Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Hans Werkman Wragg en Wilhelmina

In oktober 1933 verscheen in Engeland The Psalms for modern life, interpreted with drawings by Arthur Wragg. De nieuwe vertaling en de confronterende tekeningen in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid maakten grote indruk. Twee maanden later verscheen al de vijfde druk.
De Nederlandse rechten op de tekeningen werden gekocht door Bosch & Keuning in Baarn. Er kwamen Engelse teksten in voor, die weggewerkt werden door Karel Hoekendijk, de huisillustrator van Bosch & Keuning. De Utrechtse hoogleraar dr. H.Th. Obbink leverde er een nieuwe vertaling van de Psalmen en een prijzend voorwoord bij. Het fraaie, gebonden boek met uitslaande illustratiepagina's verscheen in 1935 in de Libellereeks (toen onder redactie van Johan Hepp, de zoon van de theoloog) als nummer 68, 69 en 70 voor de prijs van f 1,90. De uitgever verwachtte veel van de verkoop. Maar koningin Wilhelmina liet er een boos oog op vallen. Obbink was haar hofpredikant. Hij bood haar onmiddellijk na verschijning een exemplaar aan. Ze moet het als een belediging hebben ervaren. Ze gaf de arme Obbink te verstaan dat ze in het boek een aantal tekeningen met een socialistisch of anti-militaristisch karakter had aangetroffen. De naam van haar hofprediker mocht aan zo'n uitgave niet verbonden zijn. Bosch & Keuning kon bij dit machtswoord geen kant meer op: de enkele boekhandelaren die al bevoorraad waren, moesten de boeken terugsturen, de totale oplage werd vernietigd.
Het boek heeft dus nauwelijks het licht gezien. De pers-exemplaren waren al verstuurd, getuige een prijzende recensie van Roel Houwink in Opwaartsche Wegen 1935-10. Wie weet staat er een enkel verkocht exemplaar in een Nederlandse boekenkast. Bij de uitgever bleven een paar archiefexemplaren achter.
Ik hoorde het verhaal van de onlangs overleden oud-directeur van Bosch & Keuning, Dingeman van der Stoep. Hij had het gehoord van Bosch zelf. Toen Van der Stoep afscheid nam van de uitgeverij, nam hij één archiefexemplaar mee. Ik erfde het van hem.
Uit dit exemplaar nemen we in dit laatste nummer van Woordwerk de tekening over die Wragg maakte bij psalm 90, de oudejaarspsalm. Het bijschrift luidt: `Wij brengen onze dagen door als een zucht (Psalm 90: 9)'.
Rien van den Berg en Hilbrand Rozema schreven op verzoek van Woordwerk nieuwe gedichten bij de getekende interpretatie van Wragg.
Woordwerk, christelijk literair tijdschrift, Jaargang 15, Nummer 60, december 1997.
TEEKENINGEN BIJ DE PSALMEN. „De Psalmen voor het Moderne Leven", uitgegeven door Bosch & Keuning, Baarn. In de Libellen-serie (nrs. 68-69-70) is verschenen "De Psalmen voor het Moderne Leven" in de nieuwe vertaling der Psalmen,van prof.dr. H.Th. Obblnk met een inleiding van zijn hand en — en dit was de voornaamste reden voor de Nederlandsche uitgave — met teekeningen van Arthur Wragg naar de Engelsche uitgave „The Psalm for Modern Life" een boek dat, toen het in 1333 werd uitgegeven, reeds veel succes had. Op het eerste gezicht doen deze illustraties van de psalmen, illustraties ontleend aan het moderne leven, eenigszins zonderling aan. Immers bij het lezen van de psalmen worden niet onmiddellijk de tekortkomingen van het maatschappelijk leven van dezen tijd, die zij in hoofdzaak weergeven, in onze herinnering opgeroepen. Misschien moet men ze — zooals de inleiding zegt - "lang zien en vooral telkens weer aandachtig en geconcentreerd zien voor ze hun geheim openbaren". De Telegraaf, 23-06-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster