Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Het lezen van dit geschrift is een groot genot, in 't bijzonder voor allen die de doorn in het vleesch kennen. Lichamelijk lijden behoeft niet tot hypochondrie te voeren, wanneer het maar gezien wordt in het licht van Gods persoonlijk bemoeien. Paulus wist het lijden te waardeeren als prikkel om in eigen oog klein te blijven. Zoo ook de Japanner Kagawa. Het leven uit genade, is leven uit de kracht en gemeenschap Gods. Lijden naar het lichaam, geestelijk gewaardeerd, brengt dichter bij het kruis. Kagawa ging niettegenstaande zijn blindheid achter Christus aan in blijmoedigheid. Ook zijn leven is daardoor een vlam, die licht geeft aan velen. Zijn glimlach verraadt de innerlijke gesteldheid en ervaring. Ik hoop dat vele tobbers door dit boekje verkwikt mogen worden.Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 27, 1938.

Sluit venster