Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


De Libel-serie van Bosch en Keuning te Baarn.

Deze serie geeft in snel tempo een aantal belangrijke boekjes uit, die aantrekkelijk zijn door vorm en inhoud. Wij kunnen ze niet alle afzonderlijk aankondigen, maar gaarne schrijf ik eenige titels over van de sinds de laatste maanden verschenen deeltjes:

Belijdenis. Een sonnettenkrans van zon en zee en ziel door KAREL J. VAN DORP.
Gods kans, door H. DE GREEVE, Pr.
Verloving door Dr. G. BRILLENBURG-WURTH.
Karel Barth's aanval op deze wereld, door Ds. R. DIJKSTRA.
Wisselingen in het wereldverkeer, door Dr. H. COLIJN.
Teksten en termen.Misbruikte Bijbelwoorden verklaard door Ds. A.P. HEINER.
Geloof, hoop en liefde, deze drie, door Ds. J.C. HELDERS.
Uit het dagboek en de brieven van Willem de Clereq. Bloemlezing samengesteld en ingeleid door J.F. VAN HASELEN.
Leven met Christus, door Ds. H.A. WIERSINGA.
Voor onze zieken door Dr. J.H. GUNNING JHzn.
Aan het einde der reis, door idem.
Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 26, 1937.

Sluit venster