Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Libellen-serie. Uitg. Bosch & Keuning, Baarn. In de aardige, smaakvol verzorgde Libellenserie zijn wederom enkele nieuwe deeltjes verschenen, welke de serie zeker verrijken. Wij ontvingen daarvan in de eerste plaats een interessant en documentair belangwekkend boekje over de religieuze beweging, welke in Möttlingen begon. Het werd geschreven door ds. W.A. Plug te Bredevoort. Dr. J.H. Bavinck te Djokjakarta verzorgde een deeltje over „Zielszorg aan eigen ziel". De schrijver, gereformeerd theoloogpsycholoog, wijst er op dat niet alleen ons lichaam, maar meer nog onze ziel voortdurende controle noodig heeft. Dr. Bavinck heeft dit onderwerp op fraaie wijze behandeld. Het derde deeltje heet „De Zoon des Menschen" en is geschreven door prof. dr. A.M. Brouwer. Het bedoelt een bijbelstudie voor iedereen te zijn en is daar zonder eenigen twijfel in geslaagd. Prof. Brouwer laat goede bloemlezingen uit de vier evangeliën voorafgaan door korte, zeer interessante inleidingen over de schrijvers. Het is een belangrijke publicatie, populair in den besten zin van het woord. De Gooi- en Eemlander, 05-04-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster