Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


„Kerstboodschap voor alle menschen". Dr. J H. Gunning J.H.z. — Bosch en Keuning, Baarn.
In de bekende Libellen-serie verscheen evenals verleden jaar een Kerstboodschap. Deze keer is zij van den bekenden predikant en redacteur van Pniel, dr. Gunning en gericht tot alle menschen, van elk geloof en ras, voor geloovigen en ongeloovigen, voor vriend en vijand. Het boekje bevat voorts een viertal verzen Kerstwerwachting, Venite Adoremus. Kerst-Lofzang en Kerstboodschap door A.J.D. van Oosten. Tenslotte een teekening van Karel Hoekendijk.
Haagsche courant, 14-11-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster