Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Libellen-serie 254, 264. Bosch en Keuning, Baarn 1937. Gedachten van Mevr. Bosboom-Toussaint, met inleiding uit de nagelaten papieren van wijlen Ds. J.P. TAZELAAR.
Gedachten van Wormser, verzameld en ingeleid door J.F. VAN HASELEN.

Het is een goede gedachte, van den uitgever der Libellen-serie op deze wijze een poging te doen, om de ouden, de bijna vergetenen, tot het geslacht van heden te doen spreken.
De menschen van nu lezen geen boeken van Mevr. Bosboom meer. Haar naam is voor hen een klank, haar werk kent men alleen, als de leeraar voor het Nederlandsch aan de jongelui als taak oplegt er iets van te lezen.
Hoe jammer toch, want veel van hetgeen zij geschreven heeft, is de lezing en herlezing óverwaard.
En de inleiding, het artikel van wijlen Ds. Tazelaar "Evangeliste, met de pen", past voortreffelijk bij de bloemlezing. Van Wormser is ook bij belangstellenden in de geschiedenis van staat en Kerk, gewoonlijk weinig meer bekend, dan wat hij gezegd heeft over de beteekenis van den doop. Maar met vrucht zullen de lezers kennis nemen van zijn woorden over "Nieuwe gehoorzaamheid", "de abstracte praedestinatie leer der bekrompen richting", "een uiterste van onbarmhartigheid", enz. enz. En ook uit de inleiding zal menigeen nog wat vernemen, dat hem onbekend was.
Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 27, 1938.

Sluit venster