Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Deze bloemlezing uit het werk van Marnix bevat enkele van zijn Psalmvertalingen, fragmenten van twee andere gedichten, en enkele bladzijden, bijeengegaard uit het proza van deze staatsman en schrijver. De beknopte inleiding geeft een instructief overzicht van Marnix' leven als politicus en als auteur, maar spreekt niet over de literaire betekenis van zijn werk. Als eerste en vluchtige kennismaking met deze figuur, die zowel in onze geschiedenis als in onze letterkunde een belangrijke plaats inneemt, verdient deze Libel de aandacht.Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, Jaargang 28, 1939

Sluit venster