Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Een nieuw boek van Lestie D. Weatherhead. AMSTERDAM. 28 Mei. — Bij Bosch & Keunlng te Baarn zal binnenkort verschijnen: Leslie D. Weatherhead. Discipelschap, vertaald door Johanna E. Kuiper. De Engelsche uitgave heeft reeds velen ook hier in aanraking gebracht met dit keurige boek, vrucht van de Oxfnrd-beweging. De Nederlandsche uitgave zal het voor allen toegankelijk maken. Inhoud: 1. Zelfovergave. 2. Gemeenschap. 3. Stille uren. 4. Kameraadschap 5. Leiding. 6. De wil Gods. 7. Herstel van onrecht. 8. Getuigenis. 9. De smart Gods. Het boek verschijnt als deeltje van de Libellen-serie. De Telegraaf, 28-05-1934

Open link naar krant op Delpher
Discipelschap. In de „Libellen-serie" van Bosch en Keuning te Baarn is in een vertaling door Joh. E. Kuiper een bundel godsdienstige overdenkingen verschenen onder den titel „Discipelschap. De schrijfster is de Engelsche Leslie D. Weatherhead. Tot den inhoud behooren „Zelfovergave", „Gemeenschap", „Stille uren", „Kameraadschap" en andere opstellen. Algemeen Handelsblad, 15-08-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster