriendinnen
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1959


Open het boekjeAnnie Sanders
Ina van de dokter
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1952


Open het boekjeAnnie Sanders
Een boodschap voor Nanda
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1955


Open het boekjeAnnie Sanders
Mientje leert een les!
Jan Haan N.V., Groningen, druk 2, 1959


Open het boekjeAnnie Sanders
Vakantie in Oostdorp
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1957


Open het boekjeSarina
Toen Nan beter werd
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, ca. 1949


Open het boekjeBastiaan Schaap
Het verdriet van Annemieke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeJ.P. Schaberg
Beknopte levenschets van Dr. Martijn Luther
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1883


Open het boekjeJ.P. Schaberg
De aartsvader Abraham en zijne geschiedenis
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1875


Open het boekjeJ.P. Schaberg
De aartsvader Jacob en zijne geschiedenis
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1875


Open het boekjeJ.P. Schaberg
David, de man naar Gods harte
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1875


Open het boekjeBettien Scherft
De zomervakantie van Klaas en Wim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeJohanna Schilling
Niet bang zijn, Jolien!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1984


Open het boekjeW. Schippers
Het loon der zonde
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1923


Open het boekjeW. Schippers
De strooper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeW. Schippers
Frans Wikkers
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1942


Open het boekjeW. Schippers
Op de keien
J.J. Groen, Leiden, druk 2, 1968


Open het boekjeW. Schippers
Bouke Bijlertsma
J.J. Groen, Leiden, druk 3, 1985


Open het boekjeW. Schippers
De sluiker
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1931


Open het boekjeW. Schippers
Wuildershoeve
J.J. Groen, Leiden, druk 4,


Open het boekjeW. Schippers
De vleermuis
J.J. Groen, Leiden, druk 3, 1961


Open het boekjeW. Schippers
Een zeemansvrouw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeW. Schippers
Klavervier
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2,


Open het boekjeW. Schippers
De jongens van de Roerdomp
J.J. Groen, Leiden, druk 6,


Open het boekjeW. Schippers
Hermien
J.J. Groen, Leiden, druk 2, 1952


Open het boekjeW. Schippers
De zoon van schipper Holting
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1931


Open het boekjeC. Schmid
Paul Arnold
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1874


Open het boekjeJ. Scholten
De zondagsschool-onderwijzer en het gebed
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1941


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Kees en Kareltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Niet langer alleen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1969


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Marjan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeJ.L. Schoolland
De gulden, die in het laantje lag
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Petertje in de winter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1963


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Dappere Dries
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Samen naar opa Beun
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1960


Open het boekjeJ.L. Schoolland
In het land van de bleke ossen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Een vreemde middag
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1954


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Van Fieneke en Marjolijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Van Fieneke en Marjolijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeC.F. Schöttelndreiër
De Heer is waarlijk opgestaan
B.H. Blankenberg Jr., Amsterdam, druk 1, 1879


Open het boekjeC.F. Schöttelndreiër
Het gezegend Kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 9, 1922


Open het boekjeC.F. Schöttelndreiër
Te laat
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1905


Open het boekjeJ. Schoute
De ster van ouwe Sjoerd
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1951


Open het boekjeN.M. Schouten
Het kerstfeest van Anneketeun
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeN.M. Schouten
Mineke durft wel!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeN.M. Schouten
De paarden van de Postillon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeN.M. Schouten
Teun en Tom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeN.M. Schouten
Peter's eerste concert
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeH. Schouten
Van verdrukking naar de vrijheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeG. Schrijver
Gods boodschap
Nederlandsch Jongelingsverbond, Amsterdam, druk 1, ca. 1943


Open het boekjeErnst Schrill
Het kerstfeest van den schaapherder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeG.H. von Schubert
Bij God is geen ding onmogelijk
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1904


Open het boekjeF.W.S. Schwarz
Het gebed van een kind
C. van Bentum, Utrecht, druk 1, 1879


Open het boekjeA.J.C. van Seters
Hoe Nirmal het won!
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1931


Open het boekjeAnna Shipton
Christina of de verbroken gemeenschap
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 2, 1878


Open het boekjeJ.B. van der Sijs
Hoe krijgen wij de kinderen op onze zondagsschool?
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1947


Open het boekjeJ.B. van der Sijs
Wat doen we met de kinderen, die onze zondagsschool verlaten
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1955


Open het boekjeJenny Slegers-Kwakkel
De vogeltjes vliegen uit
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1963


Open het boekjeJenny Slegers-Kwakkel
Joke redt het wel!
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1961


Open het boekjeAns van der Sluijs
Mieke's eerste kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeAns van der Sluijs
Het geheim van de schutting
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjeAns van der Sluijs
Elsje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeAns van der Sluijs
Wat Marjon vond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeG.M. van der Sluis
De vondeling
De Banier, Utrecht, druk 1,


Open het boekjeAnnie van Sluys
Nieuwe vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1979


Open het boekjeRie Smaal-Meeldijk
Het huis aan de haven
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1961


Open het boekjeRie Smaal-Meeldijk
En moeder kiest Anneke
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1964


Open het boekjeRie Smaal-Meeldijk
Zilvervosje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1959


Open het boekjeJ. Smelik
Bruno Schinckel
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1950


Open het boekjeB. Smit
De grote kindervriend en Maup
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeP.A. Sparenburg Jr.
De dochter van den socialist
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeP.A. Sparenburg Jr.
Uit bange dagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeP.A. Sparenburg Jr.
De tooverlantaarn
Oosterbaan & le Cointre, Goes, druk 1,


Open het boekjeP.A. Sparenburg Jr.
Een wakkere Tyroler knaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeF. Speerdal
Hein Smit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeF. Speerdal
De kleine en de groote chauffeur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeLouis Speyer
Toen Doortje weer thuis kwam ....
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1948


Open het boekjeD. van der Spiegel
De jongens van zeven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeD. van der Spiegel
Toen Cor uit logeeren was
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeD. van der Spiegel
Die slimme, slimme Does
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjePeter Spoor
Targo Moeres
Paters van de Heilige Geest, Rhenen, druk 6, 1975


Open het boekjePeter Spoor
Droomland
Paters van de Heilige Geest, Rhenen, druk 1, 1952


Open het boekjeJohanna Spyri
De kleine houtsnijder
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeJohanna Spyri
De rotssprong
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeJohanna Spyri
In veilige hoede
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeM. van der Staal
Een schaap in 's levens woestenij
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1933


Open het boekjeM. van der Staal
Een schaap in 's levens woestenij
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921


Open het boekjeM. van der Staal
Tot arbeid geroepen
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeJohs. Staal
De Fransche koopmanszoon
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 2, 1953, den Hertog, Utrecht


Open het boekjeLenie Stafleu-Kruikemeier
Vleugels te koop
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeLenie Stafleu-Kruikemeier
Peter, de parkiet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeJ. Stamperius
De oude veldwachter
L.J. Veerman, Heusden, druk 1, 1897


Open het boekjeH.J. Staverman
Slecht beloond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeH.J. Staverman
Hoe een arme weesjongen burgemeester werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1906


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Heimwee naar Nieuw Guinea
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Hanneke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Robbie krijgt toch een vriendje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Van oude en nieuwe kranten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Op de bres
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1963


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje en Annemieke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1964


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje en het Hongaartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1959


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje en het nieuwe clublid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Onschuldig verdacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje gaat naar zee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1958


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje maakt een schoolreisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Met de straaljager naar Princenhof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeR. Stelstra
Hoe moeten wij onze kinderen op de zondagsschool krijgen en houden?
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937


Open het boekjeP. Stouthamer
Tom Fox
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeP. Stouthamer
De molens bij de plassen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1955


Open het boekjeP. Stouthamer
Pierke's vergissing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeP. Stouthamer
Ollie-Dollie en de poedel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1970


Open het boekjeP. Stouthamer
Ollie-Dollie en de speeldoos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeP. Stouthamer
Een batavenzoon gaat naar Amerika
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeHesba Stretton
Een moeielijke vraag en Arme Tom
Höveker & Zoon, Amsterdam, druk 2, ca. 1885


Open het boekjeHesba Stretton
Jessica's eerste gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 21, 1934


Open het boekjeHesba Stretton
God zorgt voor de zijnen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1921


Open het boekjeHesba Stretton
Jessica's eerste gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 15, 1916


Open het boekjeJ.F. Stulp
Als vaderlandse jongens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeC. Swaan-Koopman
De nieuwe schoentjes
Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, druk 1, 1958


Open het boekjeHenk de Swart
Kees Verhoef
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 2, ca. 1940


Open het boekjeJ.A. Tazelaar
Het contact tusschen zondagsschoolonderwijzer en kind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939


Open het boekjeH.J. Teutscher
Een gulden van Simon
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1959


Open het boekjeG. van Teylingen
De zee dreigt ....
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938


Open het boekjeRiet Tigchelaar
Haro de viking
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1970


Open het boekjeTina
Onder de menschen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjePleun R. Troost
De molen van Moerland
De Banier, Utrecht, druk 1, 1974


Open het boekjeG. Troost
De jongens van Meerwijk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1948


Open het boekjeA.M. Tukkers-Engels
De jongensclub van Heidedorp
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeA.A. v.d. V.
Kerslicht
J. Waltman, Maassluis, druk 1, 1913


Open het boekjeC. van der Vecht
De prijs van Cor van Oven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeChristiaan B. van Veen
Kora en haar papegaai
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Wat de lelie ons leert
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1873


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De grot der Hugenoten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1919


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Krib - Kruis - Kroon
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1877


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De noodlottige pijl
A.J.H. Florke, Hilversum, druk 1, 1897


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Het geschenk des keizers
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De grot der Hugenooten en De wonderbare ontkoming van Johan Beck
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1879


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Vervolgd, doch niet verlaten
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1887


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Nathan! De Messias is gekomen!
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1866


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Thomas Verhaegen
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1894


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De wonderbare lamp
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1873


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De pleegdochter uit de Vliegende Vos
A. van Oosterzee, Amsterdam, druk 1, 1878


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De bijbel van het Herdersdal
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1893


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Gods voorzienigheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Pancratius, de jeugdige martelaar van Rome of ik ben geen bloodaard, naar het Engelsch van Edward Monro
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 3, ca. 1893


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Het oudste kerstfeest
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1877


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De twee trommelslagers
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
David Durand
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1895


Open het boekjeHenk van 't Veer
Bob, de strijder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1931


Open het boekjeNel Veerman
Mario van Koosje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1969


Open het boekjeH.M. van der Vegt
Eene gedenkwaardige ontmoeting
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1880


Open het boekjeH.M. van der Vegt
Wat moeder aan Adolf vertelde
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1884


Open het boekjeH.M. van der Vegt
De kracht van Gods woord
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881


Open het boekjeH.M. van der Vegt
Eduard
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1882


Open het boekjeH.M. van der Vegt
De onverwachte uitredding
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1883


Open het boekjeH.M. van der Vegt
Zwaar beproefd, maar uitgeholpen
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1879


Open het boekjeH.M. van der Vegt
De Eenige redder
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881


Open het boekjeH.M. van der Vegt
Gebedsverhooring
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1882


Open het boekjeVeka
De kleine diacones
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeVeka
Het zonderlinge kerstgeschenk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1911


Open het boekjeVeka
God zorgt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908


Open het boekjeVeka
Van twee kleine schoorsteenvegers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeVeka
Het Tyroler kind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907


Open het boekjeJacobina van der Velde
Pims vakantie in Drenthe
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeC. van der Velden Jz.
Jakob en Lina
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1872


Open het boekjeC. van der Velden Jz.
Samuel op zee
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1873


Open het boekjeC. van der Velden Jz.
400 Mark
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881


Open het boekjeA. van Velthoven
De Zondags-evangelien in beeld
Jacob Dijkstra, Groningen, druk 1, 1933


Open het boekjeJan Veltman
Gorloo en de kleine veedrijver
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920


Open het boekjeJan Veltman
Als de een den ander helpt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeJan Veltman
Eerste kennismaking
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeJan Veltman
Van dakpannen en padzoekers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeJan Veltman
Wardje Rap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeJan Veltman
Kopje onder en de gevolgen er van
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1930


Open het boekjeJan Veltman
De oude tuinman en zijn buurkinderen
Bredée, Rotterdam, druk 2,


Open het boekjeJan Veltman
Wilde Kees en moeders wonde
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1921


Open het boekjeGo Verburg
Ibubesi het kaffertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeGo Verburg
Storm over Nederland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 11, 1978


Open het boekjeGo Verburg
Scherven-Mie
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1954


Open het boekjeGo Verburg
Groeten uit Zuid-Afrika
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeGo Verburg
Vergeef ons
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1953


Open het boekjeGo Verburg
Johannes Ibubesi de wegbereider
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeGo Verburg
Het water kwam! ...
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1954


Open het boekjeGo Verburg
Joppie en Rap de vredesduiven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1954


Open het boekjeM. Veren
Udo's eerste kostschooljaar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2,


Open het boekjeM. Veren
Eva's zending
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeP. Vergers
Leonard Werton, of de kracht der christelijke liefde
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1881


Open het boekjeP. Vergers
De loteling
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1874


Open het boekjeP. Vergers
Een donkere en een heldere kerstnacht of de vioolspeler en de orgeldraaier
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881


Open het boekjeP. Vergers
Vier dagen onder de roovers
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1877


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
God wil het!
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 1, ca. 1890


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
Hervormer en krijgsman
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
De pastoor van Heenvliet
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1888


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
De berenklauw
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
Hendrik Voes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1902


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
Die op den Heere vertrouwd, zal niet beschaamd worden
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
Voor moeder
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
Guido de Bres en de Nederlandsche geloofdbelijdenis
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, ca. 1886


Open het boekjeA. Verhorst
Aan de beek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeA. Verhorst
De Zeeuwsche vrijheidsheld, of het leven van Marnix van St. Aldegonde
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeA. Verhorst
De hut in het bosch
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1922


Open het boekjeA. Verhorst
De krijgsgevangene
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1883


Open het boekjeA. Verhorst
De onverwachte wandeling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1882


Open het boekjeA. Verhorst
Feestgewaad voor rouwkleederen
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1882


Open het boekjeA. Verhorst
Samuel's erfenis
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1888


Open het boekjeA. Verhorst
De kluizenaar in het riet of de eerste hagepreek in Holland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1930


Open het boekjeA. Verhorst
De nieuwe meester
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1885


Open het boekjeN. Verkuyl
Vlechten-Ansje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1954


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Herrie-Let
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1955


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Vier jongens en een polshorloge
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Twee jongens op de hei
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1978


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Pip
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1950


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
De man met de ene arm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Toen Jop van school kwam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1950


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Langs de weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Een dag vol spanning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1956


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Ver van elkander
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1978


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Hij zorgt voor u
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1950


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Kinderen van één Vader
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1960


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Langs het donkere bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1969


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Een neger in het dorp!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Het vreemde meisje
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1949


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Kerstfeest in het witte huis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1970


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Er zijn ook anderen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Een avontuur op het water
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1946


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Nienke van de koster
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1948


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Guus van Gouwe Gerrit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1962


Open het boekjeG. Versloot
Mieke's zingende muis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeViator
Anna en Johanna
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeJ.A. Visscher
In Efratha's velden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeP. Visser Czn.
Een arme slavin die rijk werd
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, 1896


Open het boekjeElja Vlas
Dat waren spannende dagen!
Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam, druk 7, 1976


Open het boekjeElja Vlas
Avontuur in de storm
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeHelga van de Vlasakker
Hermientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1960


Open het boekjeHelga van de Vlasakker
't Logeetje van de dominee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeC. Vlasveld
Als je maar wilt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeA. van Vliet-Ligthart Schenk
Van een klein oud huisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeA. van Vliet-Ligthart Schenk
Sambi
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1970


Open het boekjeA. van Vliet-Ligthart Schenk
Een prettige vacantie en toen ....?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeNel van der Vlis
Greetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeNel van der Vlis
Fré's meisjesjaren
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 2, 1936


Open het boekjeNel van der Vlis
Loek Bergsma
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1933


Open het boekjeP. Voerman
God zal zorgen
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 1, ca. 1891


Open het boekjeA. Vogelaar-van Amersfoort
Het leven van Beraja
Zending Gereformeerde Gemeenten, druk 2, 1974


Open het boekjeA. Vollmar
Hoe Richard Heilberg leerde waarlijk kerstfeest vieren, naar het Hoogduitsch door J.A.W.
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1877


Open het boekjeA. Vollmar
Van twee kinderen, die den hemel zochten
Bredée, Rotterdam, druk 5, 1931


Open het boekjeA. Vollmar
Van twee kinderen, die den hemel zochten
Bredée, Rotterdam, druk 4, 1925


Open het boekjeA. Vollmar
De oude dokter
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 2, 1884


Open het boekjeA. Vollmar
Een onverwacht kerstgeschenk
F.W. Egeling's Boekhandel, Amsterdam, druk 1, 1886


Open het boekjeAnnie Vreeland
Geluksland
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeAnne de Vries
Panokko en zijn vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1960


Open het boekjeAnne de Vries
Als Jezus wederkomt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1950


Open het boekjeAnne de Vries
Met z'n vieren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeAnne de Vries
Wij leven maar eens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1984


Open het boekjeAnne de Vries
En nergens op de wereld ....
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1942


Open het boekjeAnne de Vries
Scheepje onder Jezus' hoede
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeAnne de Vries
Wij leven maar eens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeAnne de Vries
De stroper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1958


Open het boekjeAnne de Vries
Op de grote heide
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1955


Open het boekjeAnne de Vries
De grote veenbrand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1948


Open het boekjeAnne de Vries
Ratje
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 11, 1952


Open het boekjeAnne de Vries
Dagoe de kleine bosneger
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 10, 1978


Open het boekjeAnne de Vries
Reis door de nacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeAnne de Vries
Reis door de nacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 13, 1969


Open het boekjeAnne de Vries
Vertellingen voor het kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeAnne de Vries
Overal veilig
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeAnne de Vries
Anne de Vries Omnibus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1980


Open het boekjeAnne de Vries
De avonturen van een Russische bijbel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeAnne de Vries
Bertus en Bruno
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1936


Open het boekjeJ.W. de Vries
Hoe moeilijk het was
Edecea, Hoorn, druk 1, 1941


Open het boekjeAnne de Vries
Mientje, ons moedertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeAnne de Vries
Bartje zoekt het geluk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1940


Open het boekjeJ.W. de Vries
Op verboden pad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeAnne de Vries
Verhalen uit het land van Bartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeAnne de Vries
Panokko en de wildernis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1960


Open het boekjeAnne de Vries
Panokko en de witte mensen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1980


Open het boekjeD. de Vries-Kikkert
De schrijverkes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeD. de Vries-Kikkert
Als de zee roept
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeIna de Vries-van der Lichte
Josje en Jaapje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1951


Open het boekjeIna de Vries-van der Lichte
Door de open poort
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeIna de Vries-van der Lichte
Het kamertje in de kerk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeIna de Vries-van der Lichte
Jitske het meisje uit Canada
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeF.W. Wagner
De geus van Asperen
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 2, ca. 1888


Open het boekjeF.W. Wagner
Bij mijn sparreboom
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881


Open het boekjeF.W. Wagner
Het jagershuis in de Elzas
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 2, 1893


Open het boekjeF.W. Wagner
Het gebed in den storm
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1879


Open het boekjeO.F. Walton
Dotje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1914


Open het boekjeO.F. Walton
Roode David of Heer! wat wilt gij, dat ik doen zal?
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1886


Open het boekjeO.F. Walton
Christoffel, de dienaar des Heeren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912


Open het boekjeO.F. Walton
Audrey of kinderen des lichts
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1905


Open het boekjeO.F. Walton
De klok van baas Willems
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeO.F. Walton
Niemand heeft mij lief
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1885


Open het boekjeA. Was-Osinga
De kinderen van het ruige veld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1956


Open het boekjeGina van Weeden
Wending
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1934


Open het boekjeJoop van de Weg
Jan en Rietje vinden wat
Jan Haan N.V., Groningen, druk 2, 1951


Open het boekjeNannie van Wehl
God gaf, God nam, Zijn naam zij geloofd
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 1, 1939


Open het boekjeNannie van Wehl
Rietje zorgt ervoor
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1934


Open het boekjeU.F. van der Weij
Het verscheurde tekstkaartje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1925


Open het boekjeIna van der Werff
Een zomervacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeJ.W.F. Werumeus Buning
Wij hebben zijn ster gezien
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, 1975


Open het boekjeJ. van Westenbrugge
Tot Oranje vertrok
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Marjootje wordt Marjo
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1941


Open het boekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Flauwerd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Martha krijgt nieuwe kennissen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1939


Open het boekjeB. van Westering-van der Plaats
De verrassing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeH. Westerink
De goudvissenkom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeD.K. Wielenga
Het grote boek
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 2, 1940


Open het boekjeD.K. Wielenga
Het groote boek
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1933


Open het boekjeT. Wiersema-Brouwers
Marijke's brief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1942


Open het boekjeJ.H. Wiersma
In 't Leeuwke
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1888


Open het boekjeP. van Wijk
Christiaan Toelis
Höveker, Amsterdam, druk 1,


Open het boekjeElisabeth Wijnands
Kinder-kerstpocket
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1967


Open het boekjeWim Wijnands
Met Alva's bril naar de T.V.
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjePhé Wijnbeek
De bengels
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjePhé Wijnbeek
Van een kleine jongen die groot wou zijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjePhé Wijnbeek
Droomeliesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeWildeboer-Luitingh
Hendrik Peters
A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage, druk 2, ca. 1900


Open het boekjeWildeboer-Luitingh
Jongensstrijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1927


Open het boekjeWildeboer-Luitingh
Moeders troost
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeWilhelmina
De werkster en haar kind
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeWilhelmina
Kitty
D. Mijs, Tiel, druk 1, ca. 1910


Open het boekjeWilhelmina
De weezen en andere verhalen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1899


Open het boekjeW. van Wilkerdon
Eén leugen maar
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905


Open het boekjeWilma
Kerstnacht in den storm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeWilma
Joop's thuiskomst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeRie Winkel
Sam
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1952


Open het boekjeRie Winkel
De witte kralen ketting
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1951


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Nienke, wat doe je voor een ander?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Appeltjes aan een cactus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Kobus geeft een feest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Kobus in het winterbos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1973


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Het ezeltje van Matthias
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Dat valt niet mee, Carien!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1972


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Nicco, Yosi en de jonge leeuwtjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1979


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Vogeltjes in een doopvont
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1976


Open het boekjeDieuwke Winsemius
De Wijzen uit het westen
Boekencentrum, Zoetermeer, druk 1, ca. 1886


Open het boekjeJ. Witmond
Twee kerstavonden op Rotsburg
J.P. van Dijk, Zwolle, druk 1, 1866


Open het boekjeJ. Witmond
Goed getroffen
Bremer, Amsterdam, druk 1, ca. 1875


Open het boekjeJoop de Witte
Vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeAdri van Witzenburg
In veilige haven
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1934


Open het boekjeC. de Wolf
Antoon en Lize of een kerstnacht onder een oven
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1877


Open het boekjeC. de Wolf
De orgeldraaier
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1878


Open het boekjeH. Wolthers-Klomp
Een fijne dag
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1974


Open het boekjeWieland Wouters
Toch chauffeur
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1952


Open het boekjeWieland Wouters
De Uilenhoeve
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1967


Open het boekjeMuriel Wray
Vriendjes uit Afrika
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1952


Open het boekjeH.R. Wullschlägel
Vader en zoon
Höveker, Amsterdam, druk 2,


Open het boekjeH.R. Wullschlägel
Twee neven
Koster, Sneek, druk 2, 1896, Gebr. Koster te Amsterdam


Open het boekjeCharlotte M. Yonge
De kleine hertog of Richard zonder vrees
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeAlbert Zaaier
Carl's kerstfeest in Papoea-land
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940


Open het boekjeAlbert Zaaier
Pioniers en Papoea's
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1940


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De hooiplukkers van Lochem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1973


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Azuba, de dochter van den ouden jood
Nederlandse Christelijke Uitgevers Mij., Haarlem, druk 2, 1946


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De galeislaaf van St. Andreas
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, ca. 1955


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De wijnboer van St. Victor
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1949


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Om het verradersloon
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1960


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De schout van Solothurn
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1955


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De marskramer, 'n Vlaamse jongen uit de hervormingstijd
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1958


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Het turfschip van Breda
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1981


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De Franse spion
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1974


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De gondelier van Venetië
De Banier, Utrecht, druk 4, 1988


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De gemzenjager van Pra-del-Torno
De Banier, Utrecht, druk 5, 1988


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De twee helften
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De prediker der wildernis
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1940


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Willem Tell
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 5, 1962


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De wraak van den sluiswachter
H.A. van Bottenburg N.V., Amsterdam, druk 1, 1945


Open het boekjeZetta
Joop's grote vriend
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeW. Ziethe
De familie Brown
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1887,


Open het boekjeW. Ziethe
De verloren kwitantie
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1887,


Open het boekjeW. Ziethe
Het geredde meisje
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1869


Open het boekjeW. Ziethe
Blinde vogels en blinde Klaartje
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1887,


Open het boekjeW. Ziethe
Vrede op aarde
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1887


Open het boekjeW. Ziethe
Een slapelooze nacht
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1872


Open het boekjeW. Ziethe
Poccahontas
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 2, 1889


Open het boekjeW. Ziethe
Op de zeehondenjacht
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1887,


Open het boekjeW. Ziethe
Gebedsverhooring
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1872


Open het boekjeW. Ziethe
Uit den mond der jonge kinderen
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1887,


Open het boekjeW. Ziethe
Verschalkt
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1887,


Open het boekjeW. Ziethe
Koning Zamba
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1887


Open het boekjeW. Ziethe
'n Schoenmakers-rekening
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1926


Open het boekjeP. Zijderveld
Toch een goede middag
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeJ. Zijlstra
De Wijzen uit het westen
Boekencentrum, Zoetermeer, druk 1, ca. 1886


Open het boekjeA.C. de Zwart
Het pinksterfeest op de badplaats of een visscher van menschen
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1876


Open het boekjeA.C. de Zwart
Hoe de zoon van den pionier president werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1930,


Open het boekjeA.C. de Zwart
Cecilia en Elizabeth of tante en nicht tusschen dezelfde kloostermuren
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1877


Open het boekjeA.C. de Zwart
Oude Peter en jonge Peter
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1876


Open het boekjeA.C. de Zwart
Vurige kolen in het ijskoude water
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1908


Open het boekje