Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Een uitnemend geschrift op frissche wijze, klaar en duidelijk geschreven. Heel juist merkt de schrijver op, dat Constantijn de kerk uit het duister der catacomben haalde. Gaan wij nu weer naar de catacomben terug? In zekeren zin ware het te wenschen. De invloed van de kerk is niet groot meer en misschien is het ietwat gewaagde woord van den schrijver juist: De kerken in het oosten bouwen aan hun toekomst, maar ook aan onze toekomst. Zij wijzen ons terug naar het Evangelie: Zou het waar zijn?Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 26, 1937

Sluit venster