Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN Libellen-serie, Uitg. Bosch & Keuning, Baarn.
Wij ontvingen wederom drie nieuwe deeltjes van de bekende Libellen-serie, die binnen korten tijd zich een erkende plaats op de Nederlandsche boekenmarkt heeft verworven. Het zijn frissche, fleurige boekjes, over het algemeen aardig geïllustreerd. Een goed voorbeeld is weer het deeltje „Sportief kampeeren". van den padvindersleider Ton Koot, dat uiterst waardevolle wenken bevat voor ieder, die met een tent het land wil doortrekken. Het is met kennis van zaken geschreven en door den schrijver met pittige teekeningetjes verlucht. De bekende folklorist D.J. van der Ven heeft een aardig deeltje geschreven „Het vendelzwaaien herleeft!" Hij geeft daarin een historische schets van dit oude, fraaie gebruik; vele interessante reproducties zijn in den tekst opgenomen. De a.s. Olympische Spelen in Berlijn waren de aanleiding tot het boekje van C. Mortimer „Olympisch Spel", waarin de herleving der oude Grieksche spelen wordt geschetst en een duidelijk inzicht wordt gegeven in het wezen van de Olympische gedachte.
De Gooi- en Eemlander, 07-05-1936

Open link naar krant op Delpher
Olympisch Spel. Wat brengt de XIe Olympiade?, door C. Mortimer. Libellen-serie no. 160, uitgave Bosch en Keuning, Baarn.
Nu in dit jaar te Berlijn de Olympische Spelen staan gehouden te worden, is er belangstelling voor deze historisch gewijde spelen, waaraan de beste krachten uit heel de wereld deelnemen. De heer Mortimer vertelt in deze Libel op onderhoudende wijze van de historie der Olympiaden, en speciaal van de hoogtepunten der Amsterdamsche Olympiade 1928. Hij eindigt met een blik vooruit op de komende Berlijnsche spelen, die van 1 tot 16 Augustus in het machtige en nieuwe stadion zullen worden gehouden.
Leeuwarder Nieuwsblad, 09-05-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster