Digitale versies dbnl allard pierson achterderug

Digitale versie boekjes

Van een groot aantal oude zondagsschoolboeken zijn door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlanse Letteren, DBNL, door de Allard Pierson stichting , en door DELPHER digitale versies gemaakt. Een selectie van zondagsschoolboekjes volgt hieronder, aangevuld met digitale versies van zondagsschoolboekjes op deze website Achterderug.

U kunt hiernaast ook zoeken of van een bepaalde auteur digitale boekjes aanwezig zijn.

Digitale versie boekjes van DBNL
Louise M. Alcott
Sylvia en hare luimen
D. Bolle, Rotterdam, druk 3, 1895

Open BoekjeLouise M. Alcott
Uit Jo's schetsboek
Van Kampen, Amsterdam, druk 3, 1906

Open BoekjeLouise M. Alcott
Uit Tante Jo's snippermand
D. Bolle, Rotterdam, druk 2, 1902

Open BoekjeJoh.H. Been
Vogeltje Grijp
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 2,

Open BoekjeN.J. Bosma
Geus tegen wil en dank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969

Open BoekjeJ.F. Buisman
Norsche Gijs of de scheidsmuur verbroken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
De vermoeide kleine reiziger
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
Een gewichtig bezoek
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
Grietje Bolkamp
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeF.E.G. Carey Brock
In weegschalen gewogen
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878

Open BoekjeCornelia
Belijdenis en leven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1908

Open Boekjee.a.
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeE. Gerdes
's Levens worsteling
Capadose, Amsterdam, druk 1, 1887

Open BoekjeE. Gerdes
Christelijk leven
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1857

Open BoekjeE. Gerdes
De erfenis van Jonker Otto
D. Bolle, Rotterdam, druk 2, 1898

Open BoekjeE. Gerdes
De kanten zakdoek
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1867

Open BoekjeE. Gerdes
Drie Hollandsche jongens
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1870

Open BoekjeE. Gerdes
Het geheimzinnige kistje
Gebr. van Noortwijk, Schiedam, druk 3,

Open BoekjeE. Gerdes
Uit de duinen
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 4, 1904

Open BoekjeKarel Goudriaan
Twee Haagsche vrienden
H. ten Brink, Arnhem, druk 3, 1921

Open BoekjeA. Hardenberg
Het einde draagt den last
M.C. Bronsveld, Harderwijk, druk 1, 1870

Open BoekjeSilas K. Hocking
Haar Benny
E. & M. Cohen, Amsterdam, druk 5,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Verre landen en vreemde volken
Kirchner, Amsterdam, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeJohanna
Booze Griet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeJohanna
De veilige haven binnengeloopen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeJohannesL
Strijd en kroon
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1896

Open BoekjeIda Keller
De paradijsbloem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeHugo Kingmans
De vaandrig van de Prins
Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, Utrecht, druk 1, 1930

Open BoekjeCh. Krienen
Toch gered
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1909

Open BoekjeJ. de Liefde
De vrijbuiter
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1862

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Karel en zijn Fidel
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, ca. 1880

Open BoekjeP. Louwerse
Trouw en ontrouw
Schillemans & Van Belkum, Zutphen, druk 2, 1908

Open BoekjeP. Louwerse
Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 3, 1901

Open BoekjeJ.P. van der Maas jr.
Twee portretten
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1881

Open BoekjeJ.P. van der Maas jr.
Vader en dochter
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1887

Open BoekjeW. Mets Tz.
De goochelaar
A.H. Kalis, Buitenpost, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeW. Mets Tz.
Wonderlijke avonturen van Munchhausen's achterkleinzoon
B.H. Smit, Amsterdam, druk 1, 1890

Open BoekjeJ. Postmus
De frontieren over
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1904

Open BoekjeJ. Riemens-Reurslag
Anneliesje uit den Achterhoek
A.J.G. Strengholt, Amsterdam, druk 1, 1941

Open BoekjeJan Veltman
Een zoon en zijn moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeJan Veltman
Trouwe vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeP. Vergers
De bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje
J.C. van Schenk Brill, Doesborgh, druk 1, 1872

Open BoekjeO.F. Walton
Roode David
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1924

Open BoekjeNannie van Wehl
De buren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1907

Open BoekjeNannie van Wehl
Do en Lo Verster
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1919

Open BoekjeD.K. Wielenga
Oemboe Dongga
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1928

Open BoekjeB. Wielenga
Uit een heilig verleden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Paul Kruger
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 8,

Open Boekje

Digitale versie boekjes van Allard Pierson beeldbank

Jezus de kindervriend
M. Smit, Groningen, druk 1, 1846

Open Boekje
Karel Wilmot of overwin het kwade door het goede
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 2, ca.1890

Open BoekjeE. Barger
Lessen over de wonderen en gelijkenissen van den Heere Jezus, door dr. John Watson; naar het het Engelsch bewerkt door
Daamen, Leiden, druk 1, 1897

Open BoekjeBetsy
De vreugd ten top!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898

Open BoekjeF. Bungener
Juliën, of het einde eener eeuw
Bredée, Rotterdam, druk 1, ca. 1896

Open BoekjeJohanna
Een St. Nicolaasfeest
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1889

Open BoekjeJohanna
Geef ons heden ons dagelijksch brood
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1893

Open BoekjeP.J. Kloppers
Geschiedenissen uit den Bijbel aan onze kinderen verteld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1885

Open BoekjeP.J. Kloppers
Mijn nieuwe boek
Joh. Ykema, 's-Gravenhage, druk 1, 1899

Open BoekjeP.J. Kloppers
Mijn nieuwe boek
Joh. Ykema, 's-Gravenhage, druk 1, 1899

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De goede grootmoeder
S.E. van Nooten, Schoonhoven, druk 5,

Open BoekjeC.E. van Koetsveld
De kleine Eduard
S.E. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1876

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Geschiedenissen uit den Bijbel (Nieuw Testament)
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1893

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Geschiedenissen uit den Bijbel (Oude Testament)
Kemink & Zoon, Utrecht, druk 1, 1892

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Schetsen uit de gewijde en de ongewijde geschiedenis
Swaan, Arnhem, druk 1, 1868

Open BoekjeA.C. de Zwart
Oom Thomas
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1860

Open Boekje

Digitale versie boekjes op DELPHER

De twee erfenissen
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1920

Open Boekje
Kleine martelaars in China
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1909

Open Boekje
Levensbeelden voor jong en oud, deel 2
Internationaal Traktaatgenootschap, Den Haag, Kaapstad, Pietermaritzburg, druk 2, 1920

Open Boekje
Vaders liefste zoon
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1923

Open Boekje
Van ketellapper tot evangeliedienaar
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1947

Open Boekje
Weg met het Spanjolennest!
D. Bolle, Rotterdam, druk 4, ca. 1900

Open BoekjeA.L.O.E.
De jonge pelgrim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1912

Open BoekjeH.W. Aalders
Zwoegers
Edecea, Hoorn, druk 1, 1934

Open BoekjeAdelpha
David, van herdersknaap tot koning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1894

Open BoekjeD. Alcock
Jonge helden
Daamen, Rotterdam, druk 1924,

Open BoekjeLouise M. Alcott
De kostschool van meneer Beer
D. Bolle, Rotterdam, druk 6, ca. 1908

Open BoekjeLouise M. Alcott
De wereld in
D. Bolle, Rotterdam, druk 7, ca. 1916

Open BoekjeLouise M. Alcott
Zonneschijn na regen
D. Bolle, Rotterdam, druk 6, ca. 1912

Open BoekjeB. Alkema
Kiekjes uit de Soendalanden
Nederlandsche Zendingsvereeniging, Rotterdam, druk 1, 1911

Open BoekjeP.J. Andriessen
De zoon van den zeeroover, of Hoe de Nederlandsche Republiek groot werd
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 6, 1900

Open BoekjeR.E. van Arkel
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeR.W. van Asch
Het voorbeeld van Dasi
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeAli Aten
Heidekind
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeHelene Barde
Excelsior, de Zondagschool haar doel en inrichting, haar roeping en beteekenis
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1873

Open BoekjeBarentz-Schönberg
Negersprookjes I
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeC.G. Barth
Het klaverblad
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905

Open BoekjeH.B. de la Bassecour Caan
Samoea en Ronto
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeH. Beecher Stowe
De negerhut
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeG.S. van den Berg
Van blijde dingen toch het meest
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeJ. van Bergen
De hoop beschaamt niet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900

Open BoekjeTine van Berken
Alfred's gedragboekje
H.J.W. Becht, Amsterdam, druk 3, 1913

Open BoekjeRu van Berkhoven
Botsende krachten
Edecea, Hoorn, druk 1, ca. 1939

Open BoekjeBetsy
Abraham, de vriend van God
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
Daniël en zijn drie vrienden
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
David en Jonathan
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912

Open BoekjeBetsy
Duisternis en licht of de zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1923

Open BoekjeBetsy
Handje-gauw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeBetsy
Hanna of beproefde trouw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911

Open BoekjeBetsy
Hebt uwe vijanden lief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1925

Open BoekjeBetsy
Het gebed van een kind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1900

Open BoekjeBetsy
Leven uit den Dood
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeBetsy
Mozes
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeBetsy
Onze kroonprinses
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1927

Open BoekjeBetsy
Ruim de steenen weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1924

Open BoekjeJ.N. Bieger
De zendingsklok
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 2, 1918

Open BoekjeS. Bison
Het verhoorde kindergebed
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 1, 1917

Open BoekjeJ.H. Blinde
Karon de kleine verschoppeling
Nederlandsche Zendingsvereeniging, Rotterdam, druk 1, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het geheim van de sneeuwkoningin
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het joodje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Het kerstfeest van Jan Prik
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1924

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Hij zorgt voor u
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Met z'n achten
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1929

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Molenaar's Elsje
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1920

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Tom's kerstfeest in Nederland
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Wie was de rijkste?
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeW. Blomberg-Zeeman
Wim en Mien
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeG. van Bokhorst
Zo'n heikneuter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936

Open BoekjeHenriette Bredius
Kerstzegen en andere schetsen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901

Open BoekjeJohanna Breevoort
Door zijn hond gered
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921

Open BoekjeJohanna Breevoort
Mietemeu en Dora's kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1930

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van het veertiende biggetje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van het verdonkerde goud
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1920

Open BoekjeJohanna Breevoort
Van twee zusjes en drie broertjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1923

Open BoekjeP. Brouwer
Een zeeman aan wal of de inval der Engelschen en Russen in 1799
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1,

Open BoekjeP. Brouwer
Uit nood en dood gered
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903

Open BoekjeCor Bruijn
Keteltje in de Lorzie
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 1, 1922

Open BoekjeFrances Anne Budge
Steven Grellet
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1892

Open BoekjeJ. van der Burg-Hora Adema
De familie van Heijningen
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1913

Open BoekjeJ. van de Burgt
In en om huis
N.V. drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, druk 1, 1939

Open BoekjeCora C.G.
Mijn gouden boek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeJ.R. Callenbach
Drie wijzen van onzen tijd
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1936

Open BoekjeM.C. Camerlingh
Een werk der duisternis
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1908

Open BoekjeCarla
Onder het veilige dak
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1939

Open BoekjeCarla
Vaders oudste
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5,

Open BoekjeB. Clement
Door engelen bewaakt
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915

Open BoekjeS. Coolsma
Ismail en Moerti
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeEva Corenwijck
Jenny de hutbewoonster of hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven
Romijn & van der Hoff, Gorinchem, druk 1, 1936

Open BoekjeTine Corner
Toen 't tegenliep
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1935

Open BoekjeD.A. Cramer-Schaap
Een balling in de bergen
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1938

Open BoekjeFreddy van Dale
Verhalen van de reizen en avonturen van Baron voon Münchhausen en andere verhalen
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeN.W. van Diemen de Jel
Een kerstnacht voor Parijs
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1924

Open BoekjeChristine Doorman
De zevenster
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, ca. 1905

Open Boekjee.a.
De zevenster
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, ca. 1905

Open Boekjee.a.
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open Boekjee.a.
Waar kinderen wonen
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 6,

Open BoekjeHans von Echtlitz
Een kleine Boeren-held
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeFannie Eden
Niemands lieveling en drie andere verhalen voor oud en jong
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1890

Open BoekjeElisabeth
Grietjes vader
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1895

Open BoekjeNetty Faber-Meynen
Een dag bij Keesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936

Open BoekjeM.C. Fallentin
De blauwe enveloppe
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeM.C. Fallentin
Henk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeFrieda van Felden
Nan's zonnige zomer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 7, 1948

Open BoekjeLouise Femmina
Wat hij miste
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeA. van der Flier
Naar Moscou
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1910

Open BoekjeElisabeth Franke
Een schaapje van Jezus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeG.P. Fruijt Jr.
Door lijden tot heerlijkheid
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeElise Gerdes
De geschiedenis van den armen Hans
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905

Open BoekjeE. Gerdes
De schoorsteenveger
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884

Open BoekjeE. Gerdes
De zoon van den geneesheer, of de gevolgen van eene leugen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1914

Open BoekjeE. Gerdes
De zwarte wolf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, ca. 1910

Open BoekjeE. Gerdes
Een kerstavond in Amsterdam
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1863

Open BoekjeE. Gerdes
In het bosch
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1889

Open BoekjeE. Gerdes
Jan van Diemen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1914

Open BoekjeA.L. Gerritsen
Verleden en heden
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 2, 1932

Open BoekjeAnna van Gogh-Kaulbach
Box en Meze
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeAnna van Gogh-Kaulbach
De ridders van de tafelronde
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeH. Gordeau
De verlaten molen
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1927

Open BoekjeH. Gordeau
Het dorre boompje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeH. Gras
De helden van Waterland
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, 1911

Open BoekjeH.
De ridders van den Beukenstam
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1926

Open BoekjeH.W.S.
Verloren en gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1910

Open BoekjeD. Hans
De knalclub van 3A
R.S Stokvis & Zonen, Rotterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeHermina van Hattum
De koninklijke reispas
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeR. van der Hauw
De wakende leeuw
Edecea, Hoorn, druk 1, 1939

Open BoekjeJac. Hazevoet
Het engeltje van kampong Rhanka
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924

Open BoekjeJac. Hazevoet
Jaap vloog uit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeIda Heijermans
Waar kinderen wonen
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 6,

Open BoekjeH. Henszen Veenland
Het geweigerde geschenk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeH. Henszen Veenland
Het pindamannetje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1940

Open BoekjeJ. Henzel
In liefde vereend
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeJ. Henzel
Kajarnak of de opstandingskracht van het Evangelie
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeHerman
De twee zusters
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1915

Open BoekjeHermanna
Aan den heiderand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeHermanna
De witte poes, Lobbes, Bert en Bruun
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeHermanna
Een kerstfeest in benarden tijd
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1925

Open BoekjeHermanna
Hoe Wim meehielp
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Lieske van den Torenwachter
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Lot Mertens
P. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1908

Open BoekjeHermanna
Pau's kerstgang
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeHermanna
Van kerstlichtjes
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1916

Open BoekjeNienke van Hichtum
Van een soldaat, een vuurslag en drie honden met groote oogen
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1917

Open BoekjeA.D. Hildebrand
De zoon van Bolke de Beer
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, 1936

Open BoekjeA.D. Hildebrand
Nieuwe avonturen van Bolke de Beer
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeA.D. Hildebrand
Valko Vos,de kleinzoon van Reinaert
De Arbeiderspers, Amsterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeM. van der Hilst
Wongo's offer
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeNel den Hollander
Zo'n kleine verstekeling
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeTo Hölscher
Onschuldig verdacht
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 1, 1930

Open BoekjeAletta Hoog
Christfried's eerste reis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917

Open BoekjeAletta Hoog
Een sprookjeskoningin (Carmen Sylva) en hare sprookjes
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeAletta Hoog
Ferme kinderen
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeAletta Hoog
Jim en Skimpie
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1921

Open BoekjeAletta Hoog
Kerstmis te Rome
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1928

Open BoekjeAletta Hoog
Prettige winteravonden
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 4, 1919

Open BoekjeAletta Hoog
Tommie's kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1930

Open BoekjeAletta Hoog
Wat de kerstboomen vertelden
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeAletta Hoog
Wat een syrischen herdersjongen overkwam
N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending, 's-Gravenhage, druk 2,

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Blinde Joseph
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1915

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De droeve vioolspeler of de geschiedenis van een lied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1887

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De koeherder van St. Anne
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
De torenbrand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Des Heeren weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1916

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Een Nederlandsche daad
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1906

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Een veeleischend werk
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, ca. 1900

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Groot en Godvreezend
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1904

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Heb uw naaste lief als uzelf
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1925

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Heeft Calvijn ooit bestaan?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1907

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Het gespaarde dubbeltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1924

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Hoe een hyena een mensch redde, en de verloren armband
Höveker, Amsterdam, druk 4, ca. 1900

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Opstanding en leven
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1914

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Rika van de Zandhoeve
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Toch kind des huizes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Verkeerd en terecht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeA.J. Hoogenbirk
Zwarte Keetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeH. Hoogeveen
Het jongetje uit de polder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1938

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
De vrijbuiters van Kennemerland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1914

Open BoekjeG.C. Hoogewerff
Jacob Martens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeHoogstraten-Schoch A. van
De slotvrouwe van Westwoude
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1918

Open BoekjeB. Huender-ter Braak
Nieuw leven
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1928

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Er op of er onder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Hans in 't bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1933

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Het huisje in de sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Het wegje in het koren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Niek van den bovenmeester
H. ten Brink, Arnhem, druk 7, 1922

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Ouwe Bram
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1919

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Van den boozen koster!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1931

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Wout de scheepsjongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1925

Open BoekjeW.G. van de Hulst
Zoo'n vreemde jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeIdsardi
Kleine luijden
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1922

Open BoekjeIdsardi
Rozenhof
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1931

Open BoekjeGesina Ingwersen
Jan Hoorenkamps overwinning
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
De eerste prijs
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
Het kerstlichtje
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeJ.A.J.C.J.v.R.
Hoe kreupele Tom soldaat werd
Commissie voor de Zondagsscholen van den Nederlandschen Protestantenbond, druk 1, ca. 1925

Open BoekjeMartin Jäckel
De lotgevallen van Komeet
Edecea, Hoorn, druk 1, 1935

Open BoekjeFelicie Jehu
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeC. Jesse
De tempel van Salomo
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1880

Open BoekjeJohanna
De witte pet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeJohanna
In handen van zeeroovers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1926

Open BoekjeJohanna
Toch nog Paaschfeest
Ned. Godsdienstig Traktaatgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1906

Open BoekjeJohanna
Verteluurtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918

Open BoekjeJohannesL
De dochter van den Alpengids
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1927

Open BoekjeLeida de Jongh
Thommy een meisjesleven
D. Bolle, Rotterdam, druk 1, ca. 1914

Open BoekjeH. Kaal
Henk de Groot en zijn vriend
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1935

Open BoekjeH. Kaal
Jong batakbloed
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2,

Open BoekjeJan Kabbelaar
De Nebukadnezar van het dorp
Edecea, Hoorn, druk 1, ca. 1939

Open BoekjeH. Karssen
Zijn er zoo?
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, ca. 1910

Open BoekjeIda Keller
Het ware geluk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926

Open BoekjeIda Keller
Niet ledig weergekeerd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920

Open BoekjeIda Keller
Rafaël Othello
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915

Open BoekjeIda Keller
Riccardo de geitenhoeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeP. Keuning
Appie Nijland
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1917

Open BoekjeJ. Keuning
Boer Goffe en zijn afgod
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1923

Open BoekjeJ. Keuning
De indiaan
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, ca. 1900

Open BoekjeJ. Keuning
De zuinige tante
Z.J. Koning Gzn., Oostwolde, druk 2, 1902

Open BoekjeJac. van der Klei
Wimpie Lodigijs
De Tijdstroom, Lochem, druk 2, 1937

Open BoekjeP.J. Kloppers
De kroon des levens
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1906

Open BoekjeP.J. Kloppers
De zegepraal van het kruis
J.C. van Schenk Brill, Doesborgh, druk 1, 1905

Open BoekjeP.J. Kloppers
Geschiedenissen uit den Bijbel aan onze kinderen verteld no.1
Bulens, Winterswijk, druk 1, 1878

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift I
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Kent gij dat land? Het heilige land in beeld en schrift VII
H. de Hoogh & Co., Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeP.J. Kloppers
Lauweren en Doornen
Jac. C. van der Stal, Utrecht, druk 1, 1902

Open BoekjeJan Knape Mzn.
Het kruis in de kerstnacht
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938

Open BoekjeJan Knape Mzn.
Polderland
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1934

Open BoekjeTruida Kok
De doos uit Amsterdam, en Sneeuwsterretje
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeTruida Kok
De zevenster
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, ca. 1905

Open BoekjeJ. Kok
Grietje
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 6,

Open BoekjeJ.C. de Koning
Buitenjongens
H.J. Spruyt, Rijswijk, druk 2, 1922

Open BoekjeJ.C. de Koning
De klokken luiden
H.J. Spruyt, Rijswijk, druk 1, 1923

Open BoekjeHenk Kramer
Dorpsjongens
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1930

Open BoekjeJ. Kuiper
Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (100 voor Chr.-1903)
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1903

Open BoekjeJ. Kuiper
Geschiedenis van het godsdienstig en kerkelijk leven van het Nederlandsche volk (626-1900)
Ten Bokkel Huinink, Utrecht, druk 1, 1900

Open BoekjeL. Kupérus
Die zoekt die vindt
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeN.W.C. Kuyk
Toch naar zee
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 3, 1926

Open BoekjeLouise L.-G.
Bob
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923

Open BoekjeMaria Laarman
Lorretje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913

Open BoekjeW. Laatsman
Sloeberke struikelt
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeMien Labberton
Ontwaken
W. de Haan, Utrecht, druk 1, 1931

Open BoekjeMien Labberton
Ulbo Rengers
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1938

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Door het gaatje in de schutting
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1917

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Er op of er onder
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1928

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Haar laatste kans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1916

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Krullemientje
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1918

Open BoekjeJ.L.F. de Liefde
Strijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903

Open BoekjeL. Lindeboom
Een koning in een kribbe of Het kerstfeest in zijne heerlijke beteekenis aan kinderen voorgesteld
Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem, druk 2,

Open BoekjeJ.H. van Linschoten
Mathilde, of de dochter van een kermis-komediant
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 3, ca. 1920

Open BoekjeP. Los Gzn.
Drie kerstavonden, of Kinderliefde en oudervreugde
R. Fuik, Leiden, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeP. Louwerse
Alfer en Wala
P. van Belkum Az., Velp, druk 4, 1919

Open BoekjeP. Louwerse
Bestevaêr Tromp
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 6, 1925

Open BoekjeP. Louwerse
De vos van Berkenheim
P. van Belkum Az., Velp, druk 4, 1924

Open BoekjeP. Louwerse
Naar zee
H.J.W. Becht, Amsterdam, druk 4, 1925

Open BoekjeP. Louwerse
Vlissingen in 1572, of "oog om oog en tand om tand"
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 4, 1907

Open BoekjeJ.C. Luitingh
De bijbelcolporteur in Oostenrijk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1907

Open BoekjeJ.C. Luitingh
Een angstige kerstavond in het woud
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1928

Open BoekjeJ.C. Luitingh
Gods voorzienigheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1906

Open BoekjeJ.C. Luitingh
Jan de Lapper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1918

Open BoekjeG.P. Marang
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeMarie
Bram Kersten's eerste zeereis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917

Open BoekjeMarijo
Twee buurjongens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1927

Open BoekjeT. Mateboer
Ter koopvaardij
Drukkerij De Banier te Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeMathesius
Jesus liefde betoond aan drie Joodsche kinderen
J. Hendriksen, Rotterdam, druk 1, 1792

Open BoekjeD. Menkens-van der Spiegel
Droomstertje
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1932

Open BoekjeB. Mercator
Het zondagskind
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeH. te Merwe
Van Keezen, Pruisen en Oranjeklanten
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeW. Mets Tz.
Bram de zeeman
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeW. Mets Tz.
Bram en Black
S. & W.N. van Nooten, Schoonhoven, druk 1, 1911

Open BoekjeW. Mets Tz.
De drie naamgenooten
J. Heijnis Tsz, Zaandijk, druk 2, 1909

Open BoekjeW. Mets Tz.
De zevenster
W. Hilarius Wzn., Almelo, druk 1, ca. 1905

Open BoekjeW. Mets Tz.
Duinbloesem
W.J. Mets, Den Burg, druk 1, ca. 1913

Open BoekjeW. Mets Tz.
Een plaatsvervangster
J. Bakker, Drieborg, druk 1, 1911

Open BoekjeW. Mets Tz.
Rijk getrouwd
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 5, 1919

Open BoekjeJ.F.D. Mossel
Stille uren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeJ.H.C. van der Nagel
De doos uit Amsterdam, en Sneeuwsterretje
Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeNans
Het gezin van den staker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeAnnie Nauta
Willem
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 1, 1928

Open BoekjeA. Noordtzij
Langs Nijl en Jordaan
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeK. Norel
De Eenhoorn
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1942

Open BoekjeK. Norel
Pioniers in Zuiderzeeland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeJan Oost
Kranige Hollanders
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1918

Open BoekjeR. Oostra
Met kerstmis op Duinzicht
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1938

Open BoekjeNeef Otto
De zonderlinge bloempot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, ca. 1885

Open BoekjeRiek Ouborg
Het nichtje van oom Piet
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1919

Open BoekjeRiek Ouborg
Loes Timmer
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeE. Palma
Vaders kind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeL. Penning
De geuzenkapitein
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 1, 1922

Open BoekjeL. Penning
De laatste worsteling
E.J. Bosch Jbzn, Baarn, druk 2, 1924

Open BoekjeL. Penning
De leeuw van Modderspruit
H.C. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1900

Open BoekjeL. Penning
De overwinnaar van Nooitgedacht
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 3, 1917

Open BoekjeL. Penning
De overwinnaar van Nooitgedacht
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 4, 1925

Open BoekjeL. Penning
De verkenner van Christiaan de Wet
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1902

Open BoekjeL. Penning
In het granaatvuur
Arnhemsche Drukkerij en Uitgeverszaak, Arnhem, druk 1, 1917

Open BoekjeL. Penning
Om Gelre's hertogskroon
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1917

Open BoekjeL. Penning
Onder de Oranjevlag
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1915

Open BoekjeL. Penning
Oudejaarsavond
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, ca. 1920

Open BoekjeL. Penning
Uit mijn leven
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1927

Open BoekjeWilly Petillon
Marianne's groote reis
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1928

Open BoekjeAnna Pierpont Siviter
Binnen de paleispoorten
Edecea, Hoorn, druk 1,

Open BoekjeJ.C. de Puy
Kinderharptonen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1881

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Bataksche sagen en legenden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1933

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
De blauwe bende
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Het stille front
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1936

Open BoekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Kinderland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1933

Open BoekjeRie
Jantje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921

Open BoekjeWilha. Riem Vis
De mooiste naam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1905

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Door een onzichtbare hand geleid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Edelman en bandiet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Tien maanden in een vrouwenkamp
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1902

Open BoekjeWilha. Riem Vis
Waartoe groote rampen soms dienen moeten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1909

Open BoekjeJ. Riemens-Reurslag
Onze jonge kinderen
Johannes Müller, Amsterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeP.A. de Rover
Jantina van de turfschuit
A. Voorhoeve v.h. J.M. Bredee, Rotterdam, druk 1, 1937

Open BoekjeP.A. de Rover
Op jacht naar boeven en Meerkoet
Edecea, Hoorn, druk 2, ca. 1940

Open BoekjeS.J.E.
Om een kroon
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1903

Open BoekjeW. Schippers
De boschwachter van den Oldenborn
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1926

Open BoekjeW. Schippers
De visscher van Nispenrode
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 3, 1955

Open BoekjeW. Schippers
Donar
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 2, ca. 1935

Open BoekjeH. Schouten
De jongens van den dominee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeJ. Schouten
De man van de boekenkist
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1926

Open BoekjeJ.C. van Slee
Een leerjaar der zondagsschool
D. Mijs, Tiel, druk 1, 1879

Open BoekjeAgatha Snellen
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeJ. Snoep Jr.
Arme Tinus
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1925

Open BoekjeJ. Snoep Jr.
Onze Koningin-Moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De geit van Japie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1914

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
De nieuwe strijkplank
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912

Open BoekjeP.A. Sparenburg Jr.
Een twaalfjarige bevelhebber
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1920

Open BoekjeD. Speckmann
De nieuwe Loohof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeJohanna Spyri
Bij den netelboer, en Cromelin en Capella
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, ca. 1890

Open BoekjeM. van der Staal
Bange dagen
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1916

Open BoekjeM. van der Staal
De groote liefde
Edecea, Hoorn, druk 1, 1934

Open BoekjeP.H.Th. Stevens
Wij gaan naar Bethlehem
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934

Open BoekjeD. van der Stoep
Jan Vermeer
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 7, 1955

Open BoekjeP. Stouthamer
De vriendschap van een koningskind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937

Open BoekjeHesba Stretton
De macht der liefde
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1930

Open BoekjeJ. Terpstra
Henk's wraak
Edecea, Hoorn, druk 1, 1938

Open BoekjeAgni van der Torre
De club van de kat
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,

Open BoekjeAgni van der Torre
De gevluchte vogels
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeAgni van der Torre
Vreugdekind
Bosch & Keuning N.V., Baarn, druk 1, 1933

Open BoekjeTruus
Greta's offer
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1922

Open BoekjeV.L.
Rosemarie, of de Italiaansche wees
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 2, 1891

Open BoekjeJ. van der Valk
Kribbe, kruis en kroon
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 3, 1920

Open BoekjeE.J. Veenendaal Jz.
Oude kennissen
G.G. Veenendaal, Amersfoort, druk 1, 1904

Open BoekjeH.M. van der Vegt
Ter elfder ure
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1883

Open BoekjeD. Veldhuizen
Het heilzoekend leven en zalig sterven van Maria Johanna Molendijk, opgesteld ten dienste der zondagscholen
Romijn & van der Hoff, Gorinchem, druk 1, 1933

Open BoekjeJan Veltman
De gouden ring
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922

Open BoekjeJan Veltman
Doetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeJan Veltman
Eefje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914

Open BoekjeJan Veltman
Schieringers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923

Open BoekjeBart van de Veluwe
Babbeltjes eerste schooljaar
Daamen, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeF.B. van Velzen
To Riemens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,

Open BoekjeF.B. van Velzen
Twee meisjes even oud, maar ...
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeP. Vergers
Enkhuizen in den geuzentijd
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1920

Open BoekjeJ. Verhagen Jr.
De vrijbrief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1887

Open BoekjeA. Verhorst
De onverwachte wandeling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1904

Open BoekjeWilly Verleur
Kleine Rudi
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924

Open BoekjeAb Visser
Paarden op transport
A. Roelofs van Goor, Meppel, druk 2, 1948

Open BoekjeA.C.C. de Vletter
Groote broer
L.J. Veen, Amsterdam, druk 3, 1928

Open BoekjeA.C.C. de Vletter
Zeven jongens en 'n ouwe schuit
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1927

Open BoekjeNel van der Vlis
Joosje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939

Open BoekjeA. Vollmar
Een ster in den kerstnacht
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeA. Vollmar
Eindelijk thuis
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901

Open BoekjeA. Vollmar
Op reis
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1911

Open BoekjeM. van Voorst van Beest
Bijbelsch Vertelboek voor de vijfjes, WB deel 4
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen, druk 1, 1926

Open BoekjeF.J. Voorthuis
In de schaduw van het kruis
Veritas, 's-Gravenhage, druk 1, 1932

Open BoekjeJ.W. de Vries
't Kwam van die egel
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeGijsbert de Vries
Masora, de geschiedenis van een Alfoersen jongen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1939

Open BoekjeO.F. Walton
Engeltje's kerstfeest
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1922

Open BoekjeA. Warnaar
Groeiende vriendschap
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1932

Open BoekjeNannie van Wehl
De familie van Clarenbeek en hun trouwe Antoon
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, 1919

Open BoekjeNannie van Wehl
Twee vriendjes
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1935

Open BoekjeNannie van Wehl
Wij zijn jong!
L.J. Veen, Amsterdam, druk 1, 1907

Open BoekjeWhilet
Uit een jongensleven
Höveker & Wormser, Amsterdam, druk 1, 1900

Open BoekjeH.A. Wijmans
Joosts kerstfeest
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1927

Open BoekjeHenriette Wijthoff
Stille uren
L.J. Veen, Amsterdam, druk 2, 1911

Open BoekjeC. Wilkeshuis
Het gezin aan de veenplas
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 1, 1936

Open BoekjeS. Williams
Een zware strijd
Edecea, Hoorn, druk 1,

Open BoekjeC.B. van Woerden jr.
Schotse geloofshelden en heldinnen
Romijn & van der Hoff, Gorinchem, druk 1, 1938

Open BoekjeSophie Woudts
Drie vriendinnen met kerstvacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938

Open BoekjeSophie Woudts
Levi, de afvallige
A. Voorhoeve, Rotterdam, druk 1, 1938

Open BoekjeSophie Woudts
Menschenlevens
Edecea, Hoorn, druk 1, 1935

Open BoekjeSophie Woudts
Nel thuis
Edecea, Hoorn, druk 1, 1936

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De trompetter van Papai
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1983

Open BoekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
In kort bestek
H. Verhoog, Nijkerk, druk 4, 1928

Open BoekjeA.C. de Zwart
Een oudejaarsavond in den dienst des Heeren
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1885

Open Boekje

Digitale versie boekjes op Achterderug

Martha's kerstfeest
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1870


Open het boekje
Geschiedenis van een Joodsch meisje, naar Andersen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1882


Open het boekje
Neerbosch winteravondboek
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 1, 1941


Open het boekje
De nalatenschap
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 2, ca. 1885


Open het boekje
Coulson, de tamboer
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,


Open het boekje
Bijbelsche geschiedenis in platen
Höveker, Amsterdam, druk 1, ca. 1890


Open het boekje
Zonneschijn in het huisgezin
Int. Zendingsgenootschap der ZDA, Zeist, druk 3, 1947


Open het boekje
Beelden uit de Bijbel
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 1, 1921


Open het boekje
Weezen-almanak voor het jaar 1895, jaargang 24
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1895


Open het boekje
Komt tot mij, of Marietjes bijbeltekst
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 3, 1914


Open het boekje
Wiebeltje en de sterrenregen
Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de uitgeverij C. Blommendaal N.V. te 's-Gravenhage, druk 1, 1947


Open het boekje
Het profetenkamertje
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1,


Open het boekje
De geheime kamer, of de kinderen van de ketter
De Banier, Utrecht, druk 2, 1971


Open het boekjeA.L.O.E.
Sophia Claymore, of Liefde en vertrouwen
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1895


Open het boekjeGeorge van Aalst
Het kerstjoodje
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1924


Open het boekjeC.S. Adama van Scheltema
Het Zondagschool-Eeuwfeest in 1880
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1880


Open het boekjeAdelpha
De koninklijke wet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeAdelpha
Met goedertierenheid getrokken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeAdelpha
Abraham, de vriend van God
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1894


Open het boekjeAgatha
De vrijwilliger
Stemberg, 's-Gravenhage, druk 2, 1883


Open het boekjeTheod. André Jr.
In vaders voetstappen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeAnthonia Margaretha
Vormen en manieren
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 2, 1922


Open het boekjeTijs van der Apoort
Abeltje
Gideon N.V., Emmen, druk 1, 1963


Open het boekjeR.W. van Asch
De verwisselde koffertjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeA. van Atten
De geuzentroep
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1940


Open het boekjeC. B.-v.L.
Moeder vertelt
Uitgevers-Maatschappij Unitas, Rotterdam, druk 1, 1924


Open het boekjeD.J. Baarslag Dzn.
Kerstboek
Nederlandsche Uitgeversmaatschappy N.V., Leiden, druk 2,


Open het boekjeFrouke Bakker
Rien
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeBert Bakker
Stille nacht heilige nacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1937


Open het boekjeW.P. Balkenende
Renata, Rimke en de hond
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986


Open het boekjeW.P. Balkenende
Jan en Joop proberen het met paarden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1973


Open het boekjeW.P. Balkenende
Twee kaarsjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1988


Open het boekjeJeanette van Beilen
En ... Marijke gaat óók uit
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1964


Open het boekjeG.S. van den Berg
De reis van Jaap en Janneman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjeG.S. van den Berg
Heiten Jan
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1935


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Kerstfeest in de stad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1967


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Dagboek van moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1967


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
De duiventoren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1983


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Geheim blijft geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1977


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Het rode lichtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1979


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
De jongens van de stuurman
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Steffie uit Tirol
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Als een droom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
De verloren schoen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeC.M. van den Berg-Akkerman
Saskia
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1980


Open het boekjeJ. van Bergen
De kracht des gebeds
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1912


Open het boekjeJ. van Bergen
De edelmoedige wees
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeJ. van Bergen
Grootvader en kleindochter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1919


Open het boekjeJ. van Bergen
De Bijbelcolporteur
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1928


Open het boekjeBetsy
Het waren maar twee centen
Capadose, Amsterdam, druk 2, 1902


Open het boekjeBetsy
Toosje en Wim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908


Open het boekjeBetsy
God vóór, wie tegen?
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1917


Open het boekjeBetsy
Het verdwaalde lammetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1908


Open het boekjeBetsy
De zoon van den visscher
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1927


Open het boekjeBetsy
Ook voor mij
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1924


Open het boekjeBetsy
Gabriël, de kleine evangelist
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeBetsy
De herder en het schaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1917


Open het boekjeBetsy
Het Oostersche nichtje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1922


Open het boekjeBetsy
Piet en Pietje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1921


Open het boekjeBetsy
Wat Grietje van de kiekentjes leerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1904


Open het boekjeBetsy
Het kind van den orgeldraaier
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1914


Open het boekjeBetsy
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeBetsy
Dora en Lize
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1918


Open het boekjeBetsy
Bijbelsch prentenboek
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeBetsy
God ziet mij
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1910


Open het boekjeBetsy
Beppie en Mientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeBetsy
Het ware leven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1902


Open het boekjeAd Bevers
Plicht gebood
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 1, 1933


Open het boekjeJ. Bik-Meima
Kinderen in brandend land
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1956


Open het boekjeA.W. Blaauw-Heering
Het licht dezer wereld
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2,


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Ouwe Toon en zijn vriendje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Marks uitkijkpost
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2,


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Mark en Annet in Ethiopië
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1977


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Onrust rond het winkeltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
De beer is zoek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1990


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Ollie en Mieke in Israël
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeCorry Blei-Strijbos
Riet is zo alleen ...
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1968


Open het boekjeBethanië Bloemendaal
Echte vrienden
Van Munster's Uitgevers Maatschappij, Amsterdam, druk 1, 1928


Open het boekjeA.J. Blonk-Quak
Cokkie, doe niet zo dom!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeT. Bokma
De postzegelverzameling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik naar het feest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1988


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik en de tent
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1977


Open het boekjeCoby Bos
Flip en Flap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1970


Open het boekjeCoby Bos
Mand en Rik, wat nu weer!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1989


Open het boekjeCoby Bos
Maud en Rik, Toy en Kik
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1976


Open het boekjeRiek ter Braake
Jannetje-dom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeJohanna Breevoort
Het verzet gebroken
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeJohanna Breevoort
Teruggeroepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeJohanna Breevoort
Het smidje en het bakkertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeJohanna Breevoort
Zus Kee en haar bijbel
P. Mobach, Breukelen, druk 1, 1919


Open het boekjeH.B. Breijer
De roode schoentjes
T.J. Kousbroek, Gouda, druk 1, 1896


Open het boekjeCatharina Bronsveld
Dat vergeef ik nooit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1927


Open het boekjeW. Broos
Het verbond der edelen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1957


Open het boekjeC. Brouwer
In de hut van den strooper
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913


Open het boekjeP. Brouwer
Dagen van duisternis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeCor Bruijn
Nils Eira en zijn kinderen, de vlucht naar Kautokeino
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeCor Bruijn
Twee kerstavond-vertellingen
Ploegsma, Amsterdam-C., druk 1, 1950


Open het boekjeJos A. Brusse
Twee domme herders
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1964


Open het boekjeMia Bruyn-Ouwehand
Marieke en de orgelman
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 1, 1960


Open het boekjeW.A. Bullema
Kario het gelukskind
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1955


Open het boekjeF. Bungener
Kerstmis of de vlucht der Hugenoten
Bredée, Rotterdam, druk 5, 1920


Open het boekjeBetsy Buunk
Bruine jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1949


Open het boekjeM.C. Capelle
Het geheim van moeder Amboe
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1969


Open het boekjeM.C. Capelle
Het avontuur van Arawa
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeNiena Caphas
Jozientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1948


Open het boekjeJ. Cnossen-Hoorntje
Jan en zijn vrienden
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1956


Open het boekjeConstant
Evert Brand of Aan den buitendijk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeCornelis
Uit het jongensleven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1919


Open het boekjeD.A. Cramer-Schaap
Op de pastorie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeJ. Daalder Dz.
Licht uit Duisternis
Electrische Drukkerij Egner, Helder, druk 1, 1917


Open het boekjeJohan Daisne
De vierde engel
Wereldbibliotheek NV, Amsterdam, druk 1, 1959


Open het boekjeJ. Dallinga
Egbert of de reis naar de Gouden Stad
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1912


Open het boekjeAri Dane
Jongens en meisjes van alle-dag
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925


Open het boekjeN.W. van Diemen de Jel
Om een boterkistje en een sportkar
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1948


Open het boekjeW.J.D. van Dijck
Prisca en Miriam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1899


Open het boekjeDina
Offers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1932


Open het boekjeJ.J. Doodkorte
Het katholiek beginsel in ons geschiedenisonderwijs
Drukkerij R.K. Jongenweeshuis, Tilburg, druk 1, 1925


Open het boekjeTineke Dooge-Verra
Een onvergetelijke reis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1991


Open het boekjeTineke Dooge-Verra
De bange winter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1977


Open het boekjeChristine Doorman
Riekeli
J. Waltman, Maassluis, druk 1, 1918


Open het boekjeChristine Doorman
De verborgen schat
J. Waltman, Maassluis, druk 1, 1915


Open het boekjeChristine Doorman
De lichtengel
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2, 1923


Open het boekjeC.J. van Doornik-Lengkeek
De domino-steen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1972


Open het boekjeD.J. Douwes
Jongens uit 't Zaantje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeA. Duyser
San-Yan en de zwarte tijger
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1948


Open het boekjee.a.
Kerstboek
Nederlandsche Uitgeversmaatschappy N.V., Leiden, druk 2,


Open het boekjee.a.
Stille nacht heilige nacht
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1937


Open het boekjee.a.
Kerstvertellingen
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1948


Open het boekjeEduard
Arnout Dirksz.
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1892


Open het boekjeB. Eerden
De medicijnman van Bandamo
de Societeit voor Afrikaanse Missien, Oosterbeek, druk 1, 1959


Open het boekjeC.A. Elink Schuurman
Abraham op klompen
van Gorcum & Comp. N.V., Assen, druk 1, 1955


Open het boekjeElisabeth
God heeft u lief
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeLinda Erics
De Barmelootjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1926


Open het boekjeGerda van Eysden
Bange dagen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeA.M. Feickens-de Haan
Het kerstfeest van armen Gerrit
N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio, Hillegom, druk 2, 1923


Open het boekjeFrieda van Felden
Anneke en de prinsesjes
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1946


Open het boekjeAmy le Feuvre
De vredestichster
De Erven Loosjes, Haarlem, druk 1, 1906


Open het boekjeFilippus
Willem van den Holm, of wat een beet van een hond kan uitwerken
G. Los, Leiden, druk 1, 1890


Open het boekjeRuth Flensburg
Dodo
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeA. van der Flier
De Pyreneën over!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1911


Open het boekjeFrancina
Suze Boorsma's strijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeFrancina
Het driespan slaagt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1940


Open het boekjeFrancina
Otto Doorenbos
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1933


Open het boekjeJ.J. Frinsel
Tussen maats en machines
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1957


Open het boekjePaul Gallico
Het kerstlied uit de bergen
W.B.-vereniging, Amsterdam/Antwerpen, druk 1, 1968


Open het boekjeKlaas van der Geest
Op weg naar de toekomst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1954


Open het boekjeE. Gerdes
De slang in het paradijs
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1913


Open het boekjeE. Gerdes
Nero uit den brand
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1884


Open het boekjeE. Gerdes
De bijbel op de borst
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1875


Open het boekjeE. Gerdes
Anna Vermuers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1913


Open het boekjeE. Gerdes
Onze drie koningen
Akkeringa, Amsterdam en Joh. L. v.d. Pauwert, Delfshaven, druk 1, 1873


Open het boekjeE. Gerdes
Ontvlucht
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1889


Open het boekjeE. Gerdes
De satijnen das of uit de diepte in de hoogte
J. van Hoeve jr., Gorinchem, druk 1, 1863


Open het boekjeM.B. Gijsbers-Westera
Toch nog feest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeM.B. Gijsbers-Westera
De gevangen rovers
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3,


Open het boekjeC. Gilhuis
Contact met de ouders
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1950


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
De tocht van Tamme
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Veilig in het donker
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1948


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Van Niekje, Riekje en de rozijnentaart
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, ca. 1956


Open het boekjeG. Gilhuis-Smitskamp
Zo'n driftkop
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1937


Open het boekjeJ. Goedhart
Het houten kistje
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 7, 1971


Open het boekjeA.C. ter Gouw
Indische jongens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeThijs van de Griendt
Het prentenboek van Jezus' leven
L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbos, druk 1, 1941


Open het boekjeA. Grimme
De slag om de Noord
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeA. Grimme
Storm over Bronckhorst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1965


Open het boekjeJ.W. Grisnigt
Die Els toch...
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 4, 1972


Open het boekjeJ.W. Grisnigt
Moeders grote dochter
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1953


Open het boekjeJan van Groningen
Jaap uit de dode gang
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeF.W. Grosheide
De Gereformeerde Zondagsschool in de tegenwoordige tijd
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeF.W. Grosheide
Verslag van de rede door prof. dr. F.W. Grosheide over streekvergageringen gehouden op de 68ste jaarvergadering
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1942


Open het boekjeJ. de Haan
Het kolenschip van Venlo
Jan Haan N.V., Groningen, druk 3, 1960


Open het boekjeP. van Hall
De zoon van den kustwachter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeA. van Hartingsveldt
Drie jongens krijgen een goede vriend
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1947


Open het boekjeF.J.F. Hasselt
Van slaaf tot evangelist
Zendingsbureau, Oegstgeest, druk 1, 1913


Open het boekjeJac. Hazevoet
Het krantenmeisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeJac. Hazevoet
Dora's deel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeG. van Heerde
De gebroken ketting
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeG. van Heerde
Het geheim van de oude watermolen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1956


Open het boekjeHeleen
Domkopje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1938


Open het boekjeHeleen
Ruth van Laar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeHeleen
Wilde Wietske
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1936


Open het boekjeH. Henszen Veenland
Onder zeerovers
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 6, 1956


Open het boekjeH. Henszen Veenland
Braziliaanse expeditie
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1965


Open het boekjeH. Henszen Veenland
De veermansjongen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1950


Open het boekjeJ. Henzel
Door duisternis tot het licht
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1915


Open het boekjeHerman
Onder goed geleide
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1915


Open het boekjeHermanna
Het Jodinnetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeA.D. Hildebrand
Joessoef, het knechtje van de sultan
H. Meulenhoff, Amsterdam, druk 1, 1950


Open het boekjeM. van der Hilst
Roselientje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 6, 1953


Open het boekjeC.J. Hoekendijk
De Soedaneesche hemelling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1922


Open het boekjeNel den Hollander
Een onvergetelijke namiddag
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1951


Open het boekjeJ.C. Homoet
Een jongen die overwint
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1932


Open het boekjeAletta Hoog
Geen goud, maar God
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1920


Open het boekjeAletta Hoog
Pop vertelt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1934


Open het boekjeAletta Hoog
Wat Bep en Leni deden
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1923


Open het boekjeAletta Hoog
Bijbelsche verhalen voor kinderen, deel 5
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1913


Open het boekjeAletta Hoog
Schooljongen
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1919


Open het boekjeAletta Hoog
Kerstroos en Deuvekater
H. ten Brink, Arnhem, druk 1, 1925


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Overwonnen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1919


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Te rechtertijd gegrepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1896


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Blinde Joseph
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1921


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Uit grootvaders jeugd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1925


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
De viervoetige ruiter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1922


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
God zoekt het weggedrevene
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeA.J. Hoogenbirk
Gevonden en verloren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeH. Hoogeveen
Zijn wens
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1938


Open het boekjeH. Hoogeveen
Evert, de jonge schilder
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1957


Open het boekjeG.C. Hoogewerff
De priester van Pele
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1890


Open het boekjeHenri Hooglandt
Mondjegauw
H. ten Brink, Arnhem, druk 2, 1923


Open het boekjeRiek Houtman
Bram en het sleuteltje
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1950


Open het boekjeJ.H. Huisman-Schippers
Toen Go bij oom en tante was
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1959


Open het boekjeJ.H. Huisman-Schippers
Beproefde vriendschap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1931


Open het boekjeLeni van Huizen
Dat booze hartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeA. van Hulshorst
Een storm op zee
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1894


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De wondere plant
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1918


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Gedroogde appeltjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1994


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De gescheurde Bijbel
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1930


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Rozemarijntje en de zwarte jongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1964


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Gerdientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1949


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Wout de scheepsjongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1954


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Anneke en de sik
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 14, 1976


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Herinneringen van een schoolmeester
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1942


Open het boekjeW.G. van de Hulst
De wilde jagers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 14, 1976


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Het zwarte poesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1960


Open het boekjeW.G. van de Hulst
Oom Jannus met de pet
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1947


Open het boekjeW.G. van de Hulst jr.
Het geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 7, 1969


Open het boekjeH. Hulstra
Piet van der Wal
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, 1925


Open het boekjeJoh. van Hulzen
Kees
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1935


Open het boekjeJoh. van Hulzen
Kerstvertellingen
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1948


Open het boekjeA.L. van Hulzen
De hulsttakjes
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1953


Open het boekjeGesina Ingwersen
Truitje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1925


Open het boekjeBerend Jager
Avontuur op Schouwen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1968


Open het boekjeBerend Jager
Eddo, het hermelijntje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeL. Janse
Er komen vreemde logeergasten
van den Berg, Zwijndrecht, druk 1, 1979


Open het boekjeL. Janse
Heer Adriaan van Lodijke
De Banier, Utrecht, druk 1, 1954


Open het boekjeJeanne Marie
Kerstfeest in januari
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1941


Open het boekjeJeanne Marie
In de sneeuw
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeJeanne Marie
Kees Kroon
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeJeanne Marie
Het spel ging niet door ...
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeJeanne Marie
Wat Steef vergat
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeJeanne Marie
De laatste wagen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeJohanna
Een God, die wonderen doet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1912


Open het boekjeJohanna
Ida's geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926


Open het boekjeJohanna
Het licht der wereld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeJohanna
De nieuwe blokkendoos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1905


Open het boekjeJohanna
Het kerstgeschenk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1900


Open het boekjeJohanna
Sneeuwvlok en Bruinoogje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1929


Open het boekjeJohanna
Louise's eerste paaschfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1884


Open het boekjeJohanna
Twee moeders of in zijne handen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeJohanna
Hartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1903


Open het boekjeHarm de Jong
Het kerstfeest van een arm jongentje
Koster, Sneek, druk 1, 1945


Open het boekjeE.S. de Jong
Romke
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1950


Open het boekjeH. de Jonge
Hoe Ebenezer Scrooge Kerstmis leerde vieren
Drukkerij Laverman N.V., Drachten, druk 1, 1946


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Het geheim van de woonark
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Overschot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Nieuwe vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1967


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Een veelbewogen zomer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1960


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Zo'n dom klein meisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2,


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Ike's geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Van een geel ballonnetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Het meisje uit het bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Greetje-Margriet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 9, 1989


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Dromelot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Amieke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
De grote verrassing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
Spoorjongens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeC.Th. Jongejan-de Groot
De groene kamer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Gloria in Excelsis Deo, samengesteld door
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1954


Open het boekjeJo Kalmijn-Spierenburg
Kerstvertellingen
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1948


Open het boekjeF.C. Kamma
Badesiw, de schrik der wouden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeM. Kapitein
Drie witte wachters
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1959


Open het boekjeH. Karssen
Het paaschfeest van Roosje Breetveld
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1878


Open het boekjeIda Keller
De tweede moeder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1928


Open het boekjeIda Keller
Ismaël's eerste zendingsreis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1913


Open het boekjeIda Keller
Tot vrijheid geroepen of uit het Jodendom tot den Christus
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeIda Keller
Het verloren schaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921


Open het boekjeIda Keller
Niet met handen gemaakt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeIda Keller
Dick de bedeljongen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1924


Open het boekjeIda Keller
Uit verlies winst
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1931


Open het boekjeIda Keller
Bianca
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1917


Open het boekjeIda Keller
Tweeërlei levensvreugd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1930


Open het boekjeIda Keller
Levi Jacobson of van God geroepen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909


Open het boekjeIda Keller
Door lijden geheiligd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1913


Open het boekjeW.H. Kieviet
De gewelven van Arendsberg
Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch, druk 2, 1919


Open het boekjeDolf Kloek
Marja en het bruine kind
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeDolf Kloek
Die vreemde grote stad
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1959


Open het boekjeP.J. Kloppers
Eene verrassing
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1887


Open het boekjeP.J. Kloppers
Op den Olijfberg en te Jerusalem, of de geschiedenis van het Hemelvaarts- en Pinksterfeest aan onze kinderen verteld
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1877


Open het boekjeP.J. Kloppers
In den strik
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1898


Open het boekjeP.J. Kloppers
Gekocht met zijn bloed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1921


Open het boekjeP.J. Kloppers
Het garen- en band- meisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1887


Open het boekjeP.J. Kloppers
Arthur of jongens onder elkaar
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1876


Open het boekjeS.G. Kloppers
Het huis op den heuvel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1921


Open het boekjeWim Kolle
Henks geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1923


Open het boekjeJ.C. de Koning
Door donkere dagen
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1929


Open het boekjeJ.C. de Koning
Franks verzoeking
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1939


Open het boekjeT. van der Kooy Dz.
Bijbel en zondagsschoolkind
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1941


Open het boekjeK.J. Kraan
Van de zondagsschool naar het gezin
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1961


Open het boekjeGera Kraan-van den Burg
Moeders naamgenoot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1935


Open het boekjeGera Kraan-van den Burg
De kist op zolder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1932


Open het boekjeJannie Krijger-Wisse
Pietertje is toch groot
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1964


Open het boekjeJoke van Kuipers
De kinderen van het Binnenhof
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjeMaria Laarman
Het gebroken vaasje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1914


Open het boekjeMaria Laarman
Grietjes bloemen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1911


Open het boekjeMaria Laarman
Onder het dakvenster
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Van een rood ei en een Noorse pop
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1979


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Marientje mag ook mee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Marientje in Amerika
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1971


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
De schatkamer in de boom
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1968


Open het boekjeA.G. Lameris-Bolt
Marientje aan het grote meer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1973


Open het boekjeSipke van der Land
Ik heb een mes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Marlieske verdient heitjes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Chrisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1964


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
De reis naar de Rijn van Rias en Roel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Als je ogen open gaan
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1967


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Mientje van Plotske
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Map doet ook mee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeMax de Lange-Praamsma
Peter in Zuid-Limburg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeJ. de Liefde
De trouwe gezant en de koopvrouw
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 1, 1892


Open het boekjeJ.L.F. de Liefde
Hoe Mietje-Pim kerstfeest vierde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926


Open het boekjeJ.H. van Linschoten
't Gouden ankerhorloge, of de onschuld aan 't licht gebracht
H.A. Berends, Harderwijk, druk 1, 1882


Open het boekjeG. van Loo-Bos
Joep maakt een kerstwandeling
Edecea, Hoorn, druk 1, 1940


Open het boekjeT.M. Looman
Wat Maria door haar praten veroorzaakte
Höveker, Amsterdam, druk 1, 1899


Open het boekjeS.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Op Vredebest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1918


Open het boekjeLouise
Verloren en gevonden
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1925


Open het boekjeP. Louwerse
Moedersdag
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 3, 1917


Open het boekjeP. Louwerse
Roodmanteltje
H.J.W. Becht, Amsterdam, druk 4, 1925


Open het boekjeP. Louwerse
Uit het jonge leven
Gebr. Kluitman, Alkmaar, druk 5, 1926


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
Die ene vogel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
De rode bal
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
Avonturen aan de Achterweg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeJeannette van Luipen-Bronwasser
De vakantieboot
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1978


Open het boekjeJ.C. Luitingh
God verlaat zijn kinderen niet
A. Berends, 's-Gravenhage, druk 2, 1893


Open het boekjeA. Luyken-Kloppert
Kreupele Hans
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeJ.P. van der Maas jr.
De kleine Adolf op het Kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1906


Open het boekjeJ.H. Maclehose
De gouden schakel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeXavier Maistre
De melaatsche van Aosta
C. Blommendaal, 's-Gravenhage, druk 2, 1888


Open het boekjeG.H. van Maren
Spanning op de Salamander
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1956


Open het boekjeMarie
Tijmen de visschersknaap
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeMarie
Elsje van Heidelust
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1926


Open het boekjeMarijo
Waar wolven wonen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1939


Open het boekjeM. Marijs-Visser
Oliebollen in het voorjaar
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1961


Open het boekjeA.C. van der Mast
Van een leelijk ding in een mooie kamer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1924


Open het boekjeA.C. van der Mast
Ella en Erna
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjePiet Meinema
Hans en Victor, de tweeling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjePiet Meinema
Frans gaat naar school
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1981


Open het boekjePiet Meinema
Schoolreisje naar Vlieland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1986


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Eenlingetje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
De verrassing
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1932


Open het boekjeD. Menkens-van der Spiegel
Van Jaap en Joop en Janneke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeH. te Merwe
Afgewende ondergang
De Banier, Utrecht, druk 1, 1965


Open het boekjeH. te Merwe
Zwervers
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1937


Open het boekjeH. te Merwe
Een droeve en een blijde avond
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1937


Open het boekjeH. te Merwe
Met verboden waar
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1953


Open het boekjeH. te Merwe
De strijders van Smyrna
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1952


Open het boekjeH. te Merwe
Leiden belegerd en behouden
De Banier, Utrecht, druk 1, 1974


Open het boekjeH. te Merwe
Met de Eendracht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1929


Open het boekjeMiss Beatrix
De hoop beschaamd niet
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 1, ca. 1890


Open het boekjeP. de Mol Moncourt
De gevonden kruik
P.J. Milborn, Nijmegen, druk 1, 1877


Open het boekjeA.M. de Moor-Ringnalda
Beatrix en de drie vrienden
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeN.A.N.
Een erfzegen
Evangelische Vereeniging, Zutphen, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeGustav Nieritz
De slimme koeherder van Ogersheim
G.B. van Goor Zonen, Gouda, druk 1, 1875


Open het boekjeAnnie van Noort
Sidja, een meisje van Java
Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, druk 1, 1959


Open het boekjeAnnie van Noort
De woudloper van Sumatra
Raad voor de Zending van de Nederlands Hervormde Kerk, druk 8, 1962


Open het boekjeK. Norel
Engelandvaarders
A. Roelofs van Goor, Amersfoort, druk 25, 1968


Open het boekjeK. Norel
De kruisvlag geplant
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeK. Norel
Met de rug tegen de muur
Deltos Elsevier, Amsterdam, druk 7, 1969


Open het boekjeK. Norel
Hans en Grietje op de Rijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeK. Norel
De carriere van Nanne Vijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1940


Open het boekjeK. Norel
Anneke en rooie Kees
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1979


Open het boekjeK. Norel
Wietse wou wat anders
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjeK. Norel
S.O.S.-omnibus
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, druk 1, 1969


Open het boekjeK. Norel
Stille nacht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeK. Norel
Pieter onder de piraten
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeK. Norel
De grote skitocht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeK. Norel
De monnik van Wittenberg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1977


Open het boekjeK. Norel
Strijders
A. Roelofs van Goor, Meppel, druk 1, 1946


Open het boekjeK. Norel
O16
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeK. Norel
Scheepsmaat Woeltje
A. Roelofs van Goor, Meppel, druk 2, 1949


Open het boekjeA. Norel-Straatsma
De Noordstar
Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam, druk 1, 1935


Open het boekjeM. van Nuis-Zuidema
De waterval
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1958


Open het boekjeM. Odu
Wat moeder voor haar jongen achterliet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1906


Open het boekjeJan H. Oosterloo
Sander
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeChristien Ottens
De gestolen fiets
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeLeny Palm-Boelens
De beste van de klas
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3,


Open het boekjeE. Palma
Wim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1913


Open het boekjeE. Palma
Mineke's vierkante stuiver
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeE. Palma
Het Vosseland
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1932


Open het boekjeL. Penning
De schipbreuk
Neerlandia, Apeldoorn, druk 1, 1908


Open het boekjeJacques Porchat
De vluchteling
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1902


Open het boekjeJan Post
Sannetje
A.W. Bruna, Utrecht, druk 1, 1946


Open het boekjeQuirina
Wilde Walter
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1908


Open het boekjeQuirina
Perzikjes gebed en hoe het verhoord werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1934


Open het boekjeReinoud
Onvoorzichtigheid gestraft
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1916


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Ineke's grote geheim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Kerstfeest midden in de zomer
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Het oude posthuis
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1953


Open het boekjeM.A.M. Renes-Boldingh
Alles om Runnie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Gered door een speld
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1906


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Pret in 't zicht
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1909


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Hooger op
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1915


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Hoe kleine Ben bidden leerde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1908


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Door vele tegenspoeden tot groote vreugde
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1898


Open het boekjeWilha. Riem Vis
Door de menschen verstooten, maar door God aangenomen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1895


Open het boekjeLenie van Riessen
Martientje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1988


Open het boekjeLenie van Riessen
Als Samantha je vriendin is
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1990


Open het boekjeP.J. Risseeuw
Jongens van stavast
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1934


Open het boekjeJan Roelfs
Het eerste kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeJ. Roelink Jr.
Gevaarlijke geheimen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeJ. Roelink Jr.
Het geheim van de grijze reismantel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1952


Open het boekjeJ. Roelink Jr.
Vlissinger Michiel
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1957


Open het boekjeT. van der Roest-Kleinmeijer
En toch wacht het geluk
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeA. Romijn
Strijd om Onne
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1946


Open het boekjeRie van Rossum
De eerste kerstboom in ons land
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeP.A. de Rover
Bieke's levenslied
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1975


Open het boekjeRenny van Royen
Hans en zijn poesje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeM. Rudiger
Alzoo lief heeft God de wereld gehad
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeAnnie Sanders
Ina van de dokter
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1952


Open het boekjeSarina
Toen Nan beter werd
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, ca. 1949


Open het boekjeBastiaan Schaap
Het verdriet van Annemieke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1950


Open het boekjeJ.P. Schaberg
Beknopte levenschets van Dr. Martijn Luther
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1883


Open het boekjeBettien Scherft
De zomervakantie van Klaas en Wim
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1972


Open het boekjeJohanna Schilling
Niet bang zijn, Jolien!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1984


Open het boekjeW. Schippers
Frans Wikkers
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1942


Open het boekjeW. Schippers
De sluiker
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1931


Open het boekjeW. Schippers
Wuildershoeve
J.J. Groen, Leiden, druk 4,


Open het boekjeW. Schippers
De zoon van schipper Holting
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1931


Open het boekjeW. Schippers
De vleermuis
J.J. Groen, Leiden, druk 3, 1961


Open het boekjeW. Schippers
Bouke Bijlertsma
J.J. Groen, Leiden, druk 3, 1985


Open het boekjeC. Schmid
Paul Arnold
A.W. Sijthoff, Leiden, druk 1, 1874


Open het boekjeJ. Scholten
De zondagsschool-onderwijzer en het gebed
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1941


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Niet langer alleen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1969


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Kees en Kareltje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1953


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Van Fieneke en Marjolijn
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1956


Open het boekjeJ.L. Schoolland
Samen naar opa Beun
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 2, 1960


Open het boekjeC.F. Schöttelndreiër
Het gezegend Kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 9, 1922


Open het boekjeJ. Schoute
De ster van ouwe Sjoerd
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 1, 1951


Open het boekjeH. Schouten
Van verdrukking naar de vrijheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1949


Open het boekjeN.M. Schouten
Mineke durft wel!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1952


Open het boekjeErnst Schrill
Het kerstfeest van den schaapherder
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1901


Open het boekjeG.H. von Schubert
Bij God is geen ding onmogelijk
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1904


Open het boekjeF.W.S. Schwarz
Het gebed van een kind
C. van Bentum, Utrecht, druk 1, 1879


Open het boekjeJenny Slegers-Kwakkel
De vogeltjes vliegen uit
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1963


Open het boekjeJenny Slegers-Kwakkel
Joke redt het wel!
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1961


Open het boekjeAns van der Sluijs
Het geheim van de schutting
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1945


Open het boekjeAns van der Sluijs
Mieke's eerste kerstfeest
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeRie Smaal-Meeldijk
Zilvervosje
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 5, 1959


Open het boekjeJ. Smelik
Bruno Schinckel
Jan Haan N.V., Groningen, druk 1, 1950


Open het boekjeF. Speerdal
Hein Smit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeD. van der Spiegel
Die slimme, slimme Does
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1928


Open het boekjeJohanna Spyri
In veilige hoede
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeJohanna Spyri
De kleine houtsnijder
Nederl. Drukkers- en Uitgeversmaatschappy C. Misset, Doetinchem, druk 1, ca. 1900


Open het boekjeM. van der Staal
Een schaap in 's levens woestenij
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1921


Open het boekjeM. van der Staal
Tot arbeid geroepen
Kirchner, Amsterdam, druk 1, 1912


Open het boekjeJohs. Staal
De Fransche koopmanszoon
W.M. den Hertog, Utrecht, druk 2, 1953


Open het boekjeLenie Stafleu-Kruikemeier
Peter, de parkiet
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1966


Open het boekjeLenie Stafleu-Kruikemeier
Vleugels te koop
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1964


Open het boekjeH.J. Staverman
Hoe een arme weesjongen burgemeester werd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1906


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje maakt een schoolreisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje gaat naar zee
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1958


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Barendje en het Hongaartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1959


Open het boekjeCo van der Steen-Pijpers
Hanneke
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1960


Open het boekjeP. Stouthamer
Ollie-Dollie en de speeldoos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1969


Open het boekjeP. Stouthamer
Pierke's vergissing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1951


Open het boekjeP. Stouthamer
De molens bij de plassen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1955


Open het boekjeHesba Stretton
God zorgt voor de zijnen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1921


Open het boekjeHesba Stretton
Jessica's eerste gebed
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 21, 1934


Open het boekjeG. Troost
De jongens van Meerwijk
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1948


Open het boekjePleun R. Troost
De molen van Moerland
De Banier, Utrecht, druk 1, 1974


Open het boekjeA.A. v.d. V.
Kerslicht
J. Waltman, Maassluis, druk 1, 1913


Open het boekjeC. van der Vecht
De prijs van Cor van Oven
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1914


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Gods voorzienigheid
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1923


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
De noodlottige pijl
A.J.H. Florke, Hilversum, druk 1, 1897


Open het boekjeE.J. Veenendaal Jz.
Het geschenk des keizers
Het Evangelisch Verbond, Amsterdam, druk 1, 1878


Open het boekjeA. van Velthoven
De Zondags-evangelien in beeld
Jacob Dijkstra, Groningen, druk 1, 1933


Open het boekjeJan Veltman
De oude tuinman en zijn buurkinderen
Bredée, Rotterdam, druk 2,


Open het boekjeGo Verburg
Groeten uit Zuid-Afrika
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeGo Verburg
Vergeef ons
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1953


Open het boekjeGo Verburg
Scherven-Mie
Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen, druk 1, 1954


Open het boekjeGo Verburg
Ibubesi het kaffertje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeM. Veren
Eva's zending
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1939


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
God wil het!
Flakkeesche Boekhandel, Middelharnis, druk 1, ca. 1890


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
Hendrik Voes
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1902


Open het boekjeJ. Verhagen Jr.
Hervormer en krijgsman
J. Vlieger, Amsterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeA. Verhorst
Samuel's erfenis
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1888


Open het boekjeA. Verhorst
De Zeeuwsche vrijheidsheld, of het leven van Marnix van St. Aldegonde
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1889


Open het boekjeA. Verhorst
Aan de beek
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1889


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Ver van elkander
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1978


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Toen Jop van school kwam
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1950


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Guus van Gouwe Gerrit
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1962


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Een neger in het dorp!
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1955


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Nienke van de koster
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1948


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Pip
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1950


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Langs het donkere bos
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 6, 1969


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
De man met de ene arm
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1958


Open het boekjeNel Verschoor-van der Vlis
Langs de weg
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeG. Versloot
Mieke's zingende muis
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1938


Open het boekjeViator
Anna en Johanna
Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeElja Vlas
Avontuur in de storm
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4,


Open het boekjeA. van Vliet-Ligthart Schenk
Van een klein oud huisje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1947


Open het boekjeAnnie Vreeland
Geluksland
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 1, 1954


Open het boekjeAnne de Vries
Overal veilig
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1955


Open het boekjeAnne de Vries
De stroper
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 8, 1958


Open het boekjeAnne de Vries
Dagoe de kleine bosneger
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 10, 1978


Open het boekjeAnne de Vries
Wij leven maar eens
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 5, 1984


Open het boekjeAnne de Vries
De grote veenbrand
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1948


Open het boekjeAnne de Vries
Bertus en Bruno
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1936


Open het boekjeAnne de Vries
Als Jezus wederkomt
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1950


Open het boekjeAnne de Vries
Ratje
J.N. Voorhoeve, 's-Gravenhage, druk 11, 1952


Open het boekjeAnne de Vries
Scheepje onder Jezus' hoede
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1941


Open het boekjeAnne de Vries
Verhalen uit het land van Bartje
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeAnne de Vries
Panokko en de witte mensen
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 4, 1980


Open het boekjeIna de Vries-van der Lichte
Jitske het meisje uit Canada
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeO.F. Walton
De klok van baas Willems
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1910


Open het boekjeO.F. Walton
Christoffel, de dienaar des Heeren
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1912


Open het boekjeO.F. Walton
Audrey of kinderen des lichts
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1905


Open het boekjeJoop van de Weg
Jan en Rietje vinden wat
Jan Haan N.V., Groningen, druk 2, 1951


Open het boekjeU.F. van der Weij
Het verscheurde tekstkaartje
Bredée, Rotterdam, druk 2, 1925


Open het boekjeIna van der Werff
Een zomervacantie
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Martha krijgt nieuwe kennissen
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 4, 1939


Open het boekjeJ.M. Westerbrink-Wirtz
Marjootje wordt Marjo
J.H. Kok N.V., Kampen, druk 1, 1941


Open het boekjeB. van Westering-van der Plaats
De verrassing
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1962


Open het boekjeH. Westerink
De goudvissenkom
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1937


Open het boekjeP. van Wijk
Christiaan Toelis
Höveker, Amsterdam, druk 1,


Open het boekjeWim Wijnands
Met Alva's bril naar de T.V.
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjePhé Wijnbeek
De bengels
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1936


Open het boekjeWildeboer-Luitingh
Jongensstrijd
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 3, 1927


Open het boekjeWilhelmina
De werkster en haar kind
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1901


Open het boekjeWilhelmina
Kitty
D. Mijs, Tiel, druk 1, ca. 1910


Open het boekjeW. van Wilkerdon
Eén leugen maar
Bredée, Rotterdam, druk 1, 1905


Open het boekjeDieuwke Winsemius
Nienke, wat doe je voor een ander?
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1965


Open het boekjeWieland Wouters
De Uilenhoeve
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, 1967


Open het boekjeCharlotte M. Yonge
De kleine hertog of Richard zonder vrees
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1917


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Om het verradersloon
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1960


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De marskramer, 'n Vlaamse jongen uit de hervormingstijd
J.P. van den Tol Jz., Dordrecht, druk 1, 1958


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
Willem Tell
G.B. van Goor Zonen, 's-Gravenhage, druk 5, 1962


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De Franse spion
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 2, 1974


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De galeislaaf van St. Andreas
W.D. Meinema N.V., Delft, druk 3, ca. 1955


Open het boekjeP. de Zeeuw J.Gzn.
De gondelier van Venetië
De Banier, Utrecht, druk 4, 1988


Open het boekjeZetta
Joop's grote vriend
G.F. Callenbach, Nijkerk, druk 1, 1946


Open het boekjeW. Ziethe
Verschalkt
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1887,


Open het boekjeW. Ziethe
Een slapelooze nacht
J.H. van Peursem, Utrecht, druk 1, 1872


Open het boekjeA.C. de Zwart
Vurige kolen in het ijskoude water
Bredée, Rotterdam, druk 3, 1908


Open het boekje