Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Leer uzelf beter Nederlands, door R. Kuitert. Uitg. Bosch en Keuning N.V., Baarn. De heer Kuitert, docent aan de Volksuniversiteit te Amsterdam, heeft dit boekje (Libellen-serie nrs. 383-384-385) bestemd voor hen, die de schooljaren achter den rug hebben en die daarom niet al te vast meer zijn in het vinden van den weg door het labyrinth van de Nederlandsehe taal, de spelling en de grammatica. Zij kunnen nu hun Nederlandsch opfrissen en wel door het bestudeeren van. de volgende overzichtelijk behandelde hoofdstukken : Uit ons spellingslabyrinth, Leesteekens, Het wonder van de zin, Rangen en standen (zelfst. naamw. en werkw.), Gezanten (vertegenwoordigers der zelfst. nw.), Ministers en ambtenaren (afhankelijke woorden), De roman van Joannus (over naamvallen). Voorts werden oefeningen en uitgewerkte oefeningen gegeven. Het boekje telt 111 bladzijden. De wijze van behandeling van de stof is prettig en duidelijk.Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 29-07-1940

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster