Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Ds. Buskes heeft zich door zijn verschillende geschriften voldoende bekendheid verworven, om te doen weten wat men aan hem heeft. Hij heeft zeker een woord voor de menschen van onzen tijd. Ook voor de jonge menschen, die met vele en velerlei vragen rondloopen. Die vragen worden hier natuurlijk niet alle beantwoord. Maar ik maak mij toch sterk, dat menig ernstig jong mensch - de onernstige lezen het van zelf niet! - door dit boekje geboeid en gesticht zal worden. Men neme er de proef mede.Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 26, 1937.

Sluit venster