Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


TER AANKONDIGING. Hollanders vliegen In de Libellen-serie zal een deeltje verschijnen (nummer (64) onder de titel "Hollanders vliegen". Auteur is mr. E. Rustnan, belast met de persdienst van de K.L.M. De heer Martin, directeur van de Holland—Indië-dienst K.L.M, geeft een woord vooraf. Meer dan 40 van de mooiste K.L.M.-foto's worden er in afgedrukt. De ondertitel omschrijft nader de inhoud van het boekje: Van H-NACC (het toestel van Van der Hoop) tot Uiver; tien jaren Amsterdam—Batavia door de lucht. Natuurlijk valt de verschijning vóór de terugkomst van de Uiver. Het actueele en het blijvende zijn op een gelukkige wijze in deze Libel vereenigd. Leeuwarder Nieuwsblad, 12-11-1934

Open link naar krant op Delpher
Hollanders vliegen. In de Libellen-serie zal bij de uitgevers Bosch en Keuning te Baarn een deeltje verschijnen (nummer 64) onder den titel Hollanders vliegen. Auteur is mr. E. Rusman, belast met den persdienst van de K.L.M. De heer Martin, directeur van den Holland—Indië-dienst K.L.M. geeft een woord vooraf. Meer dan 40 van de mooiste K.L.M.-foto's worden er in afgedrukt. De ondertitel omschrijft nader den inhoud van het boekje: Van H-NACC (het toestel van van der Hoop) tot Uiver; Tien jaren Amsterdam— Batavia door de lucht. Natuurlijk valt de verschijning vóór de terugkomst van de Uiver. Het actueele en het blijvende zijn op een gelukkige wijze in deze Libel vereenigd.Haagsche courant, 13-11-1934

Open link naar krant op Delpher
„Hollanders vliegen", nummer 64 der Libellen-serie. In de Libellenserie (van de firma Bosch en Keuning te Baarn), waarin reeds zoovele handige boekjes over verschillende onderwerpen zijn verschenen, heeft een alleraardigst en vooral in dezen tijd zeer aantrekkelijk boekje het licht gezien. Mr. E. Rusman, leider van den K.L.M.-persdienst, bespreekt in dit werkje, dat met vele mooie foto's is geïllustreerd, de geschiedenis van den vliegdienst op. Ned.- Indië. Op vlotte wijze vertelt de heer Rusman over de verschillende prestaties, die op deze enorme luchtlijn, o.a. door de H-NACC met Van der Hoop en Van Weerden Poelman, door de Pelikaan en door den Uiver, zijn verricht. De Gooi- en Eemlander, 22-11-1934

Open link naar krant op Delpher
Hollanders Vliegen. Van H-NACC tot Uiver. door Mr. E. Rusman, met een voorwoord van Hans Martin. No. 64 in de Libellen-serie, uitgegeven door Bosch en Keuning te Baarn. „Tien jaar Amsterdam-Batavia door de lucht" is de ondertitel van dit wel zeer actueele werkje, dat in de bekende Libellenserie is verschenen. Het vertelt op vlotte wijze, wat door Nederlanders op luchtvaartgebied is gepresteerd. Van Fokkers arbeid, van alle geslaagde vluchten en records, die in tien jaar zijn bereikt. Men leeft weer mede met Van der Hoop, Van Weerden Poelman en Van der Broeke; met Geyssendorffer en den flegmatieken Amerikaan Van Lear Black, die later op zoo tragische wijze om het leven is gekomen: men leest van Pelikaan en Uiver en al die beroemd geworden namen. Het boekje is juist door zijn beknoptheid heel interessant en met zijn rijk fotomateriaal van waarde voor de vele belangstellenden in de Nederland-Indië-vluchten, die ons land telt. Niet minder dan 47 kiekjes illustreeren den tekst. Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 26-11-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster